Expertens råd
man kissing woman in grass area

BLI GRAVID

Ofrivillig barnlöshet: Har du svårt att bli gravid?

med MAM-experten dr Alexandre Sasaoka


En planerad graviditet är många kvinnors och pars stora dröm. Men det är inte så lätt att veta när det är rätt tid att bilda familj. Beslutet har inte bara en stor påverkan på föräldrarnas liv, utan även på barnets. Det finns mycket att fundera på. Vi har pratat med dr Alexandre Sasaoka, medicinsk chef för Clínica Gesta i São Paulo, Brasilien, om problemen kring en planerad graviditet.

Varför blir jag inte gravid?

Önskan att fortplanta sig är en naturlig instinkt, eftersom det är det enda sättet att överleva som art. Det är emellertid inte så lätt att fatta beslut om en graviditet som man kanske kan tro. Det finns mycket som kan sätta käppar i hjulet. Vissa saker kan vi inte påverka, som exempelvis konsekvenserna av en stressig vardag, ett fullspäckat schema eller luftföroreningar. Andra faktorer hänger samman med våra egna beslut och hur vi lever, till exempel kost, rökning, alkoholkonsumtion eller andra droger, motion och hur gamla vi är när vi bestämmer oss för ett barn.


Demografi och livsstil

I västvärlden senarelägger kvinnor familjebildandet alltmer för att satsa på karriären eller på grund av andra livsval. I USA är idag 20 % av de gravida mellan 30 och 40 år gamla. Den här andelen har ökat under åren.

Alexandre Sasaoka konstaterar: ”När man tänker att fertiliteten avtar med åldern, det vill säga sannolikheten att bli gravid sjunker för varje år som går, så är andelen kvinnor och par som försöker få barn i den här åldern relativt hög.” 

Ytterligare en faktor är ett generellt sämre hälsotillstånd och sämre fysisk form. Under de senaste 50 åren har problemen med övervikt ökat enormt, just nu räknar man med att 1,5 miljarder vuxna är överviktiga världen över. 300 miljoner av dessa är kvinnor som beräknas lida av fetma. Samtidigt uppskattade Världshälsoorganisationen 2014 att cirka 20 % av alla kvinnor i världen är rökare och att trenden ökar. Förutom en mängd nackdelar leder rökning även till hormonella förändringar som direkt har en negativ inverkan på fertiliteten.


Ofrivillig barnlöshet

Kvinnor och män reagerar helt olika på tanken att bli förälder och att planera en graviditet. Därför kan tvivel och frågor också vara helt olika. Och beslutet att skaffa barn är ju ingen garanti för att faktiskt bli gravid. Otålig väntan på ett positivt resultat – eller den fasta övertygelsen om att det funkat denna gång – kan vara en påfrestning för relationen. 

Alexandre Sasaoka har gjort följande intressanta observation: ”När man inte blir gravid så som man tänkt, ökar rädslor och osäkerhet allt eftersom månaderna går och kan leda till skuldbeläggande – även om det inte är någons fel. En känsla av hjälplöshet kan breda ut sig, eftersom man räknat med att det är den enklaste och naturligaste sak i världen att bli gravid.” Tusen frågor kan snurra i huvudet:

  • "Är jag infertil?”
  • ”Kan jag inte bli gravid?”
  • ”Kommer vi någonsin att få ett barn ihop?”
  • ”Har jag använt preventivmedel för länge?”
  • ”Det kanske beror på ärftlighet?”


För många par kan det underlätta att känna till några fakta. Sannolikheten att bli gravid under en menscykel ligger i genomsnitt på 38 %. Ser man till en period på 12 cykler ligger den på 98 %. Med andra ord: Bara fortsätt att försöka.

Man and woman lying side by side and smiling at each other

När ska man börja fundera på alternativ?

Om ni trots en längre tids försök ändå inte blir gravida finns det möjligheter till provrörsbefruktning. Men innan dess måste paret först se om det går att öka chanserna att på naturlig väg blir gravid genom att ändra vanor och livsstil. Till alla direkt negativa faktorer hör ålder, rökning, övervikt, endokrina sjukdomar, gynekologiska sjukdomar, psykologiska trauma och mycket annat till.

