Prawo do zwrotu

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania powodów. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie świadczy usług transportowych, przyjęła ostatni towar.

W celu odstąpienia od umowy należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

w celu przekazania jednoznacznego oświadczenia (np. w formie listu wysłanego pocztą tradycyjną, wiadomości e-mail pod adresem e-mail podanym powyżej lub telefonicznie) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru odstąpienia od umowy, co jednak nie jest wymagane. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłać informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem tego terminu.

Zasady zwrotu towaru

5. Produkty MAM wykonywane na indywidualne

Produkty MAM wykonywane na indywidualne zamówienie są produkowane zgodnie ze specjalnymi życzeniami i preferencjami klienta. Ze względu na indywidualne dopasowanie wymiarów zwrot takich produktów jest niemożliwy.

Więcej informacji w Warunkach korzystania

Biuro Obsługi Klienta

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z serwisem konsumenckim MAM.