Επιλέξτε τη χώρα σας

Γενικοί όροι

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί είναι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την εκτέλεση παραγγελιών από την εταιρία BAMED AG, που εδρεύει στο Wollerau της Ελβετίας, CH-8832, επί της οδού  Sihleggstraße 15, αποκαλούμενη εφεξής «εταιρία», οι οποίες αποστέλνονται από πελάτες ιδιώτες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mambaby.com, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 2 των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

 

§ 1 Περιοχή εφαρμογής, Ορολογία

(1) Οι κατωτέρω όροι χρήσης, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας, ισχύουν αποκλειστικά για κάθε συναλλαγή μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη. Άλλοι όροι χρήσης προτεινόμενοι από τον πελάτη δεν μπορεί να ισχύουν, εκτός εάν η εταιρία τους αποδεχθεί ρητά και εγγράφως.

(2) Ο πελάτης θα πρέπει να είναι τελικός καταναλωτής δεδομένου ότι σκοπός του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι η εμπορική συναλλαγή με σημεία πώλησης ή άλλους φορείς. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται εμπορική επιχείρηση εφόσον ενεργεί στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας.

 

§ 2 Συμφωνητικό παραγγελίας

(1) Κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από μια ποικιλία προϊόντων, όπως πιπίλες και άλλα βρεφικά είδη χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «καλάθι αγορών». Όλα τα προϊόντα που θα επιλεγούν στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στο εικονικό «καλάθι αγορών». Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο αυτό για την παραγγελία του, ο πελάτης υπογράφει ουσιαστικά τη δέσμευσή του να αγοράσει τα προϊόντα που τοποθέτησε στο καλάθι αγορών. Έχει βεβαίως τη δυνατότητα, πριν κάνει κλικ στο εικονίδιο για να δώσει την παραγγελία του, να ελέγξει και να αλλάξει αν θέλει το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών. Πριν ο πελάτης υπογράψει τη δέσμευσή του για τη συγκεκριμένη αγορά, θα κληθεί να «αποδεχτεί τους όρους χρήσης». Με τον τρόπο αυτό, οι όροι χρήσης γίνονται αυτόματα μέρος του συμφωνητικού μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας. Κατά την παραγγελία εξατομικευμένων προϊόντων, ο πελάτης συμφωνεί και επιβεβαιώνει ότι δε στέλνει για εκτύπωση, στο εξατομικευμένο προϊόν που παραγγέλλει, κάποιο «ακατάλληλο» μήνυμα. Ως «ακατάλληλο» θεωρείται κάθε μήνυμα που είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, υβριστικό, πορνογραφικό, σεξουαλικό, παράνομο ή ρατσιστικό.

(2) Η εταιρία στη συνέχεια θα στείλει αυτόματα στον πελάτη ένα αποδεικτικό παραλαβής μέσω e-mail, στο οποίο θα υπάρχει η παραγγελία, η οποία θα μπορεί να εκτυπωθεί από τον πελάτη, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «εκτύπωση». Αυτή η έγγραφη αναγνώριση της παραγγελίας επιβεβαιώνει ότι η εντολή αγοράς έχει φτάσει στην εταιρία και έχει γίνει αποδεκτή.

 

§ 3 Παράδοση, διαθεσιμότητα προϊόντων

(1) Αν ένα από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο, η εταιρία θα ενημερώσει άμεσα τον πελάτη στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εάν η καθυστέρηση της παράδοσης πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από δύο εβδομάδες, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από το συμφωνητικό και να ακυρώσει την παραγγελία του. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία έχει την υποχρέωση να επιστρέψει αυτόματα το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τον πελάτη.

(2) Η εταιρία προσπαθεί να παραδώσει όλα τα τυποποιημένα προϊόντα που διατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, εκτός από τα εξατομικευμένα (πιπίλες, κορδέλες στήριξης και combi με όνομα), εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, έχει συμφωνηθεί η πιθανότητα παράδοσης εντός τεσσάρων εβδομάδων, αλλά σε τέτοια περίπτωση η εταιρία θα ενημερώσει τον πελάτη ότι η περίοδος των δύο εβδομάδων θα επεκταθεί. Τα εξατομικευμένα προϊόντα ΜΑΜ κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, που σημαίνει ότι ο χρόνος παράδοσης μπορεί να ποικίλει. Η εταιρία θα παραδώσει τα προϊόντα αυτά εντός οκτώ εβδομάδων από τη λήψη της παραγγελίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η οποία υπερβαίνει τις οκτώ εβδομάδες, που ενδεχομένως οφείλεται στα πολλαπλά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, η εταιρία θα ενημερώσει άμεσα τον πελάτη.

