Διαμορφώνοντας το μέλλον των μωρών του σήμερα

Ως οικογενεακή επιχείρηση, εργαζόμαστε για τα μωρά και το ασφαλές μέλλον τους. Για αυτόν τον λόγο, από την αρχή, η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεών μας.

Τι είναι πιο βιώσιμο από την προσπάθειά μας για το μέλλον της επόμενης γενιάς και του περιβάλλοντος; Επικεντρωνόμαστε στην ευημερία, την ασφάλεια και την υγεία των μωρών σε όλο τον κόσμο.

Peter Röhrig

Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της MAM

Οδηγώντας τις εξελίξεις 

Έχουμε ως αρχή να ενεργούμε σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ως εκ τούτου η υπάρχουσα στρατηγική βιωσιμότητάς μας εναρμονίζεται με εκείνους.

Είμαστε αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα 

Η ΜΑΜ συμμετέχει εθελοντικά σε πολλές πρωτοβουλίες και έργα που συνέβαλαν στην προώθηση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας. Είμαστε, για παράδειγμα, μέλη του Παγκόσμιου Σύμφωνου του ΟΗΕ, της αυστριακής πλατφόρμας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) respACT και συνιδρυτές της κορυφαίας εταιρείας ανακύκλωσης της Αυστρίας ARA (Altstoff Recycling Austria)

Οι συνεργάτες μας 

Διατηρούμε συνεχώς και βελτιώνουμε τον ενεργό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους εργαζόμενους, τους ιδιοκτήτες, τους γονείς, τους ειδικούς επιστήμονες από τον ιατρικό κλάδο, τους συνεργάτες στη διανομή και το εμπόριο, καθώς και τους προμηθευτές μας. Επίσης, επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε μόνο με άτομα που ενδιαφέρονται για την επόμενη γενιά όσο και εμείς.

Ενδιαφερόμαστε για τα μωρά, τους γονείς και τα βιώσιμα βρεφικά προϊόντα 

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας εργάζεται με πάθος για την ανάπτυξη προϊόντων που προστατεύουν την υγεία των μωρών, ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενισχύουν τη δίκαιη αλυσίδα εφοδιασμού.

Εξοικονόμηση ενέργειας και CO2 

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Το υγιές και βιώσιμο περιβάλλον είναι σημαντικό για το μέλλον των παιδιών μας. Η εταιρεία μας, συμβάλλει σε αυτόν τον στόχο με όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνες συνθήκες παραγωγής. Αυτό μας επιτρέπει να συνεισφέρουμε θετικά στην προστασία του κλίματος και τη διατήρηση των πόρων.

Βιώσιμοι πόροι και υλικά

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι επιλέγουμε ασφαλή υλικά υψηλής ποιότητας που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο, αναζητούμε συνεχώς λύσεις για οικολογικά βρεφικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ποιότητα και ασφάλεια της MAM.

Ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους μας 

Η νοοτροπία της εταιρείας μας χαρακτηρίζεται από μια ανοιχτή και ειλικρινή προσέγγιση, ίσες ευκαιρίες και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Στην ενότητα MAM People & Culture μπορείτε να μάθετε τι κάνουμε για τους εργαζόμενούς μας.

Ενδιαφερόμαστε για την κοινωνία  

Συνεισφέρουμε στην κοινωνία με πολλούς τρόπους. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας, συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 30 ειδικούς επιστήμονες από τον χώρο της υγείας, προωθώντας την έρευνα για την υγεία των βρεφών. Παράλληλα, υποστηρίζουμε κοινωνικά μειονεκτούντα παιδιά και τις οικογένειές τους μέσω παγκόσμιων εταιρικών προγραμμάτων προσφοράς. 

Μερικά παραδείγματα της φιλανθρωπικής μας δράσης: