Vælg dit land

Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring i henhold til GDRP

I. Den ansvarliges navn og adresse

Den ansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen og andre nationale databeskyttelseslove i medlemslandene samt andre databeskyttelsesretslige bestemmelser er:

Virksomhedens navn: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Registreringsnummer: 110465z
Handelsret: HG Wien
VAT-ID: ATU 142 43 503
Adresse: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien
Websted: www.mambaby.com
E-mail: office@mambaby.com
Telefon: +43 (1) 49 141 0
Fax: +43(1) 49 141 404

II. Generelt om databehandlingen

1. Omfang for behandlingen af personrelaterede data
Vi indsamler og anvender principielt kun personrelaterede data fra vores brugere, hvis det er nødvendigt, for at vi kan levere et fungerende websted samt vores indhold og tjenester. Indsamlingen og anvendelsen af vores brugeres personrelaterede data finder kun sted regelmæssigt med brugerens samtykke. Der gælder en undtagelse i tilfælde, hvor en forudgående indhentning af samtykke ikke er muligt af saglige grunde, og behandlingen af dataene er tilladt i henhold til loven.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personrelaterede data
Hvis vi indhenter den berørte persons samtykke til behandlingsprocesser for personrelaterede data, tjener § 6 stk. 1 lit. i EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag.
Ved behandlingen af personrelaterede data, der er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som den berørte person er part i, tjener § 6 stk. 1 lit. b GDRP som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, der er nødvendige for gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger.
Hvis en behandling af personrelaterede data er nødvendig for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener § 6 stk. 1 lit. c GDRP som retsgrundlag.
I tilfælde, hvor den berørte persons eller en anden fysisk persons livsvigtige interesser gør en behandling af personrelaterede data nødvendig, tjener § 6 stk. 1 lit. d GDRP som retsgrundlag.
Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis den berørte persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ikke vejer tungere end den førstnævnte interesse, tjener § 6 stk. 1 lit. f GDRP som retsgrundlag for behandlingen.

3. Sletning af data og opbevaringsperiode
Den berørte persons personrelaterede data slettes eller blokeres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Der kan desuden finde en lagring sted, hvis dette er bestemt af den europæiske eller nationale lovgivende myndighed i EU-retslige direktiver, love eller andre forskrifter, som den ansvarlige er underlagt. Der finder kun en blokering eller sletning af dataene sted, når en lagringsfrist, som foreskrives af de omtalte regler, udløber, medmindre en videre lagring er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt.

III. Tilvejebringelse af webstedet og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse og databehandlingens omfang
Hver gang, vores websted åbnes, registrerer vores system automatisk data og oplysninger fra det computersystem, der åbner webstedet.

I den forbindelse indsamles følgende data:
(1) Oplysninger om browsertypen og den anvendte version
(2) Brugerens operativsystem
(3) Brugerens internetudbyder
(4) Brugerens IP-adresse
(5) Dato og klokkeslæt for adgangen
(6) Websteder, hvorfra brugerens system kommer til vores websted
(7) Websites, som brugerens system åbner via vores websted
Dataene gemmes også i vores systems logfiler. Dette omfatter ikke brugerens IP-adresse eller andre data, som gør det muligt at knytte dataene til en bruger. Der finder ikke nogen lagring af disse data sammen med andre af brugerens personrelaterede data sted.

2. Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for den midlertidige lagring af dataene er § 6 stk. 1 lit. f GDRP.

3. Databehandlingens formål
Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at levere webstedet til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse opbevares, så længe sessionen varer.
I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDRP.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem. Når dataene registreres for at gøre det muligt at levere webstedet, er dette tilfældet, når den relevante session er afsluttet.

5. Mulighed for indsigelse og sletning
Registreringen af dataene for at gøre det muligt at levere webstedet og lagringen af dataene i logfiler er tvingende nødvendige for driften af webstedet. Brugeren har derfor ikke nogen mulighed for at gøre indsigelse.

IV. Anvendelse af cookies

1. Beskrivelse og databehandlingens omfang
Vores websted anvender cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes på brugerens computersystem i eller af internetbrowseren. Når en bruger åbner et websted, kan der gemmes en cookie på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnfølge, som muliggør en entydig identifikation af browseren, hvis webstedet åbnes igen.

Vi bruger cookies til at gøre vores websted mere brugervenligt. Visse elementer på vores websted kræver, at den browser, der får adgang til webstedet, også kan identificeres, efter at der er skiftet til en anden side.

Følgende data gemmes og overføres i cookies:
(1) Logonoplysninger

På vores websted anvender vi desuden cookies, som gør det muligt at analysere brugerens surfingadfærd.

På den måde kan følgende data blive overført:
(1) Indtastede søgeord
(2) Hyppighed for åbning af sider
(3) Anvendelse af webstedfunktioner

Når brugeren åbner vores websted, får vedkommende besked om anvendelsen af cookies til analyseformål, og brugerens samtykke til behandlingen af de personrelaterede data, som anvendes i denne sammenhæng, indhentes. I denne sammenhæng henvises der også til denne databeskyttelseserklæring.

2. Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af personrelaterede data under anvendelse af teknisk nødvendige cookies er § 6 stk. 1 lit. f GRDP.

Retsgrundlaget for behandlingen af personrelaterede data under anvendelse af cookies til analyseformål er, når der foreligger et samtykke til dette fra brugeren, § 6 stk. 1 lit. a GRDP.

3. Databehandlingens formål
Formålet med anvendelsen af teknisk nødvendige cookies er at gøre det nemmere for brugeren at anvende websteder. Visse funktioner på vores websted kan ikke tilbydes uden anvendelse af cookies. Disse funktioner kræver at browseren kan genkendes, efter at der er skiftet til en anden side.

Vi har brug for cookies til følgende formål:
(1) Logonoplysninger
(2) Indtastede søgeord
(3) Hyppighed for åbning af sider
(4) Anvendelse af webstedfunktioner

De brugerdata, der indsamles via teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Anvendelsen af analyse-cookies har til formål at forbedre vores websteds og dets indholds kvalitet. Ved hjælp af analyse-cookies finder vi ud af, hvordan webstedet bliver anvendt, og kan på den måde løbende optimere vores tilbud.

Yderligere formål udgøres af forbedringen af vores websteds kvalitet for brugeren samt at gøre det nemmere at vende tilbage til vores websted.

I disse formål ligger også vores legitime interesse i behandlingen af de personrelaterede data i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDRP.

4. Opbevaringens varighed, mulighed for indsigelse og sletning
Cookies lagres på brugerens computer og overføres fra denne til vores websted. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede lagrede cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligt, at alle webstedets funktioner ikke længere kan anvendes i deres fulde omfang. Her kan du trække samtykket til anvendelsen af cookies tilbage.

V. Registrering og nyhedsbrev

1. Beskrivelse og databehandlingens omfang
På vores websted giver vi brugerne mulighed for at lade sig registrere under angivelse af personrelaterede data. Dataene indtastes i den forbindelse i en inputmaske, sendes til os og lagres. Der finder ikke nogen videregivelse til tredjeparter sted. Følgende data overføres og sendes under alle omstændigheder til os inden for rammerne af registreringsprocessen:
(1) Tiltale
(2) Fornavn
(3) Efternavn
(4) E-mailadresse
(5) Vej/husnummer
(6) Postnummer/by
(7) Land

Følgende data udgør ikke obligatoriske felter og overføres og lagres kun, hvis de angives frivilligt:
(1) Virksomhed
(2) Telefonnummer
(3) Fødselsdato
(4) Køn
Ved registrering af Healthcare Professionals overføres desuden under alle omstændigheder følgende data til os og lagres:
(1) Erhverv

Følgende data udgør ikke obligatoriske felter og overføres og lagres kun, hvis de angives frivilligt:
(1) Fagområde
(2) Institutionens navn
På tidspunktet for registreringen lagres desuden følgende data:
(1) Dato og klokkeslæt for registreringen
Inden for rammerne af registreringsprocessen indhentes brugerens samtykke til behandlingen af disse data.

2. Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er, når der foreligger et samtykke fra brugeren, § 6 stk. 1 lit. a GRDP.

Hvis registreringen bidrager til opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er part i, eller til gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen § 6 stk. 1 lit. b GDRP.

3. Databehandlingens formål
En registrering af brugeren er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med brugeren eller til gennemførelse af forudgående kontraktforanstaltninger.

De indsamlede data er nødvendige for at muliggøre en identifikation af brugeren og for at sikre en korrekt levering af de bestilte varer.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem.

Dette gælder for foranstaltningerne under registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, hvis dataene ikke længere er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten. Også efter afslutningen af kontrakten kan det være nødvendigt at lagre forretningspartnerens personrelaterede data for at efterleve kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

5. Mulighed for indsigelse og sletning
Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. De data om dig, som er lagret, kan du til enhver tid ændre.

Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, er det kun muligt at slette dataene i utide, hvis kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser ikke står i vejen for sletningen.

Nyhedsbrev

1. Beskrivelse og databehandlingens omfang
På vores websted har du i forbindelse med registreringen mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev. I den forbindelse overføres dataene fra inputmasken til os i forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet. Nærmere bestemt:
(1) E-mailadresse
(2) Fornavn
(3) Efternavn

Desuden indsamles følgende data ved tilmeldingen:
(1) Dato og klokkeslæt for registreringen

Dit samtykke til behandlingen af dataene indhentes inden for rammerne af tilmeldingsprocessen, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

I forbindelse med databehandlingen til brug for levering af nyhedsbreve videregives der ikke nogen data til tredjeparter. Datene bruges udelukkende til leveringen af nyhedsbrevet.

Når du er logget på som medlem af MAM Club hhv. som Health Care Professional kan kunden tilkendegive sin mening om produkter. I og med registreringen i MAM Club hhv. som Health Care Professional gives der samtykke til at blive kontaktet via e-mail i tilfælde af spørgsmål til den tilkendegivne kundemening. Dette samtykke kan til enhver til trækkes tilbage skriftligt og via e-mail til mam-club@mambaby.com hhv. til service4professionals@mambaby.com.

2. Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af dataene, efter at brugeren har tilmeldt sig nyhedsbrevet, er, når der foreligger et samtykke fra brugeren, § 6 stk. 1 lit. a GRDP.

3. Databehandlingens formål
Indsamlingen af brugerens e-mailadresse har til formål at levere nyhedsbrevet.

Indsamlingen af yderligere personrelaterede data inden for rammerne af tilmeldingsprocessen har til formål at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mailadresse.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem. Brugerens e-mailadresse lagres dermed, så længe medlemskabet af MAM Club hhv. registreringen som Health Care Professional består.

5. Mulighed for indsigelse og sletning
Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af den berørte bruger. Til dette formål findes der i hvert enkelt nyhedsbrev et tilsvarende link.

Dette gør det også muligt at trække samtykket til lagringen af de personrelaterede data, som er indsamlet under tilmeldingsprocessen, tilbage.

VI. Konkurrence

1. Beskrivelse og databehandlingens omfang
På vores websted er det muligt at deltage i en gratis konkurrence. I den forbindelse overføres dataene fra inputmasken til os i forbindelse med tilmeldingen til konkurrencen. Nærmere bestemt:
(1) Fornavn
(2) Efternavn
(3) E-mailadresse

Desuden indsamles følgende data ved tilmeldingen:
(1) Dato og klokkeslæt for deltagelsen

Dit samtykke til behandlingen af dataene indhentes inden for rammerne af tilmeldingsprocessen, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

I forbindelse med databehandlingen til brug for deltagelsen i konkurrencen videregives der ikke nogen data til tredjeparter. Datene bruges udelukkende til konkurrencen.

2. Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af dataene, efter at brugeren har tilmeldt sig konkurrencen, er, når der foreligger et samtykke fra brugeren, § 6 stk. 1 lit. a GRDP.

3. Databehandlingens formål
Indsamlingen af de personrelaterede data har til formål at informere den relevante bruger om dennes deltagelse i konkurrencen samt at informere vinderen om, at vedkommende har vundet.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem. Brugerens data lagres dermed, så længe konkurrencen er aktiv.

5. Mulighed for indsigelse og sletning
Deltagelsen i konkurrencen kan til enhver tid opsiges af den berørte bruger. Til dette formål findes der i hvert enkelt e-mail vedrørende konkurrencen et tilsvarende link.

Dette gør det også muligt at trække samtykket til lagringen af de personrelaterede data, som er indsamlet under tilmeldingsprocessen, tilbage.

VII. Kontakt via e-mail

1. Beskrivelse og databehandlingens omfang
På vores websted er det muligt at tage kontakt via den e-mailadresse, der stilles til rådighed. I så fald lagres e-mailen med brugerens overførte personrelaterede data.

Til brug for behandlingen af samtalen videregives dine personrelaterede data som under punkt VIII til følgende virksomheder:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Germany, info@pvs-ffc.om
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er, når der foreligger et samtykke fra brugeren, § 6 stk. 1 lit. a GRDP.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, som afgives i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6 afsn. 1 lit. f GDRP. Hvis e-mail-kontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen § 6 stk. 1 lit. b GDRP.

