sömn bebis

PSD: Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Orsaker och hur du minskar risken


PSD är förkortning för plötslig spädbarnsdöd (på engelska: SIDS, Sudden Infant Death Syndrome). Det är varje förälders värsta mardröm: att den till synes fullt friska bebisen plötsligt och utan uppenbar orsak dör. Oftast inträffar PSD hos spädbarn under de första månaderna. Gemensamt för nästan alla fall är att barnet dör i sömnen. Vilka orsakerna till plötslig spädbarnsdöd kan vara och vad du kan göra för att minska risken får du veta här!

Fakta om PSD

1969 definierades PSD för första gången som ”ett spädbarns eller småbarns plötsliga död som inträffar oväntat och där det inte heller efter en obduktion går att fastställa dödsorsaken”.

Plötslig spädbarnsdöd inträffar oftast genom att andningen upphör under sömnen. Oftast drabbas barn upp till ett år, vanligast mellan den andra och fjärde månaden Pojkar drabbas något oftare än flickor. PSD inträffar förvisso väldigt sällan men det är trots det den vanligaste dödsorsaken bland spädbarn i industriländerna.


Orsaker

PSD var länge en mystisk företeelse eftersom det inte gick att hitta någon uppenbar orsak. Numera har en mängd studier1 kunnat kasta ljus över fenomenet och identifierat fysiologiska orsaker och riskfaktorer. Därför går det nu också att vidta förebyggande åtgärder.


En förhöjd risk finns hos:

 • Förtidigt födda med komplikationer under graviditeten
 • Barn med för låg födelsevikt
 • Bebisar med hälsoproblem under sina första veckor i livet
 • Barn som under graviditeten utsatts för nikotin, alkohol och droger
 • Bebisar i vars familj redan ett barn har dött i PSD
 • Barn som genomgått tidigare livshotande händelser eller efter anfall av livlöshet


Studier visar att framför allt rökning under graviditeten är bidragande som yttre orsak. Förutom omständigheter som magläge, överhettning och rökning finns det sedan 2018 en studie som pekar på genetiska faktorer. Muskelcellerna arbetar inte som de ska i dessa fall av genetiska mutationer. Tillkommer då yttre faktorer som begränsad andning på grund av magläge eller cigarettrök kan den bristfälliga muskulaturen orsaka syrebrist i blodet.


Hur kan man minska risken för plötslig spädbarnsdöd?

Det finns några förebyggande åtgärder som rekommenderas. Att dessa rekommendationer ger resultat har man sett i den stora minskning av antalet fall av PSD sedan man började rekommendera ryggläge.


Detta kan du göra för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd:

 • Lägg bebisen på rygg
 • Använd ett fast underlag/madrass
 • Inga föremål i sängen, t.ex. mjukisdjur, täcken, kuddar, lammfäll
 • Se till att sovrummet är svalt (18–20 grader). Placera inte barnsängen intill ett värmeelement.
 • Använd inga tunga, alltför varma täcken, sovpåsar eller för mycket kläder – många föräldrar klär gärna på sina bebisar för varmt
 • Inget på huvudet när bebisen sover
 • Rök inte i närheten av barnet
 • Amma för att förebygga infektioner
 • Napp, om barnet tar den8
 • Ställ barnsängen i närheten av föräldrarna eller använd en sidosäng
 • Ha inte bebisen sovande i föräldrarnas säng
 • Se till att luftcirkulationen på sovplatsen är god, framför allt vid bebisens huvud (ingen sänghimmel)


Ett bra sätt att se om din bebis är för varm är att känna i nacken i stället för på huvudet. Om bebisen är svettig eller varm där kan du ta av lite kläder, ta på något svalare och/eller släppa in frisk luft.

Photos: Unsplash

Källor: R Männikkö, L Wong, DJ Tester, et al. Dysfunction of NaV1.4, a skeletal muscle voltage-gated sodium channel, in sudden infant death syndrome: a case-control study Lancet (2018) published online March 28