Kies je land

X
Onderneming

Onderneming

Als economische onderneming is het ons doel winstgevend te werken. Want alleen dan kunnen wij arbeidsplaatsen veilig stellen en belangrijke domeinen zoals Onderzoek & Ontwikkeling blijven subsidiëren. Wij zien het echter ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar bovenop een bijdrage te leveren voor de samenleving. Daarom ondersteunen wij naast onze eigen onderzoekswerk ook algemene onderzoeksprojecten, medisch-klinische studies, presentaties voor deskundigen, ziekenhuizen, ouderconsultaties evenals talrijke voorzieningen voor kinderen. Bovendien is er een continue uitwisseling met onze stakeholders, om onze producten steeds verder te ontwikkelen (link stakeholder-verbintenis: uitwisseling met alle belanghebbenden)

Altijd in dialoog met de ouders

Wat wij bij MAM doen, doen we niet voor een "doelgroep". Wij doen het voor mensen. Voor moeders, vaders en alle andere mensen in een moderne familie, voor wie hun kind belangrijk is. Want de ervaring van een baby hebben is iets heel bijzonders. Dat nemen we niet alleen aan, dat weten voor 100% zeker! Omdat we regelmatig met veel ouders spreken, hun behoeften horen en hun feedback over ons werk vragen.
 
Alleen al in de jaren 2009 tot 2014 heeft het MAM Marktonderzoek met wereldwijd meer dan 35.000 ouders gecommuniceerd over de eisen die worden gesteld aan en de meningen over MAM producten. Producttesten, wetenschappelijke studies, de MAM Club, MAM op Social Media en de MAM Newsletter zijn verdere instrumenten voor uitwisseling met onze consumenten.

De manier waarop MAM elkeen van zijn producten ontwikkelt is uniek. Er bestaan coöperaties met wereldwijd meer dan 20 medische experts. Zo ontstaat een MAM innovatie in een internationaal en vakoverschrijdend teamwork van ontwerpers, wetenschappers en experts van uiteenlopende domeinen:

 • Verloskunde
 • Neonatologie
 • Pediatrie
 • Verpleging van kinderen
 • Kindertandheelkunde
 • Logopedie
 • Ouderbegeleiding
 • Ontwikkelingspedagogie

Onze medische experts

Regelmatig werken wij wereldwijd samen met meer dan 20 medische experts, bijvoorbeeld:

Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon
Hoofd Orthodontie van de tandkliniek Wenen (Oostenrijk)

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Voorzitter van de Oostenrijkse organisatie voor kinder- en jeugdgeneeskunde, hoofd van de kinder- en jeugdafdeling in het LKH Leoben (Oostenrijk)

Arthur J. Nowak, DMD, Professor Emeritus
College of Dentistry, University of Iowa (USA)
 
De uitvindingen van onze experts
Onze expertise werd omgezet in 28 uitvindingen, beschermd door 91 octrooien en 15 gebruiksmodellen, alsook in het gewaarborgd uiterlijk van 48 productontwerpen door meer dan 239 modellen.
 Enkele patentvoorbeelden:
 

 • de vorm van de MAM Air speen, die genoeg lucht doorlaat om de babyhuid te ontzien
 • de dunne zuighals van Dento-Flex® van de MAM Perfect  speen tegen slechte positionering van de tanden
 • het flessenbodemventiel van de MAM Anti-Colic fles voor ontspannen drinken zonder lucht in te slikken
 • het voor 100% lekvrije ventiel van de MAM leerdrinkbeker


Algemene samenwerking met medische experts, enkele voorbeelden:

 • De Finse groep van "babyvriendelijke ziekenhuizen" wordt door MAM uitgerust met babyartikelen.
 • In de Verenigde Arabische Emiraten worden zwangere vrouwen door MAM experts begeleid met betrekking tot het thema "tandverzorging bij kinderen – van in het begin".
 • De Zuid-Afrikaanse adviesorganisatie voor ouders van vroeggeboren kinderen wordt door MAM ondersteund.
 • Het MAM Office in Chili is de vaste samenwerkingspartner van de Chileense vroedvrouwen-vereniging.
 • MAM Italië heeft samen met het apothekersverbond een serie workshops georganiseerd voor de vorming en navorming van apothekers.
 • MAM ondersteunt het preventieproject ter voorkoming van cariës bij jonge kinderen (ECC) door tandverzorging en voorzorgen van in het begin. Daarvoor stellen wij tandverzorgingsproducten evenals informatiemateriaal ter beschikking, en staan wij sinds mei 2012 ook in voor het beschermheerschap en de financiering.
 • Een vraag die vaak wordt gesteld door ouders van zuigelingen in de artsenpraktijk, betreft de omgang met buikkrampjes en gelijkaardige klachten. Daarom gaven wij opdracht tot een Oostenrijkse studie voor de "vermindering van buikkrampjes bij baby's". Het doel daarbij was buikkrampjes niet eerst te verlichten, maar ze van in het begin te verminderen.
 • MAM voert regelmatig studies uit over de "samenhang tussen de speenvorm en verkeerde positionering van de tanden".