3. Databehandlingens formål
Når der tages kontakt via e-mail, består den nødvendige legitime interesse også i behandlingen af dataene.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem. For personrelaterede data, der er blevet sendt via e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at det relevante sagsforhold er endeligt afklaret.

5. Mulighed for indsigelse og sletning
Brugeren har til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke til behandlingen af de personrelaterede data tilbage. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan vedkommende til enhver tid modsætte sig lagringen af vedkommendes personrelaterede data. I så fald kan samtalen ikke fortsættes.

Alle personrelaterede data, som lagres i forbindelse med, at der tages kontakt, slettes i så fald.

VIII. Videregivelse af data til tredjeparter

1. Omfang for behandlingen af personrelaterede data
Af hensyn til ordrebehandlingen og for at vi kan servicere vores kunder ved kontraktopfyldelsen videregives dine personrelaterede data til følgende virksomheder:

(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

I den forbindelse videregives de følgende personrelaterede data
(1) Et selskabs virksomhed
(2) Fornavn
(3) Efternavn
(4) Vej/husnummer
(5) Postnummer/by
(6) Land
(7) Kundenummer
(8) E-mailadresse
af os til de anførte virksomheder.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personrelaterede data
Videregivelsen af dataene bidrager til opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er part i, eller til gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, og retsgrundlaget for behandlingen er derfor § 6 stk. 1 lit. b GDRP.

3. Databehandlingens formål
De indsamlede data er nødvendige for at muliggøre opfyldelsen af en kontrakt.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem.

Dette gælder for foranstaltningerne under registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, hvis dataene ikke længere er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten. Også efter afslutningen af kontrakten kan det være nødvendigt at lagre forretningspartnerens personrelaterede data for at efterleve kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

5. Mulighed for indsigelse og sletning
Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. De data om dig, som er lagret, kan du til enhver tid ændre.

Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, er det kun muligt at slette dataene i utide, hvis kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser ikke står i vejen for sletningen.

a) Videregivelse til tjenesteudbydere

1. Omfang for behandlingen af personrelaterede data

1a Slutkunder

Hvis du anmoder om brochurer og informationsmateriale, køber varer eller deltager i markedsundersøgelser eller produkttests, lagres dine data, for at vi kan gennemføre leveringen. I den forbindelse videregives de følgende personrelaterede data
(1) Et selskabs virksomhed
(2) Tiltale
(3) Fornavn
(4) Efternavn
(5) Vej/husnummer
(6) Postnummer/by
(7) Land
(8) E-mailadresse

af os til følgende tjenesteudbydere:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Tyskland, info@pvs-ffc.om
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland, impressum.paket@dhl.com
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Wien, Østrig office@suxesslogistic.com
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Tyskland, info@g-i-m.com
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Shanghai, China, s.tumis@g-i-m.com
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Frankrig, info-fr@g-i-m.com
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Tyskland, info@interrogare.de
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 Munich, Tyskland, info@hyve.net
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Wien, Østrig, www.marketmind.at

1b Healthcare Professionals

Hvis du registrerer dig som Healthcare Professional, videregives de følgende personrelaterede data

(1) Et selskabs virksomhed
(2) Tiltale
(3) Fornavn
(4) Efternavn
(5) Vej/husnummer
(6) Postnummer/by
(7) Land
(8) E-mailadresse
(9) Erhverv

af os til følgende tjenesteudbydere:

(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Germany, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Schweiz, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm , Sweden, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Italy, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, UK, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Greece, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336,P.R of China, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazil, contato@mambaby.com.br

2. Retsgrundlag for behandlingen af personrelaterede data
Videregivelsen af dataene bidrager til opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er part i, eller til gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, og retsgrundlaget for behandlingen er derfor § 6 stk. 1 lit. b GDRP.

3. Databehandlingens formål
De indsamlede data er nødvendige for at muliggøre en identifikation af brugeren og for at sikre en korrekt levering af de bestilte varer.

For så vidt angår Healthcare Professionals finder indsamlingen af de personrelaterede data sted til brug for registreringen i området MAM Healthcare Professionals på www.mambaby.com/professionals, deltagelsen i en konkurrence og/eller anmodningen om tilsendelse af informationsmateriale.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem.

Dette gælder for foranstaltningerne under registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, hvis dataene ikke længere er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten. Også efter afslutningen af kontrakten kan det være nødvendigt at lagre forretningspartnerens personrelaterede data for at efterleve kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

5. Mulighed for indsigelse og sletning
Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. De data om dig, som er lagret, kan du til enhver tid ændre.

Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, er det kun muligt at slette dataene i utide, hvis kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser ikke står i vejen for sletningen.

b) Videregivelse til betalingstjenester og betalingsproces

1. Omfang og formål med behandlingen af personrelaterede data
Hvis der vælges ”Betal med PayPal” og betaling via ”eps onlineoverførsel“ eller lignende betalingsmetoder, overføres til brug for afviklingen af disse betalingsmetoder de følgende personrelaterede data
(1) Et selskabs virksomhed
(2) Tiltale
(3) Fornavn
(4) Efternavn
(5) Fødselsdato
(6) Vej/husnummer
(7) Postnummer/by
(8) Land
(9) E-mailadresse
(10) Telefonnummer
(11) Bankforbindelse ved SEPA-overførsel

sammen med data, der er nødvendige for transaktionsafviklingen (ordretidspunkt, fakturanummer, beløb, forfaldsdato, ordrens betegnelse, varenummer), til følgende betalingsudbydere til brug for fordringsoverdragelsen:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige, info@klarna.de
(3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg, impressum@paypal.com

2. Retsgrundlag for behandlingen af personrelaterede data
Hvis vi indhenter den berørte persons samtykke til behandlingsprocesser for personrelaterede data, tjener § 6 stk. 1 lit. i EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag.
Ved behandlingen af personrelaterede data, der er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som den berørte person er part i, tjener § 6 stk. 1 lit. b GDRP som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, der er nødvendige for gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger.

3. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem.

Dette gælder, når dataene ikke længere er nødvendige for gennemførelse af kontrakten. Også efter afslutningen af kontrakten kan det være nødvendigt at lagre forretningspartnerens personrelaterede data for at efterleve kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

4. Mulighed for indsigelse og sletning
Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. De data om dig, som er lagret, kan du til enhver tid ændre.

Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for gennemførelsen af forudgående kontraktforanstaltninger, er det kun muligt at slette dataene i utide, hvis kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser ikke står i vejen for sletningen.

Det samtykke til videregivelse af data, som er givet under bestillingsprocessen, kan til enhver tid uden angivelse af nogen grund trækkes tilbage over for os. Du er forpligtet til kun at give os sandfærdige oplysninger.

c) Webstedanalysetjenester

1. Omfang for behandlingen af personrelaterede data
i. Google Analytics
Dette websted bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (www.google.de). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og som gør det muligt at foretage en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, som genereres af denne cookie om din brug af hjemmesiden, overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, forkorter Google imidlertid din IP-adresse inden for EUs medlemslande eller andre kontraherende lande til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvor den forkortes. IP-anonymiseringen er aktiv på dette websted. På vegne af den, der driver dette websted, vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, til at oprette rapporter om webstedaktiviteter og til at levere yderligere tjenester, som er forbundet med brugen af webstedet og internettet, til webstedets ejer. Den IP-adresse, som din browser overfører inden for rammerne af Google Analytics, forbindes ikke med andre af Googles data.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personrelaterede data
Retsgrundlaget for behandlingen af dataene efter et samtykke fra brugeren er § 6 stk. 1 lit. a GRDP.

Vi bruger funktionen til analyse af brugen af webstedet samt til remarketing. I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDRP.

3. Mulighed for indsigelse og sletning
Du kan forhindre installationen af cookies og lagringen af cookies ved at foretage den tilsvarende indstilling i din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i deres fulde omfang.

Du kan desuden forhindre registreringen af de data, som cookien har genereret og som er relateret til din brug af webstedet (inkl. din IP-Adresse), hos Google og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere den browser-plugin, som er tilgængelig via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

I stedet for at bruge browser-plugin’en kan du klikke på dette link <a href="javascript:gaOptout()">Indstil Opt-out-cookie</a> for at forhindre, at Google Analytics foretager registreringer på dette websted i fremtiden. Der gemmes så en Opt-Out-cookie på din terminalenhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.

d) Reklame- og markedsføringstjenester

1. Omfang og formål med behandlingen af personrelaterede data
i. Google AdWords Conversion Tracking
Vores websted bruger Google Conversion Tracking. Hvis du har er kommet til vores websted via en reklame, der sendes af Google, vil Google Adwords indstille en cookie på din computer. Cookien for Conversion Tracking indstilles, når en bruger klikker på en reklame, der leveres af Google. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personidentifikation. Hvis brugeren besøger bestemte sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google registrere, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet sendt videre til denne side. Hver enkelt Google AdWords-kunde får sin egen cookie. Cookies kan dermed ikke følges via AdWords-kunders websteder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af Conversion-cookies bruges til at oprette Conversion-statistikker for AdWords-kunder, som har valgt at bruge Conversion Tracking. Kunderne får oplysninger om det samlede antal brugere, der har klikket på deres reklame og er blevet sendt videre til en side, der er udstyret med en Conversion Tracking-tag. De modtager imidlertid ikke nogen oplysninger, som gør det muligt at identificere brugeren som person.

