Välj ditt land

Datasäkerhet

Dataskyddsförklaring enligt GDPR

I. Namn och adress till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR och andra nationella dataskyddslagar som gäller i medlemsstaterna samt andra bestämmelser gällande dataskydd är:

Firmanamn: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Organisationsnummer: 110465z
Handelsregistret förs av följande domstol: HG Wien
UID: ATU 142 43 503
Adress: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien
Webbplats: www.mambaby.com
E-post: office@mambaby.com
Telefon: +43 (0) 1 49 141 0
Fax: +43(0) 1 49 141 404

II. Allmänt om databehandling

1. Omfattning av behandling av personuppgifter
Vi samlar bara in och använder personuppgifter från våra användare om det behövs för att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats, samt för vårt innehåll och våra tjänster. Insamling och användning av personuppgifter från våra användare sker endast om användare gett samtycke till detta. Undantaget är tillfällen då det inte går att inhämta samtycke i förväg och behandling av data är tillåtet enligt lag.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Om vi inhämtar samtycke från berörda personer för behandling av personuppgifter utgörs den rättsliga grunden av art. 6.1 a i den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR.
Vid behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, utgörs den rättsliga grunden av art. 6.1 b i GDPR. Detta gäller även för behandling som behövs för att vidta åtgärder innan avtal ingås.
Om behandling av personuppgifter krävs för att fullgöra rättsliga skyldigheter som åligger vårt företag utgörs den rättsliga grunden av art. 6.1 c i GDPR.
I händelse av att den registrerades eller en annan fysisk persons väsentliga intressen kräver behandling av personuppgifter, utgörs den rättsliga grunden av art. 6.1 d i GDPR.
Om behandlingen krävs för att skydda vårt företags eller tredje parts berättigade intressen och om de berättigade intressena, grundläggande rättigheterna och friheterna för den förstnämnda berörda personen inte överväger, utgörs den rättsliga grunden för behandlingen av art. 6.1 f i GDPR.

3. Radering och lagringstid för data
Personuppgifter som avser registrerade personer ska raderas eller spärras så fort ändamålet för lagringen uppfyllts. Uppgifterna kan lagras längre om detta föreskrivs enligt europeisk eller nationella lagstiftning i förordningar, lagar eller andra föreskrifter som den personuppgiftsansvarige lyder under. Data spärras och raderas även när den enligt lag föreskrivna lagringstiden har löpt ut, såvida inte data behöver lagras längre för att ingå eller fullgöra avtal.

III. Tillhandahållande av webbplats och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
Varje gång vår webbplats anropas registrerar våra system automatiskt data och information om den anropande datorn.

Följande data samlas in:
(1) Information om använd webbläsare och version
(2) Användarens operativsystem
(3) Användarens Internet-leverantör
(4) Användarens IP-adress
(5) Datum och tid för åtkomst
(6) Webbplatser genom vilka användarens system kom till vår Internet-sida
(7) Webbplatser som anropas av användarens system via vår webbplats
Dessa data sparas också i våra systems loggfiler. Detta gäller inte användarens IP-adress eller andra data som kan användas för att koppla data till en användare. Dessa data sparas inte tillsammans med andra personuppgifter för användaren.

2. Rättslig grund för databehandlingen
Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data utgörs av art. 6.1 f i GDPR.

3. Ändamål med databehandlingen
IP-adresser kan behöva lagras tillfälligt av systemet för att kunna visa webbplatsen på användarens dator. För detta krävs att användarens IP-adress lagras under hela sessionen.
För dessa ändamål har vi även berättigat intresse av databehandling enligt art. 6.1 f i GDPR.

4. Lagringstid
Data raderas så fort vi inte behöver dem för det ändamål de samlades in. När det gäller insamling av data för att kunna visa webbplatsen är detta när sessionen avslutas.
5. Möjlighet till invändning och borttagning
Insamling av data för att kunna visa webbplatsen och lagring av data i loggfiler är obligatoriskt för driften av webbplatsen. Användaren har ingen möjlighet att överklaga.

