MAM Night-nappar 

 

Alltid inom räckhåll

MAM Night-nappar hjälper föräldrar och bebisar att sova lugnt. 

Knoppen på MAM Night-napparna lyser i mörkret. Om nappen ramlar ut eller tappas bort kan den enkelt hittas igen av bebisen eller föräldrarna.

Enkel att hitta i mörkret

Samarbete med medicinska experter för högsta möjliga säkerhet

Sortimentsöversikt MAM Night-nappar

De flesta MAM-napparna finns även i en nattversion.

 

MAM BABY HYLLAD MED EU:S PRODUKTSÄKERHETSPRIS 

MAM Baby fick ett ”särskilt omnämnande” för att man sätter och överträffar standarder för produktsäkerhet för nappar och amningsutrustning. MAM Babys ledande roll i att utveckla viktiga säkerhetsstandarder som aktivt bidragit till att öka säkerhetsnivåerna i hela branschen var föremål för ett ”särskilt omnämnande”.