Válaszd ki az országod

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat az ÁAR szerint

I. Az adatkezelő neve és címe

Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok további nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében a következő:

Cég neve: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Cégjegyzékszám: 110465z
Cégbíróság: HG Wien
Közösségi adószám: ATU 142 43 503
Cím: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien
Weboldal: www.mambaby.com
E-mail: office@mambaby.com
Telefon: +43 (1) 49 141 0
Fax: +43(1) 49 141 404

II. Az adatkezelés általános szempontjai

1. A személyes adatok kezelésének terjedelme
Felhasználóink személyes adatait alapvetően csak a működőképes weboldal, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink biztosításához szükséges mértékben gyűjtjük és használjuk fel. Felhasználóink személyes adatainak gyűjtése és felhasználása szokásosan csak a felhasználó hozzájárulását követően történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben a hozzájárulás előzetes bekérése ténybeli okoknál fogva nem lehetséges, és az adatok kezelését törvényi előírások engedélyezik.

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Amennyiben személyes adatok kezelési műveleteihez az érintett hozzájárulását kérjük, annak jogalapjául az EU általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál.
Személyes adatoknak az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges kezelése során, amelyben az érintett az egyik fél, az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapul. Ugyanez érvényes azokra az adatkezelési műveletekre, amelyek a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükségesek.
Amennyiben a személyes adatok kezelése vállalatunk által teljesítendő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, annak jogalapjául az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szolgál.
Olyan esetben, amelyben a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgál jogalapul.
Amennyiben az adatkezelés vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az előbb említett érdekkel szemben, az adatkezeléshez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál jogalapul.

3. Adattörlés és a tárolás időtartama
Az érintett személyes adatait töröljük, ill. zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Akkor is sor kerülhet a tárolásra, ha azt az európai vagy nemzeti törvényhozók uniós jogi rendelkezésekben, törvényekben vagy egyéb, az adatkezelőre vonatkozó előírásokban meghatározzák. Az adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerülhet, ha a felsorolt előírások által előírt valamely tárolási határidő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolásának szükségessége szerződéskötés vagy szerződésteljesítés céljából fennáll.

III. A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme
Rendszerünk az internetes oldalunk minden egyes megtekintése során automatikusan adatokat és információkat gyűjt a megtekintéshez használt számítógép rendszeréből.

A gyűjtött adatok a következők:
(1) Információk a böngésző típusáról és a használt verzióról
(2) A felhasználó operációs rendszere
(3) A felhasználó internetszolgáltatója
(4) A felhasználó IP-címe
(5) A látogatás dátuma és időpontja
(6) Weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere az internetes oldalunkra érkezik
(7) Weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a weboldalunkon keresztül megtekint

Az adatokat rendszerünk naplófájljaiban is eltároljuk. Ez nem érinti a felhasználó IP-címét, illetve egyéb olyan adatot, amely lehetővé teszi az adatok felhasználóhoz való rendelését. Ezeknek az adatoknak az egyéb személyes adatokkal történő együttes tárolására nem kerül sor.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatok átmeneti tárolásához az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál jogalapul.

3. Az adatkezelés célja
Az IP-címnek a rendszer által történő ideiglenes tárolása azért szükséges, hogy a weboldal betöltése a felhasználó számítógépére lehetséges legyen. Ehhez a felhasználó IP-címének a munkamenet idején eltárolva kell maradnia.
Egyúttal e célok képezik az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint történő adatkezeléshez fűződő jogos érdekünket is.

4. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok gyűjtésük céljának eléréséhez már nem szükségesek. Ez az eset a weboldal rendelkezésre bocsátása céljából végzett adatgyűjtés esetében akkor áll fenn, amikor az adott munkamenet befejeződik.

5. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
A weboldal rendelkezésre bocsátása céljából végzett adatgyűjtés és az adatok naplófájlokban történő tárolása az internetes oldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Következésképpen a felhasználó részéről a tiltakozás lehetősége nem áll fenn.

IV. Cookie-k használata

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme
Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek a felhasználó internetes böngészőjében tárolódnak, illetve amelyeket az internetes böngésző a felhasználó számítógépes rendszerében tárol. Amikor a felhasználó megtekinti a weboldalt, a felhasználó operációs rendszerében cookie tárolódhat el. Ez a cookie egy jellemző karakterláncot tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy a weboldal újbóli megtekintésekor a böngésző egyértelműen azonosítható legyen.

Azért használunk cookie-kat, hogy weboldalunkat felhasználóbarátabb módon alakíthassuk ki. Internetes oldalunk egyes elemei szükségessé teszik, hogy a megtekintéshez használt böngésző oldalváltást követően is azonosítható legyen.

A cookie-kban a következő adatok tárolódnak és adódnak át:
(1) Bejelentkezési információk

Olyan cookie-kat is használunk a weboldalunkon, amelyek lehetővé teszik a felhasználó webböngészési szokásainak elemzését.

Ilyen módon a következő adatok átadására kerülhet sor:
(1) Megadott keresőfogalmak
(2) Oldalak megtekintésének gyakorisága
(3) Weboldalfunkciók igénybevétele

Weboldalunk megtekintésekor a felhasználót tájékoztatjuk a cookie-k elemzési céllal történő használatáról, és hozzájárulását kérjük az ebben az összefüggésben használt személyes adatok kezeléséhez. Ebben az összefüggésben erre az adatvédelmi nyilatkozatra is hivatkozunk.

2. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok műszaki szempontból szükséges cookie-k használatával történő kezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál jogalapul.

A felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén, a személyes adatok műszaki szempontból szükséges cookie-k használatával elemzési célokra történő kezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapul.

3. Az adatkezelés célja
A műszaki szempontból szükséges cookie-k alkalmazásának célja a weboldalak használatának megkönnyítése a felhasználó számára. Internetes oldalunk egyes funkciói nem kínálhatók fel cookie-k alkalmazása nélkül. Ezekhez szükséges, hogy a böngésző oldalváltást követően is azonosítható legyen.

Cookie-kra a következő alkalmazásokhoz van szükségünk:
(1) Bejelentkezési információk
(2) Megadott keresőfogalmak
(3) Oldalak megtekintésének gyakorisága
(4) Weboldalfunkciók igénybevétele

A műszaki szempontból szükséges cookie-k által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk felhasználói profilok létrehozásához.

Az elemző cookie-k használata azzal a céllal történik, hogy weboldalunk és az ott található tartalmak minőségét javítsuk. Az elemző cookie-k segítségével megtudjuk, hogyan történik a weboldal használata, és ily módon folyamatosan optimalizálhatjuk kínálatunkat.

További céljaink, hogy weboldalunk minőségét javítsuk felhasználóink számára, valamint, hogy megkönnyítsük a weboldalunkra történő újbóli belépést.

Egyúttal e célok képezik az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint történő személyes adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekünket is.

4. A tárolás időtartama, a tiltakozás és megszüntetés lehetősége
A cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódnak, és onnan adódnak át az oldalunkra. Ezért Ön mint felhasználó teljes körű ellenőrzéssel rendelkezik a cookie-k használata fölött. Internetes böngészőjének beállításait módosítva Ön letilthatja vagy korlátozhatja a cookie-k átadását. A már eltárolt cookie-kat bármikor törölni lehet. Ez automatikusan is történhet. Ha a weboldalunkra vonatkozó cookie-kat letiltja, esetenként nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal valamennyi funkcióját. Itt vonhatja vissza hozzájárulását a cookie-k használatához: xyzlink

V. Regisztráció és hírlevelek

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme
Internetes oldalunkon lehetőséget adunk a felhasználóknak, hogy személyes adataik megadásával regisztráljanak. Az adatok bevitele beviteli maszkon keresztül történik, majd az adatokat megkapjuk és tároljuk. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább. A regisztrációs folyamat során a következő adatokat kapjuk meg és tároljuk minden esetben:
(1) megszólítás
(2) utónév
(3) vezetéknév
(4) e-mail cím
(5) utca / házszám
(6) irányítószám / város
(7) ország

A következő adatok megadása nem kötelező, és azokat csak önkéntes megadás esetén kapjuk meg és tároljuk:
(1) cég
(2) telefonszám
(3) születési dátum
(4) nem

Az egészségügyi dolgozók regisztrációja során a következő kiegészítő adatokat kapjuk meg és tároljuk minden esetben:
(1) foglalkozás

A következő adatok megadása nem kötelező, és azokat csak önkéntes megadás esetén kapjuk meg és tároljuk:
(1) szakterület
(2) intézmény neve

Ezenkívül a következő adatokat tároljuk el a regisztráció időpontjában:
(1) a regisztráció dátuma és időpontja

A regisztrációs folyamat keretében a felhasználó hozzájárulását kérjük ezeknek az adatoknak a kezeléséhez.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatok kezeléséhez a felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapul.

Ha a regisztráció egy olyan szerződés teljesítését szolgálja, amelyben az egyik fél a felhasználó, vagy az a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges, akkor az adatok kezelésének kiegészítő jogalapjául az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál.

3. Az adatkezelés célja
A felhasználó regisztrációja a felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges.

A gyűjtött adatokra azért van szükség, hogy lehetővé tegyék a felhasználó azonosítását, valamint, hogy biztosítsák a megrendelt áruk szabályos kézbesítését.

4. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok gyűjtésük céljának eléréséhez már nem szükségesek.

Ez az eset a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges regisztráció során akkor következik be, amikor az adatok a szerződés teljesítéséhez már nem szükségesek. A szerződés megkötése után is szükség lehet a szerződéses partner személyes adatainak tárolására, a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében.

5. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
Önnek mint felhasználónak mindenkor lehetősége van a regisztráció megszüntetésére. Az Önről tárolt személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.

Ha az adatok szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükségesek, az adatok idő előtti törlése csak akkor lehetséges, ha a törléssel nem ellentétesek a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek.

Hírlevél

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme
Internetes oldalunkon a regisztráció során lehetőség van ingyenes hírlevélre történő feliratkozásra. Ilyenkor a hírlevél-feliratkozás során a beviteli maszkból adatokat kapunk meg, mégpedig a következőket:
(1) e-mail cím
(2) utónév
(3) vezetéknév

Emellett a következő adatokat gyűjtjük a jelentkezéskor:
(1) a regisztráció dátuma és időpontja

Az adatok kezeléséhez a feliratkozás keretében az Ön hozzájárulását kérjük, és erre az adatvédelmi nyilatkozatra is hivatkozunk.

A hírlevélküldés célját szolgáló adatkezeléssel kapcsolatban nem kerül sor az adatok harmadik félnek történő továbbadására. Az adatokat kizárólag hírlevélküldés céljára használjuk fel.

A MAM Club bejelentkezett tagjai, ill. az egészségügyi dolgozók értékelhetik a termékeket. A MAM Clubba történő, illetve az egészségügyi dolgozóként való regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a leadott vevői értékeléshez kapcsolódó kérdések esetén e-mailben felvegyük vele a kapcsolatot. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható írásban és e-mailben a mam-club@mambaby.com, illetve a service4professionals@mambaby.com e-mail címen.

2. Az adatkezelés jogalapja
A felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén, az adatok hírlevél-feliratkozást követő kezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapul.

3. Az adatkezelés célja
A felhasználó e-mail címének gyűjtése a hírlevél kézbesítésére szolgál.

Az egyéb személyes adatok feliratkozás keretében történő gyűjtése a szolgáltatásokkal vagy a használt e-mail címmel való visszaélés megakadályozására szolgál.

4. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok gyűjtésük céljának eléréséhez már nem szükségesek. Ennek megfelelően a felhasználó e-mail címét addig tároljuk, amíg a MAM Clubban való tagság, illetve az egészségügyi dolgozóként való regisztráció fennáll.

5. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
Az érintett felhasználó a hírlevél-feliratkozást bármikor felmondhatja. Erre a célra minden hírlevélben megtalálható a megfelelő hivatkozás.

Ez hasonlóképpen lehetővé teszi a feliratkozás során gyűjtött személyes adatok tárolásához való hozzájárulás visszavonását.

VI. Nyereményjáték

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme
Internetes oldalunkon lehetőség van ingyenes nyereményjátékban való részvételre. Ilyenkor a nyereményjátékra való jelentkezés során a beviteli maszkból adatokat kapunk meg, mégpedig a következőket:
(1) utónév
(2) vezetéknév
(3) e-mail cím

Emellett a következő adatokat gyűjtjük a jelentkezéskor:
(1) A részvétel dátuma és időpontja

Az adatok kezeléséhez a feliratkozás keretében az Ön hozzájárulását kérjük, és erre az adatvédelmi nyilatkozatra is hivatkozunk.

