Vyberte svoju krajinu

X

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

 

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje o fyzických a právnických osobách, ktorých totožnosť je známa alebo ju možno zistiť.  Medzi tieto údaje patrí napríklad vaše meno, adresa, poštová adresa a e-mail. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame len vtedy, keď nám ich poskytnete v rámci povinnej registrácie pri realizácii prvej objednávky alebo ďalších objednávok. 

Vami zadanú poštovú a e-mailovú adresu používame na vzájomnú komunikáciu o vašich objednávkach, aktualizáciu našich záznamov, zasielanie pozvánok na testovanie produktov a odosielanie ďalších štúdií.

Na odosielanie informácií o podobných produktoch, tehotenských kalendárov a/alebo kalendárov vývinu bábätka použijeme vašu e-mailovú adresu len vtedy, ak ste k tomu poskytli výslovný súhlas. 

Za predpokladu, že ste sa prihlásili na odber bulletinu, spracovávame a používame aj príslušné doplnkové údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci registrácie (napríklad o vašom tehotenstve alebo pohlaví vášho dieťaťa). Môžeme vám tak e-mailom odosielať odporúčania produktov z online obchodu MAM prispôsobené na mieru vašim potrebám. 

Svoj súhlas s odoberaním nášho bulletinu môžete kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť prostredníctvom prepojenia „Zrušiť odber bulletinu“ uvedeného v každom e-mailovom bulletine alebo oznámením na adrese consumer-service@mambaby.com, prípadne v spoločnosti MAM Babyartikel GmbH, Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, Österreich, tel.: 0043 1 491410.

Svoj súhlas so spracovávaním údajov môžete kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť prostredníctvom jednoduchého oznámenia na niektorú z adries uvedených vyššie. Všetky vami zadané údaje následne v zákonnej lehote vymažeme okrem prípadov, kedy sme právnymi predpismi viazaní k ich uchovaniu (napríklad lehota na uchovávanie údajov na daňové účely). Upozorňujeme však, že v takomto prípade bude pri ďalšej objednávke potrebné zadať všetky potrebné údaje znova.

 

Zverejnenie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje poskytujeme našim servisným a partnerským spoločnostiam len v nevyhnutnom rozsahu a za predpokladu, že je to potrebné na spracovanie vašej objednávky alebo na pomoc zákazníkom pri plnení zmluvných podmienok. Tieto spoločnosti môžu vaše osobné údaje využívať výhradne na uvedený účel, rovnako sú tiež povinné dodržiavať všetky príslušné prehlásenia o ochrane osobných údajov. 

Bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu neposkytujeme vaše osobné údaje žiadnej ďalšej tretej strane. Aj tento súhlas je samozrejme možné kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť na vyššie uvedených kontaktných adresách. 

V určitých prípadoch nám môže povinnosť zverejniť vaše údaje tretím stranám vyplývať zo zákonných predpisov. Takýmto požiadavkám vyhovieme vždy len v rozsahu zákonom stanovenej povinnosti a po dôkladnom preskúmaní, či takáto povinnosť naozaj existuje.

 

Zabezpečenie údajov

 

Pri zhromažďovaní údajov sa vaše osobné údaje šifrujú a odosielajú cez zabezpečené SSL pripojenie (Secure Socket Layer). 

INFORMÁCIE O SSL CERTIFIKÁTOCH 

Pečať spoločnosti Thawte pre dôveryhodné webové lokality je viditeľným znakom zabezpečenia v reálnom čase a šifruje vaše údaje minimálne na úrovni 128-bitového šifrovania. 

 

Súbory cookie a Google Analytics

 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, aby sme vás opätovne spoznali.

Na tieto účely ukladáme tieto súbory cookie:

Doplnky pre Facebook a sociálne médiá: Umožňujeme vám zdieľať obsah lokalít prostredníctvom sociálnych médií. V prípade Facebooku sa pri používaní webovej lokality generujú súbory cookie a odosielajú údaje do služby Facebook. Rozsah a typ údajov odosielaných do služby Facebook nájdete na lokalite www.facebook.com/about/privacy/. Iným sociálnym sieťam neodosielame žiadne údaje okrem prípadov, kedy si danú sieť sami vyberiete.

Táto webová lokalita používa Google Analytics, službu na webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa tzv. cookie, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) získané prostredníctvom súboru cookie sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania danej webovej lokality, na tvorbu zostáv pre prevádzkovateľa webovej lokality týkajúcich sa aktivít na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej lokality alebo internetu. Google môže tiež tieto informácie poskytnúť tretej strane, ak to vyžadujú právne predpisy alebo ak spoločnosť Google poverila danú tretiu stranu spracovaním týchto údajov. Google v žiadnom prípade nepriradí k ostatným údajom odoslaným do spoločnosti Google vašu IP adresu. Inštaláciu súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením softvéru prehliadača, v takom prípade však nemusíte mať možnosť využívať naplno všetky funkcie tejto webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google zhromaždila vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Zhromažďovanie a ukladanie údajov je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti [na lokalite tools.google.com/dlpage/gaoptout. V súvislosti s prebiehajúcou diskusiou o nasadení analytických nástrojov využívajúcich úplné IP adresy chceme upozorniť na to, že túto webovú lokalitu spracováva služba Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. IP adresy sa tak spracovávajú len v skrátenej forme, vďaka čomu nie je možná priama identifikácia osôb.

 

Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

 

V prípade otázok týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania a používania vašich osobných údajov alebo v prípade, že si chcete uplatniť svoje práva na poskytnutie, opravu, blokovanie, vymazanie, odvolanie alebo namietnutie údajov, obráťte sa na adresu consumer-service@mambaby.com alebo na spoločnosť MAM Babyartikel GmbH, Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, Österreich, tel.: 0043 1 491410.

X