Pasirinkite savo šalį

Duomenų apsauga

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos pagal BDAR

I. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas, remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais nacionaliniais valstybių narių duomenų apsaugos įstatymais bei kitokiomis su duomenų apsauga susijusiomis nuostatomis, yra:

Įmonės pavadinimas: „MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.“
Įmonės registracijos Nr. 110465z
Už bendrovių registro tvarkymą atsakingas teismas: HG Wien
PVM kodas: ATU 142 43 503
Adresas: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Viena
Interneto svetainė: www.mambaby.com
El. paštas: office@mambaby.com
Telefonas: +43 (1) 49 141 0
Faksas: +43 (1) 49 141 404

II. Bendrosios nuostatos dėl duomenų tvarkymo procesų

1. Asmens duomenų tvarkymo procesų aprėptis
Iš esmės mes renkame ir naudojame mūsų vartotojų asmens duomenis tik tiek, keik tai reikalinga parengti funkcionuojančią internetinę svetainę bei mūsų turinį ir paslaugas. Mūsų vartotojų asmens duomenys renkami ir naudojami tik gavus vartotojo sutikimą. Išskyrus tuos atvejus, kai dėl faktinių priežasčių iš anksto neįmanoma gauti vartotojo sutikimo, o duomenų tvarkymo procesai leidžiami įstatymo nustatyta tvarka.

2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo procesų pagrindas
Teisinis pagrindas gauti duomenų subjekto sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo operacijų yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktas.
Teisinis pagrindas atliekant asmens duomenų tvarkymo procesus, reikalingus įvykdant sutartį, kurios viena šalis yra duomenų subjektas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Tai galioja ir duomenų tvarkymo operacijoms, kurios yra būtinos siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį.
Teisinis pagrindas, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.
Tuo atveju, jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas dėl duomenų subjekto ar kitų fizinių asmenų gyvybinių interesų apsaugojimo, galioja BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktas.
Jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įtikinamų duomenų valdytojo arba trečio asmens ginamų teisėtų interesų tikslais, ir kai už juos nėra viršesnių duomenų subjekto interesų ar teisių ir laisvių, duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

3. Duomenų ištrynimas ir saugojimo laikas
Duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami arba užblokuojami, kai duomenų saugojimo tikslas nebetaikomas. Saugojimas taip pat gali būti atliekamas, kai Sąjungos ar valstybių narių įstatymo leidėjai tai numato sąjungos teisę atitinkančiuose reglamentuose, įstatymuose ar kitose taisyklėse, kurios taikomos duomenų valdytojui. Duomenų blokavimas ar ištrynimas atliekamas ir tada, kai pasibaigia paminėtose normose nustatytas saugojimo laikotarpis, išskyrus, jei būtina ir toliau saugoti duomenis sutarties sudarymui ar sutarties įgyvendinimui.

III. Interneto svetainės parengimas ir žurnalo rinkmenos sukūrimas

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir aprėptis
Kiekvieną kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje mūsų sistema automatiškai fiksuoja duomenis ir informaciją apie svetainėje besilankančio kompiuterio kompiuterinę sistemą.

Surenkami šie duomenys:
(1) Informacija apie naršyklės rūšį ir naudojamą versiją
(2) Vartotojo operacinė sistema
(3) Vartotojo interneto paslaugų tiekėjas
(4) Vartotojo IP adresas
(5) Prisijungimo data ir laikas
(6) Interneto svetainės, iš kurių vartotojo sistema pateko į mūsų svetainę
(7) Interneto svetainės, kurias vartotojo sistema atvėrė per mūsų interneto svetainę
Duomenys taip pat išsaugomi mūsų žurnalo rinkmenose. Tai neliečia vartotojo IP adreso ar kitų duomenų, kurių pagalba būtų galima susieti duomenis su vartotoju. Tokie duomenys, kartu su kitais vartotojo asmens duomenimis, išsaugomi nėra.

2. Duomenų tvarkymo proceso teisinis pagrindas
Laikino saugojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas

3. Duomenų tvarkymo proceso tikslas
Laikinas sistemos IP adreso išsaugojimas yra reikalingas tam, kad vartotojo kompiuteriui būtų galima pateikti interneto svetainę. Šiuo tikslu apsilankymo metu išsaugomas vartotojo IP adresas.
Šiems tikslams galioja ir mūsų teisėtas interesas dėl duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

4. Saugojimo trukmė
Duomenys ištrinami, kai jų rinkimas nebėra reikalingas tikslams pasiekti. Duomenų rinkimo interneto svetainės parengimo atveju tai yra, kai užbaigiamas atskiras apsilankymas.

5. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės
Duomenų rinkimas interneto svetainės parengimo tikslams ir duomenų išsaugojimas žurnalo rinkmenoje yra būtinas interneto puslapio veikimui. Taigi vartotojas negali nesutikti teikti duomenis.

IV. Slapukų naudojimas

1.  Duomenų tvarkymo aprašymas ir aprėptis
Mūsų interneto svetainė naudoja slapukus. Slapukai yra tekstinės bylos, kurios išsaugomos interneto naršyklėje arba kurias interneto naršyklė išsaugo vartotojo kompiuterinėje sistemoje. Jei vartotojas peržiūri interneto svetainę, slapukas išsaugomas vartotojo operacinėje sistemoje. Šį slapuką sudaro tipiška simbolių seka, kuri leidžia tiesiogiai atpažinti naršyklę kito apsilankymo interneto svetainėje metu.

