FAQ

Covid-19

Zwangerschap en het coronavirus

Volgens de WHO hebben (pas) zwangere vrouwen met een hogere leeftijd, overgewicht en reeds bestaande medische aandoeningen zoals hypertensie en diabetes meer kans om een ernstige vorm van COVID-19 op te lopen. Zwangere vrouwen die ernstig ziek worden, moeten vaker op de ic worden behandeld dan niet-zwangere vrouwen van vruchtbare leeftijd. Vanwege de veranderingen die plaatsvinden in het lichaam en immuunsysteem van zwangere vrouwen, kunnen zwangere vrouwen negatief worden beïnvloed door sommige ademhalingsinfecties. Het is dan ook van belang dat zwangere vrouwen voorzorgsmaatregelen nemen om zichzelf tegen COVID-19 te beschermen en mogelijke symptomen (waaronder koorts, hoesten en ademhalingsklachten) aan hun arts melden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er momenteel onvoldoende gegevens bekend om een overdracht van moeder op foetus met zekerheid te kunnen uitsluiten. Tot op heden is er GEEN virus aangetroffen in de moedermelk, het navelstrengbloed of het vruchtwater van besmette moeders.
De Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) raden zwangere vrouwen aan om de algemene voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
  • Was regelmatig minstens 30 seconden uw handen met een desinfecterende handgel of met water en zeep.
  • Bewaar afstand tot anderen en mijd drukbevolkte ruimtes en het openbaar vervoer.
  • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. Raak vooral uw ogen, neus en mond niet aan.
  • Bedek bij het hoesten of niezen uw mond en neus met uw gebogen elleboog of met een zakdoek. Gooi de gebruikte zakdoek nadien onmiddellijk weg.
  • Poets en ontsmet oppervlakken die vaak worden aangeraakt dagelijks.
  • Draag een masker wanneer u in contact komt met andere mensen, bijv. wanneer u boodschappen gaat doen in de supermarkt.
Hebt u last van koorts, hoesten of ademhalingsproblemen? Bel dan de bevoegde coronavirushotline en volg de aanwijzingen van de hotlinemedewerkers op voordat u een arts bezoekt. 
Bel altijd uw vroedvrouw, het ziekenhuis of de ambulance en vraag wat u moet doen. Als uw gynaecoloog bereikbaar is, geldt deze ook als telefonisch meldpunt.
Als u vooraf geen andere instructies hebt gekregen, is het ook in dit geval raadzaam om uw eigen vroedvrouw, het ziekenhuis of de ambulance te bellen.
Als u uw kind regelmatig voelt, u geen last hebt van ernstige bloedingen, de vruchtblaas nog intact is en u zich thuis veilig voelt, kunt u ook nog even wachten met naar het ziekenhuis gaan.
Momenteel (januari 2021) worden er verschillende soorten vaccins van verschillende fabrikanten tegen COVID-19 ontwikkeld. Enkele zijn al goedgekeurd en in gebruik. Welk vaccin er gebruikt wordt, hangt momenteel af van de regio waarin je je bevindt. Wie tot de risicogroepen behoort en als eerste wordt gevaccineerd, verschilt van land tot land.
Hoe beslis ik of ik me laat vaccineren?
Om te kunnen beoordelen wat voor jou het beste is, is enige algemene kennis over vaccineren noodzakelijk. Beslis samen met je arts of de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's in jouw situatie.
De WHO gaat er vanuit dat zwangere vrouwen een grotere kans hebben op een ernstig ziekteverloop van COVID-19.
Helaas kan op basis van de uitgevoerde studies op dit moment geen definitieve uitspraak worden gedaan over de veiligheid van een vaccinatie tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
Zwangere vrouwen met een hoog infectierisico, die bijvoorbeeld in de medische sector werken, moeten volgens de WHO toch worden gevaccineerd – althans als er geen voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties bekend is.
In de komende weken en maanden zal er op dit gebied nog veel veranderen en je kunt steeds nieuwe informatie verwachten.

Borstvoeding geven en het coronavirus

Als uw gezondheidstoestand het toelaat (bijv. slechts milde klachten) en er geen medische bezwaren zijn, mag u volgens de Wereldgezondheidsorganisatie als COVID-19-patiënt borstvoeding blijven geven. Was voor en na het zogen uw handen en bedek tijdens het zogen uw mond en neus met een masker.
Overleg vooral ook met uw arts wat u het beste kunt doen!

Ja. Voor zover we nu weten, vindt de besmetting echter niet via de moedermelk plaats. De baby kan, net als andere mensen, via een druppelinfectie van de moeder besmet raken. Dit geldt overigens ook voor flesvoeding. De druppels kunnen door dicht bij het kind te hoesten, niesen of ademen, op het kind terechtkomen. Vandaar dat de Wereldgezondheidsorganisatie en CDC aanraden om tijdens het zogen een masker te dragen en voor en na het zogen de handen te wassen. 
Het besmettingsrisico kan worden verminderd door een masker te dragen. Bovendien raadt de Wereldgezondheidsorganisatie aan om voor en na het aanraken van uw baby, uw handen grondig te wassen en om oppervlakken die vaak worden aangeraakt, regelmatig te poetsen en ontsmetten.
Aangezien moeder en kind 24/7 dicht bij elkaar zijn en het dragen van een masker niet altijd mogelijk is, is echter maar de vraag hoe effectief deze strategie is. U kunt het beste uw arts om advies vragen.

Hoewel tot op heden nog niet duidelijk is of COVID-19 via moedermelk op de baby kan worden overgedragen, zijn er bij onderzoeken van deCDC en de Academy of Breastfeeding Medicine GEEN coronavirussen in moedermelk aangetroffen.
Omdat er bij de weinige onderzoeken (van de CDC en de Academy of Breastfeeding Medicine) geen coronavirussen in moedermelk zijn aangetroffen, kunt u de algemene aanbevelingen voor het bewaren van moedermelk opvolgen:
Overzicht: moedermelk bewaren
  • op kamertemperatuur 4 uur
  • in de koelkast (0-4°C) tot 3 dagen
  • vriesvak (-20°C) 3 maanden

Uw baby en het coronavirus

Volgens Unicef en de CDC hebben kinderen geen grotere kans om besmet te raken met COVID-19. Omdat er slechts weinig gegevens bekend zijn, kan nochtans niet met zekerheid worden gezegd welke gevolgen COVID-19 heeft voor baby's en kinderen. Tot op heden zijn echter slechts weinig gevallen bij kinderen gemeld. 

Zwaardere symptomen komen over het algemeen voor bij kinderen (en volwassenen) met bestaande longproblemen en een verzwakt immuunsysteem als gevolg van andere aandoeningen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt ouders aan om zich in de omgang met hun baby zo goed mogelijk te beschermen. Was en desinfecteer uw handen vóór rechtstreeks contact met uw baby. Draag als ouder in ieder geval een masker bij het geven van borst- of flesvoeding.
Er moet sowieso een (kinder)arts worden ingeschakeld om een besmetting te bevestigen dan wel uit te sluiten. Volgens KidsHealth® lijkt het er tot nu toe op dat baby's en kleuters mildere symptomen vertonen dan volwassenen. Desondanks is het raadzaam om een bezoek te brengen aan uw arts.
Volgens de huidige kennis van ScienceDirect houden de virussen zich bij kamertemperatuur tot negen dagen lang op gladde oppervlakken op. Doorgaans leven de virussen vier tot vijf dagen. De overlevingsduur kan echter verlengd worden door kou of hoge luchtvochtigheid. 
De virussen kunnen worden verwijderd door grondige reiniging en ontsmetting.

Het coronavirus is besmettelijker dan andere ziekteverwekkers. Vandaar dat hygiëne extra belangrijk is bij spenen, flessen etc. Steriliseren voor ieder gebruik is kinderlijk eenvoudig: sommige flessen, zoals de MAM Easy-Start Anti ColicTM, beschikken over een geïntegreerde steriliseerfunctie en alle MAM-spelen worden geleverd met een doosje waarmee ze in de magnetron kunnen worden gesteriliseerd. Deze methode is niet alleen snel, maar verbruikt ook minder energie dan uitkoken. 
Daarnaast doen ouders er goed aan om voor en na het steriliseren hun handen grondig te wassen en met desinfecterende handgel in te smeren. Verder helpt het om een masker te dragen om zo tijdens het steriliseren een mogelijke overdracht van coronavirussen op spenen, flessen enz. te voorkomen.