Werken aan de toekomst voor de baby's van vandaag

Als familieonderneming werken we voor baby's en een veilige toekomst voor hen. Daarom staat een duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering al sinds onze oprichting centraal in alles wat we doen.

Wat is er duurzamer dan werken aan de toekomst van de volgende generatie en aan hun omgeving? Wij zetten ons in voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van baby's over de hele wereld.

Peter Röhrig

CEO en oprichter van MAM

Vooroplopen 

We streven ernaar te handelen conform de Doelstellingen voor duurzaamheid van de Verenigde Naties (SDG's) en hebben daarom onze bestaande duurzaamheidsstrategie daarop afgestemd.

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid 

MAM doet vrijwillig mee aan veel initiatieven en projecten waarmee duurzaamheid wordt gestimuleerd en bevorderd. Zo zijn we bijvoorbeeld lid van Global Compact van de VN, het Oostenrijkse mvo-platform respACT en medeoprichter van een van de vooraanstaande recyclingspecialisten van Oostenrijk ARA (Altstoff Recycling Austria).

Samenwerken met partners 

Wij zijn constant actief in gesprek met onze belanghebbenden – onze medewerkers, eigenaars, ouders, medisch deskundigen, distributie- en handelspartners en leveranciers. Daarnaast werken we het liefst met mensen en partners die evenveel om de volgende generatie geven als wij.

Wij geven om baby's, ouders en duurzame babyproducten 

Onze afdeling productontwikkeling werkt passioneel aan de ontwikkeling van producten waarmee de gezondheid van baby's wordt beschermd, de impact op het milieu zo veel mogelijk wordt beperkt en een eerlijke toeleveringsketen wordt gestimuleerd.

Energie & CO2 besparen  

Wij geven om het milieu 

Een gezond en duurzaam milieu is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Als bedrijf, dragen we daaraan bij door de productieomstandigheden zo verantwoordelijk mogelijk te maken. Zo kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat en aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Duurzame natuurlijke hulpbronnen en materialen 

We hechten er zeer aan zeker te weten dat de door ons gekozen materialen veilig en kwalitatief hoogwaardig zijn en dat ze niet schadelijk zijn voor het milieu. Daarom werken we voortdurend aan oplossingen voor ecologische babyproducten. Meer informatie is te vinden op Kwaliteit en veiligheid van MAM.

Wij geven om onze mensen 

Onze bedrijfscultuur wordt gekarakteriseerd door openheid en eerlijkheid, gelijke kansen en een positieve werksfeer. Op MAM People & Culture kun je zien wat we doen voor onze medewerkers.

Wij geven om de maatschappij 

Wij dragen op verschillende manieren bij aan de maatschappij. Onze inzet bestaat ook in samenwerking met meer dan 30 medisch deskundigen, het stimuleren van onderzoek naar de gezondheid van baby's en steun voor sociaal achtergestelde kinderen en gezinnen middels wereldwijde donatieprogramma's. 

Wat voorbeelden van het liefdadigheidswerk dat we doen: