Bebis – när börjar bebisstadiet och när slutar det?

I begynnelsen, alltså en graviditets början, är vi varken bebisar, foster eller embryon, utan det första stadiet på vägen mot att bli en människa är en zygot – en befruktat äggcell. Därifrån utvecklas en cellklump som kallas morula som sen i sin tur blir en blastocyst. Embryon blir vi först cirka två veckor efter befruktningen och fosterstadiet inleds omkring åttonde veckan. Men som gravida tänker vi nog på livet därinne som en bebis redan från den stund då ett graviditetstest visar att vi väntar barn.

När ett barn föds upphör det att vara foster. Från och med det ögonblicket är det ett spädbarn eller en bebis. Begreppet spädbarn brukar vi kanske använda mer i formella sammanhang och det absolut vanligaste är att vi kallar ett litet barn för bebis. När barn är ungefär ett åt gamla är bebistiden slut, även om vi vuxna gärna fortsätter att se på våra små som bebisar betydligt längre än så ibland. 

Själva ordet bebis har sitt ursprung i engelskans baby och har funnits i svenskan sen åtminstone 1969, det är då man hittar det första belägget för användning av ordet bebis, men det kan givetvis ha använts i talspråk längre än så. Nu är det en självklar del av vårt språk och en självklar benämning på det lilla barnet – bebis.

SENASTE INLÄGG