Pasirinkite savo šalį

Bendrosios sąlygos (BS)

Tai yra BAMED AG, įsikūrusios adresu Sihleggstraße 15, CH-8832, Wollerau (Šveicarija) (toliau – Tiekėjas), Bendrosios verslo sąlygos (BVS), galiojančios sudarant pirkimo–pardavimo sutartis interneto platformoje www.mambaby.com tarp Tiekėjo ir 2 straipsnyje nurodyto kliento (toliau – Klientas). 


1 straipsnis. Sutarties galiojimas, sąvokų apibrėžtys

1. Verslo santykiams tarp Tiekėjo ir Kliento galioja tik toliau pateikiamos Bendrosios verslo sąlygos ir tokia jų redakcija, kokia galiojo užsakymo pateikimo metu. Kitokios užsakovo sąlygos negalioja, nebent Tiekėjas su jų galiojimu aiškiai sutinka raštu.

2. Klientas laikomas vartotoju, jei užsakytos pristatomos prekės ir paslaugos nėra skirtos jo komercinei arba savarankiškai profesinei veiklai vykdyti. Įmonėmis laikomi visi fiziniai arba juridiniai asmenys arba teisnumą turinčios asmenų ūkinės bendrijos, kurie (-ios) sutarties sudarymo metu vykdo komercinę arba savarankišką profesinę veiklą. 2 straipsnis. Sutarties sudarymas

1. Klientas gali iš Tiekėjo asortimento išsirinkti gaminius, ypač čiulptukus ir kitas kūdikiams skirtas prekes, ir, spustelėdamas mygtuką „Įsidėti į pirkinių krepšelį“, rinkti juos vadinamajame prekių krepšelyje. Spustelėdamas mygtuką „Išsiųsti užsakymą“ jis pateikia prašymą, kuriuo įsipareigoja pirkti pirkinių krepšelyje esančias prekes. Prieš išsiųsdamas užsakymą, Klientas gali bet kada pakeisti ir peržiūrėti savo duomenis. Vis dėlto prašymas gali būti pateikiamas ir perduodamas tik tada, jei Klientas spusteli mygtuką „Sutinku su BVS ir duomenų apsaugos nuostatomis“ ir taip sutinka su šiomis sutarties sąlygomis ir įtraukia jas į savo prašymą. Pateikdamas prašymą Klientas pareiškia ir užtikrina, kad ant suasmenintų gaminių neužsakė išspausdinti nieko nepriimtino. Nepriimtinas – tai pirmiausia nedraugiškas, neatitinkantis tikrovės, įžeidžiamas, pornografinis, vienareikšmiškai seksualinio pobūdžio arba nepadorus, diskriminuojamas arba šmeižiamas turinys.

2. Prašymą gavęs Tiekėjas Klientui el. paštu išsiunčia automatinį prašymo gavimo patvirtinimą, kuriame dar kartą nurodomas Kliento užsakymas ir Klientas jį gali išsispausdinti naudodamasis funkcija „Spausdinti“. Prašymo gavimo patvirtinimu dokumentuojama, kad Tiekėjas gavo Kliento užsakymą ir kad prašymas priimtas. 3 straipsnis. Pristatymas, prekių prieinamumas

1. Jei Kliento užsakyme nurodyto gaminio nėra tik laikinai, Tiekėjas apie tai nedelsdamas praneša Klientui užsakymo patvirtinime. Jei pristatymas vėluoja daugiau kaip dvi savaites, Klientas turi teisę atsisakyti sutarties. Šiuo atveju Tiekėjas taip pat turi teisę atsisakyti sutarties. Jos atsisakęs jis nedelsdamas grąžina galbūt jau sumokėtą Kliento sumą.

2. Visiems standartiniams internetinėje parduotuvėje siūlomiems gaminiams (išskyrus atskirus MAM gaminius) taikomi šalia gaminio nurodyti pristatymo terminai. Atskiri MAM gaminiai gaminami pagal užsakymą, jų pristatymo terminas gali skirtis. Bet kokiu atveju tiekėjas gaminius pristato klientuiper 8 savaites nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

3. Der Minimali užsakymo suma – 19 EUR (netaikoma registruotoms MAM klubo narėms), maksimali užsakymo suma šioje internetinėje parduotuvėje – 500 EUR.

