Vad är plötslig spädbarnsdöd?

Korta fakta om plötslig spädbarnsdöd

  • Plötslig spädbarnsdöd definieras som hastig och oväntad död hos ett spädbarn mindre än 1 år.
  • Vanligtvis inträffar plötslig spädbarnsdöd när barnet sover.
  • Plötslig spädbarnsdöd inträffar mindre ofta första månaden, de flesta fallen sker när barnet är mellan två och fyra månader gammalt. Sedan sjunker antalet fall igen för äldre barn.
  • Omkring 90% av alla fall med plötslig spädbarnsdöd inträffar hos barn som är yngre än 6 månader.
  • Diagnosen plötslig spädbarnsdöd sätts när alla andra dödsorsaker såsom infektioner, trauman, eller besvär relaterade till hjärta, lungor och nervsystem inte kan hittas.
  • Läs mer på länken nedan hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-olycksfall1/Barnsakerhet/Plotslig-spadbarnsdod—forebyggande-rad/

Du kan läsa mer om plötslig spädbarnsdöd och vad du som förälder kan göra för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd här: Vad kan du göra som förälder för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd?

Senaste inläggen

Populära inlägg

Vad är kolik?

När ett litet barn skriker kommer ofta funderingar upp kring om barnet har kolik. Vad är då kolik? Kolik...