Napp minskar risken för plötslig spädbarnsdöd

”Alla studier av nappens effekt visar på en skyddande effekt, särskilt när barnet skall sova. Mekanismen är oklar, men bättre förmåga till uppvaknande, underlättad munandning och minskad benägenhet för barnet att lägga sig på mage har föreslagits. De invändningar som tidigare rests mot nappanvändande, d v s att den kan ge upphov till dentala komplikationer samt störa amningen, anses numera ha svagare evidens, särskilt om napp introduceras när amningen etablerats, och huvudsakligen används när barnet skall sova.”

Barnhälsovårdsöverläkare Bernt Alm

Om du vill läsa mer kring plötslig spädbarnsdöd, klicka på länken: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-olycksfall1/Barnsakerhet/Plotslig-spadbarnsdod—forebyggande-rad/

Senaste inläggen

Populära inlägg

Vad är kolik?

När ett litet barn skriker kommer ofta funderingar upp kring om barnet har kolik. Vad är då kolik? Kolik...