4. Prekės siunčiamos paštu. Pristatymo adresas priimamas tik tada, jei gavėjo šalis yra Tiekėjo sudarytame internetiniame sąraše. Atsakomybė už visus pavojus ir netikėtumus prekės perdavimo siuntėjui (paštui, pristatymo paslaugų teikėjams, ekspedicijos įmonėms, krovinių vežėjams ir pan.) akimirką pereina Klientui.

5. Jei paketas pristatomas pažeistas, apie žalą galima pranešti siuntų tarnybai DHL. Pretenzijas dėl žalos gavėjas turi pateikti įstatymo nustatytą laikotarpį, t. y. per septynias dienas nuo siuntos gavimo dienos; jas turi pateikti raštu DHL / pašto skyriuje. Šiuo atveju būtina pateikti visą siuntą su išorinėmis dėžėmis / pakuotėmis.4 straipsnis. Kainos ir siuntimo išlaidos

1. Visos Tiekėjo interneto svetainėje nurodytos kainos apima pakavimo išlaidas ir tuo metu įstatymais nustatytą PVM.

2. Atitinkamos siuntimo išlaidos Klientui nurodomos užsakymo formoje ir jas moka Klientas.

3. Prekes siunčiant į ne ES šalis, susidarančias importo arba eksporto išlaidas, pvz., muitus, mokesčius ir rinkliavas, visada moka Klientas.

4. Užsakymas vykdomas Nekarzulme.5 straipsnis. Mokėjimo sąlygos

1. Siūlomi šie mokėjimo būdai:

  • Kredito kortelė
  • „PayPal“
  • Neatidėliotina perlaida (tik Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje)

2. Galima atsiskaityti šiomis kreditinėmis kortelėmis:„Visa“, „MasterCard“ ir „Diners Club“. Banko mokesčius moka Klientas. Siekiant užkirsti kelią neteisėtai trečiosios šalies prieigai prie Jūsų duomenų, naudojami pažangiausi kodavimo būdai, pvz., „Secure Socket Layer“ (SSL) technologija. SSL – tai pripažintas standartinis interneto protokolas, kuris užtikrina saugų keitimąsi duomenimis. Šiuo atveju visi užsakymo duomenys, įskaitant kredito kortelės informaciją, perduodami tik užkoduoti.6 straipsnis. Nuosavybės teisės išsaugojimas

Pristatytos prekės iki visiško apmokėjimo momento išlieka Tiekėjo nuosavybė. 7. Daikto trūkumų ir kita garantija

1. Tiekėjas atsako už daikto trūkumus pagal jiems taikomas įstatymo nuostatas, pirmiausia pagal Vokietijos civilinio kodekso (Bürgerliches Gesetzbuch) 434 ir tolesnius straipsnius. Įmonėms pristatytiems daiktams Tiekėjas suteikia 12 mėnesių garantiją.

2. Tiekėjas pristatytoms prekėms suteikia garantiją tik tada, jei ji aiškiai nurodyta atitinkamos prekės užsakymo patvirtinime. 8. Atsakomybė

1. Klientas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo, nebent šis reikalavimas kyla dėl sukeltos mirties, patirtos fizinės žalos, sveikatos sužalojimo arba esminių (pagrindinių) sutartinių pareigų nesilaikymo ir atsakomybės už kitokią žalą, patirtą dėl tyčinio arba labai neatsargaus Tiekėjo, jo atstovų pagal įstatymą arba įsipareigojimų vykdymo padėjėjų pareigų nevykdymo. Esminės sutartinės pareigos yra tos, kurias įvykdyti būtina norint pasiekti sutartyje numatytą tikslą.

2. Neįvykdęs esminių sutartinių pareigų Tiekėjas atsako tik už remiantis sutartimi tikėtiną tipinę žalą, jei ji buvo padaryta dėl neatsargumo, nebent Klientas reikalauja atlyginti žalą dėl sukeltos mirties, patirtos fizinės žalos arba sveikatos sužalojimo.

