COVID-19

Information till gravida och föräldrar

Världspolitiken präglas just nu av coronavirusets utbredning. Osäkerhet, ovisshet och självklart även oro hänger plötsligt som en skugga över oss och påverkar vår vardag. Vi på MAM är medvetna om att alla viktiga åtgärder som nu vidtas världen över för att hejda Covid-19-pandemin, medför en extra krävande situation för familjer. Vi vill försäkra föräldrar och barn om att vi i dessa svåra tider mer än någonsin sätter sammanhållning, pålitlighet och säkerhet i centrum för vårt dagliga arbete.

Säkerhet hos MAM

Säkerhet för barn och föräldrar har alltid högsta prioritet för oss men är extra aktuellt just nu. Vår produktion har förstärkt de redan stränga säkerhetsåtgärderna och vidtagit ytterligare hygienåtgärder när det gäller tillverkningen av MAM-produkter. Det handlar bland annat om dagliga hälsokontroller av våra medarbetare, strängare tillträdesregler för fabriksbyggnaden och en ännu mer frekvent desinficering av maskiner och omklädningsrum.

Under den pågående covid-19-krisen rekommenderar vi en högre hygienstandard för spädbarnsprodukter. Flaskor, dinappar och nappar bör steriliseras före varje användning. Det bästa sättet att sterilisera våra produkter är i mikrovågsugnen med hjälp av den självsteriliserande funktionen hos MAM Easy StartTM Anti-Colic-flaskan och den praktiska steriliseringsboxen till våra nappar. Det går snabbt och förbrukar mycket mindre energi än kokning. Den här processen dödar inte bara bakterier utan minskar eller dödar sannolikt även virus som covid-19.

Du hittar all information om rengöring av våra MAM-produkter på fliken FAQ på www.mambaby.com.

MAMs webbutik

Vår webbutik är i nuläget tillgänglig precis som vanligt. Samtidigt som våra kollegor på kontoren till stor del jobbar hemifrån, arbetar våra medarbetare på varulagret aktivt med att se till att beställningarna levereras. För att öka säkerheten för dem har vi skärpt hygienbestämmelserna även i leveranshallarna.