Hvor mange barn blir født?

I Norge fødes det ca. 60 000 barn per år.

For at befolkningen i et land skal holde seg på samme nivå over tid, trenger vi nye medmennesker. Uten hjelp av innvandring må hver kvinne føde gjennomsnittlig 2,1 barn i løpet av livet. Siden en liten andel jenter og kvinner dør før de når fruktbar alder, må reproduksjonstallet være litt i overkant av 2. I andre deler av verden, der risikoen for å dø er større enn her, må kvinnene føde mer enn 2,1 barn i gjennomsnitt for at befolkningen skal kunne øke.

Antallet fødte barn er ikke bare en indikator på befolkningens vilje til å få barn, men påvirkes også av hvor mange i et land som er i en alder hvor de er i stand til å få barn. Hvis en relativt stor andel av befolkningen er i fruktbar alder, er det også helt naturlig at fødselstallet er høyt. For å studere aktuell fruktbarhet, tilbøyeligheten til å få barn, kan man også bruke den totale fertilitetsraten som måleskala. Den totale fertilitetsraten sier noe om det antallet barn dagens kvinner i gjennomsnitt ventes å føde i løpet av livet.

Den totale fertilitetsraten sank i hele Europa på 1990-tallet. Men etter årtusenskiftet har kurven gått oppover igjen. I EU er snittet 1,5 barn per kvinne. I Norge fødes det 1,88 barn per kvinne. Det er i Øst-Europa det fødes færrest barn – 1,3 barn per kvinne. Også i Sør-Europa og Mellom-Europa er fødselstallene lave. For eksempel ligger Tyskland og Italia lavt.

Ikke noe land i EU har en total fertilitetsrate som ligger over det såkalte reproduksjonsnivået – 2,1 barn per kvinne. Det betyr at befolkningen ikke reproduserer seg selv i noe land i Europa.

Seneste innlegg

Reise som gravid

Er man gravid og skal ut og reise, er det gjerne en del ekstra man må tenke på før...

Jeg er gravid!

Har du akkurat fått beskjeden om at du er gravid? Gratulerer! Nå har du en spennende og morsom tid...

Populære innlegg

Reise som gravid

Er man gravid og skal ut og reise, er det gjerne en del ekstra man må tenke på før...

Innkjøpslisten

MAM-produkter til spedbarn Når man skal bli foreldre for første gang får man gjerne tips om et hav av ting...