Pasirinkite savo šalį

Bendrosios sąlygos (BS)

Bendrosios sąlygos (BS)

Tai yra AB „BAMED“, įsikūrusios adresu Sihleggstrasse 15, CH-8832 Wollerau (toliau – Tiekėjas), bendrosios sąlygos, galiojančios sudarant pirkimo - pardavimo sutartis interneto svetainėje www.mambaby.com tarp Tiekėjo ir 2 straipsnyje nurodyto kliento (toliau – Klientas).

1 Straipsnis. Sutarties galiojimas, sąvokų apibrėžtys

1. Verslo santykiams tarp Tiekėjo ir Kliento galioja tik toliau pateikiamos Bendrosios sąlygos ir tokia jų redakcija, kokia galiojo užsakymo pateikimo metu. Kitokios užsakovo sąlygos negalioja, nebent Tiekėjas su jomis aiškiai sutinka.

2. Klientas laikomas vartotoju, jeigu pristatomos užsakytos prekės neskirtos komerciniams tikslams ar individualiajai komercinei veiklai vykdyti. Todėl visi fiziniai ir juridiniai asmenys arba juridinė ūkinė bendrija, kurie sutarties sudarymo metu vykdė komercinę arba individualiąją veiklą, laikomi įmone.

2 straipsnis. Sutarties sudarymas

1. Klientas gali iš Tiekėjo asortimento pasirinkti pageidaujamą prekę, ypač čiulptukus ir kitus kūdikiams skirtus gaminius, ir spustelėjęs mygtuką „Įsidėti į pirkinių krepšelį“ juos įsidėti į pirkinių krepšelį. Spustelėjęs mygtuką „Išsiųsti užsakymą“ jis teisiškai įsipareigoja pirkti pirkinių krepšyje esančias prekes. Prieš išsiųsdamas užsakymą, Klientas gali bet kada pakeisti savo duomenis. Užsakymą galima pateikti tik tada, jeigu Klientas spusteli mygtuką „Sutinku su BS ir duomenų apsaugos nuostatomis“ ir taip sutinka su sutarties sąlygomis. Pateikdamas užsakymą Klientas sutinka ir garantuoja, kad užsakydamas suasmenintus gaminius neužsakė atspausdinti jokio nepadoraus posakio ant gaminio. „Nepadorus“ reiškia nedraugiškas, juodinantis, įžeidžiantis, pornografinis, vienareikšmiškai seksistinis arba nepadorus, diskriminacinis arba šmeižikiškas.

2. Užsakymą gavęs Tiekėjas Klientui el. paštu išsiųs automatinį patvirtinimą. Jame dar kartą bus nurodomas Kliento užsakymas, kurį Klientas gali atsispausdinti spustelėjęs mygtuką „Spausdinti“. Patvirtinimas yra dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas gavo Kliento užsakymą ir kad sutartis įsigaliojo.

3 straipsnis. Pristatymas, prekių prieinamumas

1. Jeigu Kliento užsakyme nurodyto gaminio laikinai nėra, Tiekėjas apie tai nedelsdamas informuos Klientą išsiųstu užsakymo patvirtinimo dokumentu. Jeigu pristatymas vėluos daugiau nei dvi savaites, Klientas turi teisę nutraukti sutartį. Šiuo atveju Tiekėjas taip pat turi teisę nutraukti sutartį. Jeigu Klientas jau bus sumokėjęs, Tiekėjas nedelsdamas grąžins visus pinigus.

2. Tiekėjas dės visas pastangas, kad visos internetinėje parduotuvėje siūlomos standartinės prekės, išskyrus MAM suasmenintus gaminius (čiulptukus, čiulptukų laikiklius, kombinuotąsias dėžutes), Klientui būtų pristatytos per dvi savaites nuo sutarties įsigaliojimo. Tačiau sutarčiai įgyvendinti skiriamos 4 savaitės. Tiekėjas privalo informuoti Klientą, jeigu nebus galima prekių pristatyti per dvi savaites. Suasmeninti gaminiai yra pagal specialius matmenis individualiai pagaminti gaminiai, todėl jų pristatymas gali užtrukti. Tiekėjas juos turi pristatyti ne vėliau kaip per 8 savaites nuo sutarties įsigaliojimo. Jeigu dėl skirtingų gamybos etapų vis dėlto pristatymas užtruktų ilgiau nei 8 savaites, Tiekėjas privalo laiku informuoti Klientą.

3. Minimali leistina neto užsakymo suma yra 19,00 eurų, maksimali leistina užsakymo vertė šioje internetinėje parduotuvėje – 500,00 eurų.

