Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί είναι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της

MAM-HUNGÁRIA Kft.
H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungária
Αριθμός μητρώου εταιρείας: 18 09 000507 

Επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης: www.mambaby.com/contact 

εφεξής ο «προμηθευτής» για τους σκοπούς όλων των συμβάσεων πωλήσεων που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mambaby.com μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2 των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων. 

Πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας:
Επωνυμία εταιρείας: Internex GmbH
Έδρα: Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Αυστρία
Αριθμός μητρώου εταιρείας: ATU 65604535

Ενότητα 1: Πεδίο εφαρμογής και ορολογία

(1) Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά για κάθε συναλλαγή μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη, στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης. Δεν θα γίνονται αποδεκτοί άλλοι όροι και προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται από τον πελάτη, εκτός αν ο προμηθευτής συμφωνήσει ρητά με αυτό εγγράφως.

(2) Ο πελάτης θεωρείται καταναλωτής εφόσον ο σκοπός των παραγγελιών και της δραστηριότητάς του δεν συνδέεται με κάποια εμπορική επιχείρηση ή με τις δραστηριότητες μιας ανεξάρτητης οντότητας. Οποιοδήποτε πρόσωπο, νομική οντότητα ή εταιρεία στερούμενη νομικής προσωπικότητας θεωρείται επιχείρηση εάν ενεργεί προς την επιδίωξη ενός εμπορικού στόχου ή ανεξάρτητου τομέα δραστηριότητας.

Ενότητα 2: Σύναψη της σύμβασης

(1) Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία προϊόντων, ειδικότερα πιπίλες και άλλα βρεφικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να επιλεχθούν για αγορά μέσω του εικονιδίου του καλαθιού αγορών. Όλα τα προϊόντα που επιλέγονται προστίθενται στη συνέχεια σε αυτό το εικονικό καλάθι αγορών. Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο για την υποβολή μιας παραγγελίας, ο πελάτης συνάπτει μια δεσμευτική συμφωνία για την αγορά των προϊόντων στο καλάθι αγορών. Προτού πατήσει το εικονίδιο για την υποβολή μιας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να δει και να αλλάξει τα περιεχόμενα στο καλάθι αγορών. Προτού ο πελάτης υπογράψει τη δεσμευτική συμφωνία για την αγορά των επιλεγμένων προϊόντων, θα του ζητηθεί να αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης αποδέχεται όλες τις διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων στην ισχύουσα έκδοση κατά την ημερομηνία της δεσμευτικής συμφωνίας αγοράς, και αποδέχεται επίσης την τρέχουσα τιμή που αναγράφεται στον ιστότοπο www.mambaby.com ως τιμή αγοράς. Κατά την παραγγελία προσωποποιημένων προϊόντων, ο πελάτης επιβεβαιώνει και συμφωνεί ότι δεν θα υποβάλει κάποιο «ακατάλληλο» μήνυμα για να τυπωθεί σε αυτά τα προϊόντα. Ως «ακατάλληλο» νοείται οποιοδήποτε μήνυμα που είναι επιθετικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, σεξουαλικού χαρακτήρα, παράνομο ή που κάνει διακρίσεις και το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

(2) Στη συνέχεια, ο προμηθευτής θα στείλει μια αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας στον πελάτη μέσω email, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παραγγελίας και η οποία μπορεί να εκτυπωθεί από τον πελάτη πατώντας το εικονίδιο εκτύπωσης. Αυτή η επιβεβαίωση παραλαβής τεκμηριώνει ότι η παραγγελία του πελάτη έχει ληφθεί και επιβεβαιωθεί (γίνει αποδεκτή) από τον προμηθευτή, και ότι έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης.

Ενότητα 3: Παράδοση και διαθεσιμότητα προϊόντων

(1) Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο, ο προμηθευτής θα ενημερώσει αμέσως τον πελάτη στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Αν η παράδοση καθυστερήσει περισσότερο από δύο εβδομάδες, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και θα πρέπει να επιστρέψει αυτόματα όλες τις πληρωμές που καταβλήθηκαν ήδη από τον πελάτη.

(2) Οι χρόνοι παράδοσης που εμφανίζονται ισχύουν για όλα τα τυποποιημένα προϊόντα που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (εξαιρουμένων των προϊόντων από τη σειρά MAM Individual). Τα προϊόντα από τη σειρά MAM Individual παρασκευάζονται κατά παραγγελία και, επομένως, οι χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να διαφέρουν. Ο προμηθευτής θα παραδώσει αυτά τα προϊόντα στον πελάτη εντός 8 εβδομάδων από την αποδοχή της παραγγελίας.

