Kies je land

Gegevensbescherming

Privacyverklaring volgens de AVG

I. Naam en adres van de voor verwerking verantwoordelijke

De voor verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

Bedrijfsnaam: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Handelsregisternummer: 110465z
Bevoegde handelsrechtbank: HG Wien
Btw-nr.: ATU 142 43 503
Adres: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wenen
Website: www.mambaby.com
E-mail: office@mambaby.com
Telefoon: +43 (0) 1 49 141 0
Fax: +43(0) 1 49 141 404

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en services. De persoonsgegevens van onze gebruikers worden regelmatig verzameld en gebruikt na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt art. 6 par. 1 lid a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokken persoon partij is, geldt art. 6 par. 1 lid b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan aan ons bedrijf is onderworpen, geldt art. 6 par. 1 lid c AVG als rechtsgrondslag.
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon, geldt art. 6 par. 1 lid d AVG als rechtsgrondslag.
Als de verwerking nodig is voor de bescherming van de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij en als de belangen, grondrechten en -vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven het eerstgenoemde belang, geldt art. 6 par. 1 lid f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. De gegevens kunnen daarna echter verder worden opgeslagen indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten van een contract of het uitvoeren van het contract.
III. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetserviceprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) De datum en tijd van toegang
(6) Websites via welke het systeem van de gebruiker op onze website komt
(7) Websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Dit geldt niet voor de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens die de toewijzing van de gegevens aan een gebruiker mogelijk maken. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 par. 1 lid f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website ter beschikking te stellen op de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie.
Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f AVG.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van dit doel. Bij verzameling van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

5. Recht op verzet en verwijdering
Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. De gebruiker beschikt dus niet over een recht op verzet.

IV. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor sommige elementen van onze website moet de aanroepende browser ook na een paginawissel kunnen worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:
(1) Logininformatie

Daarnaast gebruiken we op onze website cookies die een analyse van het surfgedrag van gebruiker mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden bepaald:
(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Frequentie van paginaweergaven
(3) Gebruik van websitefuncties

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband verwijzen we ook naar deze privacyverklaring.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 par. 1 lid f AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is, bij toestemming van de gebruiker, art. 6 par 1 lid a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
Technisch noodzakelijke cookies zijn bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel opnieuw wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
(1) Logininformatie
(2) Ingevoerde zoektermen
(3) Frequentie van paginaweergaven
(4) Gebruik van websitefuncties

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt voor het maken van gebruikersprofielen.

Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod continu optimaliseren.

We gebruiken ook cookies om de kwaliteit van onze website voor onze gebruikers te verbeteren en om het opnieuw bezoeken van onze website te vereenvoudigen.

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f AVG.

4. Duur van de opslag, recht op verzet en verwijdering
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en zo doorgegeven aan onze site. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de betreffende instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website kunt u mogelijk niet alle functies van de website volledig gebruiken. Hier kunt u de toestemming voor het gebruik van cookies intrekken.

V. Registratie en nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden ingevoerd in een invoervenster en naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgestuurd naar derden. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens naar ons verzonden en opgeslagen:
(1) Aanspreektitel
(2) Voornaam
(3) Achternaam
(4) E-mailadres
(5) Straat/huisnummer
(6) Postcode/stad
(7) Land

De volgende gegevens zijn geen verplichte velden en de informatie wordt alleen met toestemming van de gebruiker naar ons verzonden en opgeslagen:
(1) Handelsnaam
(2) Telefoonnummer
(3) Geboortedatum
(4) Geslacht
Bij registratie als Healthcare Professionals worden de volgende gegevens naar ons verzonden en opgeslagen:
(1) Beroep

De volgende gegevens zijn geen verplichte velden en de informatie wordt alleen met toestemming van de gebruiker naar ons verzonden en opgeslagen:
(1) Vakgebied
(2) Naam van de instelling
Bij de registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
(1) De datum en tijd van de registratie
In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor het verwerken van deze gegevens verkregen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, bij toestemming, van de gebruiker gebaseerd op art. 6 par 1 lid a AVG.

Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, geldt art. 6 par. 1 lid b AVG als aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens.

