MAM – upcycling

Barn har ett speciellt förhållande till sina gamla nappar – inte konstigt med tanke på hur mycket de betytt för barnen. Så varför inte hitta ett sätt att återanvända produkterna i stället för att bara kasta bort dem? Med våra kreativa pysselidéer är det lätt att ge MAM-produkter nytt liv – det är bara att sätta igång med valfritt upcyclingprojekt! 

Vi påtar oss inget ansvar för att den tillhandahållna informationen är korrekt och fullständig. Pysselarbeten sker på egen risk. Napparna får inte användas som nappar efter att du slutfört ditt pysselprojekt. Se till att de alltid hålls utom räckhåll för barn.