Mes naudojame slapukus, kad mūsų interneto svetainė būtų draugiškesnė vartotojui. Kai kurie mūsų interneto puslapio elementai reikalauja, kad svetainę peržiūrinti naršyklė būtų identifikuojama ir pakeitus puslapį.

Slapukai išsaugo ir perduoda šiuos duomenis:
(1) Prisijungimo duomenys

Savo svetainėje naudojame ir tokius slapukus, kurie leidžia analizuoti vartotojo naršymo ypatumus.

Taip galima nustatyti šiuos duomenis:
(1) Suvestus paieškos žodžius
(2) Puslapių peržiūrų dažnumą
(3) Interneto svetainės funkcijų naudojimą

Apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu vartotojas yra informuojamas, kad naudojame slapukus analizės tikslais, ir gaunamas jo sutikimas tvarkyti su tuo susijusius asmens duomenis. Šiame kontekste pateikiama ir nuoroda į pareiškimą dėl duomenų apsaugos.

2. Duomenų tvarkymo proceso teisinis pagrindas
Asmens duomenų tvarkymo procesų naudojant techniškai reikalingus slapukus teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Asmens duomenų tvarkymo procesų naudojant slapukus analizės tikslams, kai pateikiamas su tuo susijęs vartotojo sutikimas, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

3. Duomenų tvarkymo proceso tikslas
Techniškai reikalingų slapukų naudojimo tikslas yra supaprastinti vartotojo naudojimąsi interneto svetaine. Nenaudodami slapukų negalėtumėme pasiūlyti tam tikrų mūsų interneto svetainės funkcijų. Tam reikalinga, kad naršyklė būtų atpažinta net pakeitus puslapį.

Mes naudojame slapukus šiems įrankiams:
(1) Prisijungimo duomenys
(2) Suvesti paieškos žodžiai
(3) Puslapių peržiūrų dažnumas
(4) Interneto svetainės funkcijų naudojimas

Techniškai reikalingų slapukų surinkti vartotojo duomenys nenaudojami vartotojo sąsajoms sukurti.

Analizės slapukų naudojimas vyksta siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės kokybę ir jūsų matomą turinį. Analizės slapukai informuoja mus, kaip naudojama interneto svetainė ir taip mes galime nuolatos gerinti savo pasiūlą.

Kiti tikslai yra mūsų interneto svetainės kokybės pagerinimas mūsų vartotojams bei pakartotinio prisijungimo prie mūsų interneto svetainės palengvinimas.

Šiems tikslams galioja ir mūsų teisėtas interesas dėl duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

4. Saugojimo trukmė, nesutikimo ir pašalinimo galimybė
Slapukai išsaugomi vartotojo kompiuteryje ir iš jo perduodami mūsų interneto svetainei. Todėl jūs kaip vartotojas visiškai kontroliuojate slapukų naudojimą. Pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus galite išaktyvinti arba apriboti slapukų perdavimą. Jau išsaugotus slapukus galite bet kada ištrinti. Tai galima atlikti ir automatiškai. Jei išaktyvinsite slapukus mūsų interneto svetainei, gali būti, kad negalėsite pilnai naudoti visų interneto svetainės funkcijų. Čia galite nutraukti sutikimą naudoti slapukus.

V. Registracija ir naujienlaiškis

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir aprėptis
Mūsų interneto svetainėje vartotojams siūlome galimybę užsiregistruoti nurodant savo asmens duomenis. Duomenys suvedami į įvesties šabloną, perduodami mums ir išsaugomi. Tretiesiems asmenims duomenys nėra perduodami. Bet kuriuo atveju registracijos proceso metu mums perduodami ir išsaugomi šie duomenys:
(1) Kreipinys
(2) Vardas
(3) Pavardė
(4) El. paštas
(5) Gatvė / namo Nr.
(6) Pašto kodas / miestas
(7) Šalis

Žemiau nurodyti duomenys nėra privalomi ir bus mums perduoti ir saugojami tik laisvai juos nurodžius:
(1) Įmonė
(2) Telefonas
(3) Gimimo data
(4) Lytis

Registruojantis prie „Healthcare Professionals“ mums papildomai perduodami ir išsaugomi šie duomenys:
(1) Specialybė

Žemiau nurodyti duomenys nėra privalomi ir bus mums perduoti ir saugojami tik laisvai juos nurodžius:
(1) Darbo sritis
(2) Įstaigos pavadinimas
Be to registracijos metu išsaugomi šie duomenys:
(1) Registracijos data ir laikas
Registracijos proceso metu vartotojas sutinka, kad šie duomenys bus tvarkomi.

2. Duomenų tvarkymo proceso teisinis pagrindas
Teisinis duomenų tvarkymo procesų pagrindas, kai gautas vartotojo sutikimas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Jei registracija reikalinga sutarties, kurios viena šalis yra vartotojas, įvykdymui arba siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, galiojantis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

3. Duomenų tvarkymo proceso tikslas
Vartotojo registracija yra reikalinga sutarties su vartotoju įvykdymui arba siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį.

Gauti duomenys yra reikalingi, norint užtikrinti vartotojo identifikavimą bei reikalavimus atitinkantį prekių pristatymą.

4. Saugojimo trukmė
Duomenys ištrinami, kai jų rinkimas nebėra reikalingas tikslams pasiekti.

Registracijos, reikalingos sutarčiai įvykdyti arba siekiant atlikti veiksmus prie sudarant sutartį, proceso metu tai atsitinka tokiu atveju, kai duomenys nebėra reikalingi sutarties įvykdymui. Būtinybė išsaugoti sutarties partnerio asmens duomenis nutraukus sutartį gali išlikti, siekiant įgyvendinti sutartinius ar teisinius įsipareigojimus.

5. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės
Kaip vartotojas registraciją galite bet kada panaikinti. Bet kuriuo metu galite pakeisti apie jus išsaugotus duomenis.

Jei duomenys reikalingi sutarties įgyvendinimui arba siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, išankstinis duomenų ištrynimas galimas tik tada, jei ištrynimo nedraudžia sutartiniai ar teisiniai įsipareigojimai.

Naujienlaiškis

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir aprėptis
Mūsų interneto svetainėje turite galimybę registracijos metu užsiprenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Naujienlaiškio prenumeratos metu iš įvesties šablono mums perduodami šie duomenys:
(1) El. paštas
(2) Vardas
(3) Pavardė

Prenumeruojant naujienlaiškį taip pat gaunami šie duomenys:
(1) Registracijos data ir laikas

Prenumeratos proceso metu turi būti gautas jūsų sutikimas dėl duomenų tvarkymo ir nurodytas šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos.

Tvarkant duomenis, susijusius su naujienlaiškio siuntimu, tretiesiems asmenims nėra perduodami jokie duomenys. Duomenys naudojami išskirtinai naujienlaiškio siuntimui.

Prisijungus kaip „MAM“ klubo narys ar „Health Care Professional“, galima palikti kliento atsiliepimą apie produktus. Registruojantis į „MAM“ klubą arba kaip „Health Care Professional“ sutinkama, kad iškilus klausimams dėl pateikto kliento įvertinimo, galima susisiekti el. paštu. Šis sutikimas gali būti bet kada nutrauktas raštu ir el. paštu adresu mam-club@mambaby.com arba service4professionals@mambaby.com .

2. Duomenų tvarkymo proceso teisinis pagrindas
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas vartotojui užsiprenumeravus naujienlaiškį, kai yra gautas vartotojo sutikimas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

3. Duomenų tvarkymo proceso tikslas
Duomenys apie vartotojo el. pašto adresą yra skirti naujienlaiškiui pristatyti.

Kitokių asmens duomenų rinkimas prenumeratos proceso metu skirti tam, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui paslaugomis arba naudojamu el. pašto adresu.

4. Saugojimo trukmė
Duomenys ištrinami, kai jų rinkimas nebėra reikalingas tikslams pasiekti. Tačiau vartotojo el. pašto adresas saugomas tol, kol nebus nutraukta „MAM“ klubo narystė arba prisiregistravimas kaip „Health Care Professional“.

5. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės
Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Šiuo tikslu kiekviename naujienlaiškyje yra atitinkama nuoroda.

Tokiu būdu taip pat galima atšaukti sutikimą saugoti prenumeratos proceso metu gautus asmens duomenis.

VI. Loterija

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir aprėptis
Mūsų interneto svetainė siūlo galimybę dalyvauti nemokamojoje loterijoje. Registruojantis į loteriją mums perduodami šie duomenys iš įvedimo šablono:
(1) Vardas
(2) Pavardė
(3) El. paštas

Prenumeruojant naujienlaiškį taip pat gaunami šie duomenys:
(1) Dalyvavimo data ir laikas

Prenumeratos proceso metu turi būti gautas jūsų sutikimas dėl duomenų tvarkymo ir nurodytas šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos.

Tvarkant duomenis, susijusius su dalyvavimu loterijoje, tretiesiems asmenims nėra perduodami jokie duomenys. Duomenys naudojami išskirtinai loterijai.

2. Duomenų tvarkymo proceso teisinis pagrindas
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas vartotojui užsiregistravus loterijoje, kai yra gautas vartotojo sutikimas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

3. Duomenų tvarkymo proceso tikslas
Asmens duomenų rinkimas skirtas tam, kad būtų galima informuoti atskirus vartotojus apie dalyvavimą loterijoje bei pranešti laimėtojams apie jų laimėjimą.

4. Saugojimo trukmė
Duomenys ištrinami, kai jų rinkimas nebėra reikalingas tikslams pasiekti. Vartotojo duomenys saugomi tol, kol tęsiasi loterija.

5. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės
Duomenų subjektas gali bet kada nutraukti dalyvavimą loterijoje. Šiuo tikslu kiekviename el. pašte, susijusiame su loterija, yra atitinkama nuoroda.

Tokiu būdu taip pat galima atšaukti sutikimą saugoti prenumeratos proceso metu gautus asmens duomenis.

