Kies je land

X

Gegevensbescherming

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen en rechtspersonen.  Hieronder valt informatie met betrekking tot bijvoorbeeld uw naam, adres, postadres en e-mail. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel indien u ons deze verstrekt voor de uitvoering van uw eerste bestelling evenals toekomstige bestellingen in het kader van de hiervoor vereiste registratie. 

Wij gebruiken uw opgegeven post- en e-mailadres ook om met u te kunnen communiceren met betrekking tot uw bestellingen, om onze gegevensbestanden up to date te houden en om u uitnodigingen voor producttesten en andere onderzoeken toe te sturen.

Voor informatie over gelijkaardige producten, zwangerschaps- en/of ontwikkelingskalender, verwerken en gebruiken wij uw e-mailadres alleen wanneer u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent. 
In geval u zich heeft geabonneerd op onze newsletter, verwerken en gebruiken wij ook facultatieve informatie die u ons heeft verstrekt in het kader van de registratie (bijv. over uw zwangerschap en het geslacht van uw kinderen), om u eventueel via e-mail productaanbevelingen te kunnen toesturen van de MAM-online shop die afgestemd zijn op uw persoonlijke behoeften. 

U kunt uw instemming met het ontvangen van onze newsletter te allen tijde herroepen via de in elke e-mail-newsletter aangegeven link "abonnement newsletter opzeggen" of een bericht sturen aan de consumer-service(at)mambaby.com of aan MAM Babyartikel GmbH, Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wenen, Oostenrijk, tel.: 0043 1 491410, zonder opgaaf van redenen.

Het staat u vrij uw instemming voor gegevensverwerking te allen tijde te herroepen door een eenvoudige mededeling aan ons bovenvermelde adres zonder opgaaf van redenen. Wij zullen dan alle door u verstrekte gegevens binnen de wettelijke termijnen wissen, in zoverre wij niet verplicht zijn op grond van wettelijke regels tot verdere gegevensbewaring (bijv. fiscale bewaartermijnen). Wij wijzen u er echter op dat in dat geval bij een volgende bestelling opnieuw alle vereiste gegevens moeten worden opgegeven.

 

Overdracht van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens enkel door voor zover, en onder voorwaarde aan onze dienstverleners en partnerbedrijven, dit noodzakelijk is voor de behandeling van de bestelling en begeleiding van onze klanten bij de uitvoering van het contract. Deze ondernemingen mogen uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken en zijn tevens verplicht alle toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming in acht te nemen. 

Er vindt geen verdere overdracht van uw persoonsgegevens aan derden plaats, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven. Ook deze toestemming kan vanzelfsprekend en zonder opgaaf van redenen te allen tijde aan ons via bovenvermelde contactgegevens worden herroepen, zonder opgaaf van redenen. 

Het is mogelijk dat wij op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn uw gegevens bekend te maken aan derden. Op een dergelijk verzoek gaan wij enkel in wanneer wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben en na zorgvuldig te hebben gecontroleerd of een dergelijke verplichting werkelijk bestaat.

 

Beveiliging van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bij de gegevensverzameling versleuteld aan ons doorgestuurd via een beveiligde SSL-verbinding (Secure-Socket-Layer). 

ABOUT SSL CERTIFICATES 

Het Thawte-certificaat voor betrouwbare websites is een zichtbare realtime betrouwbaarheidswaarborg die uw gegevens versleutelt met minimum een 128-bit-versleuteling. 

 

Cookies en Google Analytics

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die wij opslaan op uw computer om u te herkennen.Hiervoor slaan wij volgende cookies op:

Facebook en social media plug-ins: Wij maken het u mogelijk om pagina-inhoud te delen via sociale netwerken. Bij Facebook worden door het gebruik van de website reeds cookies geplaatst en gegevens naar Facebook gezonden. Welke gegevens naar Facebook worden verzonden, leest u op https://www.facebook.com/about/privacy/. Aan andere sociale netwerken sturen wij geen gegevens, voor zover u het betreffende netwerk niet zelf uitkiest.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“) Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te maken over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Ook zal Google deze informatie desgevallend aan derden overdragen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u de functies van deze website in dat geval wellicht niet volledig kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het bovenvermelde doel. De gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde worden herroepen voor de toekomst [via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Betreffende de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ en IP-adressen enkel ingekort verwerkt worden om directe terugkoppeling naar personen uit te sluiten.

 

Contact voor vragen omtrent bescherming van persoonsgegevens

Mocht u vragen hebben over het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten op toegang, rectificatie, afscherming, wissen, herroeping of verweer wilt uitoefenen, gelieve u te richten tot de consumer-service(at)mambaby.com of aan MAM Babyartikel GmbH, Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wenen, Oostenrijk, tel.: 0043 1 491410.

  Bezig met laden...