3. Doel van de gegevensverwerking
De gebruiker moet zich registreren om een contract met de gebruiker te sluiten of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

De verzamelde gegevens dienen voor het identificeren van de gebruiker en voor het correct leveren van de bestelde goederen.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van dit doel.

Dit is tijdens het registratieproces voor het uitvoeren van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen het geval als de gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van het contract. Toch kan het na het afsluiten van het contract nodig zijn om de persoonsgegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

5. Recht op verzet en verwijdering
Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt ook op elk moment de over u opgeslagen gegevens laten wijzigen.

Als de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk indien deze niet strijdig is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Tijdens uw registratie op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van het invoervenster naar ons verzonden, namelijk:
(1) E-mailadres
(2) Voornaam
(3) Achternaam

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij uw registratie:
(1) De datum en tijd van de registratie

Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming verkregen voor de verwerking van de gegevens en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

De verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven omvat geen overdracht van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Aangemelde MAM Club-leden of Health Care Professional kunnen een klantoordeel over producten indienen. Door zich te registreren voor de MAM Club of als Health Care Professional, geeft de betrokken persoon toestemming om via e-mail te worden benaderd in geval van vragen over zijn of haar klantoordeel. Deze toestemming kan op elk moment schriftelijk en per e-mail worden ingetrokken via mam-club@mambaby.com of via service4professionals@mambaby.com.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, bij toestemming van de gebruiker, art. 6 par 1 lid a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te bezorgen.

Tijdens het registratieproces worden ook anders persoonsgegevens verzameld om misbruik van de dienst of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van dit doel. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom bewaard zolang het MAM Club-lidmaatschap of de registratie als Health Care Professional actief is.

5. Recht op verzet en verwijdering
De betrokken gebruiker kan zijn of haar abonnement op de nieuwsbrief op elk moment beëindigen. Hiertoe bevat elke nieuwsbrief een speciale link.

Hiermee wordt ook de toestemming ingetrokken voor de opslag van de persoonsgegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

VI. Prijsspel

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website kunt u deelnemen aan een gratis prijsspel. Wanneer u zich aanmeldt voor het prijsspel, worden de gegevens van het invoervenster naar ons verzonden, namelijk:
(1) Voornaam
(2) Achternaam
(3) E-mailadres
Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij uw registratie:
(1) De datum en tijd van de deelname
Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming verkregen voor de verwerking van de gegevens en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

De verwerking van gegevens voor deelname aan het prijsspel omvat geen overdracht van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het prijsspel.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor het prijsspel door de gebruiker is, bij toestemming van de gebruiker, art. 6 par. 1 lid a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens worden verzameld om de gebruiker te informeren over zijn deelname aan het prijsspel en om de winnaar op de hoogte te brengen.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van dit doel. De gegevens van de gebruiker worden daarom opgeslagen zolang het prijsspel actief is.

5. Recht op verzet en verwijdering
De betrokken gebruiker kan zijn deelname aan het prijsspel op elk moment beëindigen. Hiertoe bevat elke e-mail in verband met het prijsspel een speciale link.

Hiermee wordt ook de toestemming ingetrokken voor de opslag van de persoonsgegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

VII. Contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres op onze website. In dit geval worden de persoonsgegevens opgeslagen die de gebruiker per e-mail verstuurt.

Voor de verwerking van de correspondentie worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar de volgende bedrijven, zoals vermeld in punt VIII:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Germany, info@pvs-ffc.om
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, bij toestemming, van de gebruiker gebaseerd op art. 6 par 1 lid a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens in het kader van een overdracht per e-mail is art. 6 par. 1 lid f AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft een contract te sluiten, dan vormt art. 6 par. 1 lid b AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking
Bij contact via e-mail hebben wij ook een rechtmatig belang in de verwerking van de gegevens.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van dit doel. Voor de per e-mail verzonden persoonsgegevens is dit het geval wanneer de correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat het verzoek definitief is afgehandeld.