(3) Η ελάχιστη τιμή παραγγελίας για το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι 19,00 € (ξαιρούνται παραγγελίες από εγγεγραμμένα μέλη του MAM Club και παραγγελίες που γίνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της MAM από επαγγελματίες υγείας) και η μέγιστη τιμή παραγγελίας είναι 500,00 €.

Ενότητα 4: Τιμές και έξοδα αποστολής

(1) Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο του προμηθευτή περιλαμβάνουν τη συσκευασία και τυχόν ισχύοντα φόρο επί των πωλήσεων.

(2) Τα σχετικά έξοδα αποστολής θα αναγράφονται στην παραγγελία. Αυτά τα έξοδα καταβάλλονται από τον πελάτη. Για αποστολές εκτός Ευρώπης, ο προμηθευτής θα πρέπει επίσης να χρεώσει τυχόν έξοδα εισαγωγής και εξαγωγής, όπως τελωνειακούς δασμούς και άλλες χρεώσεις και φόρους.

(3) Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Η διεύθυνση αποστολής γίνεται αποδεκτή μόνο εάν η χώρα παράδοσης εμφανίζεται στην ηλεκτρονική λίστα του προμηθευτή.

(4) Τόπος εκπλήρωσης: MAM-HUNGÁRIA Kft., H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungária

Ενότητα 5: Τρόπος πληρωμής

(1) Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

  • Πιστωτική κάρτα
  • PayPal
  • Άμεση τραπεζική μεταφορά (μόνο για τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο)

(2) Γίνονται δεκτές οι ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard και American Express. Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν τον πελάτη. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας, χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογίες κρυπτογράφησης, όπως το SSL (Secure Socket Layer - ασφαλές επίπεδο υποδοχής). Το SSL είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο που έχει εγκριθεί για χρήση στο διαδίκτυο, το οποίο εγγυάται την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα των παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πιστωτικών καρτών, υποβάλλονται σε επεξεργασία με κρυπτογραφημένη και ασφαλή μορφή.

Ενότητα 6: Επιφύλαξη δικαιωμάτων κυριότητας

Μέχρι τη λήψη ολόκληρου του ποσού της πληρωμής, τα παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν υπό την πλήρη κυριότητα του προμηθευτή.

Ενότητα 7: Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

(1) Εγγύηση προμηθευτή
Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι πελάτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της εγγύησης προμηθευτή;
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραδώσει ελαττωματικά προϊόντα, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον προμηθευτή σύμφωνα με τους κανόνες του ουγγρικού Αστικού Κώδικα.

Ποια δικαιώματα έχει ο πελάτης βάσει της εγγύησης προμηθευτή;
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να προβάλει τις ακόλουθες αξιώσεις: Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει επισκευή ή αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αξίωση είναι εφικτή και δεν συνεπάγεται δυσανάλογο πρόσθετο κόστος για τον προμηθευτή σε σύγκριση με άλλα διορθωτικά μέτρα. Εάν ο πελάτης επιλέξει να μην ζητήσει ή δεν είναι σε θέση να ζητήσει επισκευή ή αντικατάσταση, μπορεί αντ' αυτού να ζητήσει ανάλογη μείωση της τιμής. Εναλλακτικά, μπορεί να ζητήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με έξοδα του προμηθευτή ή, ως έσχατη λύση, να υπαναχωρήσει πλήρως από τη σύμβαση. Ο πελάτης δεν δύναται, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο της εγγύησης προμηθευτή, να επισκευάσει μόνος του το ελαττωματικό προϊόν ή να ζητήσει την επισκευή του προϊόντος από τρίτο μέρος με έξοδα της εταιρείας. Ο πελάτης μπορεί να αλλάξει ένα διορθωτικό μέτρο βάσει της εγγύησης του προμηθευτή με ένα άλλο, αλλά ο πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με το κόστος τυχόν αλλαγής παρά μόνο εάν η εν λόγω αλλαγή είναι δικαιολογημένη ή ο προμηθευτής έχει παράσχει σχετική αιτιολόγηση.

Ποιο είναι το χρονικό όριο για την προβολή αξιώσεων βάσει της εγγύησης προμηθευτή;
Ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει τον προμηθευτή σχετικά με τυχόν ελάττωμα αμέσως μόλις το εντοπίσει, και το αργότερο δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του ελαττώματος. Ωστόσο, ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υποβάλει αξίωση για ένα ελάττωμα μετά το πέρας της διετούς προθεσμίας παραγραφής, η οποία έχει ως έναρξη την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης.

Έναντι ποιου μπορεί να υποβάλει αξίωση ο πελάτης;
Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν αξιώσεις έναντι του προμηθευτή.

