Hva skjer i barnehagen?

De første dagene barnet er i barnehagen, kommer du som forelder til å være med. Hvor lenge tilvenningsperioden varer, avhenger av hvordan det fungerer for nettopp ditt barn. I barnehagen kommer du og barnet til å møte førskolelærere og barnehageassistenter. Barnet kommer til å være i en gruppe sammen med andre barn. Mye av barnets tid i barnehagen vil bli brukt på lek. Leken er viktig for barnets utvikling. Barnets ønske om å leke er medfødt, men det første året trenger barnet foreldre eller andre i nærheten for å kunne leke. Denne første leken innebærer at barnet samhandler med de voksne på ulike måter. Barnet ser, lytter, føler og smaker for å forstå omgivelsene sine, og forsøker deretter å kommunisere med de voksne. Tillit og trygghet er viktige faktorer for den første leken. «Borte-tittei» og «Bake kake søte» er eksempler på tidlige leker.

Mange barn begynner i barnehage en gang mellom ett og tre års alder. I denne alderen liker barnet ofte å være sammen med jevnaldrende barn på sin egen størrelse. Selv om de ikke leker sammen, men mer «side ved side», liker de å kikke på hverandre og se hva de andre barna gjør, for siden å prøve å gjøre det samme. Dette er et viktig trinn for senere å kunne leke sammen med andre barn i fellesleker.

I tillegg til leken kommer barnet, med pedagogenes hjelp, til å få trene opp ferdighetene sine i samsvar med alderen. Tegne, male og bygge er eksempler på vanlige pedagogiske aktiviteter som barnet vil få prøve seg på mange ganger!

Barnet kommer også til å spise og sove formiddagslur i barnehagen. Noen barn er flinke til å spise selv når de begynner i barnehagen, mens andre ikke har kommet så langt. De fleste lærer imidlertid raskt når de ser andre barn spise med bestikk! Det kan være fint å ha med seg noe trygt hjemmefra til formiddagsluren, for eksempel et kosedyr. Og husk smokken, hvis barnet bruker det! MAMs navnesmokker gjør det lett for deg og barnehagepersonalet å finne ut hvilken smokk som tilhører barnet. Klikk her, så kan du lese mer om MAM Individual!

Seneste innlegg

Populære innlegg