Velg ditt land

Datasikkerhet

Personvernerklæring iht. GDPR

I. Navn og underskrift på ansvarlig

Den ansvarlige iht. personvernforordningen og andre nasjonale personvernlover i medlemslandene samt andre personvernrelaterte bestemmelser er:

Firma: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Organisasjonsnummer: 110465z
Verneting: HG Wien
UID: ATU 142 43 503
Adresse: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien
Webside: www.mambaby.com
E-post: office@mambaby.com
Telefon: +43 (0) 1 49 141 0
Telefaks: +43(0) 1 49 141 404

II. Generelt om databehandling

1. Omfanget ved behandling av personopplysninger
Vi samler inn og bruker personopplysninger fra våre brukere prinsipielt bare så langt dette er nødvendig for å opprettholde en funksjonell webside samt vårt innhold og tjenester. Innsamling og bruk av personopplysninger fra våre brukere foretas regelmessig og bare etter samtykke fra brukeren. Et unntak gjelder i slike tilfeller hvor en tidligere innsamling av et samtykke av faktiske grunner ikke er mulig, og behandlingen av opplysningene er tillatt i kraft av lovbestemte forskrifter.

2. Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger
Såfremt vi innhenter et samtykke for den registrerte personen for behandling av personopplysninger art. 6 avs. 1 lit. a EU-personvernforordning (GDPR) som rettsgrunnlag.
Ved behandling av personopplysninger som er nødvendige til å oppfylle en avtale hvor den registrerte person er part, gjelder art. 6 avs. 1 lit. b GDPR som rettsgrunnlag. Dette gjelder også for behandlinger som er nødvendige for gjennomførelse av tiltak før avtalen.
Såfremt en behandling av personopplysninger er nødvendige til å oppfylle en rettslig forpliktelse som vårt foretak er underlagt, gjelder art. 6 avs. 1 lit. c GDPR som rettsgrunnlag.
For tilfellet at livsviktige interesser for den registrerte personen eller en annen naturlig person gjør det nødvendig med behandling av personopplysninger, gjelder art. 6 avs. 1 lit. d GDPR som rettsgrunnlag.
Hvis behandlingen er nødvendig for å ivareta vårt selskaps berettigede interesser eller de til en tredjepart, og hvis disse interessene veier tyngre, den registrertes grunnleggende rettigheter og friheter ikke, gjelder art. 6 avs. 1 lit. f GDPR som rettsgrunnlag for behandlingen.

3. Sletting av opplysninger og varighet ved lagring
Personopplysningene til den registrerte personen slettes eller sperres når formålet ved lagringen bortfaller. En lagring kan foretas når den ansvarlige er underlagt EU- eller nasjonale lovgivere i EU-forordninger, lover eller andre forskrifter hvor dette tillates. En sperring eller sletting av opplysningene foretas når en lagringsfrist fastlagt av en av de angitte standardene utløper, med mindre det er nødvendig med videre lagring for avslutning eller fullføring av avtalen.

III. Opprettholdelse av websiden og oppretting av loggfiler

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
Hver gang du åpner internettsidene våre, oppretter systemet vårt automatisk data og informasjon fra datasystemet til datamaskinen som åpner.

Følgende data samler da inn:
(1) Informasjon om nettlesertypen og brukt versjon
(2) Brukerens operativsystem
(3) Brukerens internettleverandør
(4) Brukerens IP-adresse
(5) Dato og klokkeslett for tilgang
(6) Websidene som systemet til brukeren var på, før han eller hun kom til vår internettside
(7) Websidene som systemet til brukeren har åpnet mht. vår webside

Dataene lagres også i loggfilen til vårt system. IP-adressene til brukeren eller andre data som muliggjør tilordning av dataene til en bruker, rammes ikke av dette. Disse dataene lagres ikke sammen med andre personopplysninger fra brukeren.

2. Rettsgrunnlag for databehandlingen
Rettsgrunnlaget for den midlertidige lagringen av dataene er art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
Den midlertidige lagringen av IP-adressen av systemet er nødvendig for å muliggjøre en utlevering av websiden til brukerens datamaskinen. For dette må IP-adressen til brukeren forbli lagret i perioden økten varer.
I disse formålene ligger også vår berettige interesse i databehandlingen iht. art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

4. Lagringens varighet
Dataene slettes når de ikke lenger brukes til formålet de ble samlet inn for. For eksempel når det gjelder innsamling av data for å opprettholde websiden, er dette tilfellet når den aktuelle økten avsluttes.

5. Mulighet for tilbakekalling og retting
Innsamling av data for å opprettholde websiden og lagring av dataene i loggfiler er helt nødvendig for driften av internettsiden. Det er for brukeren ingen anledning for å kalle dataene tilbake.

IV. Bruk av informasjonskapsler

1.  Beskrivelse og omfang av databehandlingen
Vår webside bruker informasjonskapsler. Informasjonskapslene er tekstfiler som lagres i nettleseren eller fra nettleseren på brukerens datasystem. Hvis en bruker åpner en webside, kan en informasjonskapsel lagres på operativsystemet til brukeren. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk tegnrekkefølge som muliggjør en unik identifisering av nettleseren ved ny åpning av websiden.