(3) Το ελάχιστο ποσό παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι 19 € και το ανώτατο ποσό παραγγελίας είναι 500 €.

§ 4 Τιμές και έξοδα αποστολής

(1) Όλες οι τιμές που υπάρχουν στη σελίδα της εταιρίας περιλαμβάνουν τη συσκευασία καθώς και τον ισχύοντα φόρο επί των πωλήσεων.

(2) Τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής θα αναγράφονται στο δελτίο παραγγελίας. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον πελάτη.

(3) Για αποστολές εκτός Ευρώπης όλα τα έξοδα εισαγωγών και εξαγωγών όπως τελωνειακοί δασμοί, άλλες χρεώσεις και φόροι χρεώνονται από την εταιρία στον πελάτη.

(4) Όλα τα προϊόντα στέλνονται μέσω ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αποστολής είναι δεκτή μόνο εάν η χώρα αποστολής εμφανίζεται στο διαδικτυακό αρχείο της εταιρίας. Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα παραδοθούν στο μεταφορέα (ταχυδρομείο, ναυτιλιακό πράκτορα, εκτελωνιστή κλπ.) ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη, ο οποίος και αναλαμβάνει κάθε πιθανότητα φθοράς.

(5) Η έδρα του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι στο Neckarsulm της Γερμανίας.


Κατεβάστε το αρχείο με τις χώρες αποστολής

 

§ 5 Τρόπος πληρωμής 

(1) H πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα.

(2) Δεκτές οι πιστωτικές κάρτες Visa και  Mastercard. Τυχόν έξοδα Τραπέζης βαρύνουν τον πελάτη.

 

§ 6 Δικαίωμα ιδιοκτησίας

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης, τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρίας.

§ 7 Εγγύηση και ελαττωματικά υλικά

(1) Η εταιρία είναι υπεύθυνη για ελαττωματικά υλικά σύμφωνα με το γερμανικό νόμο και συγκεκριμένα με την παράγραφο §§ 434 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα. Τυχόν απαιτήσεις από ελαττωματικά προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί λήγουν δώδεκα μήνες μετά την παράδοση.

(2) Η εγγύηση για παραδοθέντα εμπορεύματα ισχύει μόνο εάν έχει δηλωθεί ρητά για κάθε είδος στην αντίστοιχη επιβεβαίωση της παραγγελίας.

§ 8 Αστική Ευθύνη

(1) Το δικαίωμα του πελάτη να ζητήσει αποζημίωση αποκλείεται, εκτός και αν αφορά αποζημίωση για βλάβες κατά της ζωής, του σώματος και της υγείας του ή για παραβίαση ουσιωδών υποχρεώσεων του συμφωνητικού, καθώς και για ευθύνη τυχόν άλλων ζημιών, που προέρχονται από αμέλεια της εταιρίας, ή των αντιπροσώπων της. Βασικές θεωρούνται οι υποχρεώσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού του συμφωνητικού.

(2) Σε περίπτωση που η εταιρία παραβιάσει αυτές τις βασικές υποχρεώσεις, θα θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο για τις ζημίες που προβλέπονται από το συμφωνητικό και μόνον αν αυτές έχουν προκληθεί από αμέλεια, εκτός εάν αφορούν αποζημίωση του πελάτη για φθορά κατά της ζωής, του σώματος ή της υγείας του.

(3) Οι περιορισμοί στις παραγράφους (1) και (2) ισχύουν και για τους αντιπροσώπους της εταιρίας, εάν η ευθύνη αφορά απευθείας αυτούς.

(4) Οι διατάξεις περί ευθύνης παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων δεν επηρεάζονται.

 

§ 9 Ανάκληση, Συνέπειες Ανάκλησης

(1) Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το παρόν συμφωνητικό εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να προσδιορίζετε κανένα λόγο. Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που έχει οριστεί από εσάς και δεν είναι ο μεταφορέας, έχει στην κατοχή του τα προϊόντα που παραγγείλατε.

