Polityka prywatności

Firma MAM ceni zaufanie użytkowników i zobowiązuje się do ochrony prywatności podczas przetwarzania ich danych osobowych. Dlatego też nie sprzedajemy nikomu danych osobowych użytkowników. Gdy udostępniamy dane osobowe osobom trzecim (tj. audytorom technicznym, deweloperom, podmiotom zajmującym się realizacją zamówień), ma to jedynie umożliwić wykonanie usług na naszą rzecz.

W niniejszej informacji o ochronie prywatności szczegółowo opisano rodzaje danych osobowych użytkowników, które możemy gromadzić podczas kontaktów z nami. Wyjaśniono tutaj również, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, jak je przechowujemy i postępujemy z nimi oraz jak dbamy o ich bezpieczeństwo.

Zawarliśmy tu wiele informacji, ponieważ chcemy, aby użytkownicy byli w pełni poinformowani o wykorzystywaniu ich danych oraz o przysługujących im w związku z tym prawach.

Mamy nadzieję, że w niżej zamieszczonych punktach użytkownicy znajdą odpowiedzi na wszelkie pytania. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z nami.
Ponieważ możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, zachęcamy do jej przeglądania od czasu do czasu.


Spółki należące do Grupy MAM („MAM”, „my”, itd.) mają swoje siedziby w 17 krajach i działają razem, aby dostarczać użytkownikom nasze produkty i świadczyć usługi. W związku z tym możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników w ramach naszej grupy spółek, gdy jest to wymagane do dostarczenia naszych produktów i świadczenia usług. Oznacza to na przykład, że informacje dotyczące zakupu zostaną przekazane innemu podmiotowi niż ten wymieniony w informacjach o stronie internetowej. Użytkownicy mogą być jednak pewni, że ich dane osobowe będziemy przekazywać tylko zgodnie z wymogami RODO.

W niektórych przypadkach możemy również w tym kontekście przekazywać dane osobowe do krajów trzecich, leżących poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku zapewniliśmy odpowiedni poziom ochrony danych. 

Administratorem danych tej strony internetowej jest MAM Group – Marketing & Product Development.  

MAM Babyartikel GmbH
Lorenz-Mandl-Gasse 50  
1160 Wiedeń  
Austria  
Tel.: +43 1 49 141-0  
Faks: +43 1 49 141-404  
office@mambaby.com  
Numer w rejestrze handlowym: FN 110465Z  
Sąd rejestrowy: HG Wien  
Członkostwo w izbie: WKÖ  
Nr VAT: ATU 142 43 503  


 • Podczas wizyty na naszych stronach internetowych.
 • Podczas zakładania konta MAM Club.
 • Podczas zakładania konta MAM Service 4 Professionals.
 • Gdy firma użytkownika (lub firma, w której użytkownik pracuje) nawiązuje z nami kontakt handlowy w celu zakupu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym albo jako dystrybutor lub dostawca (należy również zapoznać się z punktem 11).
 • Podczas zakupu przez Internet i przy potwierdzeniu zamówienia jako gość.
 • Podczas zakupu przez Internet gromadzimy informacje dzięki zastosowaniu plików cookie i podobnych technologii, które użytkownik może kontrolować w trakcie odwiedzin na naszej stronie.
 • Podczas interakcji użytkownika z nami w mediach społecznościowych.
 • Podczas pobierania lub instalacji naszych aplikacji.
 • Podczas kontaktu z nami w sprawie zapytań, reklamacji itp.
 • Podczas udziału w losowaniu nagród lub konkursach.
 • Podczas wypełniania wysłanych przez nas ankiet.
 • Gdy odwiedzasz nasze witryny internetowe, aby zapewnić Ci zindywidualizowane doświadczenia i wysyłać Ci spersonalizowane biuletyny.

4.1 Dane na temat korzystania ze strony internetowej 
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej gromadzone są dane dotyczące korzystania z niej. Dane te są tymczasowo przechowywane na naszym serwerze internetowym w celach statystycznych, aby poprawić jakość naszej strony. Zbierane są następujące dane:

 •  informacje o typie i wersji używanej przeglądarki;
 • informacje na temat systemu operacyjnego użytkownika;
 • informacje o dostawcy usług internetowych użytkownika;
 • adres IP urządzenia użytkownika, skrócony do tego stopnia, że na jego podstawie nie jest możliwe odtworzenie jakichkolwiek danych osobowych;
 • data i godzina uzyskania dostępu;
 • status dostępu (przesłany plik; nie znaleziono pliku);
 • strony internetowe, z których użytkownik dociera do naszej strony internetowej;
 • strony internetowe, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie będziemy przetwarzać danych dotyczących korzystania ze strony internetowej dłużej niż przez czas trwania sesji.

4.2 Przechowywanie adresu IP użytkownika ze względu na bezpieczeństwo
Nasza strona internetowa przez okres siedmiu (7) dni przechowuje przesłany przez przeglądarkę internetową adres IP wyłącznie w celu identyfikacji, ograniczenia i wyeliminowania ataków na naszą stronę.

4.3 Integracja funkcji technicznych i treści pochodzących od innych podmiotów
Do wyświetlania naszych stron internetowych używamy funkcji technicznych i treści pochodzących od zewnętrznych dostawców wymienionych poniżej. Podczas dostępu do naszej strony internetowej będą pobierane pewne treści od zewnętrznych dostawców, którzy udostępniają te funkcje i treści. W ten sposób dostawca zewnętrzny zostanie poinformowany o dostępie użytkownika do naszej strony i otrzyma dane dotyczące jej użytkowania, które są technicznie niezbędne do tego celu.

Aby uatrakcyjnić naszą stronę i zamieścić na niej więcej informacji, mając na względzie nasz uzasadniony interes zawarliśmy na niej treści od zewnętrznych dostawców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W indywidualnych przypadkach będziemy prosić użytkowników o zgodę, wyświetlając baner informujący o plikach cookie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez integrację wyżej wymienionych treści od innych podmiotów, może w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu podczas korzystania z naszych stron internetowych. W tym celu należy wyłączyć funkcję pobierania czcionek i skryptów internetowych za pomocą odpowiednich, dostępnych w przeglądarce rozszerzeń i dodatków, takich jak NoScript.

4.4 MAM dla konsumentów – MAM Baby Club
Będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłki spersonalizowanych biuletynów. W tym celu korzystamy z usług firmy Emarsys. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Emarsys zgodnie z naszymi instrukcjami zawiera punkt 4.17. Jeśli użytkownik zechce dołączyć do MAM Baby Club, zostanie poproszony o podanie nam pewnych danych osobowych potrzebnych do zarejestrowania w klubie i korzystania z rozmaitych korzyści.

Po zarejestrowaniu się w MAM Club użytkownik uzyska:  

 • informacje dotyczące marki MAM i automatyczne powiadomienia o dostępności nowych produktów; oraz
 • dostęp do sklepu internetowego MAM Baby, w którym można zakupić nasze produkty.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie następujących danych: 
 • zwrot grzecznościowy
 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • miejscowość
 • odpowiedź na pytanie „Skąd wiesz o marce MAM?”

Abyśmy mogli lepiej poznać użytkownika i spersonalizować nasze usługi w ramach MAM Club, a także zaoferować bardziej ukierunkowane na danego użytkownika treści (np. spersonalizowane propozycje produktów i kupony), prosimy również o podanie według własnego uznania następujących informacji:  

 •  płeć
 • nr telefonu
 • ulica
 • numer domu
 • kod pocztowy
 • województwo
 • data urodzenia
 • informacje dotyczące ciąży (imię nienarodzonego dziecka, o ile zostało już wybrane, spodziewana data urodzenia, spodziewana płeć itp.)
 • informacje dotyczące rozwoju dziecka – „O moim dziecku/dzieciach” (czy masz już dzieci poniżej 3 roku życia? – „Imię”, „Urodziny”, „Płeć” itd.).

Podane dane adresowe i kontaktowe będziemy przetwarzać w celu wysłania zakupionych produktów, a jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę — w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Dane szczegółowe dotyczące ciąży i rozwoju dziecka są przetwarzane w celu zaoferowania spersonalizowanych newsletterów pomocnych w tej niezwykłej sytuacji. 

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, możemy otrzymać informacje o rejestracji w MAM Baby Club i związanych z nią usługach od naszych partnerów lub stowarzyszonych podmiotów. Otrzymamy tylko te dane, które zostały podane w formularzu rejestracyjnym.

Prosimy o podanie według własnego uznania danych dotyczących płci w celu przyporządkowania członków naszego klubu na potrzeby naszych działań w zakresie badań rynkowych. Prosimy również o zapoznanie się z punktem „Informacje dotyczące dzieci i/lub osób nieletnich”.


Dodatkowo będziemy przetwarzać datę i godzinę rejestracji w celach związanych z dokumentacją.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć swój profil na swoim koncie. Dane zostaną wówczas natychmiast automatycznie usunięte z systemu, jeżeli nie ma konieczności ich zachowania i/lub jeżeli dane nie są potrzebne w danej sytuacji (np. w przypadku roszczeń i reklamacji).

Jeżeli rejestracja danych użytkownika służy realizacji umowy lub wykonaniu czynności przed zawarciem umowy z użytkownikiem będącym osobą fizyczną, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli użytkownik nie zawarł z nami umowy, a dane nie są niezbędne do podjęcia kroków w celu zawarcia umowy z użytkownikiem, ich przetwarzanie będzie oparte na świadomej zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.5 MAM dla pracowników służby zdrowia – MAM Service 4 Professionals 
Pracownicy służby zdrowia mogą korzystać w serwisie MAM Service 4 Professionals z różnych ofert o ograniczonym dostępie. 

Aby dołączyć do klubu MAM Service 4 Professionals jako pracownik służby zdrowia, należy się zarejestrować MAM Login. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji. 

Po zarejestrowaniu się użytkownik będzie mógł korzystać z naszych usług adresowanych do pracowników służby zdrowia. Po zarejestrowaniu się użytkownik uzyska: 

 • informacje na temat marki MAM i treści związane z rozwojem jej produktów;
 • dostęp do sklepu internetowego MAM Baby, w którym można zakupić nasze produkty;
 • dostęp do sieci MAM Healthcare Network zawierającej przegląd informacji na temat bieżących wydarzeń i szkoleń oraz dostęp do wydarzeń (za pośrednictwem stron internetowych udostępnionych przez podmioty na potrzeby takich wydarzeń);
 • dostęp do bazy danych z różnymi funkcjami filtrowania, zawierającej informacje o badaniach naukowych związanych z rozwojem naszych produktów;
 • dostęp do serwisu MAM Science Corner, gdzie można pogłębić swoją wiedzę; oraz
 • dostęp do kwartalnika MAM Scientific Newsletter.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć swój profil na swoim koncie. Dane zostaną wówczas automatycznie usunięte z systemu, jeżeli nie ma konieczności ich zachowania i/lub jeżeli dane nie są potrzebne w danej sytuacji (np. w przypadku roszczeń i reklamacji).

Jeżeli rejestracja danych użytkownika służy realizacji umowy lub wykonaniu czynności przed zawarciem umowy z użytkownikiem będącym osobą fizyczną, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku, gdy użytkownik nie zawarł umowy z MAM, a dane nie są niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem, ich przetwarzanie będzie oparte na świadomej zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Logowanie za pośrednictwem rozszerzenia MAM Login for Health Care Professionals

Należy podać następujące informacje: 
 • zwrot grzecznościowy
 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • miejscowość
 • kraj
 • obszar pracy zawodowej (różne opcje do wyboru); oraz
 • potwierdzenie wykonywania zawodu (kwalifikacje zawodowe, takie jak stopień naukowy, świadectwo ukończenia, nr legitymacji zawodowej itp.). Potwierdzenie kwalifikacji można również przesłać lub przefaksować, korzystając z adresu pocztowego lub numeru faksu podanego w formularzu rejestracyjnym.
Oferta MAM skierowana wyłącznie do pracowników służby zdrowia przeznaczona jest dla tej grupy użytkowników ze względu na zawarte w niej specjalistyczne informacje i usługi.  Abyśmy mogli lepiej poznać użytkownika i zaoferować bardziej ukierunkowane na danego użytkownika treści w serwisie Service4Professionals (np. spersonalizowane propozycje produktów i kupony), prosimy również o podanie według własnego uznania następujących informacji:  
 • nr telefonu
 • ulica
 • numer domu
 • kraj
 • kod pocztowy
 • data urodzenia
 • specjalizacja
 • nazwa instytucji
 • uwagi
 • płeć.
Dodatkowo będziemy przetwarzać datę i godzinę rejestracji w celach związanych z dokumentacją.

4.6 Produkty i sklep internetowy 
Klienci i pracownicy służby zdrowia mogą zakupić nasze produkty w naszym sklepie internetowym. Aby dokonać zakupu, należy zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Korzystamy ze zintegrowanego rozwiązania Shopware 6, co oznacza, że dane osobowe i informacje związane z zakupem zostaną przekazane do Niemiec. Zawarliśmy odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych i dbamy o to, aby informacje użytkowników były bezpieczne. Zawsze gdy użytkownik dokonuje zakupu, prosimy o podanie danych adresowych użytkownika w celu przesłania produktów MAM Baby. 
W przypadku konsumentów lub pracowników służby zdrowia przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w oparciu o podstawę prawną przewidzianą w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy lub podjęcia czynności przed zawarciem umowy). Jeśli użytkownik prowadzi działalność gospodarczą i chce zamówić nasze produkty dla swojej firmy, przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na dostarczeniu użytkownikowi naszych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
4.7 Proces płatności 
Przetwarzamy dane zamówienia, kwotę faktury, termin płatności i opis artykułów tylko w celu sprawdzenia, czy płatność została zrealizowana przez jednego z dostawców usług płatniczych. W zależności od wyboru metody płatności użytkownik zostanie przekierowany na inną platformę, na której będzie realizowany proces płatności. Można skorzystać z następujących metod płatności: „Zapłać w systemie PayPal” (Paypal Holdings Inc.), „Klarna” (Klarna Bank AB) oraz za pomocą kart kredytowych Visa lub Mastercard. Dostawcy usług i firmy obsługujące karty kredytowe przetwarzają dane użytkowników, pełniąc rolę odrębnego, niezależnego od nas administratora danych. 
Ilość danych osobowych związanych z przetwarzanymi danymi płatności jest różna dla każdego z dostawców usług płatniczych. Więcej informacji na temat kategorii przetwarzanych danych osobowych i ogólnie na temat operacji płatniczych można znaleźć w odpowiednich dokumentach omawiających politykę prywatności dostawców usług. 
W przypadku użytkowników będących osobami fizycznymi dane dotyczące płatności przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z wykonaniem umowy. W przypadku firm przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes w otrzymaniu należnej płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Użytkownik może według własnego uznania wybrać sposób płatności i przekazywania danych do jednego z dostawców usług płatniczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4.8 Badania satysfakcji klientów
Pracujemy nad ciągłym doskonaleniem naszych usług i produktów. Podczas zakupu poprosimy użytkowników o wyrażenie zgody na udział w badaniach satysfakcji klientów i będziemy wysyłać odpowiednie ankiety pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody na udział w takich badaniach. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, możemy otrzymać informacje o subskrypcji naszych ankiet od naszych partnerów lub podmiotów stowarzyszonych. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udział w badaniu, przekażemy adres e-mail użytkownika do firmy Netigate AB i Survalyzer AG w celu wysłania zaproszenia do udziału w badaniu. 
Firmy Netigate AB i Survalyzer AG będzie przetwarzać dane użytkownika obejmujące imię i nazwisko, datę i godzinę uczestnictwa oraz udzielone odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez użytkownika nie są przechowywane w powiązaniu z użytkownikiem, lecz oddzielnie i w formie agregowanej do celów oceny statystycznej, chyba że użytkownik według własnego uznania poda swoje dane kontaktowe w ankiecie. W przypadku, gdy użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nami w związku z wyrażoną opinią, proszony jest o umieszczenie swoich danych kontaktowych w miejscu przewidzianym w ankiecie. 
Aby zapewnić wdrożenie odpowiednich środków ochrony danych osobowych użytkowników, zawarliśmy odpowiednie umowy na usługi w zakresie przetwarzania danych. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników zawartych w ankietach odbywa się za ich dobrowolną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Informujemy, że użytkownik nie poniesie żadnej szkody ani nie odczuje negatywnych skutków, jeśli nie zdecyduje się na uczestnictwo w badaniach. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę – ze skutkiem w przyszłości – kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
4.9 Newsletter dla konsumentów „Osobisty kalendarz ciążowy” i „kalendarz rozwoju dziecka”
Aby spersonalizować nasze biuletyny, korzystamy z usług firmy Emarsys. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Emarsys zgodnie z naszymi instrukcjami zawiera punkt 4.17. Podczas procesu rejestracji na naszej stronie można subskrybować darmowe newslettery „Osobisty kalendarz ciążowy” i/lub „kalendarz rozwoju dziecka”. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, możemy otrzymywać od naszych partnerów lub podmiotów stowarzyszonych informacje o wybraniu przez użytkownika subskrypcji naszych newsletterów. Podczas rejestracji do newslettera prosimy o dobrowolne podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Zapisujemy również datę i godzinę rejestracji w celach związanych z dokumentacją.