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre websidene våre brukervennligere. Noen elementer på nettsiden vår krever at nettleseren som åpner siden, også kan identifiseres etter skifte av side.

I informasjonskapslene lagres og overføres da følgende data:
(1) Påloggingsinformasjon

Vi bruker også informasjonskapsler på nettsiden vår som muliggjør en analyse av surfeforholdene til brukeren.

På denne måten kan følgende data overføres:
(1) Inntastede søkebegrep
(2) Hyppighet på sideåpninger
(3) Bruk av websidefunksjoner

Ved åpning av vår webside informeres brukeren om bruken av informasjonskapsler til analyseformål, og samtykke til behandling av personopplysningene som samles inn i denne forbindelse, innhentes. I denne sammenheng foretas også en henvisning til denne personvernerklæringen.

2. Rettsgrunnlag for databehandlingen
Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler er art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål er ved eksistens av et samtykke fra brukeren i dette henseendet art. 6 avs. 1 lit. a GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
Formålet ved bruken av teknisk nødvendige informasjonskapsler er å forenkle bruken av websidene for brukerne. Noen funksjoner på vår internettside kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For disse er det nødvendig at nettleseren også oppdages igjen etter bytte av side.

For følgende bruk trenger vi informasjonskapsler:
(1) Påloggingsinformasjon
(2) Inntastede søkebegrep
(3) Hyppighet på sideåpninger
(4) Bruk av websidefunksjoner

De teknisk nødvendige informasjonskapslene som samler inn brukeropplysninger, brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

Bruken av analyse-informasjonskapsler har som mål å forbedre kvaliteten ved våre websider og innholdet på dem. Ved hjelp av analyse-informasjonskapslene får vi kunnskap om hvordan websiden blir brukt, og kan dermed kontinuerlig optimere vårt tilbud.

Andre formål utgjøres av forbedring av kvaliteten på våre websider for våre brukere samt å gjøre det lettere for dem å åpne websidene på nytt igjen.

I disse formålene ligger også vår berettige interesse i behandlingen av personopplysninger iht. art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

4. Varighet for lagringen, mulighet for tilbakekalling og retting
Informasjonskapsler lagres på datamaskinen til brukeren, og overføres fra denne til vår side. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Allerede lagrede informasjonskapsler kan slettes når som helst. Dette kan også foretas automatisk. Hvis informasjonskapsler for våre websider deaktiveres, kan muligens ikke alle funksjonene på nettstedet brukes lenger fullt ut. Her kan du trekke tilbake samtykket til å bruke informasjonskapsler.

V. Registrering og nyhetsbrev

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
Vi byr brukerne våre på muligheten til å registrere seg med angivelse av personopplysninger på internettsidene våre. Opplysningene angis da i et inntastingsfelt, og overføres og lagres hos oss. Opplysningene gis ikke videre til tredjepart. Følgende data overføres til og lagres hos oss alltid innenfor rammen av registreringsprosessen:
(1) Tiltale
(2) Fornavn
(3) Etternavn
(4) E-postadresse
(5) Gate/husnummer
(6) Poststed/by
(7) Land

Følgende data utgjør ikke obligatoriske felt, og overføres til og lagres hos oss bare ved frivillig angivelse:
(1) Firma
(2) Telefonnummer
(3) Fødselsdato
(4) Kjønn

Ved registrering av ansatte i helsesektoren overføres til og lagres hos oss alltid følgende data i tillegg:
(1) Yrke

Følgende data utgjør ikke obligatoriske felt, og overføres til og lagres hos oss bare ved frivillig angivelse:
(1) Fagområde
(2) Navn på institusjon

På registreringstidspunktet lagres også følgende data i tillegg:
(1) Dato og klokkeslett for registreringen

Innenfor rammen av registreringsprosessen innhentes et samtykke fra brukeren om behandling av disse opplysningene.

2. Rettsgrunnlag for databehandlingen
Rettsgrunnlaget for behandling av dataene er ved eksistens av et samtykke fra brukeren i dette henseendet art. 6 avs. 1 lit. a GDPR.

Hvis registreringen brukes til å gjennomføre en avtale hvor vedkommende bruker er part eller gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse, er rettsgrunnlaget for behandling av dataene i tillegg art. 6 avs. 1 lit. b GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
En brukerregistrering er nødvendig for å fullføre en avtale med brukeren eller for gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse.

De innsamlede dataene er nødvendige for å muliggjøre en identifisering av brukeren samt for å garantere en forskriftsmessig levering av de bestilte varene.

4. Lagringens varighet
Dataene slettes når de ikke lenger brukes til formålet de ble samlet inn for.

Dette er tilfellet når dataene samlet inn under registreringen for å gjennomføre en avtale eller for gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av avtalen. Også etter fullføring av avtalene kan det finnes behov for å lagre personopplysninger om avtalepartneren for å imøtekomme avtalemessige eller lovbestemte forpliktelser.

5. Mulighet for tilbakekalling og retting
Som bruker har du når som helst mulighet til å annullere registreringen. Opplysninger som er lagret om deg, kan du når som helst få endret.