4 straipsnis. Kainos ir siuntimo išlaidos

1. Visos Tiekėjo interneto svetainėje nurodytos kainos apima pakavimo išlaidas ir tuo metu įstatymais numatytą PVM.

2. Atitinkamos siuntimo išlaidos Klientui nurodomos jo užsakymo formoje ir jas mokėti turi pats Klientas.

3. Prekes siunčiant į ne ES šalis, dėl to atsirandančius papildomus mokesčius, pvz., importo ir eksporto mokesčius, t. y. muitą ir pan., turi mokėti pats Klientas.

4. Prekės siunčiamos paštu. Pristatymo adresas priimamas tik tada, jeigu gavėjo šalis yra Tiekėjo sudarytame valstybių sąraše internete. Atsakomybė už visus pavojus ir netikėtumus prekės perdavimo akimirką pereina Klientui (paštas, pristatymo paslaugos, transportas, vežėjas ir t. t.).

5. Užsakymas vykdomas Nekarzulme (Neckarsulm). Pristatymo šalių sąrašas

Pristatymo šalių sąrašas

5 straipsnis. Mokėjimo būdai

1. Klientas gali atsiskaityti automatinio nuskaitymo iš banko sąskaitos (galioja tik Vokietijoje) būdu arba mokėti kredito kortele.

2. Mokant automatinio nuskaitymo iš banko sąskaitos būdu, iš nurodytos banko sąskaitos per 10 dienų nuo sutarties įsigaliojimo nuskaitoma prekių sąskaitoje nurodyta pinigų suma. Klientas turi pasirūpinti, kad nuskaitymo metu banko sąskaitoje būtų pakankamas pinigų likutis. Visas dėl šios sąlygos nesilaikymo kilusias papildomas išlaidas turės padengti Klientas. Taip pat, jeigu nuskaitymo nuo sąskaitos metu banko sąskaitoje nebus pakankamai pinigų, Kliento užsakymas po nesėkmingo bandymo nuskaityti pinigus bus automatiškai atšauktas. Tik gavus visą sąskaitoje nurodytą sumą Kliento užsakymas bus išsiųstas. Visus banko mokesčius moka Klientas.

3. Atsiskaitant kredito kortele priimamos tik galiojančios „Visa“ arba „Mastercard“ kortelės. Banko mokesčius moka Klientas.

6 straipsnis. Nuosavybės teisė

Iki visiško apmokėjimo pristatytos prekės išlieka Tiekėjo nuosavybė.

7 straipsnis. Gaminių defektai, garantijos suteikimas

1. Tiekėjas atsako už gaminių defektus pagal galiojančius įstatymus, ypač pagal Civilinio kodekso 434 straipsnį. Įmonėms pristatytoms prekėms Tiekėjas suteikia 12 mėnesių garantiją.

2. Tiekėjas pristatytoms prekėms suteikia garantiją tik tuomet, jeigu garantijos suteikimas konkrečiam gaminiui buvo aiškiai nurodytas užsakymo patvirtinime.

8 straipsnis. Atsakomybė

1. Klientas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo, nebent šis reikalavimas kyla dėl žalos už gyvybei sukeltą pavojų, patirtą fizinę žalą, žalą sveikatai arba jeigu buvo nesilaikoma pagrindinių sutarties įsipareigojimų (esminiai įsipareigojimai) ir atsakomybės už kitokią žalą, patirtą dėl tyčinio arba itin aplaidaus Tiekėjo, jo teisinių atstovų arba agentų pareigų nevykdymo. Esminės sutarties sąlygos yra tos, kurios būtinos norint pasiekti sutartyje numatytą tikslą.

2. Nevykdydamas esminių sutarties įsipareigojimų Tiekėjas atsako tik už remiantis sutartimi tikėtiną tipinę žalą, jeigu ji buvo padaryta dėl aplaidumo, nebent kalbama apie Kliento reikalavimą sumokėti kompensaciją dėl to, kad kilo pavojus jo gyvybei, jis patyrė fizinių sužalojimų arba sveikatos sutrikimų.

3. 1 ir 2 dalyse numatyti apribojimai taip pat galioja Tiekėjo teisiniams atstovams bei agentams, jeigu pretenzijos reiškiamos tiesiogiai jiems.

4. Atsakomybės už gaminį įstatymo nuostatos galioja nepakitusios.

9 straipsnis. Grąžinimo teisė

1. Grąžinimo teisė

Turite teisę per keturiolika dienų nenurodydami priežasties nutraukti šią sutartį. Leistinas grąžinimo terminas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų pažįstamas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, gavo paskutinę prekę. Norėdami pasinaudoti grąžinimo teise, adresu

PVS Fulfilment Service GmbH Retoure MAM Werner-Haas-Straße 5 74172 Neckarsulm Vokietija

El. paštas: mamshop(at)mambaby.com 

Tel. (vokiečių k.) 0049 711 7252304 276

Tel. (anglų k.) 0049 711 7252304 277

pateikite pareiškimą (pvz., paštu, el. paštu išsiųskite laišką arba informuokite telefonu) apie savo sprendimą nutraukti sutartį. Galite pasinaudoti pridėtu sutarties nutraukimo šablonu, nors jis nėra privalomas. Norint grąžinti prekes, pakanka apie tai pranešti iki nurodyto termino pabaigos.

