I dag finns säkra graviditetstest att köpa nästan överallt. Du väljer själv när och var du vill
testa dig och svaret kommer nästan omedelbart. Och visst är det viktigt att tidigt få ett säkert
svar på om man är gravid eller ej.

Hur fungerar ett graviditetstest?

Det som ett graviditetstest mäter är förekomsten av ett hormon som bara utsöndras när en
äggcell blivit befruktad och fastnat på livmoderväggen. Hormonet heter HCG och som
många andra typer av hormoner går det utmärkt att mäta HCG-halten i urin. På ett
graviditetstest finns en testremsa längst ner. Det är den som ska doppas i urin. På remsan
finns antikroppar som bundits till ett färgämne, och de antikropparna kan i sin tur binda tills
sig HCG. Antikropparna förs vidare längs remsan till en testlinje som reagerar om det finns
HCG kopplat till dem och som då blir synlig. Förutom testlinjen finns en kontrollinje och den
visar bara att urinen nått upp och testet fungerat.
Innan de första digitala graviditetstesterna kom ut på marknaden omkring 2004 var det
vanligt att mödravårdscentralerna utförde HCG-test. Om en kvinna ville veta om hon var
gravid lämnade hon in ett urinprov där och fick sen beskedet om testet var positivt eller
negativt muntligt av en barnmorska. Självklart är det för de allra flesta både enklare och
skönare att kunna testa om man är gravid eller ej på en plats som man själv väljer.

SENASTE INLÄGG