VII. El. pašto kontaktai

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir aprėptis
Mūsų interneto svetainėje galima susisiekti per jau sukurtą el. paštą. Šiuo atveju išsaugomi el. paštu pateikti vartotojo asmens duomenys.

Tvarkant pokalbius jūsų asmens duomenys perduodami žemiau pateiktoms įmonėms, kaip nurodyta VIII punkte:
(1) „PVS Fulfillment-Service GmbH“: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Germany, info@pvs-ffc.om
(2) „Bamed MAM Group“: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(3) „MAM Babyartikel GmbH“: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(4) „Bamed AG“: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(5) „MAM Hungária Kft.“: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) „Bambino MAM AB“: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) „MAM Baby France“: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(8) „MAM Baby S.A.“: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(9) „BAMED Baby Italia S.r.l.“: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(10) „MAM Babyartikel GmbH“: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(11) „MAM UK“: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(12) „MAM Hellas LtD“: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(13) „MAM USA“ 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) „MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd“ 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, rinkodara: luchen.guo@mambaby.com
(15) „Bebe Saude Ltda“: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Duomenų tvarkymo proceso teisinis pagrindas
Teisinis duomenų tvarkymo procesų pagrindas, kai gautas vartotojo sutikimas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Teisinis duomenų, perduodamų persiunčiant el. paštą, tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Jei bendravimo el. paštu tikslas yra sutarties sudarymas, papildomas teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

3. Duomenų tvarkymo proceso tikslas
Jei susisiekiama el. paštu, tai taip pat apima būtiną teisėtą interesą tvarkyti duomenis.

4. Saugojimo trukmė
Duomenys ištrinami, kai jų rinkimas nebėra reikalingas tikslams pasiekti. El. paštu persiunčiamiems asmens duomenis tai taikoma tuo atveju, kai su vartotoju užbaigiamas atskiras pokalbis. Pokalbis laikomas užbaigtu tuomet, kai pagal aplinkybes galima nustatyti, kad susijęs klausimas yra iki galo išaiškintas.

5. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės
Vartotojas gali bet kuriuo metu nutraukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Jei vartotojas su mumis bendrauja el. paštu, jis gali bet kuriuo metu nutraukti savo asmens duomenų išsaugojimą. Tokiu atveju bendravimo tęsti nebegalima.

Visi asmens duomenys, išsaugojami bendravimo proceso metu, tokiu atveju ištrinami.

VIII. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1. Asmens duomenų tvarkymo procesų aprėptis
Siekiant įvykdyti užsakymus ir aptarnauti mūsų klientus įgyvendinant sutartį jūsų asmens duomenys perduodami šioms įmonėms:

(1) „Bamed MAM Group“: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) „MAM Babyartikel GmbH“: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) „Bamed AG“: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(4) „MAM Hungária Kft.“: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) „Bambino MAM AB“: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) „MAM Baby France“: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) „MAM Baby S.A.“: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) „BAMED Baby Italia S.r.l.“: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9)  „MAM Babyartikel GmbH“: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) „MAM UK“: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) „MAM Hellas LtD“: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) „MAM USA“ 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) „MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd“ 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, rinkodara: luchen.guo@mambaby.com
(14) „Bebe Saude Ltda“: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

Žemiau pateiktus duomenis
(1) Įmonės pavadinimas
(2) Vardas
(3) Pavardė
(4) Gatvė / namo Nr.
(5) Pašto kodas / miestas
(6) Šalis
(7) Kliento Nr.
(8) El. paštas
mes perduodame aukščiau paminėtoms įmonėms.

2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo procesų pagrindas
Duomenų perdavimu siekiama įgyvendinti sutartį, kurios viena šalis yra vartotojas, arba atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį ir tai sudaro teisinį duomenų tvarkymo pagrindą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

3. Duomenų tvarkymo proceso tikslas
Gaunami duomenys yra būtini, siekiant užtikrinti sutarties įvykdymą.

4. Saugojimo trukmė
Duomenys ištrinami, kai jų rinkimas nebėra reikalingas tikslams pasiekti.

Registracijos, reikalingos sutarčiai įvykdyti arba siekiant atlikti veiksmus prie sudarant sutartį, proceso metu tai atsitinka tokiu atveju, kai duomenys nebėra reikalingi sutarties įvykdymui. Būtinybė išsaugoti sutarties partnerio asmens duomenis nutraukus sutartį gali išlikti, siekiant įgyvendinti sutartinius ar teisinius įsipareigojimus.

5. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės
Kaip vartotojas registraciją galite bet kada panaikinti. Bet kuriuo metu galite pakeisti apie jus išsaugotus duomenis.