Użytkownik otrzymuje wybrane newslettery na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu każdej wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, zadbamy, aby użytkownik nie otrzymywał od nas żadnych kolejnych newsletterów. Można również wysłać do nas odpowiednie żądanie, korzystając z podanych tutaj metod kontaktu.


Informujemy, że w przypadku trwającego stosunku umownego będziemy nadal przechowywać adres e-mail użytkownika w celu dostarczania naszych towarów i usług, a także na wypadek wysłania do nas zapytania, na które odpowiemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.10 Newsletter dla pracowników służby zdrowia
Zarejestrowani pracownicy służby zdrowia mogą nieodpłatnie zamówić subskrypcję wysyłanego co kwartał newslettera naukowego. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania newslettera uzyskamy osobną zgodę użytkownika. Zapiszemy również datę i godzinę rejestracji w celach związanych z dokumentacją. Po rejestracji użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, a następnie – po kliknięciu łącza, zacznie otrzymywać wybrany newsletter. 
Dane użytkownika są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez aktualizację swoich preferencji w ustawieniach, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu każdej wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, zadbamy, aby użytkownik nie otrzymywał od nas żadnych kolejnych newsletterów. Można również wysłać do nas odpowiednie żądanie, korzystając z metod kontaktu podanych w punkcie 20. 
Informujemy, że w przypadku trwającego stosunku umownego, będziemy nadal przechowywać adres e-mail użytkownika w celu dostarczania naszych towarów i usług, a także na wypadek wysłania do nas zapytania, na które odpowiemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.11 Wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostępności produktów
Można wybrać subskrypcję na otrzymywanie jednorazowej wiadomości e-mail z informacją, o ponownej dostępności wybranego produktu. Nie będziemy przetwarzać adresu e-mail użytkownika w żadnym innym celu, chyba że wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu otrzymywania naszych newsletterów, lub jeśli będziemy pozostawać z użytkownikiem w stałym stosunku umownym.

Dane użytkownika są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na świadczenie tego typu usługi. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdej chwili i bezpłatnie, kontaktując się z nami tutaj, jeśli nie jest już zainteresowany otrzymaniem jednorazowego powiadomienia.


4.12 Loterie i konkursy 
Użytkownik może wziąć udział w loteriach i konkursach organizowanych na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem newsletterów. Jeśli użytkownik chce wziąć udział w loterii lub konkursie, zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Będziemy również rejestrować, w którym momencie użytkownik dołączył do wybranego konkursu. Wykorzystamy te informacje w celu potwierdzenia udziału i/lub powiadomienia użytkownika o zwycięstwie. W niektórych przypadkach będziemy otrzymywać wsparcie od innych podmiotów w celu dokonania pewnych czynności. Przed przekazaniem danych do jakiegokolwiek odbiorcy zewnętrznego poinformujemy o tym użytkownika. Po zakończeniu loterii lub konkursów dane osobowe użytkownika zostaną usunięte. 

Użytkownik może wziąć udział w naszych loteriach i konkursach po wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Swoją zgodę można wycofać, kontaktując się z nami. Szczegóły podano tutaj.


4.13 Przekazywanie danych do dostawców usług
Staramy się informować użytkowników w sposób transparentny o przekazywaniu danych osobowych użytkowników do dostawców usług, którzy wspierają nas w dostarczaniu naszych produktów i usług. Korzystamy z usług różnych dostawców, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszego sklepu internetowego i związanych z nim usług dostawy. Otrzymujemy również wsparcie techniczne od agencji i specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Przekazujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy zostały zawarte odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych i gdy jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z przepisami RODO.   
4.14 Łącza do serwisów społecznościowych
Na naszej platformie umieszczamy w postaci łączy różne przyciski mediów społecznościowych. Na naszej stronie można znaleźć przyciski takich mediów społecznościowych, jak Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest i YouTube. Na naszej platformie wyświetlane są tylko przyciski; nie są z nią zintegrowane żadne wtyczki mediów społecznościowych. Dane osobowe zostaną przekazane do dostawcy mediów społecznościowych tylko po kliknięciu przez użytkownika określonego przycisku. Jeśli użytkownik jest już zalogowany do serwisu mediów społecznościowych, po kliknięciu przycisku mediów społecznościowych dostawca usług mediów społecznościowych może również wykorzystać te dane w celu identyfikacji nazwy użytkownika, a być może nawet prawdziwego imienia i nazwiska użytkownika. Nie mamy żadnej kontroli nad zakresem, charakterem i celem przetwarzania danych przez serwis mediów społecznościowych. 
Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do platform społecznościowych można znaleźć w dokumencie dotyczącym polityki prywatności prowadzonej przez platformy mediów społecznościowych.
4.15 Filmy z serwisu YouTube 
Nasza strona zawiera filmy, które nie są przechowywane na naszych serwerach. Po wejściu na naszą stronę internetową z zamieszczonymi na niej filmami zostanie pobrana treść pochodząca od zewnętrznego dostawcy serwisu YouTube, który dostarcza te filmy. Ta operacja dostarczy dostawcy serwisu YouTube informacje o uzyskaniu przez użytkownika dostępu do naszej strony i zostaną przekazane szczegóły dotyczące adresu IP użytkownika. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez dostawcę serwisu YouTube. Niemniej jednak podczas zamieszczania filmów zadbaliśmy o to, aby włączyć tryb rozszerzonej ochrony danych oferowany przez dostawcę serwisu YouTube. Rozszerzony tryb ochrony danych oznacza, że dostawca serwisu YouTube nie będzie umieszczał żadnych plików cookie na urządzeniu użytkownika. W ramach tej operacji dane użytkownika będą przekazywane w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby wyświetlać stronę internetową w najbardziej wygodny i zapewniający wszystkie informacje sposób, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