5. Recht op verzet en verwijdering
De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

VIII. Overdracht van gegevens aan derden

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Voor de verwerking van bestellingen en ter ondersteuning van onze klanten bij de uitvoering van het contract, worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar de volgende bedrijven:

(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens
(1) Handelsnaam van een onderneming
(2) Voornaam
(3) Achternaam
(4) Straat/huisnummer
(5) Postcode/stad
(6) Land
(7) Klantnummer
(8) E-mailadres
door ons doorgegeven aan de genoemde bedrijven.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Als het doorsturen dient ter uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verzamelde gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van het contract.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van dit doel.

Dit is tijdens het registratieproces voor het uitvoeren van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen het geval als de gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van het contract. Toch kan het na het afsluiten van het contract nodig zijn om de persoonsgegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

5. Recht op verzet en verwijdering
Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt ook op elk moment de over u opgeslagen gegevens laten wijzigen.

Als de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk indien deze niet strijdig is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

a) Doorsturen naar serviceproviders

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

1a Eindklant

Wanneer u brochures en informatiemateriaal aanvraagt, goederen koopt of deelneemt aan marktonderzoeken of producttests, worden uw gegevens opgeslagen zodat we de levering met succes kunnen voltooien. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens
(1) Handelsnaam van een onderneming
(2) Aanspreektitel
(3) Voornaam
(4) Achternaam
(5) Straat/huisnummer
(6) Postcode/stad
(7) Land
(8) E-mailadres

door ons doorgegeven aan de volgende serviceproviders:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Deutschland, info@pvs-ffc.om
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Deutschland, impressum.paket@dhl.com 
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Wien, Österreich office@suxesslogistic.com 
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Deutschland, info@g-i-m.com 
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Shanghai, China, s.tumis@g-i-m.com 
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Frankreich, info-fr@g-i-m.com 
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Deutschland, info@interrogare.de 
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 Munich, Deutschland, info@hyve.net 
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Wien, Österreich, www.marketmind.at 

1b Healthcare Professionals

Wanneer u zich registreert als Healthcare Professional, worden de volgende persoonsgegevens
(1) Handelsnaam van een onderneming
(2) Aanspreektitel
(3) Voornaam
(4) Achternaam
(5) Straat/huisnummer
(6) Postcode/stad
(7) Land
(8) E-mailadres
(9) Beroep

door ons doorgegeven aan de volgende serviceproviders:

(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Als het doorsturen dient ter uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verzamelde gegevens dienen voor het identificeren van de gebruiker en voor het correct leveren van de bestelde goederen.

Voor Healthcare Professionals worden persoonsgegevens verzameld ten behoeve van registratie voor de sectie MAM Healthcare Professionals op www.mambaby.com/professionals, deelname aan een prijsspel en/of een verzoek om informatiemateriaal.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van dit doel.

Dit is tijdens het registratieproces voor het uitvoeren van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen het geval als de gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van het contract. Toch kan het na het afsluiten van het contract nodig zijn om de persoonsgegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

5. Recht op verzet en verwijdering
Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt ook op elk moment de over u opgeslagen gegevens laten wijzigen.

Als de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk indien deze niet strijdig is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

b) Doorsturen naar betalingsdiensten en betaalmethoden

1. Omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens
Als u kiest voor ‘Betalen met PayPal’ en betalen met ‘eps online overschrijving’ of vergelijkbare betaalmethoden worden voor de verwerking van deze betaalmethoden de volgende persoonsgegevens
(1) Handelsnaam van een onderneming
(2) Aanspreektitel
(3) Voornaam
(4) Achternaam
(5) Geboortedatum
(6) Straat/huisnummer
(7) Postcode/stad
(8) Land
(9) E-mailadres
(10) Telefoonnummer
(11) Bankgegevens voor SEPA-incasso
samen met de gegevens die nodig zijn voor transactieverwerking (orderdatum, factuurnummer, bedrag, vervaldatum, omschrijving van de bestelling, artikelnummer) doorgestuurd naar de volgende betalingsaanbieders voor de betalingsafwikkeling:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Schweden, info@klarna.de
(3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg, impressum@paypal.com

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt art. 6 par. 1 lid a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokken persoon partij is, geldt art. 6 par. 1 lid b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

3. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van dit doel.

Dit is het geval wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Toch kan het na het afsluiten van het contract nodig zijn om de persoonsgegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

4. Recht op verzet en verwijdering
Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt ook op elk moment de over u opgeslagen gegevens laten wijzigen.

Als de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk indien deze niet strijdig is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

De toestemming voor gegevensoverdracht die werd verleend tijdens het bestelproces kan op elk moment worden ingetrokken, zelfs zonder opgave van redenen. U verbindt zich ertoe om alleen correcte informatie te verstrekken.

c) Websiteanalysediensten

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
i. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het gebruik van internet aan de website-exploitant te verstrekken. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt bepaald bij het gebruik van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens, bij toestemming van de gebruiker, is art. 6 par. 1 lid a AVG.

We gebruiken de functies voor analyse van het gebruik van de website en remarketing. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f AVG.

3. Recht op verzet en verwijdering
U kunt de installatie van cookies en de opslag van cookies voorkomen via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u de functies van deze website in dat geval wellicht niet volledig kunt benutten.

Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door Google door het downloaden en installeren van de volgende browserplug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link <a href="javascript:gaOptout()">Opt-out Cookie setzen</a> klikken om registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te vermijden. Er wordt dan een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

d) Advertentie- en marketingdiensten

1. Omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens
i. Google AdWords Conversion Tracking
Onze website maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. Als u onze website hebt bereikt via een Google-advertentie zal Google Adwords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een Google-advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die is verzameld met behulp van de Conversion-cookies, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die zich hebben ingeschreven voor Conversion-Tracking. Klanten krijgen een overzicht van het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werden doorgestuurd naar een website met Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Als u niet wilt deelnemen aan de Tracking, kunt u het betreffende cookie weigeren, bv. met behulp van een browserinstelling die de automatische plaatsing van cookies volledig deactiveert of die cookies van het domein ‘googleadservices.com’ blokkeert.

Houd er rekening mee dat u het opt-out-cookies niet mag verwijderen als u geen meetgegevens wilt opslaan. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u het betreffende opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

ii. Google AdWords Remarketing
Deze website maakt gebruik van de remarketingtechnologie en de functie ‘Soortgelijke doelgroepen’ van Google Inc. Met behulp van deze technologie krijgen gebruikers, die onze webpagina's bezoeken, onze online advertenties opnieuw te zien op pagina’s van het Google Partner-netwerk. Dit gebeurt door het gebruik van cookies, dat wil zeggen kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw internetbrowser worden opgeslagen door Google en derden. Daarnaast wordt apparaatoverschrijdende remarketing gebruikt. Hiermee krijgen gebruikers die onze website op een bepaald apparaat bezoeken onze online advertenties ook op andere apparaten te zien.

Als u de Remarketing-functie van Google niet wenst te gebruiken, kunt u deze altijd uitschakelen via de instellingen op https://www.google.com/settings/ads. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties via het marketingnetwerkinitiatief uitschakelen volgens de instructies op https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Houd er rekening mee dat als u cookies deactiveert, u nog altijd advertenties ontvangt die minder zijn aangepast aan uw interesses/surfgewoonten.

iii. Facebook Conversion Tracking Pixel
Als u hiermee akkoord gaat, maakt onze website gebruik van de Conversion Tracking Pixel-service van Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Hierdoor kunnen we de acties van onze gebruikers volgen nadat ze naar onze website zijn doorgestuurd via een Facebook-advertentie. Zo kunnen we de effectiviteit van onze Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoekdoeleinden bepalen. De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat we de persoonsgegevens van de individuele gebruikers niet kunnen bekijken. De verzamelde gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Wij informeren u hierover volgens onze laatste informatie. Facebook kan de gegevens koppelen aan de gegevens van uw Facebook-account en gebruikt de gegevens voor zijn eigen advertentiedoeleinden, volgens de Facebook-datarichtlijnen https://www.facebook.com/about/privacy/.

Met Facebook Conversion Tracking kunnen Facebook en zijn partners u ook advertenties op en buiten Facebook laten zien. Bovendien wordt voor deze doeleinden een cookie op uw computer opgeslagen.

Klik hier om uw toestemming in te trekken
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Deze website maakt gebruik van de Retargeting-functie ‘Aangepaste doelgroepen’ van het sociaal netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt door de Retargeting-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt de informatie dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Zo kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We kunnen deze informatie gebruiken voor de weergave van Facebook-advertenties. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Klik hier om uw toestemming in te trekken
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens, bij toestemming van de gebruiker, is art. 6 par. 1 lid a AVG.
We gebruiken de functies voor de analyse van het gebruik van de website en voor reclamecampagnes, die onder meer noodzakelijk zijn voor de financiering van de website. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f AVG.

IX. Rechten van de betrokken persoon

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokken persoon in de zin van AVG en heeft u de volgende rechten ten aanzien van de voor verwerking verantwoordelijke:

1. Recht op informatie
U kunt de voor verwerking verantwoordelijke vragen om te bevestigen dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u bij de voor verwerking verantwoordelijke opheldering vragen over de volgende kwesties:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien geen specifieke informatie beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor verwerking verantwoordelijke of een recht op verzet tegen dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon werden verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering uit hoofde van art. 22 leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de gebruikte logica, en de omvang en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokken persoon.

U hebt het recht om na te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u, op basis van de garanties volgens art. 46 AVG, informatie vragen in verband met de overdracht.

2. Recht op correctie
U hebt een recht op correctie en/of aanvulling ten aanzien van de voor verwerking verantwoordelijke als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor verwerking verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen onder de volgende voorwaarden:
(1) als u de correctheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een bepaalde periode die de voor verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de correctheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;
(2) de verwerking onwettig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
(3) de voor verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerking, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 par. 1 AVG en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de voor verwerking verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

Als de verwerking beperkt is in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de voor verwerking verantwoordelijke u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering
a) Verwijderingsplicht
U kunt eisen dat de voor verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens onverwijld verwijdert en de voor verwerking verantwoordelijke moet deze gegevens onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties van toepassing is:
(1) Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins werden verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking volgens artikel 6 par. 1 lid a of art. 9 par. 2 lid a AVG is gebaseerd, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt volgens art. 21 par. 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt volgens art. 21 par. 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
(4) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) De schrapping van uw persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
(6) Uw persoonsgegevens werden verzameld op grond van art. 8 par 1 AVG in het kader van diensten van de informatiemaatschappij.

b) Informatie aan derden
Als de voor verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij deze volgens art. 17 par. 1 AVG moet verwijderen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om de voor verwerking verantwoordelijke, die de persoonsgegevens verwerkt, te informeren dat u als betrokken persoon de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens hebt gevraagd.

c) Uitzonderingen
Het recht om verwijdering geldt niet als de verwerking noodzakelijk is
(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking op grond van het recht van de Unie of de lidstaat vereist waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke;
(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met art. 9 par. 2 lid h en i en art. 9 par. 3 AVG;
(4) voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, in overeenstemming met art. 89 lid 1 AVG, voorzover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk maakt of ernstig kan beïnvloeden, of
(5) om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op kennisgeving
Als u een recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking hebt ten aanzien van de voor verwerking verantwoordelijke, is hij/zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.
U hebt het recht ten aanzien van de voor verwerking verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om persoonsgegevens die u aan de voor verwerking verantwoordelijke verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens door te geven aan een andere voor verwerking verantwoordelijke persoon, zonder verzet van de voor verwerking verantwoordelijke aan wie de gegevens initieel ter beschikking werd gesteld, op voorwaarde dat
(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens art. 6 par. 1 lid a AVG of art. 9 par. 2 lid a AVG of een contract volgens art. 6 par. 1 lid b AVG en
(2) de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerd openbaar gezag.

7. Recht op verzet
U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op grond van artikel 6 par. 1 lid e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor verwerking verantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij hij overtuigende, legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit is ook van toepassing op profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Ongeacht richtlijn 2002/58/EG hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensverwerking in te trekken
U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is.

Dit is niet van toepassing als de beslissing
(1) vereist is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de voor verwerking verantwoordelijke,
(2) toegestaan is volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen echter niet zijn gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, par. 2, lid a of g AVG van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de voor verwerking verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de voor de verwerking verantwoordelijke, te handhaven, om zijn/haar eigen positie kenbaar te maken en om tegen de beslissing in beroep te gaan.

10. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woon- of werkadres of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van art. 78 AVG.

  Bezig met laden...