Visszaadási jog

Ön a jelen szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól kezdve, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy - a fuvarozó kivételével - az utolsó árut átvette.

Elállási jogának érvényesítéséhez az alábbi elérhetőségeink valamelyikére

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

el kell juttatnia egy egyértelmű nyilatkozatot (pl. postai úton feladott levélben, a fenti e-mail címre küldött e-mailben vagy telefonon), amelyben azon elhatározásáról tájékoztat bennünket, hogy a jelen szerződéstől el kíván állni. Erre a célra igénybe veheti a mellékelt elállási formanyomtatványt, ennek használata azonban nem kötelező. Elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az elállás érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi részünkre.

Így működik a visszaküldés

5. MAM Individuell termékek

A MAM Individuell termékek kifejezetten az ön kívánságára rendelése beérkezése után készülnek. Mivel itt egyéni kívánságra előállított termékekről van szó, ezeket sem lehet visszaadni.

Közelebbi információkat az Általános Üzleti Feltételekben talál

MAM vevőszolgálata

További kérdéseivel forduljon a MAM fogyasztói szolgálatához.