Fair Rubber

MAM strävar kontinuerligt efter att uppnå högsta standard: i såväl produkternas kvalitet som i själva produktionen. Därför har vi valt att använda oss av Fair Rubber-märket – som ett bevis på vårt sociala och miljömässiga engagemang.

Vad är Fair Rubber?

 • Fair Rubber är en ideell icke-statlig organisation som arbetar för att främja rättvis och miljövänlig naturgummiproduktion. Fair Rubber-märket är ett bevis på att företag använder hållbart gummi i sina produkter, som kommer från plantager som har certifierats enligt Fair Rubber-standarder.

Följande standarder krävs av Fair Rubber:

 • Miljöaspekter: För att uppfylla kriterierna Fair Rubber behöver gummibönderna, som förser MAM med gummimjölk, påvisa sina miljömässiga och sociala arbetssätt när det gäller hur gummit skördas. Miljöstandarderna för gummiplantager är enligt FSC:s (Forest Stewardship Council) riktlinjer:
  – Bevarande av höga naturvärden
  – Hållbart skogsbruk och biologisk mångfald
 • Sociala aspekter: MAM betalar en extra premie på 0,50 € per kg torrgummi som levereras av småbrukarna. Fair Rubber certifieringen anger att producenter måste betalas en premie över det rådande marknadspriset. Denna premie hanteras sedan av det lokala kooperativet som säkerställer att medlen endast används för att förbättra arbets- och levnadsförhållandena
  – MAM betalar gummiodlarna en Fairtrade-premie på 0,50 euro per kilo gummi ovanpå marknadspriset.
  ttvisa arbetsvillkor, stöd till småskaliga odlare och lokalsamhällen. Dessa sociala aspekter är baserade på Fairtrade-riktlinjerna.

Varför Fair Rubber?

 • MAM har alltid lagt stor vikt vid att ha en hållbar leveranskedja.
 • Från första början har vi sett till att odlarna som skördar gummisaften på plantagerna i anslutning till vår produktionsanläggning i Hat Yi i Thailand har rättvisa arbetsvillkor och att naturen skyddas.
 • Nu betalar MAM en Fairtrade-premie som går direkt till producenterna och som används i deras samhällen, till exempel för försörjning av rent vatten.
 • Med Fair Rubber-märket visar vi att det gummi vi använder har producerats enligt höga miljömässiga och sociala standarder.

Från gummiträd till barnrummet

 • Några av de lokala odlarna som skördar gummi på plantagen är också anställda på MAM-fabriken i Hat Yi.
 • De bidrar därför i varje steg av processen – från att skörda gummisaften till den färdiga produkten.
 • För MAM Friends handlar det till exempel om att färga den vita latexen (naturgummit) som sedan hälls i särskilda gjutformar, torkas och slutligen trycks för hand och färdigställs – en hållbar produktionskedja från gummiträd till barnrummet.

 

Kategorier: Fair Rubber

Senaste inläggen

Fair Rubber

MAM strävar kontinuerligt efter att uppnå högsta standard: i såväl produkternas kvalitet som i själva produktionen. Därför har vi valt...

Populära inlägg

Fair Rubber

MAM strävar kontinuerligt efter att uppnå högsta standard: i såväl produkternas kvalitet som i själva produktionen. Därför har vi valt...