Vyberte vaší zemi

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR

I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Osoba odpovědná ve smyslu základního nařízení a ostatních národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států i ostatních právních ustanovení pro ochranu osobních údajů je:

Název společnosti: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Číslo v obchodním rejstříku: 110465z
Rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni
DIČ: ATU 142 43 503
Adresa Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vídeň
Webová stránka: www.mambaby.com
E-mail: office@mambaby.com
Telefon: +43 (1) 49 141 0
Fax: +43(1) 49 141 404

II. Obecné informace ke zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů v zásadě jen tehdy, pokud jsou potřebné pro poskytování funkčních webových stránek i našeho obsahu a služeb. Shromažďování a použití osobních údajů našich uživatelů probíhá v zásadě jen na základě souhlasu uživatele. Výjimka platí v případech, v nichž není předchozí shromažďování nebo souhlas z faktických důvodů možné a zpracování osobních údajů je na základě zákonných předpisů možné.

2. Právní základ zpracování osobních údajů
Pokud pro zpracování osobních údajů získáme souhlas dané osoby, platí za základ čl. 6 odst. 1 písm. a obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, kdy smluvní stranou je dotyčná osoba, slouží za základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Platí to i pro postupy zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.
Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné k plnění zákonných povinností, kterým naše společnost podléhá, slouží za základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.
Pro případ, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro životně důležité zájmy dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby, slouží za základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.
Je-li zpracování potřebné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a nepřevažují-li zájmy, základní práva a svobody dotyčné osoby prvně uvedený zájem, platí za základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Výmaz osobních údajů a délka uložení
Osobní údaje dotyčné osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile důvod jejich uložení pomine. Uložení může přesáhnout tuto dobu, pokud je to stanoveno evropskými nebo národními zákonodárci v právních předpisech, zákonech nebo jiných předpisech EU, kterými se musí odpovědný subjekt řídit. Blokování nebo výmaz osobních údajů proběhne také tehdy, kdy vyprší doba archivace předepsaná uvedenými normami, ledaže by nezbytnost dalšího uložení byla nezbytná k uzavření nebo plnění smlouvy.

III. Připravenost webových stránek a vyhotovení souborů protokolu (logfiles)

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Při každém vyvolání naší internetové stránky eviduje náš systém automaticky data a informace počítačového systému počítače, na kterém je stránka vyvolána.

Při tom jsou shromážděny následující údaje:
(1) informace o typu prohlížeče a použité verzi
(2) operační systém uživatele
(3) poskytovatel internetového připojení uživatele
(4) IP adresa uživatele
(5) datum a čas přístupu
(6) webové stránky, ze kterých se systém uživatele na naši internetovou stránku dostal
(7) webové stránky, které byly vyvolány ze systému uživatele přes naši webovou stránku
Osobní údaje jsou rovněž uloženy v souborech protokolu našeho systému. Netýká se to IP adres uživatele nebo jiných údajů, které umožňují přiřazení údajů k uživateli. Ukládání těchto údajů společně s ostatními osobními údaji uživatele se neprovádí.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro přechodné ukládání údajů je 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Přechodné ukládání IP adresy systémem je nutné, aby bylo možné dodání webové stránky na počítač uživatele. IP adresa uživatele zůstává uložena jen po dobu návštěvy.
V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Délka uložení
Data jsou smazána, jakmile již pro dosažení účelu jejich shromažďování není více potřeba. V případě evidence osobních údajů k poskytování webové stránky je toto případ, kdy je daná návštěva ukončena.

5. Možnost námitky a odstranění
Evidence údajů k poskytování webové stránky a uložení údajů v souborech protokolu jsou nezbytně nutné pro provoz internetové stránky. Uživatel následně nemá žádnou možnost vznést námitku.

IV. Použití cookies

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Naše webová stránka využívá cookies. U cookies se jedná o textové soubory dat, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči, resp. je internetový prohlížeč uloží v počítačovém systému uživatele. Vyvolá-li uživatel webovou stránku, může se cookie uložit v operačním systému uživatele. Cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Používáme cookies k tomu, abychom udělali naši webovou stránku přátelštější k uživatelům. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby prohlížeč vyvolávající webovou stránku mohl být identifikován také po změně stránky.

V cookies se přitom ukládají a předávají následující údaje:
(1) přihlašovací informace

Kromě toho používáme na naší webové stránce cookies, které umožňují analýzu surfovacího chování uživatele.

Tímto způsobem lze předat následující údaje:
(1) zadané hledané výrazy
(2) četnost vyvolání stránky
(3) použití funkcí webových stránek

Při vyvolání naší webové stránky je uživatel informován o použití cookies k účelům analýzy a je vyžádán jeho souhlas ke zpracování osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti je poukázáno i na prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů při použití technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Právní základ pro zpracování osobních údajů při použití cookies k účelům analýzy je při předložení patřičného souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Účel použití technicky nezbytných cookies je zjednodušit pro uživatele použití webových stránek. Některé funkce naší internetové stránky nemohou být nabízeny bez použití cookies. Proto je nutné, aby byl prohlížeč opětovně identifikován i po změně stránky.

Pro následující použití potřebujete cookies:
(1) přihlašovací informace
(2) zadané hledané výrazy
(3) četnost vyvolání stránky
(4) použití funkcí webových stránek

Technicky nezbytné údaje o uživateli shromážděné prostřednictvím cookies nejsou používány k vytvoření uživatelských profilů.

Analytické cookies se používají za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejího obsahu. Prostřednictvím analytických cookies se dozvídáme, jak je webová stránka používána a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.

Další účely představují zlepšení kvality naší webové stránky pro naše uživatele i usnadnění návratu na naši stránku.

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Délka trvání uložení, možnost námitky a odstranění
Cookies se ukládají na počítači uživatele a z něj se přenášejí na naši stránku. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu nad použitím cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoli smazány. Může to probíhat i automaticky. Jsou-li cookies pro naši webovou stránku deaktivovány, není možné v plném rozsahu používat všechny funkce. Zde můžete odvolat souhlas s použitím cookies: xyzlink

V. Registrace a newsletter

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost se při zadání osobních údajů registrovat. Osobní údaje se přitom zadávají do vstupní masky a jsou nám předány a uloženy. Nedochází k dalšímu předání osobních údajů třetí straně. V rámci registračního procesu se v každém případě předávají a ukládají následující údaje:
(1) oslovení
(2) jméno
(3) příjmení
(4) e-mailová adresa
(5) ulice / č. p.
(6) PSČ / město
(7) země

Následující údaje nejsou povinné a jsou předány a uloženy jen tehdy, jsou-li dobrovolně zadány:
(1) firma
(2) telefonní číslo
(3) datum narození
(4) pohlaví

Při registraci zdravotnických odborníků se rovněž předávají a ukládají následující údaje:
(1) povolání

Následující údaje nejsou povinné a jsou předány a uloženy jen tehdy, jsou-li dobrovolně zadány:
(1) obor
(2) jméno zařízení

K okamžiku registrace se navíc ukládají následující údaje:
(1) datum a čas registrace
V rámci registračního procesu je vyžádán souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování údajů je při předložení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Slouží-li registrace plnění smlouvy, jejíž strana je uživatel, nebo realizaci předsmluvních opatření, je doplňkovým právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Registrace uživatele je nutná k plnění smlouvy s uživatelem nebo realizaci předsmluvních opatření.

Shromážděné údaje jsou nutné, aby bylo možné uživatele identifikovat a poskytnout řádné dodání objednaného zboží.

4. Délka uložení
Data jsou smazána, jakmile již pro dosažení účelu jejich shromažďování není více potřeba.

Je tomu tak v průběhu procesu registrace pro plnění smlouvy nebo pro plnění předsmluvních opatření, pokud osobní údaje nejsou pro plnění zakázky již dále nezbytné. Také po ukončení platnosti smlouvy může být nutné osobní údaje smluvního partnera uchovávat, aby byly splněny smluvní nebo zákonné povinnosti.

5. Možnost námitky a odstranění
Jako uživatel máte kdykoli možnost registraci zrušit. Vámi uložené údaje můžete kdykoli nechat změnit.

Jsou-li osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo realizaci předsmluvních opatření, je předčasný výmaz údajů možný jen tehdy, pokud není v rozporu se smluvními nebo zákonnými požadavky.

Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Na naší internetové stránce máte možnost objednat si v souvislosti s registrací bezplatný newsletter. Při tom jsou nám při přihlášení newsletteru předány osobní údaje ze zadávací masky, tedy:
(1) e-mailová adresa
(2) jméno
(3) příjmení

K tomu jsou navíc při přihlášení shromažďovány následující údaje:
(1) datum a čas registrace

Pro zpracování osobních údajů je v rámci přihlášení vyžádán váš souhlas a je odkázáno na prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se zpracování osobních údajů pro zaslání newsletterů nedochází k předávání osobních údajů třetí straně. Osobní údaje jsou použity výhradně pro zaslání newsletteru.

Jako přihlášený člen klubu MAM, resp. zdravotnický odborník, můžete zveřejnit názor zákazníka na jednotlivé produkty. S registrací k MAM klubu, resp. jako zdravotnický odborník, projevujete souhlas, že vás v případě dotazů k zveřejněnému názoru můžeme kontaktovat e-mailem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně nebo e-mailem odvolat na mam-club@mambaby.com, resp. service4professionals@mambaby.com.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů po objednání newsletteru uživatelem je při předložení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Evidování e-mailové adresy uživatele slouží k zasílání newsletteru.

Shromažďování ostatních osobních údajů v rámci přihlášení slouží tomu, aby se zabránilo zneužití služby nebo použité e-mailové adresy.

4. Délka uložení
Data jsou smazána, jakmile již pro dosažení účelu jejich shromažďování není více potřeba. E-mailová adresa uživatele je tudíž uložena na tak dlouho, dokud platí členství v MAM klubu, resp. registrace jako zdravotnický odborník.

5. Možnost námitky a odstranění
Objednávku newsletteru může uživatel kdykoli vypovědět. K tomuto účelu se v každém newsletteru nachází odpovídající odkaz.

Rovněž se tím umožňuje odvolání souhlasu s uložením osobních údajů shromážděných během přihlášení.

VI. Soutěž o ceny

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Na naší internetové stránce máte možnost zúčastnit se soutěže zdarma. K tomu jsou nám při přihlášení do soutěže předány osobní údaje ze zadávací masky, tedy:
(1) jméno
(2) příjmení
(3) e-mailová adresa

K tomu jsou navíc při přihlášení shromažďovány následující údaje:
(1) datum a čas účasti

Pro zpracování osobních údajů je v rámci přihlášení vyžádán váš souhlas a je odkázáno na prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se zpracování osobních údajů pro účast v soutěži nedochází k předávání osobních údajů třetí straně. Osobní údaje jsou použity výhradně pro účely této soutěže.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů po přihlášení do soutěže uživatelem je při předložení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Shromáždění osobních údajů slouží tomu, abychom mohli daného uživatele informovat o účasti v soutěži a vítěze o případném úspěchu.

4. Délka uložení
Data jsou smazána, jakmile již pro dosažení účelu jejich shromažďování není více potřeba. Údaje uživatele jsou uloženy po dobu, kdy je soutěž o ceny aktivní.

5. Možnost námitky a odstranění
Účast v soutěži může daný uživatel kdykoli odvolat. Za tímto účelem se v každém e-mailu týkajícím se soutěže nachází patřičný odkaz.

Rovněž se tím umožňuje odvolání souhlasu s uložením osobních údajů shromážděných během přihlášení.

VII. E-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Na naší internetové stránce je možné nás kontaktovat přes uvedenou e-mailovou adresu. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele předané s e-mailem.

Pro zpracování konverzace budou vaše osobní údaje předány dále uvedeným společnostem, viz bod VIII:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Německo, info@pvs-ffc.om
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Kypr, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Německo, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Švýcarsko, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Švédsko, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paříž, Francie, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Španělsko, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milán, Itálie, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vídeň, Rakousko, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Řecko, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Šanghaj) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Šanghaj 200336, Lidová republika Čína, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazílie,CEP 04.0004-000, Brazílie, contato@mambaby.com.br

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování údajů je při předložení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právní podklad pro zpracování osobních údajů, které jsou předány přeposláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Je-li e-mailový kontakt určen k uzavření smlouvy, je doplňkovým právním podkladem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
V případě kontaktování e-mailem to zahrnuje i požadovaný oprávněný zájem na zpracování údajů.

4. Délka uložení
Data jsou smazána, jakmile již pro dosažení účelu jejich shromažďování není více potřeba. Pro osobní údaje, které jsou zaslány e-mailem, je to tento případ, pokud je daná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, lze-li z okolností vyvodit, že je daná věc s konečnou platností vyřešena.

5. Možnost námitky a odstranění
Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracování osobních údajů odvolat. Používá-li uživatel při komunikaci s námi e-mail, může kdykoli odvolat ukládání svých osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy v souvislosti s kontaktování, budou v takovém případě smazány.

VIII. Předání osobních údajů třetí osobě

1. Rozsah zpracování osobních údajů
K vyřizování objednávek a péči o naše zákazníky při smluvním plnění budou vaše osobní údaje předávány následujícím společnostem:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Kypr, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Německo, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Švýcarsko, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Maďarsko, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Švédsko, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paříž, Francie, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Španělsko, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milán, Itálie, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vídeň, Rakousko, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Řecko, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Šanghaj) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Šanghaj 200336, Lidová republika Čína, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazílie,CEP 04.0004-000, Brazílie, contato@mambaby.com.br

Přitom budou předány následující osobní údaje
(1) firma společnosti
(2) jméno
(3) příjmení
(4) ulice / č. p.
(5) PSČ / město
(6) země
(7) zákaznické číslo
(8) e-mailová adresa
uvedeným společnostem

2. Právní základ zpracování osobních údajů
Předání osobních údajů slouží plnění smlouvy, jejíž strana je uživatel, nebo realizaci předsmluvních opatření, a právní základ pro zpracování údajů tvoří tudíž čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Shromážděné údaje jsou nutné, aby bylo možné plnit smlouvu.

4. Délka uložení
Data jsou smazána, jakmile již pro dosažení účelu jejich shromažďování není více potřeba.

Je tomu tak v průběhu procesu registrace pro plnění smlouvy nebo pro plnění předsmluvních opatření, pokud osobní údaje nejsou pro plnění zakázky již dále nezbytné. Také po ukončení platnosti smlouvy může být nutné osobní údaje smluvního partnera uchovávat, aby byly splněny smluvní nebo zákonné povinnosti.

5. Možnost námitky a odstranění
Jako uživatel máte kdykoli možnost registraci zrušit. Vámi uložené údaje můžete kdykoli nechat změnit.

Jsou-li osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo realizaci předsmluvních opatření, je předčasný výmaz údajů možný jen tehdy, pokud není v rozporu se smluvními nebo zákonnými požadavky.

a) Předání poskytovateli služeb

1. Rozsah zpracování osobních údajů

1a koncoví zákazníci
Pokud požadujete prospekty a informační materiály, nakupujete zboží nebo se účastníte průzkumu trhu nebo testování produktů, jsou vaše osobní údaje uloženy, abychom mohli úspěšně realizovat doručení. Přitom budou předány následující osobní údaje
(1) firma společnosti
(2) oslovení
(3) jméno
(4) příjmení
(5) ulice / č. p.
(6) PSČ / město
(7) země
(8) e-mailová adresa

předány níže uvedeným poskytovatelům služeb:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Německo, info@pvs-ffc.om
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Německo, impressum.paket@dhl.com
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Vídeň, Rakousko office@suxesslogistic.com
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Německo, info@g-i-m.com
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Šanghaj, Čína, s.tumis@g-i-m.com
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Francie, info-fr@g-i-m.com
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Německo, info@interrogare.de
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 Mnichov, Německo, info@hyve.net
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Vídeň, Rakousko, www.marketmind.at

1b Zdravotničtí odborníci
Pokud jste registrováni jako zdravotničtí odborníci, předáme následující osobní údaje
(1) firma společnosti
(2) oslovení
(3) jméno
(4) příjmení
(5) ulice / č. p.
(6) PSČ / město
(7) země
(8) e-mailová adresa
(9) povolání

předány níže uvedeným poskytovatelům služeb:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Kypr, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Německo, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Švýcarsko, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Maďarsko, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Švédsko, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paříž, Francie, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Španělsko, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milán, Itálie, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vídeň, Rakousko, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Řecko, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Šanghaj) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Šanghaj 200336, Lidová republika Čína, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazílie,CEP 04.0004-000, Brazílie, contato@mambaby.com.br

2. Právní základ zpracování osobních údajů
Předání osobních údajů slouží plnění smlouvy, jejíž strana je uživatel, nebo realizaci předsmluvních opatření, a právní základ pro zpracování údajů tvoří tudíž čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Shromážděné údaje jsou nutné, aby bylo možné uživatele identifikovat a poskytnout řádné dodání objednaného zboží.

Co se týče zdravotnických odborníků, probíhá shromažďování osobních údajů za účelem registrace pro oblast MAM Healthcare Professionals na www.mambaby.com/professionals, účast na výherní soutěži a/nebo žádost o zaslání informačních materiálů.

4. Délka uložení
Data jsou smazána, jakmile již pro dosažení účelu jejich shromažďování není více potřeba.

Je tomu tak v průběhu procesu registrace pro plnění smlouvy nebo pro plnění předsmluvních opatření, pokud osobní údaje nejsou pro plnění zakázky již dále nezbytné. Také po ukončení platnosti smlouvy může být nutné osobní údaje smluvního partnera uchovávat, aby byly splněny smluvní nebo zákonné povinnosti.

5. Možnost námitky a odstranění
Jako uživatel máte kdykoli možnost registraci zrušit. Vámi uložené údaje můžete kdykoli nechat změnit.

Jsou-li osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo realizaci předsmluvních opatření, je předčasný výmaz údajů možný jen tehdy, pokud není v rozporu se smluvními nebo zákonnými požadavky.

b) Předání placených služeb a platba

1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Při výběru „Platba přes PayPal“ a platba prostřednictvím „Převodu eps“ nebo srovnatelných platebních metod budou pro realizaci těchto způsobů platby předány následující osobní údaje
(1) firma společnosti
(2) oslovení
(3) jméno
(4) příjmení
(5) datum narození
(6) ulice / č. p.
(7) PSČ / město
(8) země
(9) e-mailová adresa
(10) telefonní číslo
(11) bankovní spojení u inkasa SEPA

společně s údaji nezbytnými pro průběh transakce (doba objednání, číslo faktury, částka, splatnost, označení objednávky, číslo položky) následujícím poskytovatelům platebních služeb za účelem postoupení pohledávek:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko, info@klarna.de
(3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg, impressum@paypal.com

2. Právní základ zpracování osobních údajů
Pokud pro zpracování osobních údajů získáme souhlas dané osoby, platí za základ čl. 6 odst. 1 písm. a obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, kdy smluvní stranou je dotyčná osoba, slouží za základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Platí to i pro postupy zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.

3. Délka uložení
Data jsou smazána, jakmile již pro dosažení účelu jejich shromažďování není více potřeba.

To je případ, kdy už údaje nejsou pro realizaci smlouvy nutné. Také po ukončení platnosti smlouvy může být nutné osobní údaje smluvního partnera uchovávat, aby byly splněny smluvní nebo zákonné povinnosti.

4. Možnost námitky a odstranění
Jako uživatel máte kdykoli možnost registraci zrušit. Vámi uložené údaje můžete kdykoli nechat změnit.

Jsou-li osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo realizaci předsmluvních opatření, je předčasný výmaz údajů možný jen tehdy, pokud není v rozporu se smluvními nebo zákonnými požadavky.

Souhlas s přenosem osobních údajů udělený v procesu objednávky může být kdykoli, a to i bez udání důvodů, odvolán. Jste povinni nám poskytovat výhradně pravdivé údaje.

c) Služby analýzy webových stránek

1. Rozsah zpracování osobních údajů
i. Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou webovou službu společnosti Google Inc. (www.google.hu). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které vám umožňují analýzu používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky získané prostřednictvím cookie se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států vázaných dohodou o Evropském hospodářském prostoru předtím krácena. Jen ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena úplná IP adresa a zkrácena tam. Anonymizace IP je na této webové stránce aktivní. Z příkazu provozovatele této webové stránky bude Google díky těmto informacím vyhodnocovat vaše využívání webové stránky a sestavovat pro provozovatele zprávy o aktivitách na těchto stránkách a poskytovat další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa předaná prostřednictvím Google Analytics vaším prohlížečem se nebude spojovat s jinými údaji společnosti Google.

2. Právní základ zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování údajů je po udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Používáme funkce k analýze používání webové stránky i pro remarketing. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Možnost námitky a odstranění
Instalaci i ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho softwarového prohlížeče; nicméně vás upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete mít možnost využívat plně všechny funkce této webové stránky.

Kromě toho můžete evidování údajů prostřednictvím cookie a vztahujících se na používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google i zpracování těchto údajů ze strany společnosti Google zabránit tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a instalujete dostupný plugin prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternativně k plugin prohlížeče můžete kliknout na tento odkaz <a href="javascript:gaOptout()">Opt-out Cookie setzen</a>, abyste v budoucnu zabránili evidování údajů prostřednictvím nástroje Google Analytics na této webové stránce. Ve vašem koncovém zařízené se uloží soubor cookie (opt-out). Smažete-li vaše cookies, musíte znovu kliknout na odkaz.

d) Inzertní a marketingové služby

1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

i. Google AdWords Conversion Tracking
Naše webová stránka využívá Google Conversion-Tracking. Dostanete-li se na naši webovou stránku přes inzerci spuštěnou Google, uloží Google Adwords na vašem počítači soubor cookie. Cookie pro Conversion-Tracking se uloží, pokud uživatel klikne na inzerci spuštěnou prostřednictvím Google. Tyto cookies pozbývají platnosti po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Použije-li uživatel určité stránky naší webové stránky a platnost cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiné cookie. Cookies tak zákazníci AdWords nemohou přes webové stránky sledovat. Informace získané pomocí conversion cookies slouží vytvoření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli využívat Conversion Tracking. Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerci a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem Conversion Tracking. Neobdržíte však žádné informace, které by vám umožnili osobně identifikovat uživatele.

Nechcete-li se sledování (tracking) zúčastnit, můžete požadované nastavení cookies odmítnout např. přes nastavení prohlížeče, které automatické nastavení cookies obecně deaktivuje, nebo nastavit váš prohlížeč tak, aby byly cookies doménou „googleadservices.com“ blokovány.

Dbejte prosím na to, že cookies opt-out nesmíte smazat, pokud nechcete zaznamenávat data měření. Smazali-li jste v prohlížeči všechny vaše cookies, musíte si příslušné cookie opt-out znovu nastavit.

ii. Google AdWords Remarketing
Na této webové stránce se používá technologie remarketingu a funkce „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc. S pomocí této technologie jsou uživatelé, kteří naše internetové stránky vyvolávají, na stránkách sítě partnerů Google opětovně osloveni prostřednictvím on-line inzerce. Děje se tak při používání cookies, tzn. malých textových souborů, které Google a třetí poskytovatovatel lokálně ukládá na meziúložišti vašeho internetového prohlížeče. Navíc se používá remarketing napříč zařízeními. Prostřednictvím toho mohou být uživatelé, kteří na zařízení vyvolají naši webovou stránku, osloveni také na dalších zařízeních naší online reklamou.

