Retourrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen, zonder opgaaf van redenen. De bedenktijd bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u aange­wezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen van de levering daadwerkelijk in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw recht op herroeping dient u ons

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

onmiskenbaar in kennis te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen (bijv. via een per post verzonden
brief, per e-mail aan het bovengenoemde e-mailadres of telefonisch). U kunt gebruik maken van het meegeleverde standaard formulier voor herroeping, maar het gebruik hiervan is niet verplicht. Om aanspraak te maken op uw recht op herroeping is het voldoende wanneer u de kennisgeving over uw beroep op dit recht vóór afloop van de bedenktijd indient.

Zo functioneert de retourzending

5. MAM individueel-producten

MAM individueel-producten worden speciaal op uw wens en na ontvangst van uw bestelling vervaardigd. Aangezien het hierbij om producties op maat gaat, zijn deze uitgesloten van het retourrecht.

Nadere details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Klantendienst MAM Online Shop

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de MAM Consumentendienst.