Amningstips

Råd om säker introduktion av napp till ett ammat barn

Av Zoe Watson (barnmorska i Storbritannien)


Att introducera en napp till ett ammat barn kräver ett känsligt tillvägagångssätt för att säkerställa att det inte stör amningen. På mödravården får vi ofta vägleda nyblivna föräldrar genom den här processen och förstå deras oro för förväxling av bröstvårtor, bröstmjölkstillförsel och att upprätthålla en framgångsrik amningsrelation.

Här följer några råd om hur du kan introducera en napp utan att äventyra amningen:


Etablera amningen först

Först och främst är tidpunkten avgörande. Det är viktigt att vänta med att introducera napp tills amningen är väletablerad. Det tar vanligtvis flera veckor för barnet och den ammande föräldern att bli mer säkra på amningen. En tidig introduktion kan påverka barnets förmåga att greppa ordentligt och dölja hungersignaler, så det är viktigt att ge tid för att etablera en bra positionering och anknytning. Amning bör förbli den primära källan till tröst och näring, och nappen ska komplettera amningen, inte ersätta den. Undvik därför att använda nappen för att skjuta upp eller ersätta amningstillfällen, eftersom det kan påverka mjölkproduktionen och störa barnets naturliga matningssignaler. Föräldrarna bör uppmuntras att ha tålamod och observera barnets signaler, eftersom introduktionen av napp sker gradvis.

När napp har introducerats bör föräldrarna kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om det finns några problem med barnets viktökning, urin- eller avföringsproduktion eller matningsmönster. Regelbundna kontroller hjälper till att säkerställa att barnet mår bra och att amningen fortsätter att vara en framgångsrik och tillfredsställande upplevelse.


Teamets insats

Involvera den ammande partnern i processen. Att introducera en napp är en laginsats, och partnern kan spela en avgörande roll genom att erbjuda nappen och trösta barnet när hen inte äter. Detta bidrar inte bara till att stärka bandet mellan barnet och båda föräldrarna, utan säkerställer också att introduktionen av nappen blir en positiv upplevelse.

 

Tidpunkten är avgörande

Välj rätt tidpunkt för att erbjuda nappen. Överväg att erbjuda den mellan måltiderna eller när barnet är lugnt och inte extremt hungrig. På så sätt är det mer sannolikt att barnet utforskar och suger på nappen utan frustration, eftersom det inte desperat söker efter näring.


Välj rätt napp

Det finns många alternativ på marknaden när det gäller att välja napp. Det är dock viktigt att notera att alla nappar inte är skapade på samma sätt! Undvik att använda en napp med tjock, rund sugdel, eftersom den kan hindra munnen från att sluta sig ordentligt. Välj i stället en napp som är godkänd för ortodontisk behandling; de är ofta symmetriska och platta i formen med en tunn och flexibel hals.  


Säkerhet för napp

En napp ska tvättas och steriliseras före varje användningstillfälle, vilket minskar risken för att skadliga bakterier kommer in i barnets kropp och gör barnet sjuk. Napparna ska rengöras i varmt vatten med diskmedel och sedan sköljas noggrant. Därefter bör de steriliseras i enlighet med napptillverkarens anvisningar. Föräldrarna måste alltid se till att nappen har svalnat helt innan de ger den till sitt barn.

Dessutom bör nappen säkerhetskontrolleras före varje användning. Denna enkla kontroll kan göras genom att tvätta händerna noggrant och inspektera hela nappen för tecken på skador. Gör sedan ett säkerhetsdragprov genom att hålla nappen mellan fingrarna och dra den stadigt i alla riktningar; inspektera den noga för tecken på slitage. Om någon skada är uppenbar ska du kassera nappen och ersätta den med en ny. Alla nappar bör bytas ut varannan till var tredje månad av hygieniska skäl.


För att sammanfatta

 Att introducera en napp till ett ammat barn kan vara en smidig process om man tänker efter noga och har tålamod. Genom att vänta tills amningen är väletablerad, välja rätt napp och vara uppmärksam på barnets signaler kan föräldrar framgångsrikt införliva en napp i sina rutiner utan att äventyra amningen. Kom ihåg att varje barn är unikt, så det kan ta lite tid att hitta rätt balans, men med rätt tillvägagångssätt är det möjligt att dra nytta av fördelarna med både amning och användning av napp.

MAM-experten

Zoe Watson (barnmorska)