Sammen om en bæredygtig fremtid

Med ekspertise og passion udvikler og producerer vi babyprodukter, som har en overbevisende sikkerhed og kvalitet og støtter babys sunde udvikling. En bæredygtig og ansvarlig ageren er en grundforudsætning og fast forankret i vores virksomheds værdier. Hos MAM bidrager vi aktivt til at realisere UN's Verdensmål til fremme for en bæredygtig udvikling i 2030. Disse udgør en vigtig retningslinje i vores bæredygtighedsrapport.

Det er vores vigtigste mission ikke alene at fremme glæden og velværet hos babyer i dag, men også at være med til at skabe en meningsfuld verden for kommende generationer.

Peter Röhrig

MAM Founder

Bæredygtighed hos MAM

Fremtidsorienterede produkter af højeste kvalitet

Hos MAM arbejder vi passioneret på at udvikle produkter, der opfylder de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed og fremstilles så ressourceskånsomt som muligt. Udfordringer som klimaændringer og miljøforurening kan vi kun imødegå med nytænkning. Den cirkulære og miljøbeskyttende fremstilling af vores produkter og emballager er et vigtigt bidrag hertil.

PP, som kan føres tilbage til bio-cirkulære råvarer har præcist de samme egenskaber i forhold til sikkerhed, varmebestandighed og slidstyrke som silikonebaseret PP. Også andre MAM-produkter vil i fremtiden blive omlagt til denne plast.

I indkøbet af kunststof satser vi på den såkaldte massebalancemetode i hele leveringskæden:

  1. Aktuelt strømmer både fossile og biocirkulære råstoffer ind i raffinaderiet, hvor de indgår som basismateriale for polypropylen. En opdelt infrastruktur findes (endnu) ikke. Hos MAM benytter vi certificerede produkter fra ansvarlige, biocirkulære råstofkilder og undgår fossile råstoffer. 
  2. Det basismateriale, der fremkommer, videreforarbejdes til polypropylen.
  3. Af dette polypropylen fremstilles vores ISCC PLUS-certificerede produktdele.
  4. ISCC Plus-certificeringen garanterer, at de materialer, der anvendes i vores produkter, faktisk også kan føres tilbage til biocirkulære kilder. Vi investerer i biocirkulære råstoffer i den mængde, der er nødvendig til produktion af vores produkter.


Jo flere virksomheder, der følger vores eksempel, desto højere bliver andelen af bio-cirkulære råvarer, og i desto mindre grad må der gribes til fossile råstoffer. Vi planlægger også selv at omlægge andre produkter og dermed yde et vigtigt bidrag til Afkarbonisering.

Optimeret emballage

Siden 2019 har vi arbejdet hårdt på målrettede tiltag til også at producere vores emballage mere miljøvenligt. Her er det især vigtigt for os at reducere det økologiske fodaftryk og øge muligheden for genanvendelse. Aktuelt er 76% af vores emballagematerialer enten genanvendte, fornyelige eller fremskaffet ansvarligt. Vi arbejder løbende på at øge denne procentdel.

Et udvalg af allerede implementerede tiltag:

CO2-besparende rengøring

Som for mange andre produkter sker størstedelen af CO₂-udledningen også for sutter og sutteflasker ved brug. De aktiviteter, der forbruger mest energi, er sterilisering og rengøring. Her støtter vi forældrene og har udviklet praktiske og effektive løsninger, som sparer CO₂.

Holistisk klimabeskyttelse for en meningsfuld fremtid

En kontinuerlig reduktion af CO₂-udledningen er en forudsætning for bekæmpelsen af klimaændringer. Det kan kun ske i et tæt samarbejde med vores interne og eksterne interessenter: medarbejdere, leverandører og forbrugere. Kun sammen kan vi udforske og lære at gå nye veje, for at bidrage til klimabeskyttelsen. Her tager vi højde for hele vores værdikæde:

Leverandører

Der ligger et stort CO₂-besparingspotentiale i leveringskæden for enkeltdele til vores produkter. Derfor samarbejder vi med leverandører, som prioriterer bæredygtighed lige så højt som MAM. Vi får ca. 97% af vores produktkomponenter fra østrigske leverandørvirksomheder, hvilket sikrer en kort transportstrækning til vores fabrik i Ungarn.

Produktionssteder

Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde CO₂-udledningen i vores produktionsfaciliteter så lav som muligt. Hertil bidrager vedvarende energi, som produceres af de solcelleanlæg, der er placeret på MAM-produktionsstederne, samt diverse energibesparende foranstaltninger.

  • På vores fabrik i Ungarn er ydeevnen for vores solcelleanlæg i det forgangne år øget til i alt 484 kWp. Dermed kan vi aktuelt dække 16% af vores energibehov - og en yderligere udbygning er planlagt.
  • På vores fabrik i Kabinburi, Thailand, har vores solcelleanlæg 355 kWp og kan dække 40% af den elektricitet, der bruges. Når det gælder energieffektivitet, er Kabinburi det gode eksempel: Takket være alle implementerede tiltag, kan vi årligt spare over 340 tons CO₂.

MAM datterselskaber

Også MAMs datterselskaber arbejder målrettet på miljømæssige tiltag til at reducere CO₂-aftrykket. Det betyder bl.a., at overgangen til vedvarende energi forceres, ligesom bæredygtig logistik og medarbejdernes mobilitet fremmes. Her er to eksempler på, hvordan tiltagene konkret er blevet realiseret i vores datterselskaber:
  • Teamet i Frankrig har gjort klimabeskyttelse til en mærkesag. I de seneste år er der især inden for salg implementeret forskellige tiltag, både via e-mobilitet og papirløse salgsaftaler. 
  • Tyskland dækkes det samlede strømforbrug af grøn energi.

Social ansvarlighed sammen for samfundet

Vi påtager os social ansvarlighed for vores medarbejdere og for samfundet. Vi er opmærksomme på vores medarbejderes behov og velfærd, samt fremmer retfærdighed og lige muligheder. Via vores engagement inden for babysundhed og produktsikkerhed, samt vores indsats for socialt belastede børn og familier bidrager vi globalt til samfundet.

Gode og sikre arbejdsforhold

Kun der, hvor medarbejderne har det godt, findes nytænkning og fremskridt. Helt fra starten står emner som medarbejderfremme og -fordele højt på dagsordenen hos MAM. På vores fabrikker og lokationer garanterer vi sikre arbejdsforhold og fremmer via forskellige tilbud medarbejdernes sundhed. Udvidede ulykkes- og sundhedsforsikringer, vaccinationer på kontoret og regelmæssige sundhedstjek er blot nogle få af de tilbud, som MAMs medarbejdere kan benytte sig af. Desuden bakker vi op om en sund krop og en god holdånd ved at udbyde sportstilbud, som f.eks. vandreture og løbearrangementer til vores medarbejdere. Over årene er disse fordele for vores medarbejdere blevet flere og mere professionelle.


Lige muligheder og balancering af arbejde og familie

MAM har stort fokus på, at mænd og kvinder har lige muligheder samt familievenlige arbejdsforhold. Vi støtter kvinder i ledende stillinger. 54% af ledelsen hos MAM er kvinder. Denne andel er over de seneste år blevet større. Som producent af babyprodukter er vi meget opmærksomme på, at arbejdet skal være foreneligt med en familie. Med fleksible arbejdstider, klare regler for flekstid og muligheder for hjemmearbejde, gør vi det lettere for vores medarbejdere at balancere arbejde og privatliv.

Etiske principper og fair leveringskæde

Vi er medlemmer af UN Global Compact og holder os strengt til de 10 principper, som bl.a. omfatter arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og anti-korruption. Disse er manifesteret i MAMs adfærdskodeks, der formidles til både vores medarbejdere og vores leverandører. I vores leveringskæde er vi opmærksomme på fair handel. Alle vores gummiprodukter er mærket med Fair Rubber-logoet. Fair Rubber er en organisation, der muliggør en fair leveringskæde af gummi. Som medlem af Fair Rubber betaler vi desuden et Fair Trade-gebyr, som umiddelbart går videre til bønderne og kommer deres lokalegn til gode.

Samfundsmæssigt bidrag

Det er vigtigt for os at indgå langvarige partnerskaber, som har fokus på sundheden og sikkerheden hos babyer og deres familier. MAM råder globalt – takket være mange års godt samarbejde med medicinske eksperter som jordemødre og læger – over en meget stor erfaring. Denne videregiver vi løbende via vores hjemmeside, events og via vores sociale medier til forældre, som på den måde opdateres på aktuel viden. Derudover er det en hjertesag for os at hjælpe babyer og familier i nød. Vi støtter talrige velgørenhedsprojekter med produkt- og pengedonationer, samt via arbejdet og engagementet fra vores medarbejdere over hele verden.

Sources

1) Bio-cirkulære råvarer kan via den ISCC PLUS-certificerede massebalancemetode føres tilbage til genanvendte planteolier samt rest- og biprodukter fra planteolieproduktionen.

2) Global product Carbon Footprint study, Austria 2017, conducted by denkstatt.

3) Global product Carbon Footprint study, Austria 2013, conducted by denkstatt