Budowanie przyszłości dla dzisiejszych niemowląt

Jako firma rodzinna pracujemy dla niemowląt i ich bezpiecznej przyszłości. Z tego powodu – od samego początku – praca w sposób zrównoważony i odpowiedzialny miała kluczowe znaczenie dla wszystkich naszych działań.

Cóż może bardziej przekonywać do koncepcji zrównoważonego rozwoju niż świadomość, że działamy na rzecz następnych pokoleń – naszych dzieci i środowiska, w którym żyją? Pracujemy po to, aby dzieci na całym świecie czuły się dobrze, były bezpieczne i zdrowe.

Peter Röhrig

Dyrektor Zarządzający i założyciel MAM

Wyznaczanie drogi 

Staramy się działać zgodnie z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych Celami Zrównoważonego Rozwoju i dlatego dostosowaliśmy do nich naszą aktualną strategię.

Jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój 

Firma MAM uczestniczy na zasadach wolontariatu w wielu inicjatywach i projektach, które pomagają promować i wdrażać zrównoważony rozwój. Jesteśmy np. członkami UN Global Compact, austriackiej platformy CSR respACT i współzałożycielami wiodącej austriackiej firmy specjalizującej się w recyklingu ARA (Altstoff Recycling Austria).

Współpraca z partnerami 

Stale prowadzimy i doskonalimy aktywny dialog z naszymi partnerami – pracownikami, właścicielami, rodzicami, ekspertami w zakresie medycyny, partnerami dystrybucyjnymi i handlowymi oraz dostawcami. Preferujemy pracę tylko z tymi osobami i partnerami, którzy tak samo jak my dbają o przyszłe pokolenia.

Dbamy o dzieci, rodziców i zrównoważone artykuły dla niemowląt 

Nasze działy badawczo-rozwojowe z pasją opracowują produkty, które chronią zdrowie niemowląt, minimalizują szkodliwe oddziaływanie na środowisko i promują sprawiedliwy łańcuch dostaw.

Kalkulator emisji CO2

Oblicz, jak możesz ograniczyć emisję CO2 wynikającą z korzystania z butelki MAM Easy Start™ Anti-Colic oraz pudełka do sterylizacji przechowywania naszych smoczków.

Oszczędzaj energię i ograniczaj emisję CO

Dbamy o środowisko 

Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne jest ważne dla przyszłości naszych dzieci. Jako firma, przyczyniamy się do tego, dbając o jak najbardziej odpowiedzialne warunki naszej produkcji. W ten sposób mamy swój pozytywny wkład w ochronę klimatu i ochronę zasobów naturalnych.

Zrównoważone zasoby i materiały

Bardzo się staramy, aby mieć pewność, że wybrane przez nas materiały są bezpieczne, wysokiej jakości i nie szkodzą środowisku. Dlatego nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami w zakresie ekologicznych artykułów dla niemowląt. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Jakość i bezpieczeństwo oferowane przez MAM.

Dbamy o naszych pracowników 

Nasza kultura korporacyjna charakteryzuje się otwartym i uczciwym podejściem, równymi szansami i dobrą atmosferą. W punkcie MAM People & Culture można przeczytać, co robimy dla naszych pracowników.

Dbamy o społeczeństwo 

Udzielamy się w społeczeństwie na różne sposoby. Nasze zaangażowanie obejmuje współpracę z ponad 30 ekspertami w zakresie medycyny, promowanie badań nad zdrowiem niemowląt oraz wspieranie dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej poprzez ogólnoświatowe korporacyjne programy pomocowe. 

Myślę o MAM jako o dużej rodzinie ze współczesnymi priorytetami, obejmującymi rozwój programów edukacyjnych i badawczych, które przyczyniają się do zdrowia dzieci.

Dr Alejandro Gustavo Jenik

Profesor konsultujący oddziału pediatrycznego szpitala Italiano de Buenos Aires, Argentyna, członek grupy zadaniowej zajmującej się zespołem nagłej śmierci łóżeczkowej przy Argentyńskim Towarzystwie Pediatrycznym

Kilka przykładów naszej pracy charytatywnej:

Raporty i nagrody związane ze zrównoważonym rozwojem

Transparentna komunikacja to dla nas ważna rzecz. Dlatego co dwa lata publikujemy nowy raport o zrównoważonym rozwoju. Nasze starania zostały docenione szeregiem różnych nagród.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności, zapoznaj się z najnowszymi raportami o zrównoważonym rozwoju:

Nagrody za zrównoważony rozwój

Tutaj możesz uzyskać informacje o przyznanych nam w ostatnich latach nagrodach i nominacjach: