Επιλέξτε τη χώρα σας

X

Προστασία δεδομένων & Ασφάλεια

Καταγραφή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων η ταυτότητα είναι προσδιορισμένη ή προσδιορίσιμη.  Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως π.χ. το όνομα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση. Καταγράφουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο όταν μας τα γνωστοποιείτε για την εκτέλεση της πρώτης σας παραγγελίας καθώς και μελλοντικών παραγγελιών, στα πλαίσια της εγγραφής που είναι αναγκαία γι' αυτόν τον σκοπό. 

Η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση χρησιμοποιούνται επίσης για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας, να διατηρούμε ενημερωμένες τις εγγραφές δεδομένων μας και να σας προσκαλούμε σε δοκιμές προϊόντων και άλλες μελέτες.

Για ενημέρωση σχετικά με παρόμοια προϊόντα, ημερολόγια εγκυμοσύνης ή/και ημερολόγια ανάπτυξης επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση μόνο εφόσον μας έχετε παράσχει ρητά τη συναίνεσή σας. 

Με την προϋπόθεση ότι έχετε εγγραφεί ως συνδρομήτρια στο newsletter μας, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε επίσης και πρόσθετα στοιχεία που μας έχετε παράσχει οικειοθελώς στα πλαίσια της εγγραφής (όπως σχετικά με την εγκυμοσύνη σας και το φύλο των παιδιών σας), ώστε να σας αποστέλλουμε κατά περίπτωση συστάσεις προϊόντων του MAM Online Shop προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας όπως αυτές προκύπτουν από τα εν λόγω στοιχεία. 

Την αποδοχή σας για τη λήψη του newsletter μας μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή μέσω του συνδέσμου "Κατάργηση συνδρομής newsletter" που αναφέρεται σε κάθε μήνυμα e-mail ή με γνωστοποίηση στη διεύθυνση consumer-service(at)mambaby.com ή στη διεύθυνση MAM Babyartikel GmbH, Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, Österreich, τηλ.: 0043 1 491410, χωρίς να χρειάζεται αιτιολόγηση.

Τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αιτιολόγηση, με ένα απλό μήνυμα σε μία από τις παραπάνω διευθύνσεις μας. Σε τέτοια περίπτωση θα διαγράψουμε μέσα στις νόμιμες προθεσμίες όλα τα δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει, εκτός και αν υποχρεούμαστε από τη νομοθεσία στην περαιτέρω διατήρησή τους (παράδειγμα, οι φορολογικές προθεσμίες διατήρησης στοιχείων). Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε τέτοια περίπτωση, για νέα παραγγελία θα απαιτηθεί η νέα καταγραφή όλων των αναγκαίων δεδομένων.


Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στους συνεργάτες παροχής υπηρεσιών και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας μόνο στην έκταση και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας και την εξυπηρέτηση των πελατών μας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της. Οι επιχειρήσεις αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο γι' αυτόν τον σκοπό, και είναι επίσης υποχρεωμένες να τηρούν όλους τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων. 

Περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται, εκτός και αν έχετε προηγουμένως παράσχει ρητάσυναίνεσή σας. Αυτονόητο είναι ότι τη συναίνεση αυτή μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολόγηση, χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υποχρεούμαστε με βάση νομικές διατάξεις να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους. Τέτοια αιτήματα ικανοποιούνται από εμάς μόνο στα πλαίσια της νομικής υποχρέωσης, και μετά από προσεκτικό έλεγχο για το αν όντως υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

 

Ασφάλεια δεδομένων

 

Κατά την καταγραφή τους, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς κωδικοποιημένα μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL (Secure-Socket-Layer). 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ SSL 

Η σφραγίδα thawte για αξιόπιστους ιστότοπους αποτελεί μια ορατή διασφάλιση της εμπιστοσύνης σε πραγματικό χρόνο και κωδικοποιεί τα δεδομένα σας στο ελάχιστο επίπεδο των 128 bit. 

 

Cookies και Google Analytics

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας για να σας αναγνωρίζουμε ξανά.

Γι' αυτόν τον σκοπό, αποθηκεύουμε τα ακόλουθα cookies:

Plug-ins Facebook και μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Σας επιτρέπουμε να μοιράζεστε περιεχόμενα σελίδων μέσω κοινωνικών δικτύων. Στο Facebook, ήδη με τη χρήση του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies και γίνεται αποστολή δεδομένων στο Facebook. Τα δεδομένα που αποστέλλονται στο Facebook μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/. Σε άλλα κοινωνικά δίκτυα δεν αποστέλλουμε δεδομένα εφόσον εσείς οι ίδιοι δεν έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου της Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς. Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω των cookies για την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου, να συντάξει για τους διαχειριστές του ιστοτόπου αναφορές για τις δραστηριότητες στον ιστότοπο, και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Επίσης, η Google διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες κατά περίπτωση σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή όταν οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Σε καμία περίπτωση η Google δεν συνδέει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google. Την εγκατάσταση cookies μπορείτε να την εμποδίσετε κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου στην πλήρη την έκτασή τους. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου δηλώνετε τη συμφωνία σας με την επεξεργασία των δεδομένων από την Google, τα οποία έχουν ληφθεί από εσάς, με τον προπεριγραφόμενο τρόπο και για τον προαναφερόμενο σκοπό. Για την καταγραφή και την αποθήκευση δεδομένων μπορείτε να εκφράσετε οποιαδήποτε στιγμή τις αντιρρήσεις σας [με το http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Όσον αφορά τη συζήτηση για τη χρήση εργαλείων ανάλυσης με πλήρεις διευθύνσεις ΙΡ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση "_anonymizeIp()", και συνεπώς οι διευθύνσεις ΙΡ υφίστανται επεξεργασία μόνο σε συντομευμένη μορφή, ώστε να αποκλείεται ο άμεσος συσχετισμός με πρόσωπα.

 

Επικοινωνία για θέματα προστασίας δεδομένων

 

Αν έχετε ερωτήσεις για την καταγραφή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με ενημέρωση, διόρθωση, φραγή, διαγραφή, ανάκληση ή αντίρρηση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση consumer-service(at)mambaby.com ή MAM Babyartikel GmbH, Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, Österreich, τηλ.: 0043 1 491410.

  Loading...