#pathtoparenthood

Bridget - COVID & graviditet


Jag förväntade mig aldrig att bli gravid igen så snabbt. Efter år av försök och fertilitetsbehandlingar för att bli gravid med min son, Hudson, antog jag helt enkelt att vi skulle behöva gå samma väg med vårt andra barn. Så det kom som en total chock när jag några veckor efter att jag blivit COO och medgrundare av NeighborSchools fick reda på att jag var gravid.

Min andra graviditet skilde sig radikalt åt från min första. Trots att jag var mer utmattad av att utveckla ett företag och jaga ett bångstyrigt litet barn överallt, var jag mer avslappnad, kände mig säkrare på mina beslut och visste lite mer om vad jag skulle förvänta mig med förlossningen och efter förlossningen. Allt detta förändrades när jag passerade 37 veckor. Det blev tydligt att covid-19 utgjorde en allvarlig risk för oss alla.

På några veckor gick mina läkarbesök från glada tillfällen när jag hörde min lillas hjärtslag till att nervöst stå ensam i ett väntrum och rädd för att röra vid någonting, mycket medveten om de maskerade ansiktena. Mitt sista ultraljud, som gav mig den första riktiga möjligheten att se denna lilla människas ansikte eftersom det alltid var dolt i tidigare skanningar, gjordes utan min man. Icke-stresstestet för att övervaka barnets hjärtslag när förlossningsdatumet hade kommit och gått gjordes i ensamhet.

Jag ringde sjukhuset nästan dagligen för att övervaka de ändrade kommunikationssätten och rutinerna. Skulle jag tvingas föda helt ensam? Hur länge skulle vi stanna på sjukhuset? Om vi fick en pojke, skulle de fortfarande utföra en omskärelse? Kan min son eller någon familjemedlem komma på besök? Vilka försiktighetsåtgärder ska vi vidta och är jag eller barnet högrisk? På nätterna låg jag vaken och undrade vad som skulle hända och min hjärna skapade de värsta scenarier.

 Jag sa åt mig själv att vara tacksam eftersom andra är mycket allvarligare påverkade av detta dödliga virus, men jag sörjde tyst förlusten av allt jag hade föreställt mig om detta glädjefulla ögonblick för min växande lilla familj och förberedde mig för det okända.

Och ändå, när förlossningsarbetet började, krympte min värld och plötsligt var covid-19 det sista jag tänkte på. Allt jag kunde tänka på var den lilla människan som förberedde sig för att göra sin storslagna entré. När sammandragningarna började bli mer regelbundna och intensiva undrade jag om det var dags att åka till sjukhuset eller om det fortfarande var för tidigt när vattnet plötsligt gick. Då visste vi att vi var tvungna att skynda oss.

Som för alla födande mammor kontrollerade en sjuksköterska hur det gick och skrattade när hon förutspådde att vårt barn skulle födas inom en timme. När vi väl var inne i förlossningsrummet hejade alla sköterskorna på mig, masserade min rygg och gav min man juice och kakor när de trodde att han kunde svimma. Min gynekolog höll sig helt lugn och hjälpte mig genom en intensiv period av sista krystningar när barnets hjärtslag sjönk och de upptäckte att navelsträngen hade lindats runt barnets hals tre gånger. Även när min lilla baby låg lätt blå på mitt bröst och inte andades erbjöd läkarteamet uppmuntrande ord när de masserade hans kropp och lade på filtar för att värma upp denna lilla människa tills de vackraste skriken genomborrade luften. Alla jublade när de meddelade att vi hade fått en inte så liten pojke på 4,2 kg och drygt 55 cm lång. Vi var i sjunde himlen!

Under de korta 30 timmarna på sjukhuset befann vi oss i en salig kokong. Så konstigt att tänka på att situationen som hade fyllt mina veckor med rädsla och ångest nu förde med sig de första riktiga ögonblicken av mänsklig kontakt, kärlek och ren glädje sedan detta utbrott började.

Så även om det kanske inte var exakt som jag hade föreställt mig det (vad i moderskap är det?), kommer jag alltid att minnas Brooks födelse som en vacker ledstjärna av hopp i dessa mörka och utmanande tider.

Din berättelse