Returret

Du har ret til at annullere denne aftale inden for fjorten dage uden angivelse af årsag. Fristen for annullering løber fjorten dage fra den dato, hvor du eller en tredjepart navngivet af dig, hvilken ikke er transportøren, har taget de sidste af disse varer i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele din beslutning om at annullere aftalen, til

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

ved at fremsende en entydig erklæring (f.eks. pr. postombragt brev eller pr. e-mail til den ovenfor nævnte e-mail-adresse eller telefonisk). Til dette formål kan du anvende den vedhæftede prøveformular, der dog ikke er obligatorisk. For at overholde annulleringsfristen, er det tilstrækkeligt at sende budskabet om fortrydelsesretten inden fristen for fortrydelsen er udløbet.

Sådan returnerer du en vare

5. MAM individuelle produkter

MAM individuelle produkter er fremstillet specielt efter dine ønsker og produceret efter modtagelsen af din bestilling. Da det er en særproduktion, er disse udelukket fra returnering.

Se nærmere i AGBs.

Kundeservice MAM 

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte MAM's forbrugerservice.