Nepřejete-li si funkci remarketing od Google, můžete ji v zásadě deaktivovat patřičným nastavením na https://www.google.com/settings/ads. Alternativně můžete použití cookies pro reklamu personalizovanou podle zájmů deaktivovat přes iniciativu reklamní sítě sledováním pokynů na https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Mějte prosím na mysli, že po případné deaktivaci cookies dále budete dostávat reklamní oznámení, která ale budou méně odpovídat vašim zájmům / chování na internetu.

iii. Facebook Conversion Tracking Pixel
S vaším souhlasem používá naše webová stránka Conversion Tracking Pixel Service společnosti Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Umožňuje nám sledovat aktivity našich uživatelů poté, co jsou kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na naši stránku. To nám umožňuje zaznamenat efektivitu reklam na Facebooku pro účely statistiky a výzkumu trhu. Shromážděné údaje zůstávají anonymní. To znamená, že nemůžeme nahlédnout osobní údaje jednotlivých uživatelů. Shromážděné údaje ukládá a zpracovává Facebook. U této příležitosti vás informujeme podle našich aktuálních informací. Facebook může osobní údaje propojit s údaji z vašeho facebookového účtu a použít je pro své vlastní reklamní účely podle směrnice o nakládání s osobními údaji společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Conversion Tracking umožňuje, aby vám Facebook i jeho partneři zobrazovali reklamu v rámci Facebooku i mimo něj. Vedle toho se pro tyto účely ukládá na vašem počítači soubor cookie.

Pro odvolání vašeho souhlasu klikněte prosím zde https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Tato webová stránka používá funkci retargeting „Custom Audiences“ sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pokud navštívíte naše stránky, vytvoří se přes retargeting tagy přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tím získá informace, že jste s vaší IP adresou navštívili naši stránku. Facebook tím může přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme používat pro inzerci Facebooku. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených údajů ani jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pro odvolání vašeho souhlasu klikněte prosím zde https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Právní základ zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování údajů je po udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
Využíváme funkce k analýze používání webové stránky i reklam, které jsou mimo jiné potřebné k financování webové stránky. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

IX.Práva subjektů údajů

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a přísluší vám ze strany odpovědné osoby následující práva:

1. Právo na informace
Můžete od odpovědné osoby požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud tomu tak je, můžete od odpovědné osoby požadovat informaci o:
(1) účelech, za jakými jsou osobní údaje zpracovávány;
(2) kategoriích osobních údajů, které jsou zpracovávány;
(3) příjemcích, resp. kategoriích příjemců, kterým byly dotčené osobní údaje předloženy nebo mají být předloženy;
(4) plánované době trvání uložení dotčených osobních údajů nebo, pokud k tomu nejsou možné konkrétní údaje, kritériích pro stanovení délky uložení;
(5) existenci práva na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování ze strany odpovědného subjektu nebo práva na námitku proti tomuto zpracování;
(6) existenci práva na stížnost u dozorčího orgánu;
(7) všech dostupných informacích o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly shromážděny od subjektu údajů;
(8) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR – minimálně v těchto případech – vypovídající informace o použité logice i rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o patřičných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s tímto přenosem.

2. Právo na opravu
Máte právo na opravu a/nebo doplnění ze strany odpovědné osoby, pokud jsou vaše zpracovávané osobní údaje nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí opravu neprodleně provést.

3. Právo na omezení zpracování
Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů:
(1) pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů po dobu, která odpovědné osobě umožňuje ověřit jejich správnost;
(2) zpracování je protiprávní a vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich využití;
(3) odpovědná osoba osobní údaje pro účely zpracování již nepožaduje, vy je však vyžadujete pro uplatnění, výkon nebo obranu vašich právních nároků nebo
(4) pokud máte námitky proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody oprávněné osoby převažují nad těmi vašimi.

