En sut mindsker risikoen for vuggedød

“Alle studier af suttens effekt viser, at den har en beskyttende effekt, især når barnet skal sove. Det er uklart, hvad det skyldes, men man har fremsat teorier om, at sutten gør det nemmere for barnet at vågne, forbedrer evnen til at ånde gennem munden og mindsker barnets tilbøjelighed til at rulle om på maven. De indvendinger, som tidligere har været fremme mod brug af sut, for eksempel at den kan være årsag til tandproblemer og forstyrre amningen, anses i dag for at have svagere evidens, især hvis sutten introduceres, efter amningen er kommet i gang, og hvis den primært bruges, når barnet skal sove.”

Børneoverlæge Bernt Alm

Hvis du vil læse mere om vuggedød, kan du klikke på linket herunder: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge/spaedboern-og-smaaboern/vuggedoed

Seneste indlæg

Populære indlæg