 
Onze experts geven hun waardevolle kennis ook door, daar zij verbonden zijn met internationale standaardiserings- en reguleringsprocessen. Op deze wijze dragen zij wezenlijk bij tot de continue verbetering van de veiligheidsvoorschriften voor kinderen

Samen tegen het gezondheidsrisico van SIDS

Wat is SIDS?
Sudden Infant Death Syndrome, in het Nederlands "Wiegendood".

Voor een uitbreiding van onderzoek en kennis rond het SIDS risico werkt MAM wereldwijd intensief samen met deskundigenorganisaties, om voorlichting te geven over de aanbevolen voorzorgsmaatregelen en om de risico's vervolgens zoveel mogelijk te kunnen terugdringen.

 • in Oostenrijk met SIDS Austria
 • in Groot-Brittannië met FSIDS UK
 • in de VS met "First Candle" en de AAP (American Academy of Paediatrics)


SIDS Brochure downloaden (LINK)

[Translate to Netherlands:]

[Translate to Netherlands:] Download brochure

Onze partners & leveranciers

De relatie met onze wereldwijd verspreide vestigingen resp. verkooppartners beperkt zich bij MAM niet tot het verdelen van producten, wij zien ons veeleer als één grote familie, waar kennis wordt gedeeld en uitwisseling wordt bevorderd.
MAM heeft naast de eigen fabriek in Hongarije en de latexproductie in Thailand een reeks - grotendeels jarenlange - leveranciers voor materiaal en logistiek. De belangrijkste factor bij de keuze hiervan is de geleverde productkwaliteit, gevolgd door kosten en betrouwbaarheid.
Daarbij eisen wij dezelfde technische, ecologische en sociale standaarden als wij voor ons zelf hebben gesteld en in onze fabrieken worden gehandhaafd.

Onze relatie tot leveranciers is familiair en bouwt voort op wederzijds vertrouwen en gentleman's agreement.

MAM Charity

Er is MAM veel aan gelegen om hulpbehoevende moeders en hun kinderen in het kader van verschillende projecten te ondersteunen en donaties te kunnen schenken aan caritatieve voorzieningen. Hier volgen enkele voorbeelden:

MAM en het vroedvrouwencentrum in Wenen
Sinds 1989 vinden zwangere vrouwen, moeders en hun partners hier ondersteuning rond zwangerschap, geboorte, borstvoeding en de eerste tijd met de baby. Ervaren vroedvrouwen, maatschappelijk werksters en artsen adviseren vrouwen in een levensfase die vaak veel vragen oproept en onzekerheid met zich meebrengt.
Meer informatie over het vroedvrouwencentrum in Wenen
MAM ondersteunt het vroedvrouwencentrum enerzijds financieel en anderzijds met productdonaties en informatiematerialen. De samenwerking met het vroedvrouwencentrum is in ieder geval veel meer dan een eenzijdige ondersteuning door MAM. Wij zijn blij met de feedback van de zijde van de experts van het vroedvrouwencentrum en de input voor onze producten.

MAM initiatieven voor vluchtelingen
2015 stond volledig in het teken van de vluchtelingenhulp. Veel mensen die hier hun toevlucht kwamen zoeken kwamen met de hele familie, ook met veel kleine kinderen. Daarom hebben wij aan 30 verschillende organisaties meer dan 16.000 MAM-producten geschonken, van babyflesjes tot spenen.
In augustus zijn we een donatie-actie gestart in onze vestiging in Wenen. Alle medewerkers schonken 2 met verschillende hulpgoederen volgeladen auto's. Daar zat alles in wat voor eerste hulp nodig is: Luiers, vochtige doekjes, zeep, shampoo, tandpasta, slaapzakken, kleding, schoenen, speelgoed en nog veel meer. De geëngageerde vroedvrouw Sarah Klarer werkte nauw samen met het vluchtelingencentrum in Traiskirchen en verdeelde donaties ter plaatse.
Daarnaast ondersteunden MAM-medewerkers in 2015 het vluchtelingeninitiatief "train of hope" (http://www.trainofhope.at/). Dit initiatief werd in 2015 bekroond met de Oostenrijkse Mensenrechtenprijs (http://www.liga.or.at/2015/11/26/menschenrechtspreis-2015/) en coördineert op vrijwillige basis de hulpactie voor vluchtelingen aan het hoofdstation van Wenen. Het doel is de verzorging van reizigers met voedingsmiddelen, giften in natura of ook informatie. Na 2 dagen maakten vele MAM medewerkers deel uit van het team en verdeelden giften, thee, water en koffie, namen hulpgoederen aan en kookten eten.
(Foto's uit document inlassen)

X