Για να μπορέσετε να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως με επιστολή ή mail είτε τηλεφωνικά στα παρακάτω στοιχεία. Προκειμένου να επιτευχθεί η ακύρωση, αρκεί μόνο να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως για την επιθυμία σας αυτή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

PVS Fulfilment Service GmbH
MAM Returns
5, Werner-Haas-St.
D-74172 Neckarsulm
Germany

E-mail: mamshop(at)mambaby.com

Τηλ: (επικοινωνία στα γερμανικά) 0049 711 7252304 276

Τηλ: (επικοινωνία στα αγγλικά) 0049 711 7252304 277

 

(2) Συνέπειες ακύρωσης

Εάν ακυρώσετε το συμφωνητικό, θα πρέπει να σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, άμεσα και εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία σχετικά με την πρόθεσή σας να ακυρώσετε το συμφωνητικό. Για την επιστροφή του ποσού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί κάτι αντίθετο. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με έξοδα για την επιστροφή της παραγγελίας σας. Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί να επιστρέψει τα χρήματα μέχρι να παραλάβει τα προϊόντα ή την απόδειξη επιστροφής τους, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα προηγηθεί.

Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση του συμφωνητικού. Η προθεσμία διατηρείται αν στείλετε τα προϊόντα πριν από την πάροδο των δεκατεσσάρων ημερών.

Αντικείμενα που είναι δυνατόν να σταλούν ως δέμα, επιστρέφονται με δική σας ευθύνη. Θα πρέπει όμως να επιβαρυνθείτε τα έξοδα επιστροφής, εάν τα προϊόντα που επιστρέφονται αντιστοιχούν σε εκείνα που είχαν παραγγελθεί και αν η αξία της επιστροφής δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 ευρώ ή αν, σε περίπτωση που η αξία είναι υψηλότερη, δεν έχετε προχωρήσει στην επιστροφή τους ή αν την ώρα της ακύρωσης έχετε κάνει σύμφωνα με το συμφωνητικό μερική μόνον πληρωμή. Διαφορετικά η αποστολή γίνεται δωρεάν. Προϊόντα που δεν μπορούν να αποσταλούν ως δέμα θα τα παραλάβουμε με δικά μας έξοδα.

Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε μόνο τυχόν υποτίμηση της αξίας των προϊόντων, εφόσον η υποτίμηση αυτή οφείλεται σε μη φυσιολογική χρήση, ανάλογη με τις ιδιότητες και τη λειτουργία τους.

Εξαίρεση από την ακύρωση

(1) Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για συσκευασμένα είδη τα οποία, σε περίπτωση που έχουν ανοιχτεί κατά την παράδοση για λόγους προστασίας της υγείας και της υγιεινής, δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή.

(2) Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει στην περίπτωση παράδοσης προϊόντων, που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (εξατομικευμένα προϊόντα). Εξατομικευμένα προϊόντα θεωρούνται όλα τα προϊόντα της σειράς Εξατομικευμένα προϊόντα MAM (πιπίλες, κορδέλες στήριξης, combi με όνομα).

 

§ 10 Ανακοίνωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

(1) Η εταιρία συγκεντρώνει κάποια προσωπικά δεδομένα των πελατών, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας τους. Η εταιρία τηρεί όλους τους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη νομοθεσία που ισχύει για τις διαδικτυακές αγορές. Δεν απαιτείται η συγκατάθεση του πελάτη προκειμένου η εταιρία να ζητήσει, να χρησιμοποιήσει ή να διατηρήσει τα στοιχεία του πελάτη, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των όρων του συμφωνητικού με σωστό τρόπο και προκειμένου να δημιουργήσει ένα λογαριασμό υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

(2) Χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη, η εταιρία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του για εμπορικούς λόγους, για έρευνες κοινής γνώμης ή έρευνες αγοράς.

(3) Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει, να αλλάξει ή να διαγράψει τα στοιχεία του ανά πάσα στιγμή από το προφίλ του μέσω του εικονιδίου «Αλλαγή προφίλ MAM Club». Ο πελάτης μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα της εταιρίας ότι αφορά τη συγκατάθεσή του, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη συγκέντρωση, τη χρήση και τη διατήρηση των στοιχείων του, μέσω του εικονιδίου «Προστασία προσωπικών δεδομένων» .

§ 11 Τελική ρήτρα

1) Όλα τα συμφωνητικά μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη βασίζονται στο γερμανικό δίκαιο με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τις συμβάσεις των διεθνών πωλήσεων.

(2) Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμόδια για τυχόν διαφωνίες μεταξύ αυτού και της εταιρίας είναι τα δικαστήρια του Neckarsulm της Γερμανίας.

(3) Σε περίπτωση που μέρη του συμφωνητικού δεν έχουν συμπληρωθεί, οι υπόλοιποι όροι του παραμένουν δεσμευτικοί.

BAMED AG
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau
SWITZERLAND

Απρίλιος 2009
© 2009 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Βιέννη

Κατεβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις

X