Hvis dataene til gjennomføring av en avtale eller til gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse er nødvendige, er en tidligere sletting av dataene bare mulig hvis ikke avtalemessige eller lovbestemte forpliktelser motsier en sletting.

Nyhetsbrev

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
På vår internettside har du mulighet til å abonnere på et gratis nyhetsbrev når du registrerer deg. Da overføres dataene fra inntastingsfeltet til oss ved tegning av abonnementet på nyhetsbrevet, nemlig:
(1) E-postadresse
(2) Fornavn
(3) Etternavn

I tillegg samles følgende opplysninger inn ved registreringen:
(1) Dato og klokkeslett for registreringen

For behandling av dataene innhentes ditt samtykke under registreringen, og det henvises til denne personvernerklæringen.

Det foretas ingen overføring av data til tredjepart i sammenheng med databehandlingen ved forsendelse av nyhetsbrev. Dataene blir utelukkende brukt til forsendelse av nyhetsbrev.

Som pålogget MAM Club-medlem eller ansatt i helsesektoren kan du skrive en kundeanmeldelse om produkter. Med registreringen som MAM Club-medlem eller ansatt i helsesektoren gir du samtykke om å bli kontaktet per e-post i tilfelle spørsmål om publisert kundeanmeldelse. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst skriftlig og per e-post på mam-club@mambaby.com eller på service4professionals@mambaby.com.

2. Rettsgrunnlag for databehandlingen
Rettsgrunnlaget for behandling av dataene etter tegning av abonnement på nyhetsbrev av brukeren er ved eksistens av et samtykke fra brukeren i dette henseendet art. 6 avs. 1 lit. a GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
Innsamling av e-postadressen til brukeren brukes til å sende nyhetsbrevet.

Innsamling av øvrige personopplysninger innenfor rammen av abonnementstegningen brukes til å forhindre en misbruk av tjenestene eller den brukte e-postadressen.

4. Lagringens varighet
Dataene slettes når de ikke lenger brukes til formålet de ble samlet inn for. E-postadressen til brukeren lagres da så lenge han eller hun opprettholder MAM Club-medlemskapet eller registreringen som ansatt i helsesektoren.

5. Mulighet for tilbakekalling og retting
Abonnement på nyhetsbrevet kan annulleres av den registrerte brukeren når som helst. Til dette formålet finner du en tilsvarende kobling i alle nyhetsbrev.

Her muliggjøres også en tilbakekalling av samtykket til lagring av de innsamlede personopplysningene under tegningen av abonnementet.

VI. Konkurranse

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
På våre internettsider er det mulighet til å delta i en gratis konkurranse. Da overføres dataene fra inntastingsfeltet til oss ved påmelding til konkurransen, nemlig:
(1) Fornavn
(2) Etternavn
(3) E-postadresse

I tillegg samles følgende opplysninger inn ved registreringen:
(1) Dato og klokkeslett for deltakelse

For behandling av dataene innhentes ditt samtykke under registreringen, og det henvises til denne personvernerklæringen.

Det foretas ingen overføring av data til tredjepart i sammenheng med databehandlingen ved deltakelsen i konkurransen. Dataene blir utelukkende brukt til konkurransen.

2. Rettsgrunnlag for databehandlingen
Rettsgrunnlaget for behandling av dataene etter påmelding til konkurransen av brukeren er ved eksistens av et samtykke fra brukeren i dette henseendet art. 6 avs. 1 lit. a GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
Innsamling av personopplysninger brukes til å informere den respektive brukeren om deltakelse i konkurransen samt vinneren om dens suksess.

4. Lagringens varighet
Dataene slettes når de ikke lenger brukes til formålet de ble samlet inn for. Opplysningene om brukeren lagres da så lenge konkurransen pågår.

5. Mulighet for tilbakekalling og retting
Deltakelsen i konkurransen kan annulleres av den registrerte brukeren når som helst. Til dette formålet finner du en tilsvarende kobling i hver e-post angående konkurransen.

Her muliggjøres også en tilbakekalling av samtykket til lagring av de innsamlede personopplysningene under tegningen av abonnementet.

VII. E-postkontakt

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
På vår internettside er det mulig med kontakt via den angitte e-postadressen. I dette tilfellet lagres e-posten meddelt i personopplysningene om brukeren.

For behandling av korrespondansen gis personopplysningene videre slik det fremgår under punkt VIII til følgende foretak:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Germany, info@pvs-ffc.om
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Sveits, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sverige, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Rettsgrunnlag for databehandlingen
Rettsgrunnlaget for behandling av dataene er ved eksistens av et samtykke fra brukeren i dette henseendet art. 6 avs. 1 lit. a GDPR.

Rettsgrunnlaget for behandling av dataene som overføres ved forsendelse av en e-post, er art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Hvis målet med e-postkontakten er gjennomføring av en avtale, er rettsgrunnlaget for behandlingen art. 6 avs. 1 lit. b GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
I tilfelle kontakt per e-post ligger det heri også en nødvendig, berettiget interesse i behandlingen av dataene.

4. Lagringens varighet
Dataene slettes når de ikke lenger brukes til formålet de ble samlet inn for. For personopplysningene som sendes per e-post, er dette også tilfellet når den respektive korrespondansen med brukeren er avsluttet. Korrespondansen er avsluttet når det lar seg slutte fra omstendighetene at det respektive saksforholdet er ferdig avklart.

5. Mulighet for tilbakekalling og retting
Brukeren har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger. Hvis brukeren tar kontakt med oss per e-post, så kan han eller hun trekke tilbake samtykket til lagring av personopplysningene når som helst. I et slikt tilfelle kan korrespondansen ikke fortsette.

Alle personopplysningene som lagres innenfor rammen av kontaktprosessen, slettes i dette tilfellet.

VIII. Overrekkelse av data til tredjepart

1. Omfanget ved behandling av personopplysninger
For avvikling av bestillinger og for å støtte våre kunder under avtalegjennomføringen gis personopplysningene videre til følgende foretak:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Sveits, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sverige, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9)  MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

Da gis følgende personopplysninger
(1) Firma til et foretak
(2) Fornavn
(3) Etternavn
(4) Gate/husnummer
(5) Poststed/by
(6) Land
(7) Kundenummer
(8) E-postadresse
videre til de nevnte foretakene av oss.

2. Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger
Overrekkelsen av dataene brukes til å gjennomføre en avtale hvor vedkommende bruker er part eller gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse, og derfor danner rettsgrunnlaget for behandling av dataene art. 6 avs. 1 lit. b GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
De innsamlede dataene er nødvendige for å kunne muliggjøre en gjennomføring av avtalen.

4. Lagringens varighet
Dataene slettes når de ikke lenger brukes til formålet de ble samlet inn for.

Dette er tilfellet når dataene samlet inn under registreringen for å gjennomføre en avtale eller for gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av avtalen. Også etter fullføring av avtalene kan det finnes behov for å lagre personopplysninger om avtalepartneren for å imøtekomme avtalemessige eller lovbestemte forpliktelser.

5. Mulighet for tilbakekalling og retting
Som bruker har du når som helst mulighet til å annullere registreringen. Opplysninger som er lagret om deg, kan du når som helst få endret.

Hvis dataene til gjennomføring av en avtale eller til gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse er nødvendige, er en tidligere sletting av dataene bare mulig hvis ikke avtalemessige eller lovbestemte forpliktelser motsier en sletting.

a) Overrekkelse til tjenesteleverandør

1. Omfanget ved behandling av personopplysninger

1a Sluttkunder
Når du ber om prospekter og informasjonsmaterialer, kjøper varer eller deltar i markedsundersøkelser eller produkttester, lagres dataene slik at vi kan foreta leveringene på riktig måte. Da gis følgende personopplysninger
(1) Firma til et foretak
(2) Tiltale
(3) Fornavn
(4) Etternavn
(5) Gate/husnummer
(6) Poststed/by
(7) Land
(8) E-postadresse

videre av oss til de etterfølgende leverandørene:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Tyskland, info@pvs-ffc.om
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland, impressum.paket@dhl.com
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Wien, Østerrike office@suxesslogistic.com
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Tyskland, info@g-i-m.com
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Shanghai, Kina, s.tumis@g-i-m.com
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Frankrike, info-fr@g-i-m.com
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Tyskland, info@interrogare.de
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 Munich, Tyskland, info@hyve.net
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Wien, Østerrike, www.marketmind.at

1b Ansatte i helsesektoren
Når du registrerer deg som ansatt i helsesektoren, gis etterfølgende personopplysninger
(1) Firma til et foretak
(2) Tiltale
(3) Fornavn
(4) Etternavn
(5) Gate/husnummer
(6) Poststed/by
(7) Land
(8) E-postadresse
(9) Yrke

videre av oss til de etterfølgende leverandørene:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Sveits, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sverige, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9)  MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger
Overrekkelsen av dataene brukes til å gjennomføre en avtale hvor vedkommende bruker er part eller gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse, og derfor danner rettsgrunnlaget for behandling av dataene art. 6 avs. 1 lit. b GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
De innsamlede dataene er nødvendige for å muliggjøre en identifisering av brukeren samt for å garantere en forskriftsmessig levering av de bestilte varene.

Når det gjelder ansatte i helsesektoren foretas innsamlingen av personopplysninger for registrering for MAM Healthcare Professionals-området på www.mambaby.com/professionals, deltakelse i en konkurranse og/eller forespørsel om tilsending av informasjonsmaterialer.

4. Lagringens varighet
Dataene slettes når de ikke lenger brukes til formålet de ble samlet inn for.

Dette er tilfellet når dataene samlet inn under registreringen for å gjennomføre en avtale eller for gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av avtalen. Også etter fullføring av avtalene kan det finnes behov for å lagre personopplysninger om avtalepartneren for å imøtekomme avtalemessige eller lovbestemte forpliktelser.

5. Mulighet for tilbakekalling og retting
Som bruker har du når som helst mulighet til å annullere registreringen. Opplysninger som er lagret om deg, kan du når som helst få endret.