Infertilitet är självklart också en möjlighet. Infertilitet är ett kliniskt konstaterat tillstånd med följande definition: När en kvinna efter 12 månaders oskyddade regelbundna samlag inte blivit gravid anses hon vara infertil. För kvinnor över 35 gäller 6 månader. Om inga andra omständigheter föreligger som kan försvåra förmågan att bli gravid kan det vara klokt att med hjälp av medicinska undersökningar konstatera om man verkligen är infertil.

Beroende på orsaken till infertiliteten finns det olika metoder, som schemalagda samlag, konstgjord befruktning och stimulering av äggstockarna samt mer komplexa ingrepp såsom IVF och äggdonation. Andra behandlingsmetoder riktar in sig på kvinnans eller mannens anatomi. Det kan till exempel handla om att avlägsna åderbråck i testiklarna, att upphäva en äggledarsterilisering och att vidga cervixkanalen.

Hur är det om jag vill ha ett eget barn men inte just nu?

Par bör först låta en gynekolog undersöka sina förutsättningar för att bli gravid och fundera över hur många barn de vill ha. Man tittar då på eventuella faktorer som kan förhindra en graviditet, får tips eller påbörjar en lämplig behandling. När det gäller män spelar åldern nästan ingen roll vad gäller fertilitet, vilket det däremot gör hos kvinnor. Alexandre Sasaoka påminner oss om att den mänskliga biologin är en kraft som vi inte kan påverka: ”Kvinnans ålder är omvänt proportionell till sannolikheten att bli gravid och direkt proportionell till risken för missbildningar hos fostret. Ju längre du väntar, desto sämre blir dina chanser att lyckas.”

American College of Obstetricians and Gynecologists har sett att friska par mellan 20 och 30 år har en chans på minst 25 % att under valfri menscykel bli gravida. Hos par i 40-årsåldern ligger sannolikheten på bara 10 %. Det kan man tänka på som en tumregel. Något som kan hjälpa par att blir gravida, är att ta en dags paus mellan försöken när man har sex under ägglossningen, så att mannen kan producera tillräckligt med friska spermier. Sannolikheten för en lyckad spontan graviditet blir då högre.

Om man konstaterar ett hormonellt problem finns det en rad tester och behandlingsmöjligheter för både kvinnor och män, exempelvis AMH-testet (anti-müllerskt hormon), analysera kvaliteten på spermierna eller hysterosalpingografi.


Dr. Sasaoka, Portrait

MAM Expert

Dr. Alexandre Sasaoka

CLÍNICA GESTA ITAIM

Utexaminerad från University of Medicine i Santo Amaro, medicinsk residency och gynekologi och obstetrik vid Santa Casa de São Paulo, subspecialisering i fetal medicin vid Santa Casa de São Paulo, medlem av International Society of Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology, masterstudent i fetal medicin vid University Federal of São Paulo och en del av den kliniska personalen på Hospital Israelita Albert Einstein.

Photos: Unsplash 

Källor:

CDC,2019 = Centers for Disease Control and Prevention. Infertility FAQS. https://www.cdc.gov/reproductivehealth/Infertility/index.htm CDC FAQS 2019

WHO, 2014 = World Health Organization. Fact sheet: obesity and overweight. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ WHO Fact Sheet 311. 2014

Gnoth C, 2003 = Gnoth, C. (2013). Natural fertility of a couple and epidemiological aspects of subfertility. Federal Health Gazette - Health Research - Health Protection, 56 (12), 1633–1641. doi: 10.1007 / s00103-013-1852-9 

Fertil Steril, 2013 = Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss: a committee opinion. (2013). Fertility and Sterility, 99(1), 63. doi:10.1016/j.fertnstert.2012.09.023 

ASRM, 2020 = American Society for Reproductive Medicine. Assisted Reproductive Technologies. https://www.asrm.org/topics/topics-index/assisted-reproductive-technologies/

Broekmans FJ, 2006 = Broekmans, F. J., Kwee, J., Hendriks, D. J., Mol, B. W., & Lambalk, C. B. (2006). A systematic review of tests predicting ovarian reserve and IVF outcome. Human Reproduction Update, 12(6), 685–718. doi:10.1093/humupd/dml034

ACOG, 2020 = The American College of Obstetricians and Gynecologists. Evaluating infertility. https://www.acog.org/patient-resources/faqs/gynecologic-problems/evaluating-infertility