4.16 Regulamin UGC
Zasady wykorzystania treści tworzonych przez użytkowników (tzw. User Generated Content, UGC)
Wyrażając zgodę na wykorzystanie przez firmę MAM Twojego postu z mediów społecznościowych na platformach cyfrowych MAM, takich jak witryna internetowa MAM, dedykowana strona galerii Treści tworzonych przez użytkowników (zdefiniowana poniżej), kanały społecznościowe MAM, wiadomości e-mail i witryny internetowe (Kanały MAM), akceptujesz następujące zasady:
1. Wszystkie posty i treści oznaczone tagiem #yesMAM! lub używane w Kanałach MAM, w tym m.in. imię i nazwisko, informacje biograficzne oraz wszelkie inne imiona i nazwiska, nazwy użytkownika, pseudonimy, treści słowne, wizerunki, elementy graficzne, znaki logo i inne znaki, obrazy, zdjęcia, kody, filmy, klipy, GIF-y, animacje oraz wszelkie inne informacje i materiały są określane w niniejszych zasadach jako „UGC”.
2. Niniejszym udzielasz MAM obowiązującej na całym świecie, bezterminowej, nieodwołalnej, wyłącznej, przenośnej, nieodpłatnej licencji oraz wszelkich niezbędnych zezwoleń i/lub zgód (z pełnym prawem do udzielania podlicencji) na używanie, powielanie, wykorzystywanie, publikowanie, modyfikowanie i zmienianie twoich UGC, w tym m.in. prawa do adaptowania, zmieniania, poprawiania i modyfikowania twoich UGC.
3. Wszelkie UGC, na wykorzystanie których wyrazisz zgodę, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone.
4. Niniejszym oświadczasz, że:
a. jesteś właścicielem wszystkich praw do UGC;
b. jeśli twoje UGC zawiera jakiekolwiek materiały, które nie są Twoją własnością lub na które nie posiadasz licencji, albo które podlegają prawom osób trzecich, odpowiadasz za wcześniejsze uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i/lub licencji niezbędnych do umożliwienia nam wykorzystania twojego UGC.
c. masz pozwolenie od każdej osoby, którą można zidentyfikować w UGC, na przyznanie praw określonych w niniejszych zasadach, a w przypadku osób w wieku do 18 lat:
i. jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym takiej osoby; lub
ii. masz wyraźną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego takiej osoby na jej przedstawienie w UGC oraz na przesłanie UGC do Kanałów MAM;
d. Twoje UGC (w tym ich użycie, publikacja i/lub wykorzystanie przez nas):
i. nie naruszają praw autorskich lub praw do baz danych, znaków towarowych, prywatności, wizerunku ani innych praw, w tym praw własności intelektualnej, innej osoby lub innego podmiotu;
ii. nie mają charakteru obraźliwego, obelżywego i nie zawierają innych niestosownych treści;
iii. nie zawierają uwag, które powielają oskarżenia o przestępstwa czy fałszywe, zniesławiające lub wprowadzające w błąd stwierdzenia;
iv. nie zawierają przekleństw, sformułowań bluźnierczych, złośliwych, rasistowskich, uwag o charakterze seksualnym, nacechowanym seksualnie lub dyskryminującym, a także treści, które mogą być uznane za molestowanie, nękanie lub groźby skierowane pod adresem konkretnych osób lub ich mienia;
v. nie zawierają materiałów mających na celu podszycie się pod inne osoby ani danych osobowych jakichkolwiek osób, w tym także twoich danych, takich jak numery telefonu, adresy pocztowe lub numery kart kredytowych;
vi. nie naruszają jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub powierniczych wobec osób trzecich, takich jak zobowiązania umowne czy zobowiązania do zachowania poufności;
vii. nie zawierają jakiegokolwiek szkodliwego kodu, takiego jak wirusy, robaki, konie trojańskie czy inne potencjalnie szkodliwe programy, kody lub materiały; oraz
viii. nie naruszają jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń, zasad lub regulacji.
5. Masz prawo do cofnięcia decyzji o zezwoleniu na wykorzystanie twojego UGC w dowolnym momencie po zawarciu umowy z nami, jednakże firma MAM nie jest zobowiązana do usunięcia jakichkolwiek wcześniej opublikowanych postów zawierających twoje UGC.
6. Dajesz nam prawo do korzystania z UGC w Kanałach MAM w dowolnym czasie i dowolnym celu, w tym także w celu reklamowania naszych produktów. Twoje UGC możemy publikować według naszego wyłącznego uznania i mamy prawo do uzupełnienia lub usunięcia twoich UGC przed publikacją, po publikacji oraz do odmowy ich publikacji.
7. W związku z wykorzystaniem przez nas twoich UGC w naszych Kanałach MAM nie przysługują Tobie żadne opłaty, nagrody pieniężne ani inne formy wynagrodzenia.
8. Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które zbieramy na podstawie UGC, będą traktowane zgodnie z naszą Polityką prywatności (którą można znaleźć tutaj) oraz niniejszymi zasadami.
9. MAM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek UGC i ich wykorzystanie. Zapewnisz nam i wszelkim osobom działającym w naszym imieniu ochronę prawną i finansową przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, kosztami, zobowiązaniami, odszkodowaniami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej), które możemy ponieść w związku z wykorzystaniem twoich UGC.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym czasie, a o wprowadzonych zmianach będziemy Cię informować.