2. Sutarties nutraukimo pasekmės Jums nutraukus šią sutartį, mes nedelsdami, vėliausiai per 14 dienų nuo jūsų pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo dienos, turime grąžinti visus jūsų sumokėtus pinigus, taip pat pristatymo mokestį. Pinigai bus grąžinami tokiu pat būdu, kokiu jie buvo sumokėti, nebent su jumis aiškiai susitarta kitaip. Dėl pinigų grąžinimo neimsime papildomo mokesčio. Galime nesutikti grąžinti pinigų, kol negausime atgal išsiųstų prekių arba įrodymo, kad prekės išsiųstos atgal (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau).

Šiuo atveju prekes turite išsiųsti atgal nedelsdami arba vėliausiai per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie sutarties nutraukimą. Terminas laikomas nepažeistu, jeigu prekes išsiuntėte nepraėjus 14 dienų.

Už daiktų, kuriuos galima siųsti siuntiniuose, saugą atsakome mes. Jūs dengiate grąžinimo siuntimo išlaidas, jeigu jums buvo atsiųsta užsakyta prekė ir jeigu grąžinamos prekės vertė neviršija 40 eurų arba jeigu prekė yra brangesnė ir jos grąžinimo akimirką dar nebuvo sumokėti pinigai arba jų dalis. Kitais atvejais prekes galite grąžinti nemokamai. Gaminius, kurių negalima siųsti siuntiniuose, atsiimsime iš jūsų savo sąskaita. Turite padengti prekės nuvertėjimą, jeigu jis atsirado dėl to, kad su preke buvo elgiamasi ne pagal paskirtį, atsižvelgiant į jos sudėtį, savybes ir funkcijas.

Negalimas grąžinimas

1. Grąžinimas negalimas, jeigu prekės sveikatos ar higienos sumetimais yra sandariai uždarytos ir netinkamos grąžinti, jeigu buvo atidarytos po pristatymo.

2. Grąžinimo teisė negalioja pagal specialius kliento pageidavimus pagamintoms prekėms (suasmenintiems ir individualiai pagamintiems gaminiams). Pagal individualius matmenis pagamintais gaminiais laikomi visi MAM suasmeninti gaminiai (čiulptukai, čiulptukų laikikliai, kombinuotosios dėžutės).

10 straipsnis. Duomenų apdorojimas

1. Tiekėjas sutarties įgyvendinimo tikslais renka kliento duomenis. Tai darydamas jis paiso visų Duomenų apsaugos ir Telekomunikacinių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Be Kliento sutikimo Tiekėjas kaups, apdoros ir naudos tik tokius Kliento asmeninius ir su savo svetainės naudojimu susijusius duomenis, kurie yra būtini sutarčiai įgyvendinti ir atsiskaityti už naudojimąsi telekomunikacijų paslaugomis.

2. Be Kliento sutikimo Tiekėjas Kliento duomenų nenaudos reklaminiais, rinkos tyrimų ar apklausų tikslais.

3. Klientas bet kada gali peržiūrėti, keisti ar ištrinti visus apie jį išsaugotus duomenis, savo profilyje spustelėjęs mygtuką „Keisti MAM klubo profilį“. Taip pat gavus Kliento sutikimą ir atsižvelgiant į papildomą informaciją apie duomenų kaupimą, apdorojimą ir naudojimą Klientas bus informuojamas apie duomenų apsaugos deklaraciją, kurią jis bet kada gali atsisiųsti iš Tiekėjo internetinės svetainės, spustelėjęs mygtuką „Duomenų apsauga“, ir ją atsispausdinti.

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Visoms tarp Tiekėjo ir Kliento sudarytoms sutartims galioja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus JT prekybos teisę.

2. Jeigu Klientas yra verslininkas veikiantis pagal viešąją teisę, kolektyvinis arba individualus subjektas, kuriam taikoma viešoji teisė, visi dėl sutarties galintys kilti teisiniai ginčai tarp Kliento ir Tiekėjo priklausys Nekarzulmo teismo jurisdikcijai.

3. Sutartis išlieka teisiškai įpareigojanti, net jeigu nustoja teisiškai galioti kai kurios pavienės jos nuostatos.

BAMED AG 
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau 
Šveicarija
1.4.2009

© 2009 m., „MAM Babyartikel GesmbH“, Viena Atsisiųsti BS

X