Uttalande från företaget

MAM Baby under covid-19-krisen

PRESSMEDDELANDE, 26 mars 2020

I den nuvarande situationen som förändras snabbt från dag till dag vill MAM Baby ge en uppdatering om status för dess produktion och hur företaget hanterar utmaningarna med den pågående covid-19-krisen. MAM Baby har redan vidtagit många korrigerande och förebyggande åtgärder för att skydda våra kunder och kunna fortsätta verksamheten som normalt..

De goda nyheterna är att produktionen av MAM-produkter fortgår i full takt på vår fabrik i Europa. Vi är därför glada att kunna meddela att vi inte förväntar oss några störningar i tillgången på MAM-produkter i den närmsta framtiden.

MAM-fabriken är väl rustad för alla olika utvecklingar av den aktuella situationen och har under de senaste veckorna infört strikta säkerhetsåtgärder för alla eventualiteter. Till exempel genomförs regelbundna hälsokontroller och daglig temperaturavläsning för alla som kommer in i fabriken, samt strikta desinfektionsregler för både personal och alla maskiner som tillverkar våra produkter. De olika skiften har också separerats för att se till att olika grupper aldrig möts fysiskt när de kommer eller lämnar fabriken. Detta säkerställer att produktionen även fortsättningsvis skulle vara opåverkad även vid en oförutsedd incident som omfattar något eller några team.

I kombination med vår vanliga lagerbuffert bör dessa åtgärder garantera fortsatt tillgång på MAM-produkter. MAM Baby fortsätter tillverkningen på full kapacitet tills något annat meddelas.

Vårt logistiknätverk i Europa har inte påverkats och fungerar fortfarande bra. MAM Baby arbetar främst med lokala transportpartner för att säkerställa önskad hantering vid gränser.

I ett regelmässigt perspektiv har alla relevanta myndigheter garanterat att kanalerna där MAM-produkter säljs, till exempel livsmedelsbutiker och apotek, även fortsättningsvis ska hållas öppna för försörjning av mat och mediciner samt för babyprodukter – dessa är prioriterade av naturliga skäl. MAM-produkter är även fortsättningsvis tillgängliga via vår webbutik mambaby.com och flera andra försäljningsställen online.

För oss på MAM innebär det här nya utmaningar, men jag är helt säker på att vi kan hantera situationen tillsammans och att vi har bättre förutsättningar för det än vad många andra kanske har. Jag är övertygad om att vi kommer starkare ur den här krisen och att vi kan blicka framåt med optimism. Våra tankar och lyckönskningar går till er alla, era nära och kära.

Peter Röhrig

grundare och CEO för MAM