Hva skjer i barnehagen?

De første dagene barnet er i barnehagen, kommer du som forelder til å være med. Hvor lenge tilvenningsperioden varer, avhenger av hvordan det fungerer for nettopp ditt barn. I barnehagen kommer du og barnet til å møte førskolelærere og barnehageassistenter. Barnet kommer til å være i en gruppe sammen med andre barn. Mye av barnets tid i barnehagen vil bli brukt på lek. Leken er viktig for barnets utvikling. Barnets ønske om å leke er medfødt, men det første året trenger barnet foreldre eller andre i nærheten for å kunne leke. Denne første leken innebærer at barnet samhandler med de voksne på ulike måter. Barnet ser, lytter, føler og smaker for å forstå omgivelsene sine, og forsøker deretter å kommunisere med de voksne. Tillit og trygghet er viktige faktorer for den første leken. «Borte-tittei» og «Bake kake søte» er eksempler på tidlige leker.

Mange barn begynner i barnehage en gang mellom ett og tre års alder. I denne alderen liker barnet ofte å være sammen med jevnaldrende barn på sin egen størrelse. Selv om de ikke leker sammen, men mer «side ved side», liker de å kikke på hverandre og se hva de andre barna gjør, for siden å prøve å gjøre det samme. Dette er et viktig trinn for senere å kunne leke sammen med andre barn i fellesleker.

I tillegg til leken kommer barnet, med pedagogenes hjelp, til å få trene opp ferdighetene sine i samsvar med alderen. Tegne, male og bygge er eksempler på vanlige pedagogiske aktiviteter som barnet vil få prøve seg på mange ganger!

Barnet kommer også til å spise og sove formiddagslur i barnehagen. Noen barn er flinke til å spise selv når de begynner i barnehagen, mens andre ikke har kommet så langt. De fleste lærer imidlertid raskt når de ser andre barn spise med bestikk! Det kan være fint å ha med seg noe trygt hjemmefra til formiddagsluren, for eksempel et kosedyr. Og husk smokken, hvis barnet bruker det! MAMs navnesmokker gjør det lett for deg og barnehagepersonalet å finne ut hvilken smokk som tilhører barnet. Klikk her, så kan du lese mer om MAM Individual!

Seneste innlegg

Barnevakt

Noen ganger trenger man avlastning når man er foreldre, og da kan en barnevakt være et godt alternativ. Hvor...

Populære innlegg