3. 1 ir 2 dalyse nurodyti apribojimai taip pat galioja Tiekėjo atstovams pagal įstatymą ir įsipareigojimų vykdymo padėjėjams, jei pretenzijos reiškiamos tiesiogiai jiems.

4. Vokietijos atsakomybės už gaminius įstatymo (Produkthaftungsgesetz) nuostatos galioja nepakitusios.9 straipsnis. Paaiškinimas apie vienašalio sutarties nutraukimo galimybę

1. Vienašalio sutarties nutraukimo teisė

Turite teisę per keturiolika dienų nenurodydami priežasties vienašališkai nutraukti šią sutartį. Vienašalio sutarties nutraukimo terminas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodytas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, priėmė paskutinę prekę.

Norėdami pasinaudoti vienašalio sutarties nutraukimo teise, turite pranešti mums: 

PVS Fulfilment Service GmbH
Retoure MAM
Werner-Haas-Straße 5
74172 Neckarsulm
DEUTSCHLAND (VOKIETIJA)

El. paštas mamshop(at)mambaby.com

Tel. (vokiečių k.) 0049 711 7252304 276  

Tel. (anglų k.) 0049 711 7252304 277  

pateikdami vienareikšmišką pareiškimą (pvz., išsiųsdami laišką paštu, el. laišką pirmiau nurodytu el. pašto adresu arba susisiekę telefonu) apie savo sprendimą vienašališkai nutraukti šią sutartį. Šiuo tikslu galite naudoti pridėtą pavyzdinį vienašališko sutarties nutraukimo šabloną, nors jis nėra privalomas. Kad išlaikytumėte vienašalio sutarties nutraukimo terminą, pakaks, jei išsiųsite pranešimą apie tai, kad naudojatės šia teise, iki šio termino pabaigos. 

2. Vienašalio sutarties nutraukimo padariniai 

Jums vienašališkai nutraukus šią sutartį, mes nedelsdami, vėliausiai per keturiolika dienų nuo jūsų pranešimo apie vienašalį šios sutarties nutraukimą gavimo dienos, turime grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo mokestį. Pinigai bus grąžinami naudojant tą pačią mokėjimo priemonę, kurią jūs naudojote pirminiam sandoriui, nebent su jumis aiškiai susitarta kitaip. Bet kuriuo atveju dėl pinigų grąžinimo neimsime iš jūsų jokio mokesčio. Galime nesutikti grąžinti pinigų, kol atgausime prekes arba kol pateiksite įrodymą, kad prekes išsiuntėte atgal (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau).

Prekes turite mums išsiųsti atgal arba perduoti nedelsdami arba vėliausiai per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie vienašalį šios sutarties nutraukimą. Terminas laikomas išlaikytu, jei prekes išsiuntėte nepraėjus šiam keturiolikos dienų terminui.

daiktų, kuriuos galima siųsti siuntiniuose, saugą atsakome mes. Jūs dengiate grąžinimo siuntimo išlaidas, jei jums buvo pristatyta užsakyta prekė ir jei atgal siunčiamo daikto kaina neviršija 40 eurų arba jei daiktas yra brangesnis ir vienašalio sutarties nutraukimo akimirką dar nebuvote už jį atsiskaitę arba atlikę sutartyje nurodyto dalinio mokėjimo. Kitais atvejais prekes galite grąžinti nemokamai. Daiktus, kurių negalima siųsti siuntiniuose, atsiimsime iš jūsų savo sąskaita.

Atlyginti už galimą prekių nuvertėjimą turite tik tada, jei jis atsirado dėl to, kad su prekėmis buvo elgiamasi taip, kaip nėra būtina siekiant patikrinti jų kokybę, savybes ir veikimą.

3. Negalėjimas vienašališkai nutraukti sutarties

Vienašalio sutarties nutraukimo teisė netaikoma pristatytoms užplombuotoms prekėms, kurios dėl sveikatos apsaugos arba higienos yra netinkamos grąžinti, jei plomba buvo pašalinta po pristatymo. 