A nyereményjátékban való részvétel célját szolgáló adatkezeléssel kapcsolatban nem kerül sor az adatok harmadik félnek történő továbbadására. Az adatokat kizárólag a nyereményjáték céljára használjuk fel.

2. Az adatkezelés jogalapja
A felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén, az adatok nyereményjátékra való jelentkezést követő kezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapul.

3. Az adatkezelés célja
A személyes adatok gyűjtése arra szolgál, hogy az adott felhasználót a nyereményjátékban való részvételéről, valamint a nyertest a sikeréről tájékoztassuk.

4. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok gyűjtésük céljának eléréséhez már nem szükségesek. A felhasználó adatait ennek megfelelően addig tároljuk, amíg a nyereményjáték aktív.

5. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
Az érintett felhasználó a nyereményjátékban való részvételt bármikor felmondhatja. Erre a célra minden, a nyereményjátékra vonatkozó e-mailben megtalálható a megfelelő hivatkozás.

Ez hasonlóképpen lehetővé teszi a feliratkozás során gyűjtött személyes adatok tárolásához való hozzájárulás visszavonását.

VII. E-mail-kapcsolat

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme
Internetes oldalunkon a kapcsolatfelvétel a rendelkezésre bocsátott e-mail címen keresztül lehetséges. Ebben az esetben a felhasználónak az e-mailben közölt személyes adatait eltároljuk.

A beszélgetés kezelése céljából az Ön személyes adatait a VIII. pontnak megfelelően a következő vállalatokhoz továbbítjuk:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Germany, info@pvs-ffc.om
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Switzerland, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatok kezeléséhez a felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapul.

Az e-mail elküldése során átadott személyes adatok kezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál jogalapul. Ha az e-mailben történő kapcsolatfelvétel célja a szerződéskötés, akkor az adatok kezelésének kiegészítő jogalapjául az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál.

3. Az adatkezelés célja
Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetében ez egyúttal az adatkezeléshez fűződő szükséges jogos érdeket is képezi.

4. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok gyűjtésük céljának eléréséhez már nem szükségesek. Az e-mailben elküldött személyes adatokra vonatkozóan ez az eset akkor áll fenn, ha a felhasználóval folytatott adott beszélgetés befejeződik. A beszélgetés befejeződött, ha a körülményekből megállapítható, hogy az adott témát végérvényesen tisztázták.

5. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
A felhasználónak bármikor lehetősége van arra, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja. Ha a felhasználó e-mailben felveszi velünk a kapcsolatot, bármikor tiltakozhat személyes adatainak tárolása ellen. Ilyen esetben a beszélgetés nem folytatható tovább.

Ebben az esetben minden, a kapcsolatfelvétel során eltárolt személyes adatot törlünk.

VIII. Adatok továbbadása harmadik félnek

1. A személyes adatok kezelésének terjedelme
A rendelés lebonyolítása és a szerződésteljesítéshez kapcsolódó vevőtámogatás céljából az Ön személyes adatait a következő vállalatokhoz továbbítjuk:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Switzerland, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

Ennek során a következő személyes adatokat
(1) a vállalat neve
(2) utónév
(3) vezetéknév
(4) utca / házszám
(5) irányítószám / város
(6) ország
(7) ügyfélszám
(8) e-mail cím

adjuk tovább a nevezett vállalatoknak.

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatok továbbadása olyan szerződés teljesítését szolgálja, amelyben az egyik fél a felhasználó, vagy az a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges, és ezért az adatok kezelésének jogalapjául az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál.

3. Az adatkezelés célja
A gyűjtött adatok a szerződésteljesítés lehetővé tételéhez szükségesek.

4. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok gyűjtésük céljának eléréséhez már nem szükségesek.

Ez az eset a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges regisztráció során akkor következik be, amikor az adatok a szerződés teljesítéséhez már nem szükségesek. A szerződés megkötése után is szükség lehet a szerződéses partner személyes adatainak tárolására, a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében.

5. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
Önnek mint felhasználónak mindenkor lehetősége van a regisztráció megszüntetésére. Az Önről tárolt személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.

Ha az adatok szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükségesek, az adatok idő előtti törlése csak akkor lehetséges, ha a törléssel nem ellentétesek a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek.

a) Továbbadás szolgáltatóknak

1. A személyes adatok kezelésének terjedelme

1a Végfelhasználók
Ha Ön prospektusokat és tájékoztató anyagokat kér, árut vásárol, vagy piackutatásban, illetve terméktesztelésben vesz részt, adatait eltároljuk, hogy a kézbesítést sikeresen végrehajthassuk. Ennek során a következő személyes adatokat
(1) a vállalat neve
(2) megszólítás
(3) utónév
(4) vezetéknév
(5) utca / házszám
(6) irányítószám / város
(7) ország
(8) e-mail cím

adjuk tovább az alábbiakban megadott szolgáltatóknak:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Németország, info@pvs-ffc.om
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Németország, impressum.paket@dhl.com
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Wien, Ausztria office@suxesslogistic.com
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Németország, info@g-i-m.com
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Shanghai, Kína, s.tumis@g-i-m.com
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Franciaország, info-fr@g-i-m.com
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Németország, info@interrogare.de
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 München, Németország, info@hyve.net
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Wien, Ausztria, www.marketmind.at

1b Egészségügyi dolgozók
Ha Ön egészségügyi dolgozóként regisztrál, a következő személyes adatokat
(1) a vállalat neve
(2) megszólítás
(3) utónév
(4) vezetéknév
(5) utca / házszám
(6) irányítószám / város
(7) ország
(8) e-mail cím
(9) foglalkozás

adjuk tovább az alábbiakban megadott szolgáltatóknak:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Switzerland, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatok továbbadása olyan szerződés teljesítését szolgálja, amelyben az egyik fél a felhasználó, vagy az a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges, és ezért az adatok kezelésének jogalapjául az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál.

3. Az adatkezelés célja
A gyűjtött adatokra azért van szükség, hogy lehetővé tegyék a felhasználó azonosítását, valamint, hogy biztosítsák a megrendelt áruk szabályos kézbesítését.

Az egészségügyi dolgozókat illetően a személyes adatok gyűjtése a www.mambaby.com/professionals címen található MAM Healthcare Professionals felületen való regisztráció, nyereményjátékban való részvétel és/vagy információs anyagok küldésének megrendelése céljából történik.

4. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok gyűjtésük céljának eléréséhez már nem szükségesek.

Ez az eset a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges regisztráció során akkor következik be, amikor az adatok a szerződés teljesítéséhez már nem szükségesek. A szerződés megkötése után is szükség lehet a szerződéses partner személyes adatainak tárolására, a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében.

5. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
Önnek mint felhasználónak mindenkor lehetősége van a regisztráció megszüntetésére. Az Önről tárolt személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.

Ha az adatok szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükségesek, az adatok idő előtti törlése csak akkor lehetséges, ha a törléssel nem ellentétesek a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek.

b) Továbbadás fizetési szolgáltatóknak és fizetési eljárás

1. A személyes adatok kezelésének terjedelme és célja
A „Fizetés PayPallal” és „eps online átutalás” kiválasztása vagy más hasonló fizetési módszerek esetén ezeknek a fizetési fajtáknak a lebonyolításához a következő személyes adatokat
(1) a vállalat neve
(2) megszólítás
(3) utónév
(4) vezetéknév
(5) születési dátum
(6) utca / házszám
(7) irányítószám / város
(8) ország
(9) e-mail cím
(10) telefonszám
(11) banki adatok SEPA-beszedési megbízás esetén

adjuk át a tranzakció lebonyolításához szükséges adatokkal (megrendelés időpontja, számla sorszáma, összeg, esedékesség, a rendelés megnevezése, cikkszám) együtt a következő fizetési szolgáltatóknak követelésengedményezés céljából:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Svédország, info@klarna.de
(3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg, impressum@paypal.com

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Amennyiben személyes adatok kezelési műveleteihez az érintett hozzájárulását kérjük, annak jogalapjául az EU általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál.
Személyes adatoknak az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges kezelése során, amelyben az érintett az egyik fél, az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapul. Ugyanez érvényes azokra az adatkezelési műveletekre, amelyek a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükségesek.

3. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok gyűjtésük céljának eléréséhez már nem szükségesek.

Ez az eset akkor következik be, amikor az adatok a szerződés teljesítéséhez már nem szükségesek. A szerződés megkötése után is szükség lehet a szerződéses partner személyes adatainak tárolására, a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében.

4. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
Önnek mint felhasználónak mindenkor lehetősége van a regisztráció megszüntetésére. Az Önről tárolt személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.

Ha az adatok szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükségesek, az adatok idő előtti törlése csak akkor lehetséges, ha a törléssel nem ellentétesek a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek.

A rendelési folyamat során az adattovábbításra vonatkozó, hozzájárulással létrejött beleegyezés bármikor, akár indokolás nélkül is visszavonható tőlünk. Önnek kötelessége, hogy kizárólag valós adatokat adjon meg nekünk.

c) Webelemző szolgáltatások

1. A személyes adatok kezelésének terjedelme

i. Google Analytics
Ez a weboldal a Google Inc. (www.google.com) Google Analytics nevű webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, azaz olyan, az Ön számítógépén elmentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy hogyan használja a honlapot. Az Ön weboldalhasználatával kapcsolatos információk, melyet a cookie hoz létre, általában a Google Amerikai Egyesült Államokban található szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Ugyanakkor, ha az IP-anonimizálást aktiválja ezen a weboldalon, akkor a Google ezt megelőzően lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb szerződéses államaiban. A Google csak kivételes esetekben küldi át a teljes IP-címet az egyik egyesült államokbeli szerverére, és végzi el ott a lerövidítést. Ezen a weboldalon aktív az IP-anonimizálás. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics szolgáltatás használata keretében az Ön böngészője által átadott IP-címet nem kapcsolják össze a Google egyéb adataival.

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatok kezeléséhez a felhasználó hozzájárulását követően az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapul.

A funkciókat a weboldalhasználat elemzésére és újraértékesítés céljára használjuk. Egyúttal e célok képezik az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint történő adatkezeléshez fűződő jogos érdekünket is.

3. A tiltakozás és megszüntetés lehetősége
Böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k telepítését, valamint tárolását; ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy ily módon esetenként nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Ezen túlmenően megakadályozhatja a cookie által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatoknak (az Ön IP-címét is beleértve) a Google számára történő gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak a Google által történő kezelését oly módon, hogy letölti és telepíti a következő hivatkozáson található böngészőhöz való beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A böngészőhöz való beépülő modul alternatívájaként a <a href="javascript:gaOptout()">Cookie elhelyezésének letiltása</a> hivatkozásra kattintva is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics a jövőben gyűjtést végezzen ezen a weboldalon. Ezzel tiltó cookie-t helyez el a saját végberendezésén. Ha Ön törli a cookie-kat, újra rá kell kattintania a hivatkozásra.

d) Hirdetési és marketingszolgáltatások

1. A személyes adatok kezelésének terjedelme és célja

i. Google AdWords konverziókövetés
Weboldalunk a Google konverziókövetést használja. Ha Ön valamely a Google által megjelentetett hirdetésen keresztül érkezett a weboldalunkra, akkor a Google AdWords cookie-t helyez el az Ön számítógépén. A konverziókövető cookie-t akkor helyezik el, amikor a felhasználó valamely a Google által megjelentetett hirdetésre kattint. Ezek a cookie-k 30 nap után érvényüket vesztik, és nem szolgálnak személyes azonosításra. Ha a felhasználó meglátogatja webhelyünk bizonyos oldalait, és a cookie még nem járt le, mi és a Google láthatjuk, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott, és erre az oldalra lett átirányítva. A Google AdWords minden ügyfele más és más cookie-t kap. Ilyen módon a cookie-k nem követhetők nyomon az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül. A konverziós cookie-k segítségével gyűjtött információk arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikákat készítsenek az AdWords azon ügyfelei számára, akik a konverziókövetés mellett döntöttek. Az ügyfelek megtudhatják azoknak a felhasználóknak a teljes számát, akik a hirdetésükre kattintottak, és akiket konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányítottak át. Olyan információt azonban nem kapnak, melynek segítségével a felhasználók személye azonosítható lenne.

Ha Ön nem kíván részt venni a követésben, elutasíthatja az ehhez szükséges cookie elhelyezését – például azzal a böngészőbeállítással, amely általánosságban letiltja a cookie-k elhelyezését, vagy a böngésző olyan beállításával, amely blokkolja a „googleadservices.com” doménről érkező cookie-kat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tiltó cookie-kat nem törölheti, amíg nem kívánja a mérési adatok feljegyzését. Ha böngészőjéből törölte az összes cookie-t, az adott tiltó cookie-t újra el kell helyeznie.

ii. Google AdWords újraértékesítés
Ez a weboldal a Google Inc. újraértékesítési technológiáját és „Hasonló célcsoportok” funkcióját használja. Ennek a technológiának a segítségével az internetes oldalunkra látogató felhasználókat ismét megszólítjuk a Google partnerhálózatának oldalain elhelyezett online hirdetéseken keresztül. Ez cookie-k, azaz kisméretű szövegfájlok alkalmazásával történik, amelyeket a Google és harmadik szolgáltatók tárolnak az Ön internetes böngészőjének gyorsítótárában. Ezenkívül több készüléket átfogó újraértékesítést is alkalmazunk. Ennek segítségével azokat a felhasználókat, akik valamelyik készülékükön keresztül megtekintik az internetes oldalunkat, más készülékeken is megszólíthatjuk az online hirdetéseinkkel.

Ha mégsem kívánja igénybe venni a Google újraértékesítési funkcióját, a megfelelő beállításokkal teljesen letilthatja azt a https://www.google.com/settings/ads oldalon. Alternatív megoldásként az érdeklődési körnek megfelelő reklám célját szolgáló cookie-kat a Network Advertising Initiative oldalán is letilthatja, ha követi a https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp oldalon található utasításokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k esetleges letiltását követően továbbra is fog reklámhirdetéseket kapni, amelyek azonban kevésbé pontosan lesznek összehangolva az érdeklődésével/böngészési szokásaival.

iii. Facebook konverziókövető képpont
Weboldalunk az Ön hozzájárulásával a Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) konverziókövető pixel szolgáltatását használja. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felhasználóink tevékenységét nyomon követhessük, miután valamelyik Facebook-hirdetésre kattintva eljutottak az oldalunkra. Így módunk van a Facebook-reklámok hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú rögzítésére. A gyűjtött adatok névtelenek maradnak. Ez azt jelenti, hogy nincs betekintésünk az egyes felhasználók személyes adataiba. Ugyanakkor a gyűjtött adatokat a Facebook tárolja és kezeli. Aktuális információinknak megfelelően tájékoztatjuk Önt ezzel kapcsolatban. A Facebook össze tudja kapcsolni az adatokat az Ön Facebook-fiókjának adataival, és ezeket felhasználja saját reklámcéljaira a Facebook adatirányelveinek megfelelően (https://www.facebook.com/about/privacy/).

A Facebook konverziókövetés lehetővé teszi a Facebooknak és partnereinek, hogy reklámjaikat a Facebookon belül és azon kívül megjelenítsék. E célokból cookie-t is eltárolnak az Ön számítógépén.

Kérjük, kattintson ide hozzájárulásának visszavonásához: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Ez a weboldal integráltan használja a Facebook közösségi hálózat, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA „Custom Audiences” retargeting funkcióját. Ha Ön felkeresi oldalunkat, a retargeting címkéken keresztül közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ily módon információt kap arról, hogy Ön IP-címével felkereste oldalunkat. Így a Facebook hozzá tudja rendelni az Ön oldalainkon tett látogatását a felhasználói fiókjához. Az így kapott információkat fel tudjuk használni a Facebook-hirdetésekhez. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást sem az átadott adatok tartalmáról, sem azok felhasználásáról a Facebook által. Erről további információt a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen.

Kérjük, kattintson ide hozzájárulásának visszavonásához: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatok kezeléséhez a felhasználó hozzájárulását követően az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapul.
A funkciókat a weboldalhasználat elemzéséhez, valamint olyan reklámtevékenységekhez használjuk fel, amelyek többek között a weboldal finanszírozásához szükségesek. Egyúttal e célok képezik az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint történő adatkezeléshez fűződő jogos érdekünket is.

IX. Az érintett jogai

Személyes adatai kezelése esetén Ön az ÁAR értelmében érintettnek számít, és az adatkezelővel szemben a következő jogok illetik meg:

1. Hozzáférési jog
Ön igazolást kérhet arról az adatkezelőtől, hogy kezelünk-e Önt érintő személyes adatokat.

Ha ilyen kezelés fennáll, az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a következő információkról:
(1) célok, amelyekhez kapcsolódóan személyes adatok kezelése történik;
(2) a kezelt személyes adatok kategóriái;
(3) a címzettek, illetve címzettek típusai, akikkel az Önre vonatkozó személyes adatokat közöltük vagy a jövőben közölni fogjuk;
(4) az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ezt illetően nem lehetséges konkrét információkat megadni, a tárolási időszak megállapításának kritériumai;
(5) az Ön joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy adatkezelő általi kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
(6) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
(7) minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről, amennyiben a személyes adatok gyűjtése nem az érintettől történt;
(8) az ÁAR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint – legalább ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Önnek joga van információt kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok harmadik országnak vagy nemzetközi szervezet részére átadjuk-e. Az átadással összefüggésben Ön információt kérhet az ÁAR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult az adatkezelőtől helyesbítést és/vagy kiegészítést kérni, amennyiben az Önre vonatkozó kezelt személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. Az adatkezelő köteles a helyesbítést haladéktalanul végrehajtani.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön a következő feltételekkel kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását:
(1) ha az Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát arra az időtartamra szólóan vitatja, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
(2) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
(3) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Önnek jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához, vagy védelméhez szüksége van rájuk; vagy
(4) ha Ön az ÁAR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem állapították meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozás alá esik, az ilyen adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha az adatkezelés korlátozása a fenti feltételekkel történt, a korlátozás megszüntetés előtt az adatkezelő tájékoztatja Önt.

4. A törléshez való jog

a) Törlési kötelezettség
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
(1) Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
(2) Ön visszavonja az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
(3) Ön az ÁAR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az ÁAR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
(4) Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen kezelték.
(5) Az Önre vonatkozó személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
(6) Az Ön személyes adatainak gyűjtését az ÁAR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan végezték.

b) Információk harmadik félnek
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Önre vonatkozó személyes adatokat, és az ÁAR 17. cikk (1) bekezdése értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a műszaki intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön mint érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató hivatkozások vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

c) Kivételek
A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben az adatkezelés a következők valamelyike miatt szükséges:
(1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
(2) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti törvényi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
(3) az ÁAR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a közegészségügy területét érintő közérdek alapján;
(4) az ÁAR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (a) szakaszban említett jog feltehetőleg lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
(5) jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához, illetve védelméhez.

5. A tájékoztatáshoz való jog
Ha Ön az adatkezelővel szemben érvényesítette az adatok helyesbítésére, törlésére vagy a kezelés korlátozására vonatkozó jogát, akkor az köteles minden olyan címzettet tájékoztatni az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy a kezelés korlátozásáról, akinek az Önre vonatkozó személyes adatokat továbbadta, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítést igényel.
Önnek joga van ezekről a címzettekről az adatkezelőtől tájékoztatást kérni.

6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
(1) az adatkezelés az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
(2) az adatkezelés automatizált módon történik.

Ennek a jognak a gyakorlása során Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez műszaki szempontból megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez mások jogait és szabadságait nem érintheti hátrányosan.

Az adathordozhatóságra való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy saját különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az Önre vonatkozó személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Önnek lehetősége van arra, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhassa.

8. Az adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának joga
Önnek joga van az adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozatát bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy hasonló módon jelentős hatással lenne.

Ez nem érvényes, ha a döntés
(1) az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
(2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
(3) az Ön kifejezett hozzájárulásával történik.

Ugyanakkor ezek a döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak az ÁAR 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha az ÁAR 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az (1) és (3) bekezdésben említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejtse, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az ÁAR előírásait.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ÁAR 78. cikke alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

  Töltés...