Vad händer på förskolan?

De första dagarna barnet går på förskolan kommer du som förälder att vara med. Hur länge inskolningsperioden varar beror på hur det fungerar för just ditt barn. På förskolan kommer du och ditt barn möta förskolepedagoger och barnskötare. Ditt barn kommer att vara i en grupp med andra barn. Mycket av barnets tid på förskolan kommer att ägnas åt lek. Leken är viktig för barnets utveckling. Barnets vilja att leka finns med redan från födseln men under det första året behöver barnet föräldrar eller andra i sin närhet för att kunna leka. Den här första leken innebär att barnet på olika sätt samspelar med de vuxna. Barnet tittar, lyssnar, känner och smakar för att förstå sin omgivning och försöker sedan att kommunicera tillbaka till de vuxna. Tillit och trygghet är viktiga faktorer för den första leken.  ”Titt-ut” och ”ge-få” är exempel på tidiga lekar.

Många barn börjar förskolan någon gång mellan ett och tre års ålder. I den här åldern tycker barnet ofta om att vara tillsammans med andra barn i sin egen ålder och storlek. Även om de inte leker tillsammans utan mer ”sida vid sida”, tycker de om att titta på varandra och se vad andra barn gör för att sen själva försöka göra likadant. Det här är ett viktigt steg för att senare kunna leka tillsammans med andra barn i gemensamma lekar.

Utöver leken kommer ditt barn, med pedagogernas hjälp, att få träna sina färdigheter i nivå med åldern. Rita, måla, bygga är exempel på vanligt förekommande pedagogiska aktiviteter som ditt barn kommer att få prova på många gånger!

Ditt barn kommer även att äta och sova middag på förskolan. Alla barn har kommit olika långt i sin förmåga att äta själva när de börjar förskolan men fantastiskt nog brukar de allra flesta barn snabbt lära sig att äta när de ser de andra barnen äta med bestick! Till sovstunden kan det vara skönt att ha med sig något tryggt hemifrån, kanske ett kramdjur. Och kom ihåg nappen om ditt barn använder det! MAMs namnnappar gör det enkelt för dig och personalen på förskolan att veta vilken napp som är just ditt barns napp. Läs mer om MAM Individual här!

Senaste inläggen

Barnvakt

Ibland behöver man som förälder avlastning och då kan en barnvakt vara ett alternativ. Hur bra det går att...

VAB – Vad är det?

Knappt har ditt barn skolats in på förskolan innan det är dags för första vab-dagen! Vab står för vård...

Populära inlägg

VAB – Vad är det?

Knappt har ditt barn skolats in på förskolan innan det är dags för första vab-dagen! Vab står för vård...