Hvis dataene til gjennomføring av en avtale eller til gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse er nødvendige, er en tidligere sletting av dataene bare mulig hvis ikke avtalemessige eller lovbestemte forpliktelser motsier en sletting.

b) Meddelelse til betalingstjeneste og betalingsprosesser

1. Omfanget og formålet ved behandling av personopplysninger
Hvis du velger "Betal med PayPal" og betaling med "eps elektronisk overføring" eller tilsvarende betalingstyper, meddeles etterfølgende personopplysninger for avvikling av disse betalingstypene
(1) Firma til et foretak
(2) Tiltale
(3) Fornavn
(4) Etternavn
(5) Fødselsdato
(6) Gate/husnummer
(7) Poststed/by
(8) Land
(9) E-postadresse
(10) Telefonnummer
(11) Bankforbindelse ved direkte SEPA-debitering

sammen med nødvendige data for avvikling av transaksjonen (bestillingstidspunkt, fakturasnummer, beløp, forfall, betegnelse på bestilling, artikkelnummer) til følgende betalingsleverandører for å gjennomføre innhenting av fordringen:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige, info@klarna.de
(3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg, impressum@paypal.com

2. Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger
Såfremt vi innhenter et samtykke for den registrerte personen for behandling av personopplysninger art. 6 avs. 1 lit. a EU-personvernforordning (GDPR) som rettsgrunnlag.
Ved behandling av personopplysninger som er nødvendige til å oppfylle en avtale hvor den registrerte person er part, gjelder art. 6 avs. 1 lit. b GDPR som rettsgrunnlag. Dette gjelder også for behandlinger som er nødvendige for gjennomførelse av tiltak før avtalen.

3. Lagringens varighet
Dataene slettes når de ikke lenger brukes til formålet de ble samlet inn for.

Dette er da tilfellet når dataene ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av avtalen. Også etter fullføring av avtalene kan det finnes behov for å lagre personopplysninger om avtalepartneren for å imøtekomme avtalemessige eller lovbestemte forpliktelser.

4. Mulighet for tilbakekalling og retting
Som bruker har du når som helst mulighet til å annullere registreringen. Opplysninger som er lagret om deg, kan du når som helst få endret.

Hvis dataene til gjennomføring av en avtale eller til gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse er nødvendige, er en tidligere sletting av dataene bare mulig hvis ikke avtalemessige eller lovbestemte forpliktelser motsier en sletting.

Samtykket til meddelelse av data foretatt under bestillingsprosessen kan tilbakekalles når som helst, også uten angivelse av grunn til oss. Du er utelukkende forpliktet til å foreta registreringer som sanne ovenfor oss.

c) Nettanalysetjenester

1. Omfanget ved behandling av personopplysninger

i. Google Analytics
Dette webområdet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (www.google.com). Google Analytics bruker informasjonskapsler, dvs. tekstfiler, som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Opplysningene om din bruk av dette nettstedet, som samles inn av informasjonskapselen, overføres til en Google-server i USA og lagres der. I tilfelle aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, avkortes din IP-adresse av Google innenfor medlemsstatene i EU eller i andre land omfattet av avtalen om det europeiske økonomiske området. Bare i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en server hos Google i USA og forkortes der. IP-anonymisering er aktiv på dette nettstedet. På oppdrag fra operatøren av dette nettstedet vil Google bruke disse opplysningene til å evaluere din bruk av nettstedet, opprette rapporter om aktiviteten på nettstedet og deretter tilby deg andre tjenester som er knyttet til din bruk av nettstedet og internett. IP-adressen som overfører fra nettleseren din innenfor rammen av Google Analytics, settes ikke sammen med andre opplysninger fra Google.

2. Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger
Rettsgrunnlaget for behandling av dataene er etter samtykke fra brukeren art. 6 avs. 1 lit. a GDPR.

Vi bruker funksjonene til analyse av nettstedbruken samt for remarketing. I disse formålene ligger også vår berettige interesse i databehandlingen iht. art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

3. Mulighet for tilbakekalling og retting
Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler samt lagring og bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. Vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet.

Du kan utover dette forhindre registreringen som samles inn av informasjonskapselen og data relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) av Google samt behandlingen av disse dataene av Google ved at du laster ned og installerer programtillegget for nettleseren på den følgende koblingen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

I stedet for programtillegget for nettleseren kan du klikke på denne koblingen <a href="javascript:gaOptout()">Velg bort bruk av informasjonskapsler</a> for å forhindre registrering av Google Analytics på dette nettstedet i fremtiden. Da legges en informasjonskapsel for bortvelging på din sluttenhet. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, må du trykke på koblingen én gang til.

d) Annonse- og markedsføringstjenester

1. Omfanget og formålet ved behandling av personopplysninger

i. Google AdWords Conversion Tracking
Vårt nettsted bruker Google Conversion-sporing. Hvis du kommer til nettstedet vårt via en annonse koblet av Google, lagres en informasjonskapsel på datamaskinen din av Google Adwords. Informasjonskapselen for Conversion-sporing lagres når en bruker klikker på en av annonsene koblet av Google. Disse informasjonskapslene taper sin gyldighet etter 30 dager, og brukes ikke til personlig identifisering. Hvis brukeren besøker bestemte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan vi og Google se at brukeren har klikket på annonsen og blitt ført videre til denne siden. Hver Google AdWords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan dermed ikke spores via nettstedet av AdWords-kunder. Informasjonen som samles inn via Conversion-informasjonskapselen, brukes til å opprette Conversion-statistikker for AdWords-kunder som bruker Conversion-sporing. Kundene får totalt antall brukere som har klikket på annonsen og som føres videre til en side med en Conversion-sporingstagg. De mottar dog ikke informasjon som det er mulig å identifisere brukeren personlig.