Hvis du ikke ønsker at deltage i denne tracking, kan du afvise den indstilling af en cookie, som trackingen kræver – f.eks. via en browserindstilling, der deaktiverer den automatiske indstilling af cookies generelt, eller ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet ”googleadservices.com”.

Bemærk, at du ikke må slette disse Opt-out-cookies, så længe du ikke ønsker nogen registrering af måledata. Hvis du sletter alle cookies i browseren, skal du indstille den relevante Opt-out-cookie igen.

ii. Google AdWords Remarketing
På dette websted anvendes Remarketing-teknologien og funktionen "Lignende målgrupper” fra Google Inc. Ved hjælp af denne teknologi bliver brugere, der besøger vores websider, igen sendt videre til Google Partners-netværket via vores onlinereklamer. Dette finder sted ved hjælp af cookies, dvs. små tekstfiler, som Google og tredjepartsudbydere gemmer lokalt i din internetbrowsers cachelager. Der anvendes desuden remarketing på tværs af enheder. På den måde kan brugere, der besøger vores websted på én enhed, også få vist vores onlinereklamer på andre enheder.

Hvis du ikke ønsker, at funktionen Remarketing fra Google anvendes, kan du deaktivere den ved at foretage de relevante indstillinger på https://www.google.com/settings/ads. Du kan også deaktivere anvendelsen af cookies til interesserelaterede reklamer via reklamenetværksinitiativet ved at følge anvisningerne på https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Bemærk, at du, hvis du deaktiverer cookies, stadig vil få vist reklamer, som imidlertid ikke i så høj grad vil være skræddersyede til dine interesser/din surfingadfærd.

iii. Facebook Conversion Tracking Pixel
Med dit samtykke anvender vores websted Conversion Tracking Pixel Service fra Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Dette gør det muligt for at følge vores brugeres handlinger, efter at de er blevet sendt videre til vores websted ved at klikke på en Facebook-reklame. Det gør os i stand til at registrere Facebook-reklamernes effektivitet til brug for statistiske formål og markedsundersøgelsesformål. De indsamlede data forbliver anonyme. Det betyder, at vi ikke kan se den individuelle brugers personlige data. De indsamlede data lagres og behandles imidlertid af Facebook. Vi informerer dig om dette emne i henhold til vores seneste oplysninger. Facebook kan forbinde dataene med dataene fra din Facebook-konto og bruger dataene til sine egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks datapolitik https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Conversion Tracking gør også Facebook og Facebooks partnere i stand til at vise dig reklamer inden for og uden for Facebook. Desuden gemmes der af hensyn til disse formål en cookie på din computer.

Klik her, hvis du vil trække dit samtykke tilbage https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Dette websted anvender Retargeting-funktionen ”Custom Audiences” fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Når du besøger vores side, oprettes der via Retargeting-tags en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook får på den måde besked om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. På den måde kan Facebook knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. De oplysninger, der indsamles på denne måde, kan vi bruge til visningen af Facebook Ads. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder at siderne ikke har noget kendskab til de overførte datas indhold eller Facebooks brug af dem. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks databeskyttelseserklæring på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Klik her, hvis du vil trække dit samtykke tilbage https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personrelaterede data
Retsgrundlaget for behandlingen af dataene efter et samtykke fra brugeren er § 6 stk. 1 lit. a GRDP.
Vi bruger funktioner til at analysere brugen af webstedet samt til reklametiltag, der blandt andet er nødvendige for finansieringen af webstedet. I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDRP.