Jei duomenys reikalingi sutarties įgyvendinimui arba siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, išankstinis duomenų ištrynimas galimas tik tada, jei ištrynimo nedraudžia sutartiniai ar teisiniai įsipareigojimai.

a) Perdavimas paslaugų tiekėjams

1. Asmens duomenų tvarkymo procesų aprėptis

1a Galutiniai vartotojai
Jei norite gauti reklaminius leidinius ir informacinę medžiagą, įsigyti prekes arba dalyvauti atliekant produkto bandymo rinkos tyrimus, jūsų duomenys išsaugomi, kad būtų galima juos sėkmingai pristatyti. Žemiau pateiktus duomenis
(1) Įmonės pavadinimas
(2) Kreipinys
(3) Vardas
(4) Pavardė
(5) Gatvė / namo Nr.
(6) Pašto kodas / miestas
(7) Šalis
(8) El. paštas
mes perduodame šiems paslaugų tiekėjams:

(1) „PVS Fulfillment-Service GmbH“, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Vokietija, info@pvs-ffc.om
(2) „DHL Paket GmbH“, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Vokietija, impressum.paket@dhl.com
(3) „Suxess Logistic GmbH“, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Wien, Austrija office@suxesslogistic.com
(4) „GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH“, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Vokietija, info@g-i-m.com
(5) „GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.“,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Shanghai, Kinija, s.tumis@g-i-m.com
(6) „GIM France SARL“, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Prancūzija, info-fr@g-i-m.com
(7) „INTERROGARE GMBH“, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Vokietija, info@interrogare.de
(8) „HYVE AG“, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 Munich, Vokietija, info@hyve.net
(9) „Marketmind GmbH“, Porzellangasse 32, 1090 Wien, Austrija, www.marketmind.at

1b „Healthcare Professionals“
Jei registruojatės kaip „Healtcare Professional“, žemiau pateiktus duomenis

(1) Įmonės pavadinimas
(2) Kreipinys
(3) Vardas
(4) Pavardė
(5) Gatvė / namo Nr.
(6) Pašto kodas / miestas
(7) Šalis
(8) El. paštas
(9) Specialybė

mes perduodame šiems paslaugų tiekėjams:
(1) „Bamed MAM Group“: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) „MAM Babyartikel GmbH“: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) „Bamed AG“: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(4) „MAM Hungária Kft.“: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) „Bambino MAM AB“: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) „MAM Baby France“: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) „MAM Baby S.A.“: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) „BAMED Baby Italia S.r.l.“: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9)  „MAM Babyartikel GmbH“: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) „MAM UK“: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) „MAM Hellas LtD“: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) „MAM USA“ 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) „MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd“ 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, rinkodara: luchen.guo@mambaby.com
(14) „Bebe Saude Ltda“: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo procesų pagrindas
Duomenų perdavimu siekiama įgyvendinti sutartį, kurios viena šalis yra vartotojas, arba atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį ir tai sudaro teisinį duomenų tvarkymo pagrindą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

3. Duomenų tvarkymo proceso tikslas
Gauti duomenys yra reikalingi, norint užtikrinti vartotojo identifikavimą bei reikalavimus atitinkantį prekių pristatymą.

Su „Healthcare Professionals“ susiję asmens duomenys renkami dėl registracijos „MAM Healthcare Professionals“ srityje, esančioje adresu www.mambaby.com/professionals, dalyvaujant loterijose ir / arba reikalaujant atsiųsti informacinę medžiagą.

4. Saugojimo trukmė
Duomenys ištrinami, kai jų rinkimas nebėra reikalingas tikslams pasiekti.

Registracijos, reikalingos sutarčiai įvykdyti arba siekiant atlikti veiksmus prie sudarant sutartį, proceso metu tai atsitinka tokiu atveju, kai duomenys nebėra reikalingi sutarties įvykdymui. Būtinybė išsaugoti sutarties partnerio asmens duomenis nutraukus sutartį gali išlikti, siekiant įgyvendinti
sutartinius ar teisinius įsipareigojimus.

5. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės
Kaip vartotojas registraciją galite bet kada panaikinti. Bet kuriuo metu galite pakeisti apie jus išsaugotus duomenis.

Jei duomenys reikalingi sutarties įgyvendinimui arba siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, išankstinis duomenų ištrynimas galimas tik tada, jei ištrynimo nedraudžia sutartiniai ar teisiniai įsipareigojimai.

b) Perdavimas mokėjimo paslaugų tiekėjams ir mokėjimo procesai

1. Asmens duomenų tvarkymo procesų aprėptis ir paskirtis
Pasirinkus „Mokėti su „PayPal“ arba mokėjimui naudojant „eps elektroninę bankininkystę“ ar kitus prilyginamus mokėjimo būdus, šių mokėjimo procedūrų įvykdymui žemiau pateiktus duomenis
(1) Įmonės pavadinimas
(2) Kreipinio sutrumpinimas
(3) Vardas
(4) Pavardė
(5) Gimimo data
(6) Gatvė / namo Nr.
(7) Pašto kodas / miestas
(8) Šalis
(9) El. paštas
(10) Telefonas
(11) Banko rekvizitai atliekant SEPA pervedimus

kartu su pervedimo procedūrai reikalingais duomenimis (užsakymo laikas, sąskaitos Nr., suma, pristatymo terminas, užsakymo pavadinimas, gaminio Nr.) mes perduodame žemiau nurodytiems mokėjimo paslaugų tiekėjams, siekiant perduoti reikalavimus:
(1) „Concardis GmbH“, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) „Klarna Bank AB“ (publ.), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Schweden, info@klarna.de
(3) „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg, impressum@paypal.com

2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo procesų pagrindas
Teisinis pagrindas gauti duomenų subjekto sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo operacijų yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktas.
Teisinis pagrindas atliekant asmens duomenų tvarkymo procesus, reikalingus įvykdant sutartį, kurios viena šalis yra duomenų subjektas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Tai galioja ir duomenų tvarkymo operacijoms, kurios yra būtinos siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį.

