Omsorgsdager – hva er det?

Barnet har knapt nok begynt i barnehagen før det er tid for den første omsorgsdagen! Omsorgsdager er når du som forelder er hjemme sammen med et sykt barn. Det kan være fornuftig at dere som foreldre legger opp en strategi for omsorgsdager allerede før det blir aktuelt første gang. Noen foreldre tar omsorgsdager annenhver dag og bytter på å ta den første omsorgsdagen. Andre har avtalt hvilke ukedager som tilfaller hvem når det blir aktuelt. Atter andre velger uker med partall og oddetall. Uansett hvilket opplegg dere bestemmer dere for, gjør det at dere slipper å diskutere og finne ut av det den morgenen barnet våkner med rennende nese og feber. Slik skaper dere ro for både foreldre og barn.

Den første dagen du holder barnet hjemme fra barnehagen, skal du melde fra til personalet om morgenen. Også arbeidsgiver skal ha melding om at du er hjemme med sykt barn. Les mer om omsorgsdager her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/omsorgsdager

Seneste innlegg

Populære innlegg