IX. Den berørte persons rettigheder

Hvis dine personrelaterede data behandles, er du registreret i henhold til GDRP, og du har følgende rettigheder over for den ansvarlige:

1. Oplysningsret
Du kan kræve, at den ansvarlige bekræfter, om vi behandler personrelaterede data, som vedrører dig.

Hvis en sådan behandling finder sted, kan du kræve, at den ansvarlige giver dig følgende oplysninger:
(1) de formål, hvormed de personrelaterede data behandles
(2) de kategorier af personrelaterede data, som behandles
(3) de modtagere hhv. de modtagekategorier, som de personrelaterede data, der vedrører dig, blev videregivet eller fortsat videregives til
(4) den planlagte varighed for lagringen af de personrelaterede data, der vedrører dig, eller, hvis det ikke er muligt at give konkrete oplysninger om dette, kriterier for fastlæggelse af lagringsvarigheden
(5) eksistensen af retten til rettelse eller sletning af de personrelaterede data, der vedrører dig, retten til begrænsning af den ansvarliges behandling eller retten til at gøre indsigelse mod denne behandling
(6) eksistensen af retten til at klage til en tilsynsmyndighed
(7) alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis de personrelaterede data ikke er indsamlet hos den berørte person
(8) eksistensen af en automatisk beslutningstagning inklusive profilering i henhold til § 22 stk. 1 og 4 GPRD og – i det mindste i disse tilfælde – meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den berørte person.

Du har ret til at forlange oplysninger om, hvorvidt de personrelaterede data, som vedrører dig, overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du kræve, at blive underrettet om de passende garantier i henhold til § 46 GDRP i forbindelse med overførslen.

2. Ret til rettelse
Du kar ret til at foretage rettelser og/eller suppleringer over for den ansvarlige, hvis de behandlede personrelaterede data, som vedrører dig, er forkerte eller ufuldstændige. Den ansvarlige skal foretage rettelsen omgående.

3. Ret til begrænsning af behandlingen
Under følgende forudsætninger kan du kræve, at behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, begrænses:
(1) hvis du bestrider korrektheden af de personrelaterede data, som vedrører dig, inden for et tidsrum, som gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere de personrelaterede datas korrekthed
(2) hvis behandlingen er uretmæssig, og du afviser sletningen af de personrelaterede data og i stedet kræver en begrænsning af anvendelsen af de personrelaterede data
(3) hvis den ansvarlige ikke længere har brug for de personrelaterede data til behandlingens formål, men imidlertid har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem, eller
(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til § 21 stk. 1 GDRP, og det endnu ikke er afklaret, om den ansvarliges legitime grunde vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet begrænset, må disse data – bortset fra lagringen af dem – kun behandles med dit samtykke eller for at gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller på grund af unionens eller et medlemslands vigtige offentlige interesse.

Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i henhold til de ovennævnte forudsætninger, vil den ansvarlige underrette dig, inden begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning
a) Pligt til sletning
Du kan kræve af den ansvarlige, at de personrelaterede data, som vedrører dig, omgående slettes, og den ansvarlige er forpligtet til at slette disse data omgående, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:
(1) De personrelaterede data, som vedrører dig, er ikke længere nødvendige for de formål, af hensyn til hvilke de blev indsamlet eller behandlet.
(2) Du trækker dit samtykke, hvorpå behandlingen i henhold til § 6 stk. 1 lit. a eller § 9 stk. 2 lit. a GPRD var baseret, tilbage, og der findes ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
(3) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til § 21 stk. 1 GPRD, og der findes ikke nogen tungerevejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til § 21 stk. 2 GDRP.
(4) De personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet behandlet på en uretmæssig måde.
(5) Sletningen af de personrelaterede data, som vedrører dig, er nødvendig for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse i henhold til EU-retten eller den medlemslandslovgivning, som den ansvarlige er underlagt.
(6) De personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet indsamlet i forbindelse med tjenester, som tilbydes af informationssamfundet i henhold til § 8 stk. 1 GDRP.

b) Oplysninger til tredjeparter
Hvis den ansvarlige har offentliggjort de personrelaterede data, som vedrører dig, og er forpligtet til at slette dem i henhold til § 17 stk. 1 GDRSP, så træffer den ansvarlige under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne passende foranstaltninger, herunder af teknisk art, for at informere den ansvarlige for databehandlingen, som behandler de personrelaterede data, om, at du som berørt person har krævet, at alle links til disse personrelaterede data eller kopier eller replikationer af disse personrelaterede data.

c) Undtagelser
Retten til sletning gælder ikke, hvis behandlingen er nødvendig
(1)for udøvelsen af retten til fri meningstilkendegivelse og information
(2)for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, som gør behandlingen nødvendig i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemslande, som den ansvarlige er underlagt, eller for udførelsen af en opgave, der er i offentlighedens interesse, eller for udøvelsen af en offentlig myndighed, som er givet til den ansvarlige
(3)af hensyn til den offentlige interesse i forbindelse med offentlighedens sundhed i henhold til § 9 stk. 2 lit. h samt § 9 stk. 3 GDRP
(4)for arkivformål, der er i offentlighedens interesse, herunder videnskabelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til§ 89 stk. 1 GPRD, for så vidt den under afsnit a) nævnte ret kan forudses at umuliggøre virkeliggørelsen af formålene eller forringer den væsentligt, eller
(5)for at gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare dem.

