Barnevakt

Noen ganger trenger man avlastning når man er foreldre, og da kan en barnevakt være et godt alternativ. Hvor godt det vil fungere å overlate barnet til en barnevakt avhenger av flere ting:

  • hvilken alders‑ og utviklingsfase barnet befinner seg i
  • barnets personlighet
  • om barnet har knyttet seg ordentlig til sine nærmeste
  • hvor vant barnet er med at andre enn foreldrene tar seg av det
  • hvem som skal være barnevakt, og hvor vant barnet er til denne personen
  • tilfeldigheter som sykdom, trøtthet eller om barnet har vært lei seg

Det beste er om barnevakten er en som barnet kjenner, som ofte er i nærheten av barnet, og som barnet er vant til å omgås. Små barn kan knytte seg til tre til fem personer selv om de ofte har én person de føler en sterkere tilknytning til. Det er viktig at personene barnet knytter seg til, har planer om å bli værende i barnets liv i lang tid. Barnet foretar en stor «investering» når det knytter seg til noen.

Den første gangen en annen person skal passe barnet, kan det være lurt at det er bare i en kort periode, slik at både du og barnet finne ut hvordan det føles. Kanskje går du bare en liten tur i nabolaget og tar med deg telefonen, slik at barnevakten kan ringe hvis det skulle være noe. Som forelder kan det være veldig individuelt akkurat når man er klar til å la noen andre ta hånd om barnet en stund. Noen får hjelp tidlig, mens andre vil vente til barnet har blitt noen år. Det viktigste er at det føles riktig for deg som forelder – og selvsagt for barnet! Den første gangen kan det også være greit at du ikke planlegger å overnatte borte. Kvelden og natten er kritiske perioder for barnet selv når foreldrene er hjemme. I alle perioder i barnets liv hvor det går gjennom en utviklingskrise, er det som regel mer følsomt. Da kan man være litt mer restriktiv med barnevakt. En slik periode opptrer gjerne en eller annen gang i alderen 6–12 måneder. Mange barn blir da på vakt eller redde for ukjente personer. Det er ikke noe farlig. Det er bare en del av den naturlige utviklingen. Barnet vil helst være nær den personen det føler seg mest knyttet til. Noen ganger skal det ikke mer til enn at andre ser på barnet, for at det blir lei seg. Med støtte fra dere foreldre går denne perioden over i løpet av noen uker eller en måneds tid. Deretter er barnet nysgjerrig på verden rundt seg igjen!

Seneste innlegg

Populære innlegg