Általános Üzleti Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a MAM-Hungária Kft., MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe, H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132, Hungária (a továbbiakban„Szolgáltató”) Általános szerződési feltételeit (ÁSZF), melyek a www.mambaby.com weboldalon a Szolgáltató és a szerződés 2. §-ában megnevezett Ügyfél (a továbbiakban „Ügyfél”) között jön létre adásvételi szerződések keretében.

1.§ Hatály, fogalommeghatározások

(1) A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő üzleti kapcsolatra vonatkozóan kizárólag a következő Általános szerződési feltételek érvényesek, a rendelés időpontjában érvényes változatban. A Megrendelő ettől eltérő feltételei nem ismerhetők el, kivéve, ha azok érvényességéhez a Szolgáltató írásban kifejezetten hozzájárul.

(2) Az Ügyfél Felhasználónak tekintendő, ha a megrendelt szállítmányok és szolgáltatások céljukat tekintve nem sorolhatók sem a kereskedelmi, sem az önálló szakmai tevékenységéhez. Vállalkozónak tekintendő ugyanakkor minden olyan természetes vagy jogi személy vagy jogképes társaság, aki vagy amely a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységét gyakorolja.

2.§ Szerződéskötés

(1) Az Ügyfél a Szolgáltató kínálatából termékeket, elsősorban cumikat és egyéb babaápolási cikkeket választhat, és ezeket a „Kosárba” gomb megnyomásával összegyűjtheti az úgynevezett kosárban. A „Rendelés elküldése” gomb megnyomásakor kötelező érvényű ajánlat jön létre a kosárban található árucikkek megvásárlására. A rendelés elküldése előtt az Ügyfél az adatokat bármikor megtekintheti és megváltoztathatja. Az ajánlat leadása és elküldése azonban csak akkor történhet meg, ha az Ügyfél az „ÁSZF és adatvédelmi nyilatkozat elfogadása” gomb lekattintásával a szerződési feltételeket elfogadja, és ily módon az ajánlatába felvette. Az ajánlat leadásával az Ügyfél kinyilvánítja, hogy a termékek személyre szabott nyomásához nem ad le „kifogásolható” szöveget. „Kifogásolható” alatt elsősorban barátságtalan, becsületsértő, bántó, pornográf, szexuális tartalmú vagy megbotránkoztató, diszkriminatív vagy rágalmazó értendő.

(2) A Szolgáltató ezt követően e-mailben automatikus átvételi elismervényt küld, amelyben a rendelés ismét megtekinthető, és amelyet az Ügyfél a „Nyomtatás” funkcióval kinyomtathat. Az átvételi elismervény dokumentálja, hogy az Ügyfél rendelése megérkezett a Szolgáltatóhoz, és hogy a Szolgáltató elfogadja az ajánlatot.

3. § Szállítás, áruk rendelkezésre állása

(1) Ha az Ügyfél által a megrendelésben megjelölt termék átmenetileg nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató ezt haladéktalanul közli a megrendelés visszaigazolásában. Két hétnél hosszabb szállítási késés esetén az Ügyfélnek joga van visszalépni a szerződéstől. Ebben az esetben a Szolgáltatónak is joga van a szerződés felbontásához. Ilyenkor az Ügyfél által már befizetett összeget haladéktalanul visszatéríti.

(2) Minden a webáruházban kínált standard termék esetében (kivéve a MAM egyedi termékeket) az adott termék mellett feltüntetett szállítási idő érvényes. A MAM egyedi termékek rendelésre készült árucikkek, ezért ezek esetében a szállítási idők eltérőek lehetnek. A szolgáltató ezeket legalább a szerződés elfogadásától számított nyolc héten belül kiszállítja az ügyfélnek.

(3) A minimális rendelési érték 19 euró (nem vonatkozik a MAM Club regisztrált tagjaira), ebben a webáruházban a maximális rendelési érték nagysága 500 euró.

(4) Az áruküldés postai úton történik. A szállítási cím csak akkor fogadható el, ha a fogadó ország szerepel a Szolgáltató által felállított internetes listában. A veszélyek és kockázatok az áru átadásának időpontjában átszállnak a küldőről (posta, futárszolgálat, fuvarozó, szállító) az Ügyfélre.

(5) Amennyiben a csomagot sérülten kézbesítik, a kárt csomagküldő szolgálatnál lehet bejelenteni.

4. § Árak és szállítási költségek

(1) Minden, a Szolgáltató weboldalán megadott ár csomagolási költséggel és a mindenkor érvényes, törvényben meghatározott forgalmi adóval együtt értendő.

(2) A megfelelő szállítási költséget az Ügyféllel a megrendelőlapon közöljük, és az az Ügyfelet terheli.

(3) Az EU-n kívüli szállításból származó import- és exportköltségek, így pl. a vám, a díjak és illetékek minden esetben az Ügyfelet terhelik.