IV. Användning av cookies

1.  Beskrivning och omfattning av databehandlingen
Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens dator. Om en användare anropar en webbplats kan en cookie placeras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckenföljd, som gör att webbläsaren kan identifieras när webbplatsen besöks igen.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. För vissa delar av webbplatsen krävs att en anropande webbläsare kan identifieras efter sidbyte.

I cookies sparas och överförs följande data:
(1) Inloggningsinformation

På vår webbplats använder vi dessutom cookies som gör att vi kan analysera användarens surfbeteende.

Därigenom kan följande data överföras:
(1) Angivna sökbegrepp
(2) Frekvens för sidanrop
(3) Vilka funktioner på webbplatsen som används

Vid anrop av webbplatsen informeras användaren om att vi använder cookies för analys och användarens samtycke till behandling av personuppgifter för detta ändamål samlas in. I detta sammanhang lämnas även en hänvisning till denna dataskyddsförklaring.

2. Rättslig grund för databehandlingen
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter genom användning av tekniskt nödvändiga cookies utgörs av art. 6.1 f i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid användning av cookies för analys utgörs vid användarens medgivande av art. 6.1 a i GDPR.

3. Ändamål med databehandlingen
Syftet med tekniskt nödvändiga cookies är att göra det enklare för användaren att använda webbplatsen. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte användas utan cookies. För detta krävs att webbläsaren kan identifieras efter sidbyte.

Vi använder cookies för följande funktioner:
(1) Inloggningsinformation
(2) Angivna sökbegrepp
(3) Frekvens för sidanrop
(4) Vilka funktioner på webbplatsen som används

Användardata som dessa tekniskt nödvändiga cookies samlar in används inte för att skapa användarprofiler.

Analys-cookies används för att förbättra kvaliteten på webbplatsen och dess innehåll. Genom analys-cookies får vi information om hur webbplatsen används och kan därigenom hela tiden optimera innehållet.

Andra ändamål med insamlingen är att förbättra kvaliteten på webbplatsen för användaren och göra det lättare att komma tillbaka till den.

För dessa ändamål har vi även berättigat intresse av behandling av personuppgifter enligt art. 6.1 f i GDPR.

4. Tidslängd för lagring, invändning och borttagande
Cookies lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats från datorn. Det ger dig som användare full kontroll över användningen av cookies. Du kan avaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Det kan även göras automatiskt. Om cookies avaktiveras för vår webbplats kan det hända att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas fullt ut. Du kan dra tillbaka ditt samtycke för användning av cookies här.

V. Registrering och nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
På vår webbplats erbjuder vi användare möjlighet att ange personuppgifter för att registrera sig. Data anges i ett inmatningsfält och överförs till oss och lagras. Data överförs inte till tredje part. Följande data överförs och lagras hos oss under registreringen:
(1) Titel
(2) Förnamn
(3) Efternamn
(4) E-postadress
(5) Gata/husnummer
(6) Postnummer/stad
(7) Land

Följande data är inte obligatoriska och överförs och lagras hos oss bara om du frivilligt anger dem:
(1) Företag
(2) Telefonnummer
(3) Födelsedatum
(4) Kön

För registrering av Healthcare Professionals (hälso- och sjukvårdspersonal) överförs och lagras dessutom följande data hos oss:
(1) Yrke

Följande data är inte obligatoriska och överförs och lagras hos oss bara om du frivilligt anger dem:
(1) Specialområde
(2) Namn på inrättning

Vid tidpunkten för registreringen lagras dessutom följande data:
(1) Datum och tid för registreringen
Inom ramen för registreringen inhämtas användares samtycke för behandling av dessa data.

2. Rättslig grund för databehandlingen
Den rättsliga grunden för behandling av data med användarens medgivande utgörs av art. 6.1 a i GDPR.

Om registreringen krävs för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är avtalspart, eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås, utgörs den rättsliga grunden för behandling av data av art. 6.1 b i GDPR.

3. Ändamål med databehandlingen
Registrering av användaren krävs för att avtalet med användarna ska kunna fullgöras eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås.

Data som samlas in krävs för att identifiera användaren samt för att säkerställa korrekt leverans av beställda varor.

4. Lagringstid
Data raderas så fort vi inte behöver dem för det ändamål de samlades in.

För data som samlas in under registreringen och som krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vita åtgärder innan avtal ingås, gäller detta när dessa data inte längre krävs för att fullgöra avtalet. Även efter att avtalet ingåtts kan personuppgifter för avtalsparterna behöva sparas om det krävs för att fullgöra plikter enligt avtal eller lagstadgade plikter.

5. Möjlighet till invändning och borttagning
Som användare kan du när som helst avbryta registreringen. Du kan när som helst begära att ändra data som lagrats om dig.

Om data krävs för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan avtal ingås, kan dessa data endast raderas i förtid om de inte krävs för att fullgöra plikter enligt avtal eller lagstadgade plikter.

Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
På vår webbplats kan man under registreringen välja att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Vid registrering för nyhetsbrev överförs följande data från inmatningsfältet till oss:
(1) E-postadress
(2) Förnamn
(3) Efternamn

Dessutom hämtas följande från registreringen:
(1) Datum och tid för registreringen

För behandling av data inhämtas ditt samtycke inom ramen för registreringen och en hänvisning till denna dataskyddsförklaring ges.

Inga data överförs till tredje part i samband med databehandlingen för utskick av nyhetsbrev. Data används endast för utskick av nyhetsbrev.

Som inloggad medlem i MAM Club resp. Health Care Professional (hälso- och sjukvårdspersonal) kan man recensera produkter. Genom att registrera dig i MAM Club eller som Health Care Professional (hälso- och sjukvårdspersonal) ger du samtycke till att bli kontaktad via e-post om du lämnar recensioner. Detta samtycke kan dras tillbaka när som helst, skriftligen eller via e-post under mam-club@mambaby.com resp. under service4professionals@mambaby.com.

2. Rättslig grund för databehandlingen
Rättslig grund för behandling av data efter att användaren registrerat sig för nyhetsbrev efter användarens medgivande utgörs av art. 6.1 a i GDPR.

3. Ändamål med databehandlingen
Användarens e-postadress samlas in för att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet.

Insamling av andra personuppgifter inom ramen för registreringen har som syfte att förhindra missbruk av tjänster eller e-postadresser.

4. Lagringstid
Data raderas så fort vi inte behöver dem för det ändamål de samlades in. Användarens e-postadress sparas så länge medlemskapet i MAM Club eller registreringen som Health Care Professional (hälso- och sjukvårdspersonal) kvarstår.

5. Möjlighet till invändning och borttagning
Abonnemanget på nyhetsbrevet kan när som helst avbrytas av användaren. Detta kan göras via länken som finns i varje nyhetsbrev.

Den kan även användas för att dra tillbaka samtycket för lagring av personuppgifter som samlats in under registreringen.

VI. Tävlingar

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
På vår webbplats kan du delta i kostnadsfria tävlingar. Vid registrering till tävlingen överförs följande data från inmatningsfältet till oss:
(1) Förnamn
(2) Efternamn
(3) E-postadress

Dessutom hämtas följande från registreringen:
(1) Datum och tid för deltagandet

För behandling av data inhämtas ditt samtycke inom ramen för registreringen och en hänvisning till denna dataskyddsförklaring ges.

Inga data överförs till tredje part i samband med databehandlingen för deltagande i tävling. Data används endast för tävlingen.

2. Rättslig grund för databehandlingen
Rättslig grund för behandling av data efter att användaren registrerat sig för tävlingen utgörs, vid användarens samtycke, av art. 6.1 a i GDPR.

