Hur många barn föds det?

I Sverige föds 110 000 – 115 000 barn per år.

För att befolkningsmängden i ett land ska hålla sig på samma nivå behöver vi nya medmänniskor. Utan hjälp av invandring behöver varje kvinna föda i genomsnitt 2,1 barn under sitt liv. Eftersom en liten andel flickor och kvinnor dör före sin fruktsamma ålder behöver reproduktionstalet vara lite mer än 2. I andra delar av världen, där dödsriskerna är högre än här, behöver kvinnorna föda mer än i genomsnitt 2,1 barn för att befolkningen ska kunna öka.

Antalet födda barn visar inte enbart på befolkningens vilja att skaffa barn utan påverkas av hur många i ett land som är i ålder för att kunna skaffa barn. Om en relativt stor andel av befolkningen är i fruktsam ålder är det helt naturligt att även födelsetalet är högre. För att studera den aktuella fruktsamheten, benägenheten att få barn, kan man använda den totala fertiliteten som mått. Den totala fertiliteten skattar antalet barn dagens kvinnor i genomsnitt beräknas föda under hela sitt liv.

I hela Europa sjönk den totala fertiliteten under 1990-talet. Sedan millenniumskiftet har dock kurvan vänt uppåt igen. EUsnittet är 1,5 barn per kvinna. I Sverige föds 1,85 barn per kvinna. Barnafödandet är lägst i Östeuropa, 1,3 barn per kvinna. Sydeuropa och Mellaneuropa har också låga födelsetal. Exempelvis ligger Tyskland och Italien lågt.

Inget av EU:s länder har en total fertilitet som ligger över den så kallade reproduktionsnivån, 2,1 barn per kvinna. Det betyder att inte i något land i Europa reproducerar befolkningen sig själv.

Kategorier: Gravid

Senaste inläggen

Gravid vecka 5

Det är ungefär nu, i vecka 5, som många börjar misstänka att de är gravida. Det kan kännas som...

Gravid vecka 7

För dig som väntar barn verkar säkert vecka 7 som väldigt tidig i graviditeten, men det händer mycket med...

Resa som gravid

Att resa som gravid kan innebära en del extra saker att tänka på innan man ger sig iväg :) Oftast...

Gravid – Inköpslistan

MAM produkter för nyfödda barn Det finns en uppsjö av produkter som man som förstagångsförälder får tips om. En del...

Populära inlägg

Resa som gravid

Att resa som gravid kan innebära en del extra saker att tänka på innan man ger sig iväg :) Oftast...

Gravid – Inköpslistan

MAM produkter för nyfödda barn Det finns en uppsjö av produkter som man som förstagångsförälder får tips om. En del...