Produkttester hos MAM

Innan en MAM produkt är redo att användas genomgår den ett antal tester. Produkten pressas ihop, dras ut, tappas, kokas, värms i mikrovågsugn och mycket annat. MAMs nappflaskor testas på 28 olika sätt och MAMs nappar går igenom 40 olika tester innan de kommer ut i handeln. Europeiska standarderna EN 14350 för nappflaskor och EN 1400 för nappar bygger på MAMs expertis. Under 2012 ägnade MAM cirka 7500 timmar på testning. Men detta arbete görs inte enbart för att de krav som finns på de olika marknaderna runt om i världen ska uppfyllas, utan främst för att vi ska uppfylla våra egna säkerhets- och kvalitetskrav, vilka ofta är strängare än lokala bestämmelser. Våra interna krav på nappars draghållfasthet är betydligt högre än vad som krävs enligt Europeisk standard.

Vill du titta mer på våra nappar så klicka på länken här: Gå till MAM Nappar

Senaste inläggen

Populära inlägg