Στοιχεία εταιρίας

Στοιχεία έκδοσης & Copyright

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο:

MAM Group - Μάρκετινγκ & σχεδιασμός προϊόντων
MAM Babyartikel GesmbH
Lorenz-Mandl-Gasse 50
1160 Βιέννη
Αυστρία
Τηλ:: +43 1 49 141-0
Fax: +43 1 49 141-404
office@mambaby.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Peter Röhrig (μάνατζερ)

Αριθμός εμπορικού μητρώου: FN 110465Z
Δικαστήριο τήρησης εμπορικού μητρώου: Εμποροδικείο Βιέννης
Ιδιότητα μέλους ενός επιμελητηρίου: Αυστριακό Οικονομικό Επιμελητήριο
ΑΦΜ: ATU 142 43 503
Κωδικός επεξεργασίας δεδομένων DVR: 0899178

Τα προϊόντα πωλούνται από:

MAM-Hungária Kft.
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária
Company registration number: 18-09-000507
VAT ID: HU10444061

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Η παράθεση των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο έγινε με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο δεν μπορεί να αναληφθεί καμία εγγύηση για την ποιότητα των παρατιθέμενων αυτών πληροφοριών. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα.

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Copyright MAM Babyartikel GesmbH. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Τα κείμενα, οι εικόνες και άλλα έργα στον ιστότοπό μας υπόκεινται στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νόμων προστασίας. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση, ιδίως η αντιγραφή και η διανομή ακόμα και μεμονωμένα, του προστατευμένου περιεχομένου του ιστοτόπου μας και η δημόσια αναπαραγωγή για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

MAM Babyartikel GesmbH, 2009