3. Saugojimo trukmė
Duomenys ištrinami, kai jų rinkimas nebėra reikalingas tikslams pasiekti.

Tai atsitinka tuo atveju, kai sutarties įvykdymui duomenys daugiau nebereikalingi. Būtinybė išsaugoti sutarties partnerio asmens duomenis nutraukus sutartį gali išlikti, siekiant įgyvendinti sutartinius ar teisinius įsipareigojimus.

4. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės
Kaip vartotojas registraciją galite bet kada panaikinti. Bet kuriuo metu galite pakeisti apie jus išsaugotus duomenis.

Jei duomenys reikalingi sutarties įgyvendinimui arba siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, išankstinis duomenų ištrynimas galimas tik tada, jei ištrynimo nedraudžia sutartiniai ar teisiniai įsipareigojimai.

Užsakymo proceso metu suteiktas sutikimas perduoti duomenis gali būti bet kuriuo metu atšauktas, taip pat ir nenurodant priežasčių, kreipiantis į mus. Jūs įsipareigojate mums pateikti tik tikrovę atitinkančius duomenis.

c) Interneto svetainės analizavimo paslaugos

1. Asmens duomenų tvarkymo procesų aprėptis

i. Google Analytics
Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc.“ (www.google.com) žiniatinklio analizės įrankį. „Google Analytics“ naudoja taip vadinamus slapukus, tekstines bylas, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje ir leidžia atlikti interneto svetainės naudojimo analizę. Slapukų sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine perduodami „Google“ serveriui Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten saugomi. Tačiau, jei šiai interneto svetainei suaktyvintas IP anonimizavimas, Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse „Google“ iš pradžių adresą sutrumpina. Tik išimtiniais atvejais „Google“ serveriui JAV perduodamas pilnas adresas ir sutrumpinamas ten. Šioje interneto svetainėje suaktyvintas IP anonimizavimas. Šios interneto svetainės valdytojo užsakymu „Google“ naudoja šiuos duomenis, kad galėtų įvertinti jūsų naudojimąsi interneto svetaine, parengti ataskaitas apie svetainės veiklas bei suteikti svetainės valdytojui suteikti kitas su svetainės ir žiniatinklio naudojimu susijusias paslaugas. Per jūsų naršyklę „Google Analytics“ perduodamas IP adresas nesusiejamas su kitais „Google“ duomenimis.

2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo procesų pagrindas
Teisinis pagrindas tvarkyti duomenis gavus vartotojo sutikimą yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

Mes naudojame šią funkciją interneto svetainės naudojimo analizei ir pakartotinei rinkodarai. Šiems tikslams galioja ir mūsų teisėtas interesas dėl duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

3. Nesutikimo ir panaikinimo galimybės

Nustatę atitinkamus jūsų naršyklės programinės įrangos nustatymus galite neleisti įdiegti bei išsaugoti slapukų; tačiau mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite pilnai naudotis visomis šios svetainės funkcijomis.

Be to, paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti ir įdiegti galimą naršyklės papildinį, kuris neleidžia „Google“ nustatyti slapukų sugeneruotų, su jūsų svetainės naudojimu susijusių duomenų (taip pat ir jūsų IP adreso) bei jų tvarkyti. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kaip alternatyvą naršyklės papildiniui galite paspausti šią nuorodą <a href="javascript:gaOptout()">Slapukų rinkimo atsisakymas</a>, kad ateityje neleistumėte „Google Analytics“ rinkti duomenų šioje svetainėje. Šiuo tikslu jūsų galutiniame įrenginyje bus išsaugotas „Opt-Out“ slapukas. Jei ištrinsite slapukus, turėsite nuorodą paspausti iš naujo.

d) Demonstravimo ir rinkodaros paslaugos

1. Asmens duomenų tvarkymo procesų aprėptis ir paskirtis

i. Google AdWords Conversion Tracking
Mūsų interneto svetainė naudoja „Google Conversion-Tracking“. Jei patekote į mūsų svetainę paspaudę „Google“ skelbimą, „Google Adwords“ į jūsų kompiuterį parsiųs slapuką. „Conversion-Tracking“ slapukas parsiunčiamas tada, kai vartotojas paspaudžia „Google“ sugeneruotą skelbimą. Po 30 dienų šie slapukai nebegalioja ir nėra skirti asmens identifikavimui. Jei vartotojas peržiūri tam tikrus mūsų interneto svetainės puslapius ir slapuko galiojimo laikas dar nėra pasibaigęs, mes ir „Google“ galime matyti, kad vartotojas paspaudė skelbimą ir buvo nukreiptas į šią svetainę. Kiekvienas „Google AdWords“ klientas gauna skirtingą slapuką. Taip negalima atsekti slapukų per „AdWords“ klientų interneto svetaines. „Conversion“ slapukų dėka gauti duomenys naudojami tam, kad „AdWords“ klientams, kurie pasirinko „Conversion Tracking“ būtų galima parengti „Conversion“ statistikas. Klientai sužino bendrą vartotojų skaičių, kurie paspaudė jūsų skelbimus ir buvo nukreipti į interneto svetainę, pažymėtą žyma „Conversion-Tracking“. Tačiau jie negauna jokių duomenų, kurių pagalba galėtų nustatyti vartotojo asmens tapatybę.