3. Ändamål med databehandlingen
Insamling av personuppgifter har som syfte att informera användaren om deltagandet i tävlingen samt resultatet av den.

4. Lagringstid
Data raderas så fort vi inte behöver dem för det ändamål de samlades in. Användarens data sparas så länge tävlingen är aktiv.

5. Möjlighet till invändning och borttagning
Användaren kan när som helst avbryta deltagandet i tävlingen. Detta kan göras via länken som finns i varje e-postmeddelande om tävlingen.

Den kan även användas för att dra tillbaka samtycket för lagring av personuppgifter som samlats in under registreringen.

VII. Kontakt via e-postadress

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
På vår webbplats kan man ta kontakt via den angivna e-postadressen. I dessa fall sparas de personuppgifter som överförs via e-post.

För behandling av konversationen överförs dina personuppgifter enligt punkt VIII till följande företag:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Tyskland, info@pvs-ff.com
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cypern, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Tyskland, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Sverige, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, Frankrike, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spanien, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italien, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, Österrike, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Storbritannien, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grekland, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336, Kina, försäljning: zhie.zhang@mambaby.com, marknadsföring: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brasilien, contato@mambaby.com.br

2. Rättslig grund för databehandlingen
Den rättsliga grunden för behandling av data med användarens medgivande utgörs av art. 6.1 a i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du skickar e-postmeddelanden utgörs av art. 6.1 f i GDPR. Om målet med kontakten via e-post är att ingå ett avtal utgörs den rättsliga grunden för behandlingen av art. 6.1 b i GDPR.

3. Ändamål med databehandlingen
Kontakt via e-post innebär ett berättigat intresse för behandling av data.

4. Lagringstid
Data raderas så fort vi inte behöver dem för det ändamål de samlades in. För personuppgifter som skickas via e-post sker detta när konversationen med användaren är avslutad. Konversationen är avslutad när man av omständigheterna kan anta att frågan det gällde är löst.

5. Möjlighet till invändning och borttagning
Användaren kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Användare som tar kontakt med oss via e-post kan när som helst invända mot lagring av personuppgifter. I så fall kan konversationen inte fortsättas.

Alla personuppgifter som sparas inom ramen för kontakten raderas i detta fall.

VIII. Överföring till tredje part

1. Omfattning av behandling av personuppgifter
För att kunna slutföra en beställning och för att kunna vårda våra kundrelationer under fullgörande av avtal överförs dina personuppgifter till följande företag:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cypern, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Tyskland, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Ungern, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Sverige, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, Frankrike, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spanien, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italien, servizioclienti@mambaby.com
(9)  MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, Österrike, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Storbritannien, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grekland, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336, Kina, försäljning: zhien.zhang@mambaby.com, marknadsföring: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brasilien, contato@mambaby.com.br

Följande personuppgifter
(1) Företagsnamn
(2) Förnamn
(3) Efternamn
(4) Gata/husnummer
(5) Postnummer/stad
(6) Land
(7) Kundnummer
(8) E-postadress
kommer överföras av oss till nämnda företag.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Överföringen krävs för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är avtalspart, eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås, och den rättsliga grunden för behandling av data utgörs av art. 6.1 b i GDPR.

3. Ändamål med databehandlingen
Insamlade data behövs för att kunna fullgöra avtalet.

4. Lagringstid
Data raderas så fort vi inte behöver dem för det ändamål de samlades in.

För data som samlas in under registreringen och som krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vita åtgärder innan avtal ingås, gäller detta när dessa data inte längre krävs för att fullgöra avtalet. Även efter att avtalet ingåtts kan personuppgifter för avtalsparterna behöva sparas om det krävs för att fullgöra plikter enligt avtal eller lagstadgade plikter.

5. Möjlighet till invändning och borttagning
Som användare kan du när som helst avbryta registreringen. Du kan när som helst begära att ändra data som lagrats om dig.

