Δημιουργική ανακύκλωση με τη MAM

Τα παιδιά αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με τις παλιές πιπίλες τους, αφού ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός για εκείνα. Γιατί, λοιπόν, να μην βρούμε έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ξανά αυτά τα προϊόντα αντί να τα πετάξουμε; Τα προϊόντα MAM μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν με κάποιες δημιουργικές ιδέες για κατασκευές. Ας ξεκινήσουμε τη δημιουργική ανακύκλωση! 

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Οι κατασκευές γίνονται με δική σας ευθύνη. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών σας, οι πιπίλες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πιπίλες. Βεβαιωθείτε ότι φυλάσσονται πάντα μακριά από παιδιά.