Vienašalio sutarties nutraukimo teisė negalioja pagal specialius sutarties šalies pageidavimus pagamintoms pristatytoms prekėms (suasmenintiems ir individualiai pagamintiems gaminiams). Pagal individualius matmenis pagamintais gaminiais laikomi visi MAM suasmeninti gaminiai (čiulptukai, jų laikikliai, kombinuotosios dėžutės).10. Duomenų tvarkymo nuorodos

1. Tiekėjas sutarties vykdymo tikslais renka Kliento duomenis. Tai darydamas jis paiso Vokietijos federalinio duomenų apsaugos įstatymo (Bundesdatenschutzgesetz) ir Vokietijos telekomunikacijų paslaugų duomenų apsaugos įstatymo (Teledienstdatenschutzgesetz) nuostatų. Be Kliento sutikimo Tiekėjas renka, tvarko ir naudoja tik tokius Kliento asmeninius ir su savo svetainės naudojimu susijusius duomenis, kurie būtini sutarčiai vykdyti, naudotis telekomunikacijų paslaugomis ir už jas atsiskaityti.

2. Be Kliento sutikimo Tiekėjas Kliento duomenų nenaudoja reklaminiais, rinkos tyrimų ir apklausų tikslais.

3. Klientas bet kada gali peržiūrėti, keisti arba šalinti apie jį laikomus duomenis, savo profilyje spustelėjęs mygtuką „Keisti MAM klubo profilį“. Daugiau informacijos apie Kliento sutikimus ir kitą informaciją apie duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą pateikta duomenų apsaugos deklaracijoje, kurią galima bet kada atsisiųsti spausdinamu formatu iš Tiekėjo interneto svetainės spustelėjus mygtuką „Duomenų apsauga“.11. Rekomenduok draugą

1. Paslaugų teikėjas siūlo skatinimo programą „MAM rekomenduok draugą“, kurioje gali dalyvauti visi klientai. Klientai gali siūlyti galimus naujus klientus, kurių paraiškų paslaugų teikėjas dar nėra atmetęs. Jei klientas rekomenduoja galimą naują klientą, kuris vėliau įsigyja pirkinių, pateikęs rekomendaciją klientas gauna paskatą.

2. Klientas negali reklamuoti skatinimo programos. Visų pirma jis negali pasakoti apie skatinimo programą pasitelkdamas tradicines žiniasklaidos priemones ir (arba) socialinius tinklus ir (arba) naudoti priemones, kurios prieinamos daugeliui asmenų.

3. Vis dėlto skatinimo programos reklamos sumetimais klientui leidžiama rengti atskirus pokalbius su galimais naujais klientais ir per šiuos pokalbius gauti galimo naujo kliento sutikimą įvesti jo el. pašto adresą teikėjo svetainėje pateiktoje formoje, kad naujasis klientas galėtų vėliau gauti reklaminius el. laiškus su paslaugų teikėjo pasiūlymais.

4. Paskui klientas įveda galimo naujo kliento el. pašto adresą į teikėjo svetainėje pateiktą formą ir patvirtina, kad jis gavo galimo naujo kliento sutikimą.

5. Jeigu klientas negavo galimo naujo kliento sutikimo, o pastarasis apskundžia paslaugų teikėją teismui ar valdžios institucijai, klientas atlygina paslaugų teikėjui visą dėl to atsiradusią žalą.12 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

1. Tiekėjo ir Kliento sutartims taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, netaikant JT prekybos teisės.

2. Jei Klientas yra prekybininkas, viešasis juridinis asmuo arba jei jo turtas yra viešasis ir turi ypatingą teisinį statusą, visi iš sutartinių santykių kylantys Kliento ir Tiekėjo ginčai priklauso Nekarzulmo teismo jurisdikcijai.

3. Sutartis išlieka teisiškai įpareigojanti, net jei nustoja teisiškai galioti kai kurios pavienės jos nuostatos. 

BAMED AG
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau
Schweiz (Šveicarija)
2009 m. balandžio mėn.

© 2017 m. „MAM Babyartikel GesmbH“, Viena

Atsisiųsti BVS

  Loading...