Ποιες άλλες προϋποθέσεις υπάρχουν για την επιβολή των δικαιωμάτων του πελάτη;
Για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης μπορεί να επιβάλει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδείξει ότι η παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε από τον προμηθευτή. Κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης θα φέρει το βάρος της απόδειξης ότι το ελάττωμα που εντόπισε υπήρχε κατά τον χρόνο της εκτέλεσης.

(2) Εγγύηση προϊόντος
Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι πελάτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της εγγύησης προϊόντος;
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με το σημείο (1) του παρόντος ή να προβάλει μια αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης προϊόντος.

Ποια δικαιώματα έχει ο πελάτης βάσει της εγγύησης προϊόντος;
Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν μόνο την επισκευή ή την αντικατάσταση ενός ελαττωματικού προϊόντος στο πλαίσιο της εγγύησης προϊόντος.

Πότε θεωρείται ελαττωματικό ένα προϊόν;
Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό εάν δεν πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που ίσχυαν κατά τη διάθεσή του στην αγορά ή εάν δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον κατασκευαστή.

Ποιο είναι το χρονικό όριο για την προβολή μιας αξίωσης βάσει της εγγύησης προϊόντος;
Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει μια αξίωση βάσει της εγγύησης προϊόντος εντός δύο ετών από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος στην αγορά από τον κατασκευαστή. Μετά από αυτήν την περίοδο, ο πελάτης χάνει το εν λόγω δικαίωμα.

Έναντι ποιου μπορεί ο πελάτης να υποβάλει αξίωση βάσει της εγγύησης προϊόντος και ποιες άλλες προϋποθέσεις ισχύουν;
Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αξίωση βάσει της εγγύησης προϊόντος μόνο έναντι του κατασκευαστή ή του διανομέα του προϊόντος. Ο πελάτης πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό προκειμένου να υποβάλει αξίωση βάσει της εγγύησης προϊόντος.

Σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσσεται ο κατασκευαστής (διανομέας) από τις υποχρεώσεις του βάσει της εγγύησης προϊόντος;
Ο κατασκευαστής (διανομέας) απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του βάσει της εγγύησης προϊόντος μόνο εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν οι περιστάσεις που αναγράφονται στο άρθρο 6:168 (3)(a-c) του Νόμου V του 2013 του ουγγρικού Αστικού Κώδικα. Ο πελάτης δεν μπορεί να διεκδικήσει αξίωση βάσει της εγγύησης εξαρτημάτων και αξίωση βάσει της εγγύησης προϊόντος για το ίδιο ελάττωμα ταυτόχρονα. Ωστόσο, εάν η αξίωση βάσει της εγγύησης προϊόντος του πελάτη είναι επιτυχής, ο πελάτης μπορεί να διεκδικήσει την αξίωση βάσει της εγγύησης εξαρτημάτων έναντι του κατασκευαστή για το προϊόν που αντικαταστάθηκε ή το εξάρτημα που επισκευάστηκε.

(3) Νομοθετικά προβλεπόμενη εγγύηση
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει μια νομοθετικά προβλεπόμενη εγγύηση για τα ελαττωματικά προϊόντα στην περίπτωση τυχόν προϊόντων που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 του ουγγρικού κυβερνητικού διατάγματος 151/2003 (IX. 22.) σχετικά με την παροχή νομοθετικά προβλεπόμενης εγγύησης για συγκεκριμένα διαρκή καταναλωτικά προϊόντα.

Τα δικαιώματα του πελάτη βάσει της εγγύησης και οι σχετικές προθεσμίες διέπονται από το ουγγρικό κυβερνητικό διάταγμα 19/2014 (IV. 29.) NGM, το οποίο καθορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες για τη διεκπεραίωση αξιώσεων βάσει εγγυήσεων για προϊόντα που πωλούνται στο πλαίσιο μιας σύμβασης μεταξύ ενός καταναλωτή και μιας επιχείρησης.

Πότε απαλλάσσεται ο προμηθευτής από τις υποχρεώσεις του;
Ο προμηθευτής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του βάσει της νομοθετικά προβλεπόμενης εγγύησης μόνο εάν μπορεί να αποδείξει ότι η αιτία του ελαττώματος προέκυψε μετά την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο πελάτης δεν μπορεί να προβάλει και αξίωση βάσει εγγύησης προμηθευτή και αξίωση βάσει νομοθετικά προβλεπόμενης εγγύησης ή αξίωση βάσει εγγύησης προϊόντος και αξίωση βάσει νομοθετικά προβλεπόμενης εγγύησης για το ίδιο ελάττωμα ταυτόχρονα, καθώς τα δικαιώματα στο πλαίσιο της νομοθετικά προβλεπόμενης εγγύησης ισχύουν ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που καθορίζονται στα σημεία (1) και (2).

Ενότητα 9: Επεξεργασία δεδομένων

(1) Ο προμηθευτής συλλέγει δεδομένα από τους πελάτες όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο προμηθευτής τηρεί τον ΓΚΠΔ (Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) και τον ουγγρικό νόμο CXII του 2011 σχετικά με την ελευθερία της αυτοδιάθεσης πληροφοριών και την ελευθερία των πληροφοριών (Hungarian Act CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of Information). Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, ο προμηθευτής θα ζητήσει, θα χρησιμοποιήσει ή θα επεξεργαστεί τα δεδομένα του πελάτη μόνο όπως είναι απαραίτητο για την ορθή εκπλήρωση της σύμβασης και τη δημιουργία ενός λογαριασμού για τις τηλεϋπηρεσίες του.

(2) Χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη, ο προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του πελάτη για εμπορικούς σκοπούς, έρευνες κοινής γνώμης ή έρευνες αγοράς.

(3) Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει, να αλλάξει ή να διαγράψει τα δεδομένα του μέσω του προφίλ του στο MAM Club ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση του πελάτη και τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων στην ενότητα για το απόρρητο των δεδομένων στον ιστότοπο του προμηθευτή, σε μορφή κατάλληλη για εκτύπωση.

Ενότητα 10: Πολιτική διαχείρισης παραπόνων

(1) Ο προμηθευτής έχει ως στόχο να διεκπεραιώσει όλες τις παραγγελίες προς πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και με ικανοποιητική ποιότητα. Αν ο πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τη σύμβαση ή την εκτέλεσή της, μπορεί να γνωστοποιήσει το παράπονό του μέσω τηλεφώνου, email ή επιστολής.

(2) Ο προμηθευτής θα διερευνήσει αμέσως το παράπονο και, εάν είναι απαραίτητο, θα λάβει διορθωτικά μέτρα. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με τη διαχείριση του παραπόνου ή εάν δεν είναι δυνατή η άμεση διερεύνηση του παραπόνου, ο προμηθευτής θα καταγράψει αμέσως το παράπονο και τη θέση του σχετικά με αυτό, και θα παράσχει στον πελάτη ένα αντίγραφο του εν λόγω αρχείου.

(3) Ο προμηθευτής θα απαντήσει εγγράφως στο παράπονο εντός 30 ημερών. Πρέπει να γνωστοποιηθούν οι λόγοι απόρριψης του παραπόνου. Ο προμηθευτής θα τηρεί τυχόν αρχεία σχετικά με το παράπονο, καθώς και ένα αντίγραφο της απόκρισης για τρία έτη και θα τα προσκομίζει στις εποπτικές αρχές κατόπιν αιτήματος.

(4) Ο πελάτης ενημερώνεται ότι, σε περίπτωση που το παράπονό του απορριφθεί, μπορεί να το υποβάλει σε μια δημόσια αρχή ή έναν φορέα επίλυσης διαφορών, όπως περιγράφεται παρακάτω.

(5) Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει ένα παράπονο στην αρχή προστασίας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 45/A(1-3) του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και το ουγγρικό κυβερνητικό διάταγμα 387/2016 (2 Δεκεμβρίου 2016) σχετικά με τον διορισμό της αρχής προστασίας των καταναλωτών, το γραφείο τοπικής αυτοδιοίκησης ενεργεί ως γενική αρχή προστασίας των καταναλωτών: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

(6) Σε περίπτωση παραπόνου, ο πελάτης μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με έναν φορέα επίλυσης διαφορών, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου προσδιορίζονται παρακάτω:
https://bekeltet.bkik.hu

(7) Ο ιστότοπος του διαδικτυακού φόρουμ επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ενότητα 11: Τελικές διατάξεις

(1) Όλες οι συμβάσεις μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη διέπονται από το ουγγρικό δίκαιο, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

(2) Σε περίπτωση που μέρος της σύμβασης καταστεί άκυρο (αναποτελεσματικό), οι υπόλοιπες διατάξεις της σύμβασης παραμένουν δεσμευτικές.

(3) Οι διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ισχύουν από 01.09.2023.

(4) Η σύναψη των συμβάσεων είναι δυνατή μόνο στα Αγγλικά/Ελληνικά. Οποιαδήποτε σύμβαση έχει συναφθεί δεν συνιστά έγγραφη σύμβαση και οι συμβάσεις δεν θα καταχωρίζονται από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και θα πρέπει να δημοσιεύει τις σχετικές αλλαγές στον ιστότοπό του. Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν καλύπτεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υπερισχύει η ουγγρική νομοθεσία.