(4) A teljesítés helye Neckarsulm.

5. § Fizetési lehetőségek

(1) Akövetkező fizetési módok lehetségesek:
- hitelkártya
- PayPal
- azonnali átutalás (csak Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Hollandiában és Belgiumban)

(2) Elfogadott kártyák:Visa, MasterCard és American Express. A bankköltségek az Ügyfelet terhelik. A legmodernebb titkosítási technológiákat, pl. Secure Socket Layert (SSL-t) használunk annak érdekében, hogy harmadik fél illetéktelenül ne férhessen hozzá az Ön adataihoz. Az SSL elismert internetes szabványprotokoll, amely biztonságos adatcserét garantál. Alkalmazása során az összes rendelési adatot, így hitelkártyájának adatait is, kizárólag titkosítva továbbítjuk.

6. § Tulajdonjog fenntartása

Az összeg teljes kifizetéséig a kiszállított áruk a Szolgáltató tulajdonában maradnak.

7. § Jótállás, garancia

(1) A termékhibákért a Szolgáltató felel az erre vonatkozó törvényi előírásoknak, különösen a BGB (Német Polgári Törvénykönyv) 434. ff. §§-nak megfelelően. Vállalatokkal szemben a Szolgáltató által szállított termékekre szóló jótállási kötelezettség 12 hónapi áll fenn.

(2) A Szolgáltató által szállított árukra vonatkozóan csak akkor áll fenn garancia, ha az az adott árucikkhez tartozó megrendelés-visszaigazolásban kifejezetten szerepel.

8. § Felelősség

(1) Az Ügyfél kártérítési igénnyel nem élhet. Kivételt képeznek ez alól az Ügyfélnek azon kártérítési igényei, amelyek az élet, a testi épség, az egészség megsértéséből vagy fontos szerződéses kötelezettségek (alapvető kötelezettségek) megsértéséből származnak, valamint a felelősség azokért az egyéb károkért, amelyek a Szolgáltató, annak törvényes képviselője vagy alvállalkozója szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésén alapulnak. Lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyeknek a teljesítése a szerződés céljának eléréséhez szükséges.

(2) Lényeges szerződéses kötelezettségek megsértése esetén a Szolgáltató csak a szerződésre jellemző, előre látható kárért felel, amennyiben az egyszerű gondatlanságból keletkezett, kivéve, ha az Ügyfél kártérítési igénye az élet, a testi épség vagy az egészség megsértéséből származik.

(3) Az 1. és 2. bekezdés korlátozásai a Szolgáltató törvényes képviselői és alvállalkozói javára is érvényes, ha az igényt közvetlenül velük szemben érvényesítik.

(4) Ez a termékszavatossági törvény előírásait nem érinti.

9. § Elállási tájékoztató

(1) Elállási jog

Önnek joga van ezt a szerződést tizennégy napon belül indoklás nélkül visszavonni. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut birtokba vette.

Elállási jogának érvényesítéséhez értesítenie kell bennünket arról a döntéséről, hogy ezt a szerződést visszavonja.

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

Fenti elérhetőségünk valamelyikére küldjön erről egyértelmű nyilatkozatot (pl. postai levélben, e-mailben, vagy telefonon). Erre a célra használhatja a mellékelt Minta elállási nyomtatványt , ez azonban nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási jog érvényesítéséről szóló nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldi.


(2) A visszavonás következményei

Ha Ön ezt a szerződést visszavonja, kötelességünk minden Öntől kapott befizetést, a szállítási költségeket beleértve, haladéktalanul és attól a naptól számítva legkésőbb tizennégy napon belül visszafizetni, amelyen az Ön szerződés-visszavonásról szóló nyilatkozatát kézhez vettük. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetőeszközt használjuk, mint amit Ön az eredeti tranzakcióhoz, kivéve, ha kifejezetten megállapodtunk Önnel valami másban; a visszafizetésért egyetlen esetben sem számolunk fel Önnek díjat. A visszafizetést megtagadhatjuk, amíg az árukat visszakapjuk, illetve amíg Ön nem bizonyítja, hogy az árukat visszaküldte, attól függően, hogy melyik történik korábban.

Ön köteles az árukat haladéktalanul és minden esetben legkésőbb a szerződés visszahívásáról szóló értesítést követő tizennégy napon belül részünkre visszaküldeni vagy nekünk átadni. A határidő betartása akkor áll fenn, ha Ön az árukat a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi.

A csomagküldésre alkalmas áruk visszaküldése a mi kockázatunkra történik. A visszaküldés költségeit Önnek kell viselnie, ha a kiszállított áru a megrendeltnek megfelel, és ha a visszaküldött áru ára nem haladja meg a 40 eurót, vagy ha magasabb ár esetén a visszavonás időpontjában Ön még nem fizette ki az ellenértéket, illetve nem teljesítette a szerződésben megállapodott részletfizetést. Egyebekben a visszaküldés az Ön számára költségmentes. A csomagküldésre nem alkalmas árukat a saját költségünkre elszállítjuk Öntől.

Az áruk esetleges értékcsökkenésének költségét Önnek csak akkor kell állnia, ha az értékcsökkenés az áruk állapotának, tulajdonságainak és működésmódjának vizsgálatához nem szükséges bánásmódra vezethető vissza.

(3) Visszavonás kizárása

A visszavonási jog nem érvényes olyan lezárt áruk kiszállítására, amelyek egészségvédelmi vagy a higiéniai okokból visszaadásra nem alkalmasak, amennyiben a zárat a szállítás után eltávolították.

A visszavonási jog nem érvényes olyan áruk kiszállítására, amelyek a szerződéses fél specifikációja alapján készültek (egyedi vagy méretre készített termékek). Méretre készült termék ebben az értelemben a MAM Individuell sorozat minden terméke (cumik, cumiláncok, Combi-dobozok).

10. § Adatfeldolgozásra vonatkozó intézkedések

(1) A Szolgáltató a szerződések lebonyolítása keretében a Vásárlótól adatokat kér be. Ennek során figyelembe veszi a szövetségi adatkezelési törvényt és a távszolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési törvényt. A Vásárló hozzájárulása nélkül a Szolgáltató csak akkor kéri el, dolgozza fel vagy használja az Ügyfél alap- és használati adatait, ha az a szerződéses jogviszony lebonyolításához és a távszolgáltatások igénybevételéhez és elszámolásához szükséges.

(2) Az Ügyfél hozzájárulása nélkül a Szolgáltató az Ügyfél adatait reklám, piac- vagy közvélemény-kutatás céljára nem használja fel.

(3) Az Ügyfélnek mindenkor lehetősége van az általa elmentett adatokat a „MAM Club profil módosítása” gombra kattintva a profiljából lekérni, azokat módosítani vagy törölni. Egyebekben az Ügyfél beleegyezésére és az adatkérésre, -feldolgozásra és -felhasználásra vonatkozóan az Adatvédemi nyilatkozat az irányadó, mely a Szolgáltató weboldalán az „Adatvédelem” gombra kattintva bármikor lekérhető nyomtatott formában.

11. § Ajánlja barátait

(1) A szolgáltató a „MAM Ajánlja barátait” programmal ügyfélösztönző programot kínál, melyben minden ügyfél részt vehet. Az ügyfelek ennek keretében lehetséges új ügyfeleket ajánlhatnak a szolgáltatónak, olyan ügyfeleket, akiket a szolgáltató korábban még nem utasított el. Ha az ügyfél lehetséges új ügyfelet ajánl, és az utóbbi ezt követően vásárol a szolgáltatónál, az új ügyfelet ajánló ügyfél prémiumot kap.

(2) Tilos az ügyfélnek az ügyfélösztönző programot hirdetnie. Különösen tilos a hagyományos és/vagy közösségi médiákon, valamint más több ember számára észlelhető formában az ügyfélösztönző programra felhívnia a figyelmet.

(3) Az ügyfélösztönző programban való részvétel érdekében azonban az ügyfél egyéni megbeszéléseket tarthat a lehetséges új ügyfelekkel, és ezek során a lehetséges új ügyfelek hozzájárulását kérheti ahhoz, hogy azok e-mail címét a szolgáltató weboldalán e célból közzétett űrlapon megadja, és így a jövőben az új ügyfél ajánlatokat tartalmazó promóciós e-maileket kapjon a szolgáltatótól.

(4) Ezt követően az ügyfél megadja a lehetséges új ügyfél e-mail címét a szolgáltató weboldalán található űrlapon, és ott azt is megerősíti, hogy a lehetséges új ügyfél hozzájárulását megkapta.

(5) Amennyiben az ügyfél nem kapott hozzájárulást a lehetséges új ügyféltől, és ezért az utóbbi a szolgáltatóval szemben bírósági vagy hatósági úton követeléseket támaszt, az ügyfél köteles a szolgáltatót az ebből eredő összes kártól mentesíteni és kártalanítani.

12. § Záró rendelkezések

(1) A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő szerződésekre a Német Szövetségi Köztársaságban hatályos jog vonatkozik, az ENSZ adásvételről szóló törvényének kizárásával.

(2) Amennyiben az Ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közszolgálati különvagyon, az Ügyfél és a Szolgáltató közötti minden, szerződéses viszonyból származó vitában a neckarsulmi bíróság illetékes.

(3) A szerződés egyes pontok jogi hatástalansága esetén is megőrzi kötelező érvényét annak egyéb részeire vonatkozóan.

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

2009. április

© 2017 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Vienna