Hvis du ikke ønsker å delta i sporingen, kan du avvise den nødvendige lagringen av informasjonskapselen for dette – det gjør du i nettleserinnstillingene hvor du kan deaktivere generelt setting av informasjonskapsler eller ved å stille inn nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domenet "googleadservices.com" blokkeres.

Vær oppmerksom på at du ikke må slette bortvelgingsinformasjonskapslene så lenge du ønsker å unngå registrering av måledata. Hvis du har slettet alle informasjonskapslene i nettleseren din, må du sette alle bortvelgingsinformasjonskapslene på nytt.

ii. Google AdWords Remarketing
På dette nettstedet brukes Remarketing-teknologi og "Liknende målgrupper"-funksjon til Google Inc. Ved hjelp av denne teknologien får brukere, som åpner våre internettsider på sidene i Google Partner-nettverket, vår elektroniske annonse på nytt. Dette foretas ved bruk av informasjonskapsler, dvs. små tekstfiler som lagres av Google og av tredjepartsleverandører lokalt i bufferminnet til internettleseren din. Dessuten brukes enhetsovergripende remarketing. Da er det mulig at brukere som åpner internettsidene våre på én enhet, også mottar vår elektroniske annonse på andre enheter.

Hvis du ikke ønsker funksjonen remarketing fra Google, kan du prinsipielt deaktivere denne ved å foreta de respektive innstillingene på https://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler for interesserelatert reklame via reklamenettverksinitiativer ved å følge anvisningene på https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Vær oppmerksom på at du kan motta reklameannonser etter en eventuell deaktivering av informasjonskapslene igjen, men som dog er mindre tilpasset dine interesser/surfeforhold.

iii. Facebook sporingspiksel for konvertering
Med ditt samtykke bruker vårt nettsted en sporingspiksel for konvertering fra Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Denne muliggjør å spore handlingene til våre brukere etter de har blitt ført videre til vårt nettsted etter å ha trykket på en Facebook-annonse. Vi er dermed i stand til å registrere effekten av Facebook-annonsene for statistiske og markedsundersøkelsesformål. De innsamlede dataene forblir anonyme. Det betyr at vi ikke har innsyn i personopplysningene til de enkelte brukerne. De innsamlede dataene lagres og behandles derimot av Facebook. Vi informerer deg om dette forholdet, iht. våre aktuelle opplysninger. Facebook kan knytte dataene til dataene til din Facebook-konto, og bruker dataene til egne annonseformål iht. Facebook-personvernerklæringen https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook-sporing av konvertering gjør det mulig for Facebook og selskapets partnere å vise deg annonsen i og utenfor Facebook. I tillegg lagres en informasjonskapsel på datamaskinen din for dette formålet.

Klikk her for å tilbakekalle ditt samtykke https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Dette nettsiden bruker Retargeting-funksjonen "Custom Audiences" integrert i det sosiale nettverket til Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Når du besøker våre sider, opprettes en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren via retargeting-taggene. Facebook mottar da informasjonen at du har besøkt vår side med din IP-adresse. Da kan Facebook tilordne besøket på våre sider til din brukerkonto. Informasjonen som mottas på denne måte, kan vi bruke for visning av Facebook-annonser. Vi viser til at vi som tilbyder av sidene ikke mottar informasjon om innholdet i de overførte dataene samt bruken Facebook gjør av den. Videre informasjon om dette finner du i personvernerklæringen fra Facebook under https://www.facebook.com/about/privacy/.

Klikk her for å tilbakekalle ditt samtykke https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger
Rettsgrunnlaget for behandling av dataene er etter samtykke fra brukeren art. 6 avs. 1 lit. a GDPR.
Vi bruker funksjonene for å analysere nettstedbruken samt for reklametiltak, noe som er bl.a. nødvendig for finansiering av nettstedet. I disse formålene ligger også vår berettige interesse i databehandlingen iht. art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

IX. Rettigheter til den registrerte personen

Hvis personopplysninger om deg behandles, er du omfattet iht. GDPR, og du har følgende rettigheter i forhold til den ansvarlige:

1. Rett til informasjon
Du kan forlange en bekreftelse av den ansvarlige om personopplysninger om deg, behandles av oss.

Hvis en slik behandling foreligger, kan du forlange å få følgende informasjon av den ansvarlige:
(1) formålene personopplysningene behandles for
(2) kategoriene av personopplysninger som behandles
(3) mottakerne eller kategorier av mottakere som mottar eller som vil motta personopplysningene om deg
(4) planlagt varighet for lagring av den enkeltes personopplysninger, eller, hvis det ikke er mulig å gi konkrete angivelser for dette, kriteriene for bestemmelse av lagringsvarighet
(5) eksisterende rett til rettelse eller sletting av den enkeltes personopplysninger, rett til begrensning av behandlingen hos den ansvarlige eller rett til å motsi deg denne behandlingen
(6) eksisterende rett til å anke hos ansvarshavende for oppsyn
(7) alle tilgjengelige opplysninger om opphavet til dataene når personopplysningene ikke samles inn om den registrerte person
(8) eksistens av en automatiserte avgjørelser inkludert profilering iht. art. 22 avs. 1 og 4 GDPR og – i det minste i disse tilfellene –
pålitelig informasjon om den brukte logikken samt rekkevidden og de tilstrebede innvirkningene av en slik behandling for den registrerte personen

Du har rett til å forlange informasjon om de respektive personopplysningene overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. I denne sammenheng kan du forlange i kraft av de egnede garantiene iht. art 46 GDPR å bli informert om overføringen.

2. Rett til rettelse
Du har rett til rettelse og/eller fullstendiggjørelse overfor den ansvarlige såfremt de behandlede personopplysningene, som angår deg, er feil eller ufullstendige. Den ansvarlige skal foreta rettelsen uten opphold.

3. Rett til begrensning av behandlingen
Under følgende forutsetninger kan du forlange begrensning av behandlingen av de respektive personopplysningene:
(1) hvis du bestrider riktigheten til den respektive personopplysningene i en viss tid som det er mulig for den ansvarlige å kontrollere personopplysningenes riktighet
(2) behandlingen er uten rettsgrunnlag og du avviser sletting av personopplysningene og forlanger begrensning av behandlingen av personopplysningene i stedet for
(3) den ansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for formålet for behandlingen, men du trenger dem for å gjøre krav gjeldende, utøvelse eller forsvar mot rettskrav, eller
(4) hvis du har lagt inn innsigelse mot behandlingen iht. art. 21 avs. 1 GDPR og fortsatt ikke fått fastlagt om de berettigede grunnene til den ansvarlige veier tyngre enn dine grunner.

Hvis behandlingen av de respektive personopplysningene begrenses, må disse dataene – med unntak av lagringen av dem – bare kunne behandles med ditt samtykke eller for å gjøre krav gjeldende, utøvelse eller forsvar mot rettskrav eller for vern om rettigheter til en annen naturlig eller juridisk person eller av grunner av en viktig offentlig interesse i EU eller til et medlemsland.

Hvis begrensning av behandlingen begrenses etter forutsetningene nevnt ovenfor, informeres av du av den ansvarlige før begrensningen opphører.

4. Rett til sletting

a) Plikt til å slette
Du kan forlange at den ansvarlige sletter de respektive personopplysningene umiddelbart, og den ansvarlige er forpliktet til å slette disse dataene umiddelbart såfremt en av følgende grunner inntreffer:
(1) De respektive personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller de er blitt behandlet på annen måte.
(2) Du tilbakekaller samtykket som behandlingen iht. art. 6 avs. 1 lit. a eller art. 9 avs. 2 lit. a GDPR støttet seg på, og det mangler annet rettsgrunnlag for behandlingen.
(3) Du legger iht. art. 21 avs. 1 GDPR inn innsigelse mot behandlingen og det foreligger ikke prioriterte, berettigede interesser for behandlingen eller du legger inn innsigelse mot behandlingen iht. art. 21 avs. 2 GDPR.
(4) De respektive personopplysningene behandles uten rettsgrunnlag.
(5) Sletting av de respektive personopplysningene er nødvendige for å overholde en rettslig forpliktelse iht. EUs lover eller retten i medlemslandet som den ansvarlige er underlagt.
(6)  De respektive personopplysningene er samlet inn i forbindelse med tilbudte tjenester av IT-selskapet iht. art. 8 avs. 1 GDPR.

b) Informasjon til tredjepart
Hvis den ansvarlige har offentliggjort de respektive personopplysningene og er iht. art. 17 avs. 1 GDPR forpliktet til sletting av disse, skal han treffe egnede tiltak iht. tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader, og av teknisk art, for å informere den ansvarlige for databehandlingen av de respektive personopplysningene om deg at du har forlangt av ham sletting av alle koblinger til disse personopplysningene eller kopier eller replikasjoner av disse personopplysningene som registrert person.

c) Unntak
Rett til sletting består ikke når behandlingen er nødvendig
(1) for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon
(2) for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kreves og som den ansvarlige er underlagt iht. EUs lover eller retten i medlemslandet, eller til å gjennomføre en oppgave som ligger i det offentliges interesse eller som foretas i kraft av utøvelse av offentlig makt som er blitt overført til den ansvarlige
(3) av grunner til den offentlige interesse for å ivareta den offentlige helse iht. art. 9 avs. 2 lit. h og i samt art. 9 avs. 3 GDPR
(4) for arkivformål som ligger i den offentlige interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål iht. art. 89 avs. 1 GDPR samt den retten angitt under avsnitt a) som gjør sannsynlig fullføring av formålene med denne behandlingen umulig eller svært nedsatt
(5) å gjøre krav gjeldende, utøve eller forsvare seg mot rettskrav

5. Rett til informasjon
Hvis du har gjort retten til rettelse, sletting eller begrensning av behandlingen gjeldende overfor den ansvarlige, er denne forpliktet å meddele alle mottakerne som er blitt forelagt de respektive personopplysningene denne rettelsen eller sletting av dataene eller begrensningen av behandlingen, med mindre det viser seg å være umulig eller hvis det innebærer forholdsvis for mange anstrengelser.
Du har rett til å bli informert om disse mottakerne av den ansvarlige.

6. Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta de respektive personopplysningene som den ansvarlige har bearbeidet i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. I tillegg har du retten til å overføre disse dataene til en annen ansvarlig uten at den andre ansvarlige, som klargjorde personopplysningene, kan hindre dette hvis
(1) behandlingen beror på et samtykke iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR eller art. 9 avs. 2 lit. a GDPR eller av en avtale iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR
(2) behandlingen foretas ved hjelp av automatiserte prosesser

Ved å utøve denne retten har du videre rett til å påvirke at de respektive personopplysningene overføres direkte fra en ansvarlig til en annen ansvarlig hvis dette er teknisk mulig. Friheten og rettigheter til andre personer må her ikke påvirkes negativt.

Retten til dataportabilitet gjelder ikke for en behandling av personopplysninger som er nødvendig for å kunne påta seg en oppgave som ligger i det offentliges interesse eller som foretas i kraft av utøvelse av offentlig makt som er blitt overført til den ansvarlige.

7. Rett til innsigelser
Du har rett til å legge inn innsigelser mot behandlingen av de respektive personopplysningene som foretas på grunnlag av art. 6 avs. 1 lit. e eller f GDPR til enhver tid av grunner som oppstår som følge av din spesielle situasjon. Dette gjelder også en profilering som støtter seg på disse bestemmelsene.

Den ansvarlige behandler de respektive personopplysningene ikke lenger med mindre han eller hun kan vise til tvingende verneverdige grunner for behandlingen som veier tyngre enn interessene, rettighetene og frihetene eller behandlingen tjener som grunnlag til å gjøre krav gjeldende, utøve eller forsvare seg mot rettskrav.

Hvis de respektive personopplysningene behandles for å drive direktereklame, har du rett til å legge inn innsigelser mot behandlingen av de respektive personopplysningene for disse formålene med denne type reklame når som helst. Dette gjelder også for profilering hvis den står i forbindelse med en slik direktereklame.

Hvis du kommer med innsigelser mot formålene med direktereklame, vil de respektive personopplysningene ikke lenger brukes til disse formålene.

Du har mulighet til å utøve din rett til å legge inn innsigelser i sammenheng med bruk av tjenester fra IT-selskapet – uavhengig av direktivet 2002/58/EF – ved hjelp av automatiske avgjørelser hvorved det brukes tekniske spesifikasjoner.

8. Rett til tilbakekalling av personvernrettslig samtykke
Du har rett til å tilbakekalle ditt personvernrettslige samtykke når som helst. I kraft av tilbakekallelse av samtykket berøres ikke rettmessigheten ved behandlingen utført på grunnlag av samtykket frem til tilbakekalling.

9. Automatiserte avgjørelser i enkelttilfelle inkludert profilering
Du har rett til ikke å bli vurdert beroende utelukkende på en automatisert behandling – inkludert profilering – som har som resultat en rettslig virkning eller som påvirker deg sterkt negativt på liknende måte.

Dette gjelder ikke når avgjørelsen
(1) er nødvendig for fullbyrdelse eller gjennomføring av en avtale mellom deg og den ansvarlige
(2) er tillatt iht. EUs lover eller retten i medlemslandet og som den ansvarlige er underlagt, og disse forskriftene inneholder egnede tiltak til ivaretakelse av dine rettigheter og friheter samt dine berettigede interesser eller
(3) foretas med ditt uttrykkelige samtykke

Uansett må disse bestemmelsene ikke bero seg på spesielle kategorier av personopplysninger iht. art. 9 avs. 1 GDPR, såfremt ikke art. 9 avs. 2 lit. a eller g GDPR gjelder og egnede tiltak til vern om rettighetene og frihetene samt dine berettigede interesser er truffet.

Med hensyn til tilfellene nevnt i (1) og (3) treffer den ansvarlige egnede tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter samt dine berettigede interesser hvorved i det minste retten til å påvirke inngripen fra den ansvarliges side mht. en person for fremlegging av eget standpunkt og for å anke avgjørelsen hører til.

10. Rett til å anke hos ansvarshavende for oppsyn
Uavhengig av en annen forvaltningsrettslig eller rettslig rettshjelp har du rett til å anke hos ansvarshavende oppsyn, spesielt i medlemslandet hvor du har din bopel, arbeidsplass eller stedet for den formodentlige krenkelsen når du er av den mening at behandlingen av de respektive personopplysningene strider mot GDPR.

Ansvarshavende oppsyn hvor anken fremlegges, informerer ankesaksbehandler om status og resultater av anken, inkludert muligheten for en rettslig rettshjelp iht. art. 78 GDPR.

  Loading...