Jei nenorite dalyvauti sekime, galite atsisakyti tam reikalingo slapuko naudojimo: arba per naršyklės nustatymą, kuris apskritai išaktyvina automatišką slapukų parsiuntimą, arba nustatyti jūsų naršyklę taip, kad būtų blokuojami slapukai iš domeno „googleadservices.com“.

Prašome atkreipti dėmesį, kad tol, kol norite, kad jūsų matavimų duomenys nebūtų registruojami, negalite ištrinti „Opt-Out“ slapukų. Jei savo naršyklėje ištrynėte visus slapukus, atskirą „Opt-Out“ slapuką turite parsisiųsti iš naujo.

ii. Google AdWords Remarketing
Šioje svetainėje naudojamos „Google Inc.“ pakartotinės rinkodaros technologija ir „Panašių tikslinių grupių“ funkcija Šios technologijos pagalba vartotojams, kurie peržiūri mūsų interneto svetainę, „Google“ partnerių tinklo puslapiuose iš naujo rodoma mūsų internetinė reklama. Tai vyksta dėl slapukų naudojimo, t.y. mažų tekstinių bylų, kurios „Google“ ir trečiųjų tiekėjų yra lokaliai išsaugomos laikinojoje jūsų interneto naršyklės saugykloje. Be to, tarp atskirų įtaisų vykdoma pakartotinė rinkodara. Taip vartotojams, kurie peržiūri mūsų interneto svetainę viename įrenginyje, mūsų internetinė reklama rodoma ir kituose prietaisuose.

Jei jūs vis dėlto nenorite „Google“ pakartotinės rinkodaros paslaugos, galite iš esmės ją išjungti atlikę atitinkamus nustatymus, esančius adresu https://www.google.com/settings/ads. Arba galite išjungti slapukų naudojimą pagal interesų reklamą per tinklo iniciatyvą, vykdydami nurodymus, pateiktus https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Prašome atkreipti dėmesį, kad jei išjungsite slapukus, ir toliau gausite reklamas, tačiau jos mažiau atitiks jūsų interesus / jūsų naršymo ypatybes.

iii. Facebook Conversion Tracking Pixel
Su jūsų sutikimu mūsų interneto svetainė naudoja „Conversion Tracking Pixel“ paslaugas, kurias teikia „Facebook, Inc.“, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Tai leidžia mums sekti mūsų vartotojų veiksmus po to, kai jie buvo nukreipti į mūsų interneto svetainę paspaudę reklamą „Facebook“. Taip mes galime registruoti „Facebook“ rodomų reklamų veiksmingumą statistiniais ir rinkos analizės tikslais. Surinkti duomenys yra anonimiški. Tai reiškia, kad mes negalime peržiūrėti atskirų vartotojų asmens duomenų. Tačiau „Facebook“ išsaugo ir tvarko visus surinktus duomenis. Mes jus apie tai informuojame, atsižvelgdami į mūsų aktualią informaciją. „Facebook“ gali susieti šiuos duomenis su jūsų „Facebook“ sąsajos duomenimis ir naudoja juos savo reklamos tikslais, remiantis „Facebook“ duomenų gairėmis https://www.facebook.com/about/privacy/.

„Facebook Conversion Tracking“ leidžia „Facebook“ ir jo partneriams jums rodyti reklamą tiek „Facebook“ sistemoje, tiek už jo ribų. Šiam tikslui jūsų kompiuteryje papildomai išsaugomas slapukas.

Jei norite atšaukti sutikimą, prašome paspausti šią nuorodą https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Ši svetainė naudoja pakartotinės rinkodaros funkciją „Custom Audiences“, kurią teikia socialinis tinklas „Facebook“ 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, naudojant pakartotinės rinkodaros žymas sukuriamas tiesioginis ryšys tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio. Taip „Facebook“ gauna informaciją, kad lankėtės mūsų interneto svetainėje iš savo IP adreso. Taip „Facebook“ gali susieti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje jūsų vartotojo sąsaja. Taip gautus duomenis mes galime naudoti rodydami jums reklamas „Facebook“. Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad mes, kaip puslapio tiekėjai, negauname jokių žinių apie perduotų duomenų turinį bei, kaip „Facebook“ juos naudoja. Daugiau informacijos šia tema rasite „Facebook“ pareiškime dėl duomenų apsaugos, adresu https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jei norite atšaukti sutikimą, prašome paspausti šią nuorodą https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo procesų pagrindas
Teisinis pagrindas tvarkyti duomenis gavus vartotojo sutikimą yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
Mes naudojame šias funkcijas interneto svetainės naudojimo analizei bei reklaminėms priemonėms, kurios, be kita ko, yra būtinos interneto svetainei finansuoti. Šiems tikslams galioja ir mūsų teisėtas interesas dėl duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

IX. Duomenų subjekto teisės

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi, jūs laikomas duomenų subjektu pagal BDAR ir jums priklauso šios teisės duomenų valdytojui:

1. Teisė susipažinti su duomenimis
Jūs turite teisę iš duomenų valdytojo reikalauti pateikti patvirtinimą, ar mes tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis.