4.17  Spersonalizowane doświadczenia i biuletyny
Korzystamy z usług firmy Emarsys w celu spersonalizowania doświadczeń w naszej witrynie oraz w celu wysyłki spersonalizowanych biuletynów. Firma Emarsys wykorzystuje pliki cookie i piksele śledzące, które pomagają nam Cię lepiej poznać i poznać Twoje preferencje oraz dostarczać Tobie spersonalizowanych treści.
Jeśli nie posiadasz konta MAM Baby Club, Twoje dane osobowe będą gromadzone przy użyciu plików cookie firmy Emarsys w celu przekazania Tobie ogólnych rekomendacji dotyczących najczęściej oglądanych lub najlepiej sprzedających się produktów. Jeśli masz konto MAM Baby Club i zalogujesz się podczas wizyty w naszej witrynie internetowej, dane osobowe przy tej i każdej kolejnej wizycie będą zbierane i łączone z Twoim profilem, aby ułatwić nam przygotowanie biuletynów, promocji i informacji zgodnych z Twoimi preferencjami.
Firma Emarsys będzie gromadzić następujące dane osobowe:
• Przeglądarka i wersja
• System operacyjny Twojego urządzenia
• Adres URL strony, z którego nastąpiło przejście do naszej witryny
• Adres IP (zaszyfrowany i skrócony)
• Identyfikatory sesji i plików cookie
• Kraj
• Pseudonimowy identyfikator (zewnętrzny identyfikator lub skrócony przez Emarsys adres e-mail) w przypadku zalogowanych użytkowników
• Dane dotyczące sesji i ruchu internetowego: wyświetlenia produktów (plik cookie mayViewed) i koszyki (plik cookie mayAdd).
Dane te, pochodzące zarówno od zalogowanych, jak i niezalogowanych użytkowników, będą przetwarzane w następujących celach:
1. Śledzenie zachowań w Internecie w celu personalizacji Twoich doświadczeń oraz oferowanych Tobie usług i produktów;
2. Wzbogacanie Twojego profilu MAM Baby Club w celu personalizacji oferowanych Tobie treści.
Jeśli chcesz wyrazić zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych i korzystać ze spersonalizowanych treści i biuletynów, możesz aktywować plik cookie wskazany w punkcie 5. Jeśli w przyszłości zechcesz wycofać zgodę, możesz dezaktywować ten sam plik cookie wskazany w punkcie 5, a wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Informacje na temat okresów przechowywania danych znajdują się w punkcie 8.


Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie są małymi porcjami danych, które są zapisywane w urządzeniu końcowym i z niego odczytywane. Oprogramowanie w urządzeniu użytkownika – np. przeglądarka internetowa – może przechowywać pliki cookie i odsyłać je z powrotem, gdy użytkownik odwiedza daną stronę po raz drugi. Pliki cookie mogą zawierać dane umożliwiające rozpoznanie używanego urządzenia. Jednak w niektórych przypadkach pliki cookie zawierają jedynie informacje o pewnych ustawieniach, które nie pozwalają nam na ponowną identyfikację użytkownika. Niektóre pliki cookie mogą być wymagane w celu umożliwienia odpowiedniego prowadzenia użytkownika do interesujących go treści, zapewnienia bezpieczeństwa i wykonywania funkcji strony. Podczas tworzenia strony internetowej uwzględniane są różne możliwości uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika lub przechowania na nim pewnych naszych informacji w celu pełniejszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Niektóre z nich są realizowane za pomocą plików cookie, a inne za pomocą podobnych technologii, które przetwarzają dane osobowe użytkownika. Wykorzystujemy również technologie podobne do plików cookie, które działają w inny sposób (na przykład lokalne obiekty współdzielone (LSO), techniki pobierania cyfrowych „odcisków palców” urządzeń itp.). 

Czym różnią się trwałe pliki cookie od sesyjnych?
Trwałe pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są usuwane nawet po opuszczeniu strony w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Informacje o czasie przechowywania każdego z plików cookie lub podobnych technologii zawiera poniższa tabela.

Czym różnią się własne pliki cookie (first-party) od obcych plików cookie (third-party)?
Jeżeli plik cookie jest umieszczany bezpośrednio przez stronę internetową, którą odwiedza użytkownik, mówimy o własnym pliku cookie (first-party cookie). Natomiast w odwrotnej sytuacji, jeśli plik cookie umieszcza domena inna niż ta, którą odwiedza użytkownik, mówimy o obcym pliku cookie (third-party cookie). Zazwyczaj obcy plik cookie trafia na urządzenie użytkownika po skorzystaniu z zamieszczonego na danej stronie elementu pochodzącego z innej strony internetowej, pobranego z niej przez przeglądarkę. Mogą to być na przykład zdjęcia, reklamy lub pliki cookie. 

Jakie kategorie plików cookie są wykorzystywane na tej stronie?
Pliki cookie i inne technologie mogą służyć do różnych celów związanych z przetwarzaniem danych. Nasza strona korzysta z różnych kategorii plików cookie i podobnych technologii, które zostały opisane poniżej. Staramy się informować użytkowników o tym, jak wykorzystujemy każdą z technologii na naszej stronie internetowej.  

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych z użyciem plików cookie?
Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z naszymi uzasadnionymi celami wyjaśnionymi poniżej przy użyciu „ściśle niezbędnych plików cookie i podobnych technologii” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W odniesieniu do wszelkich innych kategorii plików cookie lub podobnych technologii przetwarzamy dane osobowe użytkowników na podstawie wyrażonej przez nich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takich przypadkach uzyskamy wcześniej zgodę użytkownika i zarejestrujemy ją za pośrednictwem naszego baneru informującego o plikach cookie.

