Vyberte svoju krajinu

V bezpečí s produktmi MAM – alternatívy k látkam BPA a BPSV bezpečí s produktmi MAM – alternatívy k látkam BPA a BPS

V bezpečí s produktmi MAM – alternatívy k látkam BPA a BPS FAQ

V bezpečí s produktmi MAM – alternatívy k látkam BPA a BPS

Je pre nás veľkou cťou, že sme boli vymenovaní za jednu z najzodpovednejších spoločností v Európe v oblasti bezpečnosti výrobkov. V „osobitnom uznaní“ sa zdôrazňuje, že sme si stanovili a aj prekročili vysoké normy bezpečnosti pre cumlíky, detské fľaše a hrnčeky. Zatiaľ čo všetci víťazi boli ocenení za konkrétny produkt, spoločnosť MAM získala ocenenie za priekopnícky prístup v oblasti bezpečnostných predpisov, čo aktívne prispelo k zvýšeniu požiadaviek v celom odvetví.

Už v 80. rokoch sme začali vypracovávať normy v oblasti výroby cumlíkov pre Rakúsko, ktoré sa následne uplatnili v celej Európe. Naše interné požiadavky a kritériá testovania prekračujú požiadavky noriem. Cumlíky MAM sú pred uvedením na trh podrobené 40 rôznym testovacím metódam, zatiaľ čo fľaše MAM musia prejsť 28 rôznymi testami. Založili sme vlastné výskumné oddelenie a v priebehu vývoja našich výrobkov úzko spolupracujeme s odborníkmi v oblasti zdravotníctva a s rodičmi. S cieľom zabezpečiť, aby každý výrobok spĺňal naše najvyššie štandardy, sa kvalita výrobkov neustále monitoruje a dokumentuje pomocou dôkladného systému vysledovateľnosti.

Pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov, obzvlášť zraniteľnou skupinou sú práve malé deti. Ocenenie za bezpečnosť výrobkov udeľuje EÚ spoločnostiam, ktoré idú z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov nad rámec požiadaviek stanovených v právnych predpisoch EÚ a dosahujú dokonca ešte väčšiu bezpečnosť spotrebiteľov. V tomto roku sa konal prvý ročník udeľovania týchto ocenení, ktorý bol otvorený spoločnostiam zo všetkých členských štátov EÚ. Poroty na úrovni EÚ vybrali nasledujúcich víťazov: Zlaté, strieborné a bronzové ocenenie a osobitné uznanie získali spoločnosti v kategóriách MSP (malé a stredné podniky) a veľké spoločnosti. Veľmi nás teší, že nám Európska komisia udelila prestížne ocenenie Product Safety Award (Ocenenie za bezpečnosť výrobkov). Už vyše 40 rokov sme lídrom v oblasti bezpečnosti výrobkov, pričom našou najvyššou prioritou je vývoj výrobkov pre blaho, bezpečnosť a zdravie bábätiek.

Ďalšie informácie o ocenení EÚ za bezpečnosť výrobkov nájdete tu: https://ec.europa.eu/product-safety-award

Bisfenol A (BPA) je dôležitou zložkou pri výrobe polykarbonátov (PC) a Bisfenol S (BPS) je organická zlúčenina, ktorá sa používa pri výrobe polysulfónu. Polykarbonáty sa okrem iného používajú na výrobu potravinových obalov, plastového riadu a detských fliaš, BPS sa zas využíva predovšetkým pri výrobe termopapiera a atramentov. Problém: Problémom je, že z plastov sa do jedla neustále dostáva nepatrné množstvo chemických látok, ktoré sa následne môžu dostať aj do organizmu. To môže mať vplyv predovšetkým na malé deti a dojčatá.

Podľa odborníkov a štúdií môže prijímanie BPA viesť k narušeniu hormonálneho systému a mozgu, cukrovke a srdcovým poruchám, ako aj k zvýšenému riziku výskytu rakoviny. Hoci vedecké dôkazy ešte nie sú úplne nespochybniteľné, Európska komisia v rámci preventívnych opatrení zakázala používanie látky BPA v detských fľašiach z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti dojčiat a malých detí.

Vďaka medicínskemu výskumu, technologickému know-how a inováciám je spoločnosť MAM poprednou svetovou značkou v navrhovaní produktov pre deti. Úzka spolupráca s vedcami a výskumníkmi posúva vývoj v spoločnosti MAM vpred. Preto sú všetky detské produkty MAM vyrobené z materiálov bez obsahu BPA a BPS, a to už celé roky.

Namiesto polykarbonátov (PC) a polysulfónov sa pri výrobe detských fliaš MAM používa polypropylén (PP). PP nesporne spĺňa všetky nevyhnutné medzinárodné požiadavky. PP je úplne bez obsahu BPS a BPA.

Dnes sú všetky ostatné výrobky MAM, ako sú cumlíky, poháre a príbory, vyrobené výlučne z úplne bezpečných alternatívnych materiálov. Kompletný rad produktov MAM poskytuje deťom bezpečnú alternatívu na dokonalý štart do života.

Ak máte ďalšie otázky alebo vás zaujímajú ďalšie informácie, pošlite e-mail na adresu:

office(at)mambaby.com

X