Jei jūsų duomenys tvarkomi, jūs turite teisę reikalauti iš duomenų valdytojo pateikti informaciją apie šiuos duomenis:
(1) duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių ketinama tvarkyti asmens duomenis;
(2) asmens duomenų kategorijos, kurios yra tvarkomos;
(3) asmens duomenų gavėjus jų kategorijos, kuriems buvo ar dar bus atskleisti su jumis susiję asmens duomenys;
(4) asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;
(5) teisę prašyti, kad duomenų valdytojas ištaisytų arba ištrintų asmens duomenis, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
(6) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
(7) visą turimą informaciją apie duomenų šaltinį, kai asmens duomenys gaunami ne iš duomenų subjekto;
(8) automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą pagal BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalis ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, ar su jumis susiję asmens duomenys perduodami į trečiąsias šalis arba tarptautinėms organizacijoms. Šiame kontekste turite teisę reikalauti susipažinti su atitinkamomis garantijomis, susijusiomis su perdavimu, pagal BDAR 46 straipsnį.

2. Teisė pataisyti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti iš duomenų valdytojo pataisyti ir / arba papildyti duomenis, jei su jumis susiję tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi ar nepilni. Duomenų valdytojas turi nedelsiant atlikti pataisymus.

3. Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Esant vienam iš žemiau pateiktų atvejų galite reikalauti apriboti su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą:
(1) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
(2) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
(3) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba
(4) duomenų subjektas pagal 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

Jei buvo apribotas su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas, šiuos duomenis, išskyrus jūsų saugyklą, leidžiama tvarkyti tik siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba siekiant apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises, arba remiantis svarbiu viešuoju Sąjungos arba valstybės narės interesu.

Jei duomenų tvarkymas buvo apribotas, remiantis aukščiau nurodytais atvejais, duomenų valdytojas jus apie tai informuos prieš apribojimą atšaukiant.

4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis

a) Įsipareigojimas ištrinti
Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su jumis susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
(1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
(2) jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
(3) jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį.
(4) su jumis susiję asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
(5) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;
(6) asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

b) Informacija tretiesiems asmenims
Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė su jumis susijusius asmens duomenis ir pagal BDAR 17 straipsnio 1 dalį privalo asmens duomenis ištrinti, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog jūs, kaip duomenų subjektas, paprašėte, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos, su jumis susijusius, asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.

c) Išimtys
Teisė reikalauti ištrinti duomenis netaikoma, jei jų tvarkymas yra būtinas:
(1) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
(2) siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
(3) dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies h bei i punktus ir 9 straipsnio 3 dalį;
(4) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais laikantis 89 straipsnio 1 dalies, jeigu dėl 1 dalyje nurodytos teisės gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus; arba
(5) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

5. Teisė būti informuotiems
Jei pasinaudojate savo teise, kad duomenų valdytojas duomenis pataisytų, ištrintų ar jam būtų apribotas jų tvarkymas, duomenų valdytojas įsipareigoja kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam buvo atskleisti asmens duomenys, pranešti apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, nebent to padaryti nebūtų įmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų.
Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas informuotų jus apie tuos duomenų gavėjus.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos jūs pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, jūs turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
(1) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
(2) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 1 dalį,jūs turite teisę, kad vienas duomenų valdytojas su jumis susijusius asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma. Nurodyta teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

Ta teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

7. Teisė nesutikti
Jūs turite teisę dėl su jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis.

Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Kai su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Kai jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.

Naudojimosi informacinės visuomenės paslaugomis atveju, nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, jūs galite naudotis savo teise nesutikti automatizuotomis priemonėmis, kurioms naudojamos techninės specifikacijos.

8. Teisė į sutikimo dėl duomenų apsaugos atšaukimą
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl duomenų apsaugos. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

9. Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą
Duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį.

Tai netaikoma, jeigu sprendimas:
(1) yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp jūsų ir duomenų valdytojo;
(2) yra leidžiamas Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kurie taikomi duomenų valdytojui ir kuriais taip pat nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti; arba
(3) yra pagrįstas aiškiu jūsų sutikimu.

Vis dėlto šie sprendimai negrindžiami BDAR 9 straipsnio 1 dalyje nurodytais specialių kategorijų asmens duomenimis, nebent taikomi 9 straipsnio 2 dalies a arba g punktai ir yra nustatytos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti.

(1) ir (3) punktuose nurodytais atvejais duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos duomenų subjekto teisės bei laisvės ir teisėti interesai, bent teisė iš duomenų valdytojo reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

10. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu jūs manote, kad su jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant BDAR.

Priežiūros institucija, kuriai pateiktas skundas, informuoja skundo pateikėją apie skundo nagrinėjimo pažangą ir rezultatus, be kita ko, apie galimybę imtis teisminių teisių gynimo priemonių pagal BDAR 78 straipsnį.

  Loading...