Om data krävs för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan avtal ingås, kan dessa data endast raderas i förtid om de inte krävs för att fullgöra plikter enligt avtal eller lagstadgade plikter.

a) Överföring till tjänsteleverantörer

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

1a Slutkunden
Om du beställer broschyrer och informationsmaterial, köper varor eller deltar i undersökningar eller produkttest, lagras dina data så att vi kan fullgöra leveransen. Följande personuppgifter
(1) Företagsnamn
(2) Titel
(3) Förnamn
(4) Efternamn
(5) Gata/husnummer
(6) Postnummer/stad
(7) Land
(8) E-postadress

kommer överföras av oss till följande tjänsteföretag:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Tyskland, info@pvs-ff.com
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland, impressum.paket@dhl.com
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Wien, Österrike office@suxesslogistic.com
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Tyskland, info@g-i-m.com
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Shanghai, Kina, s.tumis@g-i-m.com
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Frankrike, info-fr@g-i-m.com
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Tyskland, info@interrogare.de
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 München, Tyskland, info@hyve.net
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Wien, Österrike, www.marketmind.at

1b Healthcare Professionals (hälso- och sjukvårdspersonal)
Om du registrerar dig som Healthcare Professional (hälso- och sjukvårdspersonal) kommer följande personuppgifter
(1) Företagsnamn
(2) Titel
(3) Förnamn
(4) Efternamn
(5) Gata/husnummer
(6) Postnummer/stad
(7) Land
(8) E-postadress
(9) Yrke

överföras av oss till följande tjänsteföretag:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cypern, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Tyskland, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Ungern, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Sverige, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, Frankrike, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spanien, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italien, servizioclienti@mambaby.com
(9)  MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, Österrike, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Storbritannien, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grekland, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336, Kina, försäljning: zhien.zhang@mambaby.com, marknadsföring: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brasilien, contato@mambaby.com.br

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Överföringen krävs för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är avtalspart, eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås, och den rättsliga grunden för behandling av data utgörs av art. 6.1 b i GDPR.

3. Ändamål med databehandlingen
Data som samlas in krävs för att identifiera användaren samt för att säkerställa korrekt leverans av beställda varor.

För Healthcare Professionals (hälso- och sjukvårdspersonal) sker överföringen av personuppgifter i syfte att genomföra registreringen på MAM Healthcare Professionals-delen på www.mambaby.com/professionals, deltagande i tävlingar och/eller beställning av informationsmaterial.

4. Lagringstid
Data raderas så fort vi inte behöver dem för det ändamål de samlades in.

För data som samlas in under registreringen och som krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vita åtgärder innan avtal ingås, gäller detta när dessa data inte längre krävs för att fullgöra avtalet. Även efter att avtalet ingåtts kan personuppgifter för avtalsparterna behöva sparas om det krävs för att fullgöra plikter enligt avtal eller lagstadgade plikter.

5. Möjlighet till invändning och borttagning
Som användare kan du när som helst avbryta registreringen. Du kan när som helst begära att ändra data som lagrats om dig.

Om data krävs för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan avtal ingås, kan dessa data endast raderas i förtid om de inte krävs för att fullgöra plikter enligt avtal eller lagstadgade plikter.

b) Överföring till betaltjänster och betalningsförfarande

1. Omfattning av och syfte med behandling av personuppgifter
Om du väljer betalningssättet PayPal och eps online-överföring eller liknande betalningssätt kommer följande personuppgifter överföras för att betalningen ska kunna genomföras
(1) Företagsnamn
(2) Tilltal
(3) Förnamn
(4) Efternamn
(5) Födelsedatum
(6) Gata/husnummer
(7) Postnummer/stad
(8) Land
(9) E-postadress
(10) Telefonnummer
(11) Bankuppgifter vid SEPA direktbetalning

Uppgifterna överförs tillsammans med andra data som behövs för att kunna genomföra transaktionen (beställningstid, fakturanummer, belopp, betalningsdatum, beställningsnummer, artikelnummer) till följande betalningsleverantör i syfte att kunna överföra fordringen:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige, info@klarna.de
(3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg, impressum@paypal.com

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Om vi inhämtar samtycke från berörda personer för behandling av personuppgifter utgörs den rättsliga grunden av art. 6.1 a i den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR.
Vid behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, utgörs den rättsliga grunden av art. 6.1 b i GDPR. Detta gäller även för behandling som behövs för att vidta åtgärder innan avtal ingås.

3. Lagringstid
Data raderas så fort vi inte behöver dem för det ändamål de samlades in.

Detta gäller så fort data inte längre behövs för att fullgöra avtalet. Även efter att avtalet ingåtts kan personuppgifter för avtalsparterna behöva sparas om det krävs för att fullgöra plikter enligt avtal eller lagstadgade plikter.

4. Möjlighet till invändning och borttagning
Som användare kan du när som helst avbryta registreringen. Du kan när som helst begära att ändra data som lagrats om dig.

Om data krävs för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan avtal ingås, kan dessa data endast raderas i förtid om de inte krävs för att fullgöra plikter enligt avtal eller lagstadgade plikter.

Samtycket till dataöverföringen som inhämtades under beställningen kan när som helst dras tillbaka, utan angivande av skäl. Du är skyldig att bara ange sanna uppgifter till oss.

c) Tjänster för analys av webbplats

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

i. Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, som är en webbanalystjänst från Google Inc. (www.google.com). Google Analytics använder så kallade ”cookies", textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Information som genereras av cookies om hur du använder den här webbplatsen överförs som regel till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering har aktiveras för denna webbplats kommer din IP-adress förkortas av Google innan den skickas inom den Europeiska Unionens medlemsstater eller till andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överföras till en av Googles servrar i USA och kortas där. IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats. På uppdrag av webbplatsens ägare kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen för att sammanställa rapporter och erbjuda andra tjänster kopplade till webbplats- och Internet-användningen gentemot webbplatsens ägare. IP-adressen som överförs av Google Analytics från din webbläsare kopplas inte samman med andra data från Google.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Den rättsliga grunden för behandling av data efter användarens medgivande utgörs av art. 6.1 a i GDPR.

Vi använder funktionerna för att analysera användningen av webbplatsen och remarketing. För dessa ändamål har vi även berättigat intresse av databehandling enligt art. 6.1 f i GDPR.

3. Möjlighet till invändning och borttagning
Du kan förhindra att cookies installeras och lagras genom motsvarande inställning i din webbläsare. Observera emellertid att du i så fall inte kan använda alla funktioner fullt ut på denna webbplats.

Du kan dessutom hindra att data som genereras av cookie-filen samlas in och hindra att data som samlas in när du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) kan användas och behandlas av Google genom att ladda ner och installera en plug-in till din webbläsare, som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternativt kan du även klicka på denna länk <a href="javascript:gaOptout()">Placera en opt-out-cookie</a> för att hindra Google Analytics från att i framtiden samla in data på denna webbplats. Då läggs en opt-out-cookie på din slutenhet. Om du raderar alla cookies, måste du klicka på länken igen.

d) Annons- och marknadsföringstjänster

1. Omfattning av och syfte med behandling av personuppgifter

i. Google AdWords konverteringsspårning
Vi använder Google konverteringsspårning på denna webbplats. Om du kommer till vår webbplats via en Google-aktiverad annons placerar Google Adwords en cookie på din dator. Denna cookie för konverteringsspårning placeras när en användare klickar på en Google-aktiverad annons. Denna cookie blir ogiltig efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker bestämda sidor på vår webbplats och denna cookie fortfarande är giltig kan vi och Google registrera att användaren har klickat på annonsen och kommit till den här sidan. Varje användare får en unik cookie. Cookies kan alltså inte spåras via webbplatser från AdWords-kunder. Informationen som inhämtas via dessa konverteringscookies används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt att använda funktionen för konverteringsspårning. Kunderna får veta antalet användare som klickat på deras annonser och som blivit överförda till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får emellertid ingen information som gör att användaren kan identifieras.