5. Ret til oplysning
Hvis du har gjort retten til rettelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarlige, er denne forpligtet til at give alle modtagere, der har fået adgang til de personrelaterede data, som vedrører dig, besked om rettelsen eller sletningen af dataene eller begrænsningen af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med en uforholdsmæssigt stor indsats.
Du har over for den ansvarlige ret til at få oplysninger om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de personrelaterede data, som vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for den ansvarlige, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til overføre disse data uden hindringer fra den ansvarlige, som de personrelaterede data er blevet stillet til rådighed for, til en anden ansvarlig, under forudsætning af, at
(1)behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til § 6 stk. 1 lit. a GPRD eller § 9 stk. 2 lit. a GPRD eller på en kontrakt i henhold til § 6 stk. 1 lit. b GPRD, og
(2)behandlingen funder sted ved hjælp af automatiserede processer.

Ved udøvelsen af retten har du desuden ret til at udvirke, at de personrelaterede data, som vedrører dig, overføres direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, forudsat at dette er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke forringes af dette.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for en behandling af personrelaterede data, som er nødvendig for udførelsen af en opgave, som er i offentlighedens interesse eller finder sted i forbindelse med udøvelsen af en offentlig myndighed, som er givet til den ansvarlige.

7. Ret til at gøre indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personrelaterede oplysninger, som vedrører dig, og som finder sted på grundlag af § 6 stk. 1 lit. e eller f GDRP, af grunde, som følger af din specifikke situation; dette gælder også for profilering, der støtter sig på disse bestemmelser.

Den ansvarlige behandler ikke længere de personrelaterede data, som vedrører dig, medmindre den ansvarlige kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre juridiske krav gældende eller til at udøve eller forsvare dem.

Hvis de personrelaterede oplysninger, som vedrører dig, behandles for at drive direct marketing, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, til brug for denne type reklame; dette gælder også for profilering, for så vidt denne står i forbindelse med sådan direct marketing.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen til brug for direct marketing, vil de personrelaterede data, som vedrører dig, ikke længere blive behandlet med dette formål.

Du har mulighed for i forbindelse med anvendelse af informationssamfundets tjenester – uanset direktiv 2002/58/EF – at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede processer, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

8. Ret til at trække den databeskyttelsesretslige samtykkeerklæring tilbage
Du har ret til at trække din databeskyttelsesretslige samtykkeerklæring tilbage til enhver tid. Tilbagetrækningen af samtykket påvirker ikke retmæssigheden af den behandling, som har fundet sted på grundlag af samtykket frem til tilbagekaldelsen af dette.

9. Automatiseret beslutning i enkelte tilfælde inklusive profilering
Du har ret til ikke at blive udsat for en beslutning, der udelukkende er baseret på en automatiseret behandling – inklusive profilering – og som har en retslig virkning over for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt.

Dette gælder ikke, hvis beslutningen
(1) er nødvendig for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige
(2) er tilladt på grundlag af EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemslande, som den ansvarlige er underlagt, og denne lovgivning indeholder passende forholdsregler til beskyttelse af dine rettigheder og friheder samt dine legitime interesser, eller
(3) finder sted med dit udtrykkelige samtykke

Imidlertid må disse beslutninger ikke være baseret på særlige kategorier af personrelaterede data i henhold til § 9 stk. 1 GDRP, for så vidt § 9 stk. 2 lit. a eller g GDRP gælder, og der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelsen af rettigheder og friheder samt dine legitime interesser.

For så vidt angår de i (1) og (3) nævnte tilfælde tager den ansvarlige passende foranstaltninger for at sikre rettighederne og frihederne samt dine legitime interesser, hvortil som minimum hører retten til at bevirke den ansvarliges intervention over for en person, til at fremlægge sit eget synspunkt og til at anfægte beslutningen.

10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Uden at det berører nogen andre forvaltningsretslige eller juridiske retsmidler, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, i særdeleshed i det medlemsland, hvor du opholder dig, din arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af de personrelaterede oplysninger, som vedrører dig, er i strid med GDRP.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om klagens status og resultater, herunder om muligheden for et juridisk retsmiddel i henhold til § 78 GDPR.

  Indlæser...