Bude-li zpracování vašich osobních údajů omezeno, smějí tyto údaje – kromě jejich uložení – být zpracovány jen s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Bude-li omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete informováni odpovědnou osobou ještě před zrušením omezení.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost smazání
Můžete od odpovědné osoby požadovat, aby vaše osobní údaje neprodleně vymazala, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně smazat, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:
(1) Osobní údaje nejsou nadále nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány.
(2) Odvoláte svůj souhlas, o nějž se zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR opíralo, a chybí jiný právní základ pro zpracování
(3) Podali jste dle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku vůči zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo jste podali námitku dle čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracování.
(4) Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
(5) Výmaz vašich osobních údajů je nezbytný pro plnění právních povinností podle unijního práva nebo práva některého členského státu, kterému odpovědná osoba podléhá.
(6) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace třetí straně
Zveřejnila-li odpovědná osoba vaše osobní údaje a je-li podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna je vymazat, přijme při zohlednění dostupných technologií a nákladů na implementaci přiměřená opatření, a to i technické povahy, aby osoba odpovědná za zpracování údajů, která osobní údaje zpracovává, byla informována o tom, že jste jako subjekt údajů požádal o výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů.

c) Výjimky
Právo na výmaz neplatí, pokud je zpracování nutné
(1) k výkonu práva na svobodné vyjadřování a informace;
(2) k plnění zákonných závazků, které vyžadují zpracování osobních údajů dle unijních zákonů nebo zákonů členského státu, kterými se musí odpovědná osoba řídit, nebo k dodržení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo souvisí s výkonem veřejné moci, která byla odpovědné osobě propůjčena;
(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i i čl. 9 odst. 3 GDPR;
(4) pro archivační účely ve veřejném zájmu, vědecké a výzkumné účely nebo statistické účely dle čl. 89 odst. 1 GDPR, jestliže právo uvedené v písmenu a) může znemožnit nebo vážně poškodit dosažení cílů tohoto zpracování, nebo
(5) pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

5. Právo na opravu
Uplatňujete-li právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči odpovědné osobě, je tato povinna všem příjemcům, jimž poskytla vaše osobní údaje, sdělit tento požadavek na opravu nebo výmaz údajů či omezení zpracování, ledaže by se to jevilo jako nemožné nebo to bylo spojeno s nepřiměřenými náklady.
Vy máte vůči odpovědné osobě právo, abyste byli o těchto příjemcích informováni.

6. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, platném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo tyto údaje předat jiné odpovědné osobě bez omezení ze strany odpovědné osoby, které jste osobní údaje poskytly, pokud
(1) se zpracování zakládá na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a
(2) zpracování probíhá automatizovanými prostředky.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo vymoci, aby byly vaše osobní údaje předány přímo odpovědnou osobou jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí tím být poškozeny.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro výkon veřejné moci, která byla odpovědné osobě předána.

7. Právo na podání námitky
Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli podat námitku na zpracování vašich osobních údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí i pro profilování opírající se o tato ustanovení.

Odpovědná osoba nebude již vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže by mohla doložit nezbytné podpůrné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo podat námitku na zpracování vašich osobních údajů za účely tohoto druhu reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem.

Podáváte-li námitku na zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

Máte možnost v souvislosti s využitím služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo na podání námitky prostřednictvím automatizovaných prostředků, při nichž se používají technické specifikace.

8. Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena legálnost podle zákona o ochraně osobních údajů až do okamžiku odvolání provedeného zpracování.

9. Automatické rozhodování v jednotlivých případech včetně profilace
Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má na vás právní účinek nebo se vás podobně dotýká.

To neplatí, pokud je rozhodnutí
(1) potřebné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,
(2) přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, jimž odpovědná osoba podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k zajištění vašich práv a svobod i vašich oprávněných zájmů nebo
(3) jen s vaším výslovným schválením.

Tato rozhodnutí se nesmí ovšem dotýkat osobních údajů zvláštních kategorií podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g GDPR a byla učiněna přiměřená opatření k ochraně práv a svobod i vašich oprávněných zájmů.

Ohledně případů uvedených v bodech (1) a (3) přijme odpovědná osoba přiměřená opatření, aby zajistil práva a svobody i své oprávněné zájmy, k čemuž patří minimálně právo na zásah osoby ze strany odpovědné osoby a na předložení stanoviska a na podpoření rozhodnutí.

10. Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu
Aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní prostředek, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě vašeho místa pobytu, zaměstnání nebo místo údajného porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje DSGVO.

Dozorčí orgán, kterému byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

  Nahrávám...