Om du inte vill omfattas av spårningen kan du neka placeringen av den cookie som behövs, antingen via inställningar i webbläsaren, genom att generellt avaktivera placering av cookies eller genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänen ”googleadservices.com” blockeras.

Var noga så att du inte raderar dina opt-out-cookies så länge du inte vill att mätdata ska registreras. Om du raderar alla cookies i din webbläsare måste du återskapa alla opt-out-cookies.

ii. Google AdWords Remarketing
På denna webbplats används remarketing-tekniker och funktioner för att hitta liknande målgrupper från Google Inc. Med hjälp av den här tekniken kommer användare som besöker våra Internet-sidor att få upp reklam från oss online på sidor som ingår i Googles partnernätverk. Det sker genom användning av cookies, som är små textfiler som sparas av Google och tredjepartsleverantörer lokalt i din webbläsares tillfälliga minne. Dessutom används funktioner för remarketing över olika enheter. Det gör att användare som besöker vår webbplats med en enhet också kan få upp reklam från oss online på andra enheter.

Om du inte vill omfattas av Googles remarketing-funktion kan du avaktivera den helt genom att göra motsvarande inställningar under https://www.google.com/settings/ads. Du kan även avaktivera användning av cookies för intresserelaterad reklam via nätverksinitiativet genom att följa anvisningarna under https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Observera att du kommer att få reklam även efter att du avaktiverat cookies, men de kommer vara mindre anpassade efter dina intressen/ditt surfbeteende.

iii. Facebook pixel för konverteringsspårning
Om du ger ditt samtycke till detta, använder vi pixlar för konverteringsspårning, en tjänst från Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Detta gör att vi kan följa vad våra användare gör efter att de klickat på en annons i Facebook och kommit till vår webbplats. Därigenom kan vi mäta effektiviteten av reklam på Facebook för statistisk och marknadsutvärdering. Insamlade data förblir anonyma. Det innebär att vi inte kan se personliga data om individuella användare. Insamlade data sparas och behandlas emellertid av Facebook. Vi kommer informera dig i denna fråga med den senaste informationen. Facebook kan koppla dessa data med data från ditt Facebook-konto och använda dessa data för egen reklam, enligt Facebooks datariktlinjer httpss://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebooks konverteringsspårning ger Facebook och deras partners tillåtelse att visa reklam för dig i och utanför Facebook. Dessutom sparas för detta ändamål en cookie på din dator.

Klicka här för att dra tillbaka ditt samtycke httpss://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Den här webbplatsen använder retargeting-funktionen ”Custom Audiences” från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. När du besöker våra webbsidor skapas en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern genom retargeting-taggar. Facebook får därigenom information om att du (genom din IP-adress) har besökt vår webbplats. Det gör att Facebook kan koppla besöket på vår webbplats till ditt användarkonto. Den här informationen kan vi använda för att visa Facebook-annonser. Observera att vi som leverantör av sidan inte har information om innehållet i överförda data eller hur Facebook använder dem. Du hittar mer information om detta i Facebooks dataskyddsförklaring under httpss://www.facebook.com/about/privacy/.

Klicka här för att dra tillbaka ditt samtycke httpss://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Den rättsliga grunden för behandling av data efter användarens medgivande utgörs av art. 6.1 a i GDPR.
Vi använder funktionen för analys av webbplatsanvändningen och för reklam, som bland annat behövs för finansiering av webbplatsen. För dessa ändamål har vi även berättigat intresse av databehandling enligt art. 6.1 f i GDPR.

IX. Den registrerades rättigheter

Om personuppgifter som avser dig behandlas, är du registrerad enligt GDPR och har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1. Rätt till tillgång
Du kan begära information från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter som avser dig behandlas av oss.

