Expertens råd
Woman lying in hospital bed holding her newborn baby in her arms

Tips inför förlossning

Tecken på förlossning

Hur känner man igen tecken på förlossning och vad ska man ställa in sig på?


Mot slutet av graviditeten kan många kvinnor knappt bärga sig tills bebisen ser dagens ljus. Den allt större bebisen i magen kan nämligen göra vardagen ganska jobbig. Sammandragningar kan förekomma och du börjar längta efter att bebisen ska komma ut. Men hur vet man att det verkligen är dags? Vi har frågat distriktssköterskan och barnmorskan Katie Hilton.

MAM: Hur vet jag att förlossningen är nära?

Katie Hilton: Ett par dagar innan värkarna sätter i gång kan du få mer flytningar som är rosa, bruna eller innehåller lite blod. Man brukar kalla det för ”teckningsblödning” Orsaken till de ökade flytningarna är att den slempropp som täppt till livmodertappen under hela graviditeten börjar lossna. Att slemproppen lossnar är ett tecken på att livmodertappen nu ändrar sig: bindväven blir tunnare och livmodertappen vidgar sig. Många kvinnor känner även att bebisen sjunker ner. Det innebär att bebisen sjunker längre ner i bäckenet. Fostersäcken kan gå sönder (vattnet går), vilket kan ge eller inte ge sammandragningar. Du kan få ont i ländryggen, bli kissnödig och även få diarré. Det tydligaste tecknet på att förlossningsvärkarna har satt i gång är sammandragningar som kommer regelbundet med allt kortare avstånd och hela tiden blir starkare. Det är dessa värkar som gör att livmodertappen öppnas. 


MAM: Hur känns sammandragningarna? 

Katie Hilton: Var och en upplever det olika. När livmodern drar ihop sig kan det göra ont i ryggen eller i bäckenet, lite som menssmärtor. Sammandragningar på grund av förlossningsvärkar uppträder med regelbundna, allt kortare avstånd och blir hela tiden starkare. 


MAM: Hur kan jag skilja mellan vanliga förvärkar och förlossningsvärkar? 

Katie Hilton: Riktiga förlossningsvärkar försvinner inte, inte heller om man ändrar ställning, rör sig eller lägger sig ner. De här värkarna blir hela tiden starkare och kommer oftare. Förvärkar, så kallade Braxton Hicks-sammandragningar, uppträder ofta med oregelbundet avstånd och blir svagare efter ett tag eller försvinner när man lägger sig ner. Riktiga förlossningssammandragningar börjar i regel i ryggen och arbetar sig successivt framåt, medan förvärkar normalt känns på framsidan av kroppen. 


MAM: Varför är det viktigt att känna igen förlossningsvärkar? 

Katie Hilton: Man behöver känna skillnaden mellan förlossningsvärkar och förvärkar för att veta när man ska ringa eller åka in till sjukhuset för att med professionell hjälp kunna förbereda sig inför förlossningen. När sammandragningar uppträder redan tidigt under graviditeten är det viktigt att mamman uppsöker hjälp omedelbart för att minska risken för en förtidig födsel. 


MAM: Vad kan man räkna med när vattnet går?

Katie Hilton: Hos vissa kvinnor märks att fostersäcken går sönder genom att små droppar av vätska rinner ur vagina, hos andra kommer allt fostervatten på en gång. Fostervattnet fortsätter att rinna och mamman behöver använda en binda tills bebisen föds. Så fort bebisen ändrar position rinner mer fostervatten ut. Fostervattnet är normalt hö färgat men kan även vara grönbrunt eller blodigt. När vattnet går ska man vara uppmärksam på färgen och kontakta sjukhuset.


MAM: Vad händer om vattnet inte går trots sammandragningar?

Katie Hilton: Hos de flesta kvinnor går vattnet någon gång under värkarna. Om så inte skulle vara fallet kan barnmorskan eller läkaren göra en ”amniotomi”. Det innebär att man för upp ett litet krokformat instrument i vagina och tar hål på fostersäcken. 


mother holding newborn in her arm after birth

MAM: När är det dags att åka till sjukhuset? 

Katie Hilton: När sammandragningarna kommer regelbundet med ett avstånd på 5 minuter och håller i sig i minst 60 sekunder är det dags att åka till sjukhuset. Men även om du fått blödningar efter att vattnet gått, om du känner att du inte orkar med situationen hemma eller om du är orolig ska du åka in.


MAM: Vad kan jag förvänta mig när jag kommer till sjukhuset?

Katie Hilton: Så fort du är på sjukhuset och det är dags för förlossning går du igenom tre faser. Den första fasen består av förlossningsvärkar och innehåller i princip två element: den ”latenta fasen” alldeles i början fram tills livmodertappen är öppen 4 cm. Det kan ta flera dagar och sammandragningarna kan ibland vara väldigt svaga och oregelbundna. Under den aktiva värkfasen öppnar sig livmodertappen 4–10 cm. Nu är sammandragningarna regelbundna och starka och du behöver förmodligen stöd av barnmorska och ev. läkare. 


MAM: Vad händer sedan?

Katie Hilton: Mot slutet av den aktiva värkfasen börjar övergångsfasen. Du kanske känner ett tryck över bäckenbotten och sammandragningarna blir starkare. Det inleder den andra värkfasen som även innehåller den egentliga förlossningen. Den sista fasen består av att moderkakan stöts ut efter att bebisen fötts. Nu kan du slappna av, ta emot din bebis och se fram emot alla lyckönskningar från familj och vänner. Det är den härligaste tiden!

Katie Hilton, portrait

MAM Expert

Katie Hilton –DISTRIKTSSKÖTERSKA OCH BARNMORSKA

Katie Hilton har en sjuksköterskeexamen från Staffordshire University. Därefter tog hon en kandidatexamen inom obstetrik. Katie Hilton har 20 års erfarenhet som sjuksköterska och barnmorska i Storbritannien och USA. 2013 tog hon en magisterexamen inom området vård inom offentlig sektor. Under sin karriär har hon arbetat inom alla obstetrikområden och barn- och familjehälsa, och hon brinner för att ge stöd vid beslutsprocesser och familjer.

Photos: Shutterstock