W przypadku zmiany preferencji przez użytkownika należy kliknąć tutaj. Informujemy, że w przypadku wyłączenia niektórych plików cookie lub podobnych technologii na naszej stronie internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych przez tę stronę.Ściśle niezbędne pliki cookie i podobne technologie
Ściśle niezbędne pliki cookie są to elementy konieczne do świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Są to m.in. zasoby techniczne, które zapewniają szybkie ładowanie strony i możliwość przeglądania jej na różnych urządzeniach. Możemy również używać ściśle niezbędnych plików cookie w celu wypełnienia naszych zobowiązań, takich jak uzyskanie i zapisanie zgody użytkownika. Pliki te przechowują różne kategorie danych osobowych, które zależą od zakresu, celu i okresu utrzymywania pliku cookie lub podobnej technologii. Informacje te mogą obejmować skrócony adres IP użytkownika, informacje o zachowaniu się użytkownika na naszej stronie internetowej, informacje o przekierowaniu, które wyjaśniają sposób, w jaki użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej lub inne szczegóły, takie jak informacje dotyczące urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w dostarczaniu użytkownikom informacji, produktów i usług na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli obsługa plików cookie jest raczej ważna niż ściśle niezbędna, uzyskamy na nią zgodę użytkownika. Nie używamy ściśle niezbędnych plików cookie lub podobnych technologii do celów analitycznych, śledzenia lub reklamy. 

Funkcjonalne pliki cookie i podobne technologie
Używamy funkcjonalnych plików cookie, aby udostępnić użytkownikom rozszerzone funkcje i ułatwić nawigację. Niektóre ustawienia są zapisywane jako preferencje użytkownika, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać. W takim celu zapisujemy na przykład ustawienia dotyczące języka wyświetlania strony. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w tym kontekście odbywa się w oparciu o ich zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Analityczne pliki cookie i podobne technologie
Używamy analitycznych plików cookie do tworzenia statystyk oraz do aktualizacji wyglądu naszej strony internetowej. W tym celu wspomniani poniżej dostawcy tworzą i przechowują profile użytkowników oraz stałe pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Ponadto możliwe jest uzyskanie dostępu do funkcji rozpoznawania dla przeglądarki lub urządzenia końcowego użytkownika (np. technika pobierania cyfrowego „odcisku palca” przeglądarki lub pełnego adresu IP). Pozwoliłoby to nam na rozpoznawanie powracających gości i ich liczenie. Dodatkowo, w kontekście liczenia gości na naszej stronie używamy następujących funkcji.

Anonimizowane dane wzbogacamy o dodatkowe dane przekazane przez inne podmioty. Za pomocą tej metody możemy rejestrować cechy demograficzne naszych gości, takie jak wiek, płeć i miejsce zamieszkania.

W przypadku plików cookie Google Analytics przed przekazaniem ich do Google zadbaliśmy, aby ostatnie cyfry adresu IP użytkownika były zamaskowane i usunięte. Dlatego też Google będzie otrzymywał tylko anonimizowane adresy IP do realizacji funkcji analitycznych. 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w tym kontekście odbywa się w oparciu o ich zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Technologie śledzenia do celów reklamowych dostarczane przez inne podmioty
Używamy technologii śledzenia, aby wyświetlać ukierunkowane reklamy na innych stronach internetowych w oparciu o wizyty użytkowników na naszych stronach oraz aby pomóc nam ustalić, jak skuteczne były nasze wysiłki reklamowe.

Na czym polega śledzenie?
Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, istnieje możliwość, że zewnętrzni dostawcy wymienieni poniżej mogą wywołać funkcje rozpoznawania przeglądarki lub urządzenia końcowego użytkownika (np. cyfrowy „odcisk palca” przeglądarki), ocenić adres IP użytkownika, zapisać lub przejrzeć funkcje rozpoznawania w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pliki cookie) lub uzyskać dostęp do poszczególnych pikseli śledzących. Indywidualne cechy użytkownika mogą być wykorzystywane przez inne podmioty do rozpoznawania urządzenia końcowego na innych stronach internetowych. Możemy poprosić odpowiednich dostawców zewnętrznych o wyświetlanie reklam w oparciu o podstrony odwiedzane na naszej stronie internetowej.

Co oznacza śledzenie aktywności użytkownika korzystającego z wielu urządzeń?
Jeśli użytkownik zaloguje się u zewnętrznego dostawcy, korzystając z własnych danych użytkownika, można połączyć ze sobą funkcje rozpoznawania różnych przeglądarek i urządzeń końcowych. Jeśli przykładowo dostawca zewnętrzny opracował osobną funkcję dla każdego z używanych przez użytkownika laptopów, komputerów stacjonarnych, smartfonów lub tabletów, te indywidualne funkcje mogą być przypisane do siebie nawzajem, gdy tylko użytkownik skorzysta z usług innych podmiotów, używając własnych danych logowania. Pozwala to innym podmiotom na ukierunkowane prowadzenie naszych kampanii reklamowych pod kątem wielu urządzeń.

Przetwarzanie danych odbywa się po wyrażeniu przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nasza strona internetowa nie jest skierowana do dzieci i osób nieletnich w rozumieniu obowiązującego prawa lokalnego. Przetwarzanie danych osobowych dzieci nie jest konieczne do świadczenia naszych usług. W bardzo ograniczonych sytuacjach MAM oferuje takie usługi, jak kalendarz rozwoju dziecka lub uczestnictwo w MAM Baby Club, w których zwracamy się do opiekuna lub rodzica o udzielenie świadomej zgody przed przetworzeniem jakichkolwiek danych dzieci. Opiekunowie lub rodzice, którzy dowiedzą się, że dziecko lub osoba nieletnia przekazała nam dane osobowe, proszeni są o kontakt z nami na adres podany tutaj. Dołożymy starań, aby usunąć dane dzieci.