Om sådana data behandlas kan du begära följande information från den personuppgiftsansvarige:
(1) syftet med behandlingen av personuppgifter
(2) vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
(3) mottagare resp. kategorier av mottagare som har fått eller får tillgång till personuppgifter som avser dig
(4) den planerade lagringstiden för personuppgifter som avser dig, och, om detta inte kan anges, vilka kriterier som gäller för lagringen
(5) förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna, rätten till begränsningar av behandling av personuppgifter som avser dig eller rätten att invända mot sådan behandling
(6) rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
(7) all tillgänglig information om var data kommer från, om personuppgifterna inte kommit från den registrerade personen
(8) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt art. 22.1 och 22.4 i GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt att få information om personuppgifter som avser dig överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation. I detta sammanhang har du rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder enligt art. 46 i GDPR som har vidtagits vid överföringen.

2. Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige, om personuppgifter som avser dig inte är korrekta eller fullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska utföra rättelsen utan dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling
Under följande förutsättningar kan du kräva att hanteringen av personuppgifter som avser dig begränsas:
(1) om du bestrider att personuppgifter som avser dig är korrekta, för att ge den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
(2) om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning
(3) om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
(4) om du har invänt mot behandlingen enligt art. 21.1 i GDPR och det ännu inte fastställts att den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter som avser dig har begränsats, får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen har begränsats av ovan nämnda skäl ska du underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen upphör.

4. Rätt att radera uppgifter

a) Skyldighet att radera
Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige är skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:
(1) Personuppgifterna som avser dig behövs inte längre för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlats.
(2) Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt art. 6.1 a eller art. 9.2 a i GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
(3) Du invänder enligt art. 21.1 i GDPR mot behandlingen och det finns inga berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller du invänder enligt art. 21.2 i GDPR mot behandlingen.
(4) Personuppgifterna som avser dig har behandlats på olagligt sätt.
(5) Personuppgifterna som avser dig måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
(6)  Personuppgifterna som avser dig har samlats in i samband med erbjudande tjänster i informationssamhället, i de fall som avses i artikel 8.1 i GDPR.

b) Information till tredje part
Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna som avser dig och enligt art. 17.1 i GDPR är skyldig att radera dem, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

c) Undantag
Rätt att radera uppgifter gäller inte om behandlingen krävs för att
(1) utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
(2) uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
(3) fullgöra skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt art. 9.2 h och i samt art. 9.3 i GDPR
(4) fullgöra arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt art. 89.1 i GDPR, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt a) sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen eller
(5) kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

5. Rätt till information
Om du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling är den personuppgiftsansvarige skyldig att meddela detta till alla mottagare av personuppgifter som avser dig, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.
Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige bli informerad om dessa mottagare.

6. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som avser dig, som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits uppgifterna hindrar detta om
(1) behandlingen beror på ett samtycke enligt art. 6.1 a i GDPR eller art. 9.2 a i GDPR eller på ett avtal enligt art. 6.1 b i GDPR och
(2) behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av denna rätt har du dessutom rätten till överföring av personuppgifter som avser dig direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt. Andra personers friheter och rättigheter får inte påverkas.

Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som behövs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

7. Rätt att göra invändningar
Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som avser dig som grundar sig på art. 6.1 e eller f i GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifter som avser dig såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifter som avser dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna som avser dig inte längre behandlas för sådana ändamål.

Du har möjlighet när det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, att utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

8. Rätt att dra tillbaka medgivande gällande dataskyddsrätt
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke gällande dataskyddsrätt. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

9. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Detta gäller inte om beslutet
(1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
(2) är tillåtet enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
(3) skett med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får emellertid inte grunda sig på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art. 9.1 i GDPR, såvida inte art. 9.2 a eller g gäller i GDPR gäller och lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter samt berättigade intressen har vidtagits.

I fall som avses i punkt (1) och (3) ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

10. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot GDPR, har du, utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.

  Laddar...