Wdrażamy odpowiednie i wystarczające środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem. Na tej stronie wdrożyliśmy metodę szyfrowania zgodną z aktualnym stanem techniki. Dane użytkowników są przenoszone przez Internet z komputera na nasz serwer i odwrotnie przy użyciu szyfrowania TLS. Zazwyczaj można to rozpoznać po tym, że na pasku stanu przeglądarki widnieje symbol blokady (zamknięta kłódka), a linia adresowa zaczyna się od „https://”.

Możemy przechowywać informacje o użytkowniku tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Ponadto możemy przechowywać informacje o użytkowniku przez dodatkowy okres, który między innymi jest dozwolony lub wymagany w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania umów. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, będziemy usuwać informacje o użytkowniku. 

RODO przyznaje użytkownikom stron internetowych pewne prawa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych: 

1. Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo sprawdzić, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to ma również prawo dostępu do danych osobowych i informacji, o których mowa w art. 15 RODO.

2. Prawo do sprostowania i usunięcia danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania bez zbędnej zwłoki niedokładnych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, jeśli to konieczne, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO.

Użytkownik ma również prawo do usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane te nie są już potrzebne do realizacji zamierzonego celu.

3.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeśli ma zastosowanie jeden z warunków określonych w art. 18 RODO, użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych użytkownika do zwykłego przechowywania, np. na czas ewentualnego badania stanu faktycznego w danej sprawie w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie.

4. Prawo do przenoszenia danych
W pewnych sytuacjach wymienionych w art. 20 RODO użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub żądania przekazania tych danych innej osobie trzeciej.

5. Prawo do sprzeciwu
Jeżeli dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora danych), użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych z powodu szczególnej sytuacji, w jakiej się znajduje. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że istnieją uzasadnione powody do ich przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i swobód użytkownika, lub jeśli przetwarzanie danych ma na celu dochodzenie, zaspokajanie lub obronę roszczeń prawnych.

6. Automatyczne mechanizmy decyzyjne w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Użytkownik korzystający ze strony internetowej ma prawo do tego, by nie podlegać mechanizmom decyzyjnym, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych użytkownika i wywołują wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają. Podstawę prawną stanowi art. 22 RODO. Zautomatyzowany proces decyzyjny może zostać przeprowadzony, jeżeli jest on niezbędny do zawarcia umowy lub wykonania umowy, jeżeli jest on dopuszczony przez przepisy krajowe lub została udzielona wyraźna zgoda. W przypadku zastosowania któregokolwiek z wyjątków, gwarantujemy stosowanie odpowiednich środków w celu ochrony praw i wolności użytkownika.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych dotyczących użytkownika narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Na prawo do złożenia skargi można się powołać w szczególności w państwie członkowskim, które jest dla użytkownika miejscem zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem domniemanego naruszenia. W przypadku zamiaru złożenia skargi do organu do spraw ochrony danych w kraju, w którym rezyduje administrator danych należy skorzystać z następujących danych kontaktowych: Österreichische Datenschutzbehörde Barichgasse 40-42 1030 Wien, e-mail: dsb@dsb.gv.at


Zapraszamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Można przesyłać do nas wszelkie skargi, pytania lub wątpliwości dotyczące doświadczeń na naszej stronie internetowej lub przetwarzania danych osobowych. Aby przypisać informacje do danego konta użytkownika, należy podać imię i nazwisko, adres e-mail i kraj. Dodatkowo prosimy również o podanie według własnego uznania informacji o formie zwrotu grzecznościowego, a także udostępniamy możliwość zamieszczenia zdjęcia. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres e-mail podany w formularzu. 

W celu podjęcia działań w związku z przesłanym zapytaniem dane osobowe użytkownika zostaną przekazane firmie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, która zazwyczaj jest wymieniona w informacjach o stronie internetowej. W przypadku, gdy zapytanie użytkownika dotyczy innej firmy z naszej grupy spółek MAM Baby, dołożymy starań, aby odpowiedzialna firma skontaktowała się z użytkownikiem.

W odniesieniu do skarg, zapytań lub wątpliwości przetwarzamy informacje o użytkowniku w oparciu o uzasadniony interes użytkownika w udzieleniu odpowiedzi na przesłane zgłoszenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli użytkownik chce zawrzeć z nami umowę lub ma jakiekolwiek pytania dotyczące zakupionych produktów i jest osobą fizyczną, w tych ograniczonych sytuacjach podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


Administratorem danych osobowych użytkownika jest podmiot MAM, który zawarł umowę z firmą użytkownika lub z firmą, którą reprezentuje użytkownik. Gromadzimy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy lub które są niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu MAM. Przetwarzamy imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy i identyfikator podatkowy użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i g oraz f RODO, ponieważ informacje te są niezbędne do realizacji celu, jakim jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy firmą użytkownika a MAM. Cel ten obejmuje również obsługę klienta związaną z relacjami między użytkownikiem a nami. Dane, które są niezbędne do wykonania umowy, zostaną usunięte w ciągu 12 miesięcy od jej wypowiedzenia / pełnej realizacji. W tym okresie dane będą przechowywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania. Informujemy, że dane te zostaną usunięte dopiero po zapłaceniu wszystkich zaległych faktur. W przypadku istnienia jakichkolwiek prawnych wymogów dotyczących zachowywania danych, odpowiednie dane zostaną zarchiwizowane na określony czas. 

Zgodnie z punktem 9 użytkownik ma prawo do egzekwowania swoich praw jako osoba, której dotyczą dane.

W przypadku dalszych pytań, sugestii lub życzeń dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych. Można skorzystać z adresu e-mail dataprotection@mambaby.com lub naszego formularza kontaktowego.